Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Аналіз використання бюджетних коштів НВК № 10 у лютому 2020 року

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Назва  КЕКУточнений план на рікЗалишок на 01.02.2020 Уточнений план на лютийВиконано за лютийМісячне відхилення (+;-)*Залишок на 29.02.2020 
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21001072896093645,3683826281598322278,87115924,23
Оплата праці2110879423075888,8668710067296014140,0390028,89
       0,00
       0,00
Нарахування на заробітну плату2120193473017756,5151162143023,28138,8425895,34
Використання товарів і послуг22002000733385931,820482983741,9121087,09507018,89
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210172150172150000172150
Медикаменти та перевязувальні матеріали2220128771287700012877
Продукти харчування2230105570612685212539080 722,1744667,83171519,83
Оплата послуг (крім комунальних)224033877322661233032 784,3220518,6843179,68
Видатки на відрядження225020000255,85000050005255,8
       0
       0
       0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22703650373913639136235,4238900,5878036,58
Оплата теплопостачання227178729656165610656113122
Оплата водопостачання та водовідведення22729896894269426 942618852
Оплата електроенергії2273183808228542285402285445708
Оплата інших енергоносіїв22753532295295235,4259,58354,58
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації держ.регіональних програм228036190120001200001200024000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесених до заходів розвитку228236190120001200001200024000
       0
       0
Інші видатки2730000000
Всього загальний фонд12729693479577,161043091899725143365,96622943,12
СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД0
Капітальні видатки30004335700000
Придбання обладнання і предметів довгострок.корист.311043357 0000
Капітальний ремонт3130000000
Капітальний ремонт інших об’єктів3132000000
Всього спеціальний фонд4335700000
Головний бухгалтер НВК № 10  Вікторія ГАЛУЗІНА
Директор НВК № 10Алла САКОВЕЦЬ