Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Вивчаємо англійську з користю для здоров’я (консультує вихователь І.МАРЦИНЮК)

10314528_862519410503286_7528724206216899352_n

 

Вихователь різновікової групи МОНТЕССОРІ № 12 НВК № 10  МАРЦИНЮК Ірина Яківна

 

 

 

 

Навчання іноземної мови – не обов’язковий, але бажаний компонент дошкільної освіти. Воно є важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої компетентності.

Дошкільне дитинство – найсприятливіший період для формування пріоритету здоров’я. Тож застосування різних форм роботи для забезпечення фізичного та психологічного здоров’я дітей дошкільного віку – невід’ємна складова занять з англійської мови.

Необхідною умовою гармонійного розвитку дитячого організму, що впливає на формування розумового розвитку та психофізіологічного статусу, є достатня рухова активність дошкільників.

Як підтримати зосередженість та уважність, мотивацію дошкільників до навчальної діяльності? Необхідно зробити кожне заняття з англійської мови інтерактивним, жвавим і захопливим. Ефективними для цього є рухливі ігри, вправи, фізкультхвилинки та інші численні фізкультурно-оздоровчі форми роботи.

Рухливі ігри та вправи

Рухливі ігри та вправи є незамінним засобом у навчанні дітей англійської мови. Вони вирізняються емоційною насиченістю, викликають у дітей радість та задоволення. А ще мобілізують розумові зусилля, сприяють розвитку таких особистісних якостей, як дисциплінованість, сміливість, винахідливість, швидкість реакції, тренують нервову систему кожної дитини, урівноважуючи процеси збудження й гальмування. Завдяки застосуванню різноманітних рухів вдається запобігти втомленості дошкільників під час занять. А ще рухливі ігри та вправи забезпечують дітям спокійний, але разом з тим діяльний настрій протягом усього заняття. Під час проведення рухливих ігор важливо індивідуально регулювати діяльність кожної дитини. Активних дітей слід утримувати від надмірного збудження, пасивним — допомагати під час гри. Необхідно, щоб дії в грі відповідали раніше засвоєному лексико-граматичному матеріалу та віковим особливостям дітей. Тож протягом трьох років навчання потрібно поступово ускладнювати зміст і правила гри, вводити нові її варіанти, нові умови, вправи та дії. Це сприяє повторенню та закріпленню вивченого матеріалу, а також доповнює вже відомі дітям ігри новою лексикою та граматичними структурами.

Фізкультхвилинки

Для того, щоб змінити характер діяльності, зняти втому, відновити емоційно-позитивний стан психіки кожної дитини, протягом заняття проводять фізкультхвилинки. За настання втоми в дітей знижується швидкість рефлекторних реакцій, здатність засвоювати освітній матеріал, знижується активність, погіршується увага та сприймання. Фізкультхвилинки сприяють відновленню уваги та активізують розумову діяльність. Зазвичай їх виконують з дітьми протягом 2-3 хв. Кожна фізкультхвилинка складається з кількох вправ, що активізують роботу м’язів всього організму. Для  фізкультхвилинок добирають римовані тексти, завдяки яким діти ліпше засвоюють рухи та команди. Рухливі ігри та фізкультхвилинки сприяють розвитку в дітей почуття згуртованості, взаємодопомоги, відповідальності одне за одного.

Пальчикові ігри та вправи

Пальчикові ігри та вправи на заняттях з англійської мови є важливим засобом розвитку уваги та впорядкування діяльності дітей: сприяють пришвидшенню запам’ятовування навчального матеріалу, допомагають підтримувати зосередженість дітей протягом тривалого часу, сприяють розвитку дрібної моторики пальців, поліпшують координацію рухів, що позитивно впливає на становлення мовлення, готує руку до малювання, письма. Пальчикові ігри та вправи сприяють також ліпшому засвоєнню дошкільниками лічби. Формування цієї складної навички відбувається природно, ненав’язливо і в ігровій формі, тож приносить дітям радість. Ігри в супроводі римівок, пісень, віршиків допомагають дітям дуже швидко запам’ятовувати вивчений матеріал, у роботі задіяні декілька видів пам’яті. Ту ж саму пальчикову гру або вправу повторюємо декілька разів з метою її повного запам’ятовування. Після цього пропонуємо дітям іншу римівку або гру. Відтак періодично повертаємося до раніше вивчених ігор та вправ, адже дітей приваблює те, що вони вже добре знають. Діти свідомо виконують і контролюють деталі рухових дій, уточнюють їх правильність, тим самим активізують розумову діяльність.

Дихальні вправи

Дітям дошкільного віку притаманні певні вікові особливості в будові грудної клітини, а саме незначний нахил грудних ребер та високо піднята діафрагма. Через це амплітуда дихальних рухів незначна, дихання дітей поверхневе, неглибоке. Тож дихальні вправи потрібні, щоб регулювати й посилювати дихання. Вони сприяють розвитку грудної клітини та посиленню її рухливості, збільшують життєву ємкість легень, поліпшують склад крові завдяки насиченню її киснем та поживними речовинами. А ще дихальні вправи сприяють утворенню необхідних умовно-рефлекторних зв’язків, завдяки чому діти поступово привчаються правильно вдихати й видихати повітря.       Проводячи фонетичну зарядку, потрібно стежити, щоб вдих кожної дитини був інтенсивний та глибокий, а видих — поступовий, помірний. Фіксувати потрібний темп видиху допомагає промовляння звука. Під час проведення рухливих ігор та вправ, фізкультхвилинок також необхідно стежити за правильністю дихання дітей: вправи на розвиток м’язів плечового поясу — вдих відбувається в момент розширення грудної клітини (Hands to the sides! Hands up! Hands backward!), видих — при звуженні грудної клітини (Hands down! Hands forward!) вправи на розвиток черевного пресу — вдих відбувається в момент випрямлення ніг з позиції присідання (Stand up!), видих — під час присідання (Sit down!) вправи на розвиток м’язів спини — нахили тулуба прямо — вдих відбувається в момент випрямлення тулуба (Bend forward! Stand still!), видих — під час нахилу тулуба вперед і вниз бокові нахили — вдих відбувається в момент нахилу тулуба в один бік, видих — в другий бік (Bend left! Bend right!) повороти тулуба — вдих відбувається при повороті в один бік, видих — при повороті в другий (Turn left! Turn right!).

У процесі виконання вправ привчаємо дітей вдихати через ніс, щоб забезпечити рівномірне надходження повітря в легені. Крім того, при носовому диханні повітря очищається та зігрівається і, потрапляючи до гортані, сприяє поліпшенню звуковимови.

Гімнастика для очей

Щодня діти засвоюють значний обсяг інформації, що потребує постійної концентрації уваги. 70% цієї інформації діти сприймають візуально. Від постійного навантаження зір послаблюється, м’язи очей втомлюються, погіршується їх здатність до перефокусування, і знижується кровообіг в органах зору. Це може призвести до погіршення працездатності дітей, їх знервованості. Крім цього, при втомі м’язів очей м’язи грудної клітини мають тенденцію стискатися. А це призводить до погіршення вдиху і поверхневого дихання, внаслідок чого погіршується загальний стан організму. Зір відіграє величезну роль не лише в розвитку зорового сприймання, а й у розвитку просторових уявлень, адже моторика розвивається під зоровим контролем. Зорово-просторові уявлення набувають особливо важливого значення для дітей у процесі навчання.

Проводьте на заняттях з англійської мови гімнастику для очей. Це допомагає зменшити напруження очних м’язів, нормалізувати кровообіг і, як результат — дати очам відпочинок, відновити їх працездатність. Релаксація очей стимулює психічну діяльність дітей, оскільки зорові центри головного мозку, що інтерпретують зображення навколишнього світу, теж розслаблюються і відпочивають. Завдяки цьому нормалізується глибоке дихання, сприятливе для нормального функціонування зорового аналізатора.

Психогімнастика

Запорукою успішного оволодіння дітьми навчальним матеріалом є їх психологічний комфорт. Важливу роль у цьому відіграє психогімнастика. Завдяки їй діти навчаються азбуки вираження емоцій — виразних рухів. Навчанню виразного зображення окремих емоційних станів, пов’язаних із переживаннями тілесного та психічного задоволення і незадоволення, сприяють правильно підібрані етюди, ігри та вправи. Під час психогімнастики ми ознайомлюємо дітей з елементами виразних рухів: мімікою, пантомімою, жестами, позами, ходою та «вокальною мімікою» (засобами виразності мовлення). Навіщо використовувати психогімнастичні вправи? Так діти: долають барєри у спілкуванні ліпше розуміють себе та інших стають відкриті до діалогу знімають психологічне напруження самовиражаються розвивають уміння керувати власними емоціями та почуттями. Використання в роботі з дошкільниками психогімнастичних етюдів, ігор та вправ сприяє розвитку в них навичок соціальної поведінки, зокрема вміння спілкуватися з однолітками та дорослими, виражати свої емоції та розуміти почуття інших, а також зміцнює дружні взаємини в дитячому колективі.

Отже, на заняттях з англійської мови  з дітьми доцільно проводити рухливі ігри та вправи малої та середньої рухливості, фізкультхвилинки з використанням загальнорозвивальних вправ, основних і танцювальних рухів, дихальної та пальчикової гімнастики, гімнастики для очей, а також застосовувати елементи релаксації та психогімнастичні вправи.

Зберегти здоров’я підростаючого покоління в процесі отримання освіти – державне завдання, від якого залежить майбутнє нації.

Л І Т Е Р А Т У Р А

  1. Жук Н., Кравченко Т. Вивчаємо англійську з користю для здоров’я// –

Вихователь-методист. –  2015 №1. – с.30

  1. Кулікова І., Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку//–

Програма та методичні рекомендації. – Тернопіль. – 2015. – 47 с.

  1. https://vseosvita.ua/library/organizacia-ruhovoi-aktivnosti-doskilnikiv-ak-pidgruntta-zdorovogo-sposobu-zitta-11588.html
  2. https://www.pedrada.com.ua/article/2125-vivchamo-anglysku-z-koristyu-dlya-zdorovya-gri-vpravi-fzkulthvilinki