Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Аналіз використання бюджетних коштів НВК № 10 у квітні 2020 року

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Назва  КЕКУточнений план на рікЗалишок на 01.04.2020 Уточнений план на квітеньВиконано за квітеньМісячне відхилення (+;-)*Залишок на 30.04.2020 
Оплата праці і нарахування на заробітну плату210010728960202810,97846693799898,3746794,63249605,6
Оплата праці21108794230166704,82694011652856,5941154,41207859,23
       0,00
       0,00
Нарахування на заробітну плату2120193473036106,15152682147041,785640,2241746,37
Використання товарів і послуг22002000733512607,43241373126956,37114416,63540949,06
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22101721501721508607569641,4216433,58102508,58
Медикаменти та перевязувальні матеріали2220128771287700012877
Продукти харчування22301055706136517,771157580,00115758252275,77
Оплата послуг (крім комунальних)224033877350936,11468331 243,92-16560,9234375,18
Видатки на відрядження2250200007010,32500025009510,3
       0
       0
       0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв227036503796926,262235726071,03-3714,0393212,23
Оплата теплопостачання22717872914383,781188010430,741449,2615833,04
Оплата водопостачання та водовідведення22729896819770,32942612419,16-2993,1616777,16
Оплата електроенергії2273183808623587562934,35-2178,3560179,65
Оплата інших енергоносіїв22753532414,16295286,788,22422,38
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації держ.регіональних програм2280361903619000036190
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесених до заходів розвитку22823619036190  036190
       0
       0
Інші видатки2730000000
Всього загальний фонд12729693715418,41088066926854,74161211,26876629,66
СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД0
Капітальні видатки30004335700000
Придбання обладнання і предметів довгострок.корист.311043357 0000
Капітальний ремонт3130000000
Капітальний ремонт інших об’єктів3132000000
Всього спеціальний фонд4335700000
Головний бухгалтер НВК № 10  Вікторія ГАЛУЗІНА
Директор НВК № 10 Алла САКОВЕЦЬ