Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Аналітичний звіт практичного психолога закладу про роботу у 2016-2017 навчальному році

 

1.Мушик Наталія Анатоліївна

2.Кількість груп у НВК -10 та 7 класів.

3.Педагогічне навантаження – 40 год. В тиждень.

4.Загальний стаж роботи психологом – 19 років.

5.Категорія – спеціаліст вищої категорії.

6.Освіта, ВНЗ, рік закінчення – вища, МЕГУ м. Рівне, рік закінчення -2003.

7.Рік попередньої атестації – 2017.

8.Рік наступної атестації  -2022.

9.Тема самоосвіти – Проблемі діти «групи ризику» (проблемні, гіперактивні, тривожні…)

10.Опис кабінету (наявність сейфа, комп’ ютера, підключення до мережі Інтернет )

Маю комп’ютер (ноутбук), лазерний принтер. До мережі Інтернет підключена.

  1. Використання ліцензованих комп’ютерних програм ,навчальних фільмів – немає.

12.Передплата фахових періодичних видань у 2016-2017 році -немає.

  1. Навчально- методичні доробки фахівців психологічної служби (за формою)
Бібліографічний опис доробки Анотація Цільова група
1. Казка як метод арт терапії в діяльності практичного психолога ДНЗ Методика дозволяє діагностувати та корегувати психологічні відхилення дітей. Це є один із засобів профілактики девіантної поведінки. Педагоги,практичні психологи, батьки.
2. Навчально-методичний посібник.

«Психологічне свічадо»

Рекомендації батькам по підготовці до школи, корекція розвитку психологічних проявів та пізнавальних процесів особистості. Проблеми насильства та превентивного виховання. Батьки, педагоги, соціально-педагогічні служби.
3 Емоційний комфорт дитини, як показник його психічного здоров’я.

(з використанням арт-терапії)

Методика дозволяє діагностувати та корегувати психологічні відхилення дітей, засобами малювання. Діти , педагоги, практичні психологи.

 

Результати обстеження показані в порівняльній таблиці:

 

1.Орієнтовний тест шкільної зрілості КЕРНА-ЙЕРАСЕКА
Зрілий 24 дітей
Зріючий, варіант”А”

( прогноз сприятливий)

26дітей
Зріючий, варіант “В”

( прогноз умовно – сприятливий)

9 дітей
Незрілий 5 дітей
2.Тест вербального мислення КЕРНА-ЙЕРАСЕКА. Оцінювання словесно-логічного мислення
Дуже високий рівень 7 дітей
Високий рівень 35 дітей
Середній  рівень 14 дітей
Низький рівень 5 дитини
Дуже низький 3 дітей
3.Графічний диктант ( вольова готовність по Д.ЕЛЬКОНІНУ)
Високий рівень 32 дитини
Достатній рівень 20 дітей
Середній рівень 7  дітей
Слабкий рівень 5 дітей
4.Навчальна мотивація (по ГІНЗБУРГУ)
Учбовий мотив 17 дітей
Соціальний мотив 26 дітей
Мотив високої оцінки 6 дітей
Ігровий мотив 5 дітей
Зовнішній мотив 5 дітей
Позиційний мотив 5 дитини
5.Визначення самооцінки:
Завищена                                                          57 дітей
адекватна                                                          6 дітей
Занижена                                                          1 дитини

Діти, які йдуть до школи,  мають достатній рівень сформованості пізнавальної та соціальної активності.  На хорошому рівні виконані  завдання тесту КЕРНА-ЙЕРАСЕКА, що були спрямовані на визначення сенсомоторного та загального інтелектуального розвитку.  Результати обстеження свідчать, що діти старших дошкільних груп  №1, 2, 3,7,11, 12.  (64дитини ) в основному готові до шкільного навчання, а 13 дітей по рекомендації ОПМПК, бажання  батьків залишаються в дошкільних групах закладу.

Діти, які  залишаються у дошкільних закладах, мають такі знання:

  1. Старша логопедична група з важкими вадами мовлення №1 залишається 6 дітей :

Високий рівень знань -2 дитини   (бажання батьків), (одна дитина- інвалід)

Середній рівень – 1 дитина -рекомендація ОПМПК (емоційно-вольова сфера , навички соціальної поведінки в стадії формування)

Умовно готова – 1 дитина -рекомендація ОПМПК (навички соціальної поведінки в стадії формування, потребує уваги з боку дорослого)

Неготові  до навчання  -2 дитини -рекомендація ОПМПК (емоційно-вольова сфера недорозвинена, навички соціальної

поведінки в стадії формування, потребує уваги з боку дорослого)

  1. Середня логопедична група з важкими вадами мовлення №2 залишається 2 дитини, яким на 1 вересня 2017 року виповниться 6 років:

Рівень знань дітей – умовно готові до шкільного навчання. ( емоційно-вольова сфера,  навички соціальної поведінки в стадії формування, відвідують середню вікову групу).

  1. Група №3 різновікова Монтессорі – залишається 2 дитини.

Рівень знань: Високий рівень -1 дитина, достатній рівень -1 дитина .

Бажання батьків (одна дитина часто хворіє).

  1. Старша логопедична група з важкими вадами мовлення №7 – залишається 3 дитини.

Рівень знань:  Умовно готова – 1 дитина (  словниковий запас недостатній, працездатність нерівномірна, увага швидко розсіюється )

неготові – 2 дитини. (страждає дрібна  і загальна моторика, працездатність нерівномірна, словниковий запас недостатній, фразове мовлення на стадії формування.) У другої дитини (словниковий запас недостатній, страждає дрібна моторика, працездатність нерівномірна, увага швидко розсіюється)

 

Дослідження мотиваційної готовності  показало, що в дітей старших групах № 1, 2, 3 7,11,12. переважають соціальні (26) та  навчальні мотиви (17), що пояснюється віковими особливостями їх уявлень про шкільне навчання в першому класі.

Вольова готовність перевірялась за допомогою тесту ” Графічний диктант”. Мета цього тесту визначити рівень розвитку здатності довільно керувати своїми діями за покроковою інструкцією дорослого, самостійності дій. На високому рівні дане завдання виконало 32 дитини, на достатньому – 20 дітей, на середньому – 7 дітей.

 

Орієнтовний тест шкільної зрілості-вербальне мислення (автора Я.ЙЕРАСЕКА) (вербальний субтест) показав такі досягнення дітей:

Дуже високий рівень – 7 дітей.

Високий рівень -35 дітей.

Середній рівень – 14 дітей

Низький рівень – 5 дітей.

Дуже низький рівень -3 дитини.

Отже,   діти старшого дошкільного віку груп №  1,2, 3 7,11,12,  мають  достатній  рівень розвитку та адекватну самооцінку.

 

Тематика звернень  протягом навчального року  була різноплановою.

 

З боку батьків з питань :

 

мотивації  навчальної діяльності школярів;

– рівня самооцінки й  домагань дітей;

– розвитку пізнавальних процесів дітей;

– вікових особливостей дітей та шляхів їх психологічної підтримки;

– адаптації дітей до школи;

-адаптації дітей до ДНЗ;

– взаємовідносин дітей.

 

З боку педагогів з питань:

 

– використання ефективних методів  стимулювання відповідної поведінки учнів;

– підвищення  комфорту й мікроклімату в класах, групах;

– психологічних особливостей учнів;

– мотивів  неадекватної поведінки;

– налагодження взаємодії з дітьми;

– шляхів подолання конфліктності;

– особистісних проблем.

– за результатами  психодіагностичних досліджень;

– подолання  тривожності;

– конфліктності;

– підвищення самооцінки;

 

п/п

  Тема Програма Кількість

дітей

 

Кількість груп

 

Кількість годин
1. «Соціалізація старших дошкільнят»

З використанням творів В.Сухомлинського

Корекційно-розвивальна програма

 

18 3 36
2. Казкові намистинки для кожної дитинки Профілактично-розвивальна програма .автор Цибуля 6 1 14
3. «Формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі» Корекційно-розвивальна програма

психолог дошкілля №7(48)липень2013

12 2 27
4. Психогімнастика М.Чистякова 6 1 13
5. «Веселі заняття» Розвивальна програма 6 1 12

Корекційно-розвивальна робота ( індивідуальна, групова).

 

Результативність корекційно-розвивальної роботи

На початку  навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій, створено папку соціального захисту учнів, оформлено соціальні паспорти класів та груп.

За результатами досліджень проводилася корекційно – розвивальна робота.  З метою визначення рівня готовності до школи, було проведено діагностування дітей . З питань подолання труднощів у навчанні та адаптації, бесіди на правову тематику з учнями «групи ризику» та корекція негативних поведінкових проявів дітей. В результаті досліджень було виявлено, що в цілому рівень готовності  до школи – високий та достатній.

 

Просвітницька діяльність у закладі

 

 Виступи на педрадах, консиліумах:

Дата Тема К-сть чол..
1. вересень І засідання педагогічного консиліуму

«Адаптація першокласників»

5
2. жовтень ІІ засідання педагогічного консиліуму

«Адаптація першокласників»

5
3. жовтень Педагогічний консиліум «Адаптація дітей до ДНЗ» 8
4 січень Соціальний захист дітей пільгових категорій. 29
5 січень Профілактика правопорушень серед учнів1-4 класів.

 

8
6 березень Небезпечні ігри в соціальних мережах, як уберегти дітей. 29
7 квітень Психічне здоров’я, його основні ознаки 20
8 травень Вивчення психологічної готовності дітей  6-го віку у дошкільному закладі школи №10. 29

Виступи на батьківських зборах:

Дата Тема К-сть чол..
1 червень Адаптація дитини до умов ДНЗ 34
2 травень Діти йдуть до школи 45
вересень Як  розвивати  самостійність  у  дитини 17
3

Семінари (ділові ігри, тренінги тощо)

Тема Цільова група

(батьки,педагоги)

К-сть чол..
1. Семінар .«Збереження психічного здоров’я дитини шляхом створення комфортних умов для творчого самовираження розвитку особистості.» психологи 12
2. «Використання арт терапевтичних методів в корекційній роботі» психологи 12

Самоосвіта, підвищення кваліфікації. Участь у конференціях, семінарах, спецкурсах

Назва семінару, курсів тощо Результат (сертифікат,

свідоцтво, диплом тощо)

1. Використання пальчикових ляльок у психолого-педагогічній корекції з дітьми різного віку. сертифікат
2. Архетипічна маріонетка у корекційній роботі. сертифікат
3, Гендерні підходи в індивідуальному психологічному консультуванні дорослих і дітей. сертифікат
4. Вступ в сучасну аналітичну психологію. Теоретичні основи та практичний інструментарій юнгіанського консультування. сертифікат
5 Психологічна експрес допомога в кризових станах засобами арт-терапії. сертифікат
6. Активізація внутрішніх ресурсів особистості засобами пісочної психотерапії .Проективне малювання у консультативній практиці психолога. сертифікат

      Навчальна діяльність ( робота гуртка, факультативу: назва, з ким проводився,

       к-сть годин).

№п/п      Назва Цільова група К-сть годин

 

  Зв’язки з громадськістю ( з якими організаціями та установами велась співпраця, яку мету вона мала , які спільні заходи проведені?)

-Співпраця з службою у справах дітей  виконавчого комітету Вараської міської ради (Інформаційна форма співпраці)

  Перспективи професійного зростання

 

  • Співпраця з батьками, учнями, вчителями та адміністрацією школи з поширення психологічних знань та розвитку партнерських відносин між закладом і сім’єю.
  • Продовжити роботу з підвищення  теоретичних і практичних знань для покращення своєї діяльності.
  • Брати участь у семінарах, форумах, тренінгах, конференціях.