Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Висновок щодо результатів державної атестації НВК №10 у 2017 році

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                

                                                                   Наказ  управління  освіти

                                                                   виконавчого  комітету

                                                                   Кузнецовської  міської  ради

                                                                    27.02.2017             № 52 

 

 

ВИСНОВОК

щодо результатів державної атестації навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10 Кузнецовської міської ради Рівненської області

 

Начальник управління  освіти виконавчого  комітету Кузнскладено  атестаційною комісією  у  складі:

Горайчук Анатолій Іларіонович, заступник начальника управління освіти –   голова комісії ;

Верешко Людмила Миколаївна, член постійної комісії з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики ;

Куськовець Микола Іванович, головний спеціаліст управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради;

Мельник Людмила Євгеніївна, головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради; член міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка;

Мороченець Тетяна Василівна, методист комунальної установи «Кузнецовський міський  методичний  кабінет закладів  освіти»;

Нікітчук Володимир Антонович, голова Кузнецовської міської організації профспілки працівників освіти і науки України ;

Рабий Юрій Анатолійович, голова міської батьківської ради ;

Ружицька Іванна Олегівна, спеціаліст управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради;

Ткач Галина Антонівна, начальник групи централізованого господарського обслуговування управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради;

Федінчик Василь Артемович, головний спеціаліст  управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради;

Шаблевська Наталія Миколаївна, завідувач міської психолого – медико –   педагогічної консультації;

Шевчук Віктор Володимирович, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

Відповідно до плану роботи управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради на 2017 рік, плану-графіка  атестації навчальних закладів міста Кузнецовська на 2015-2025 роки, затвердженого наказом управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 22.01.2015 №14, наказу управління освіти виконавчого комітету  Кузнецовської міської ради від 22.12.2016 № 288  «Про проведення державної атестації навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10 Кузнецовської міської ради Рівненської області в термін з 30.01.2017 по 17.02.2017 здійснено атестаційну експертизу  навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад– загальноосвітня школа І ступеня» №10 Кузнецовської міської ради Рівненської області. Атестаційну експертизу    здійснила атестаційна комісія за напрямками (питаннями): 1) відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства; 2) створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей–інвалідів; 3) забезпечення якості дошкільної та загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів та вихованців); 4) дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів; 5) організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників; 6) наявність бібліотеки та/або використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі; 7) загальний стан  території, будівель та приміщень навчального закладу; 8) створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу; 9) організація харчування вихованців, учнів; 10) забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів (вихованців); 11) створення умов для задоволення потреб  дітей у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи; 12) забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу); 13) роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями. Під час вивчення вказаних питань опрацьовано документи закладу, проводились контрольні випробування (тестування, контрольні роботи); анкетування, спостереження, бесіди з учасниками навчально-виховного процесу закладу. За результатами атестаційної експертизи встановлено наступне.

Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10 Кузнецовської міської ради Рівненської області у своїй діяльності керується  Конституцією  України, Законами України „Про освіту”, „ Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту», указами Президента України, постановами Кабміну України, нормативними документами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, управління освіти і науки РОДА, рішеннями Кузнецовської міської ради,   виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, власним Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та іншими нормативними документами. Дошкільний навчальний заклад №10 введено в експлуатацію згідно рішення  виконавчого комітету Кузнецовської міської ради народних депутатів Рівненської області  від 28.12.1990 № 321 «Про введення в експлуатацію дитячого садка на 330 місць в мікрорайоні Вараш, 36 (будівельний номер 50)».  Дошкільний навчальний заклад № 10 передано у комунальну власність на підставі рішення Кузнецовської міської ради від 14.09.2000 року № 109 “Про формування комунальної власності”.   Згідно рішення виконавчого комітету  Кузнецовської міської ради від 06.09.2002 року  № 391  „Про реорганізацію дошкільних навчальних закладів № 1 і № 10 в навчально-виховний  комплекс „дошкільний   заклад-середня загальноосвітня школа  I ступеня”” дошкільний навчальний заклад № 10 реорганізовано в навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” №10  Кузнецовської міської ради Рівненської області. Навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня”  № 10 Кузнецовської  міської ради Рівненської області є юридичною особою, має самостійний баланс,  печатку і штампи  встановленого зразка, бланки з власними реквізитами. Засновником навчально-виховного комплексу „дошкільний  навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” № 10 Кузнецовської  міської ради Рівненської області  ( далі – заклад або навчально-виховний комплекс №10) є  Кузнецовська міська рада, яка здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей, учнів. Нині чинний Статут закладу затверджено рішенням Кузнецовської міської ради від 10.12.2009 № 639. Установчі документи закладу відповідають вимогам чинного законодавства. Навчально-виховний комплекс №10 зареєстровано в установленому порядку, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00 № 801021. Заклад включено до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, Довідка АБ 280609, код 35452605.  В результаті перевірки встановлено, що юридична адреса навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа I ступеня №10»: 34400, Україна, Рівненська область, м. Кузнецовськ, м-н Вараш, буд. 38. Фактичне місце розташування відповідає юридичній адресі. Вивіска, печатка та штамп закладу відповідають статутній назві. Відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики», мова навчання та виховання дітей – українська. Технічний паспорт на  громадський будинок  закладу виданий Кузнецовським міським бюро технічної інвентаризації, інвентаризаційна справа №  03049; реєстровий  № 12к-33-133. Заклад  користується земельною ділянкою на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 252076, який виданий 16.05.2006 за рішенням Кузнецовської міської ради від 17.05. 2002 № 19.

Ведення ділової документації з управлінської діяльності здійснюється відповідно до «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом МОН  України від 01.10.2012 №1059 та номенклатура справ, затвердженої відповідним наказом. Наявний наказ  про призначення відповідального за архівний підрозділ та створення експертної комісії з визначення цінності документів. Ділова документація ведеться державною мовою. Всі книги   поаркушно пронумеровано і прошнуровано, скріплено печаткою закладу. Вся ділова документація зберігається в спеціально обладнаних шафах. У відповідності до Інструкції з діловодства в закладі визначені відповідальні особи, які за посадою і функціональними обов’язками ведуть затверджений перелік документації. Всі  накази та інші розпорядчі документи   нумеруються   упродовж календарного  року,  а  протоколи  виборних  органів  – у межах їх повноважень. Наявна книга реєстрації наказів, накази ведуться у друкованому варіанті. Накази містять констатуючу і розпорядчу частину, оформляються чітко, лаконічно, обов’язковим є покладання контролю на виконання наказу. Розпорядча частина   наказів сформульована вірно, чітко та лаконічно. При затвердженні, погодженні  відповідних документів, оформленні додатків до наказів в закладі керуватися вимогами Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України № 1059 від 01. 10.2012   та постановою Кабінету Міністрів України № 1242 від 30.11. 2011 із змінами  «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»    

   В наявності книга протоколів конференцій, зборів трудового колективу, книга обліку особового складу працівників. В наявності контрольно-візитаційна книга, в якій здійснюються записи контролюючих   органів та осіб. Записи зроблені вірно.

Навчально-виховний комплекс  № 10 розрахований на 190 місць для дітей дошкільного віку. Станом  на 01.01.2017 заклад  відвідує 180 дошкільників. Прийом дітей здійснюється протягом календарного року на підставі  направлення  управління  освіти, заяви батьків або осіб, які їх замінюють, картки фізичного розвитку дитини Ф-026-у, копії свідоцтва про народження дитини, документів для встановлення  батьківської плати за харчування дитини, карти профілактичних щеплень дитини, довідки про відсутність контакту дитини з інфекційними хворими, документів  для  зарахування  дитини  до  спеціальної групи.  Аналіз  спискового складу  дошкільного підрозділу закладу  на кінець року.

Рік Списковий склад дітей дошкільного підрозділу Кількість груп
2014 176 10
2015 181 10
2016 180 10

Аналіз комплектування груп  за останні три роки відповідає нормам та свідчить про стабільність контингенту дітей. У 2016/2017 навчальному році в  закладі  функціонують 2 групи для дітей віком від одного до трьох років; 3 групи для дітей віком від трьох до шести (семи) років (1- ІІ молодша, 1-середня, 1-старша); 2 різновікові групи Монтессорі для дітей віком від трьох до шести (семи) років; 3 спеціальні групи.         При комплектуванні груп дітьми дошкільного віку враховується кількість та призначення вікових груп, їх нормативна наповнюваність, режим роботи закладу, наявність штатних одиниць для роботи з дітьми (педагогічний та обслуговуючий персонал). З  2013 року запроваджена електронна реєстрація дітей, що полегшує відстеження черги та запровадження відповідних заходів щодо набору дітей. Висновок: формування дитячого контингенту та комплектування  груп у  закладі   здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

Важливе місце в  навчально-виховному комплексі № 10 займає  питання охоплення дітей дошкільною освітою. У закладі ведеться систематична робота щодо вивчення контингенту дітей дошкільного віку, які не відвідують навчальний заклад. Призначено відповідальних за  облік дітей дошкільного віку по будинках   мікрорайону  Вараш, на яких покладено обов`язок проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед жителів на закріпленій за закладом території. Щороку уточнені списки обліку дітей дошкільного віку подаються в управління освіти. У закладі щорічно проводиться моніторинг кількості організованих та неорганізованих дітей дошкільного віку, в тому числі і 5-річного віку на закріпленій території. Показник охоплення дошкільною освітою дітей  по мікрорайону станом на 01.01.2017 становить: діти молодшого дошкільного віку (4 року життя) – 94%, діти середнього дошкільного віку (5 року життя) – 96%, діти старшого дошкільного віку (6 року життя)  – 100%.

Зарахування, відрахування та переведення учнів в закладі здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства. Інші документи, не передбачені нормативно-правовими актами, не вимагаються. Особові справи заведено на всіх учнів, їх номери відповідають номерам алфавітної книги. Кожна особова справа містить заяву батьків (осіб, що їх замінюють), копію свідоцтва про народження. Однак на час перевірки всі медичні довідки учнів знаходились в медпункті. В особових справах класу загальні списки учнів не поновлені. В алфавітну книгу систематично вносяться дані про зарахування та вибуття учнів з відповідними записами. Учнівський контингент в закладі стабільний. Контроль за станом відвідування учнями навчальних занять здійснюється систематично. Випадків відсутності учнів у закладі понад 10 днів без поважної причини не виявлено.  Станом на 10.02.2017 в закладі навчається 48 учнів 1-х класів, 30 учнів 2-х класів, 58 учнів 3-х класів, 43 учні 4-х класів. Всього 179 учнів, 7 класів.

Поділ предметів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 №128. При комплектуванні класів, поділу класів на групи для вивчення окремих предметів заклад дотримується санітарно-гігієнічних норм та вимог законодавства про загальну середню освіту.  Утворення,  комплектування  та організація навчально-виховного процесу груп продовженого дня здійснюється згідно Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 5 жовтня 2009 № 1121. Щороку у закладі функціонує дві групи продовженого дня  для учнів 1-х та 2-х класів.  Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом  закладу  на  підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Заяви про  зарахування  учнів  до  групи   продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року. Санітарно-гігієнічні норми та вимоги законодавства про загальну середню освіту щодо формування груп продовженого дня дотримані. Планування роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до плану роботи вихователя. Записи в журналах ведуться вчасно та охайно.

Навчально-виховний комплекс № 10 утримується за рахунок коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно  кошторису, джерелами формування якого  є кошти  загального та спеціального фонду місцевого бюджету.  Стан фінансування навчально-виховного комплексу № 10 за 2014-2016 роки по загальному фонду місцевого бюджету.

 

Рік Затверджено по кошторису Профінансовано % виконання бюджету
2014 3 736 574 3 672 615 98,3
2015 4 741 097 4 678 496 98,7
2016 5 664 268 5 395 924 95,3

 

Фінансування діяльності закладу за рахунок місцевого бюджету  збільшується щороку. Основна частина бюджетних коштів спрямована  на виплату заробітної плати працівникам, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Заклад в 2016 році був повністю забезпечений коштами  на оплату за  енергоносії та комунальні послуги,послуги  Інтернет та послуги зв`язку, на харчування дітей, учнів, на заробітну плату, придбання медикаментів. Оплата за комунальні послуги дошкільного закладу-школи № 10  у 2016 році становила 243 067,00 грн. Доведені дошкільному закладу-школі № 10 ліміти на споживання електроенергії, води, тепла, вивезення побутових відходів дотримуються. При формуванні бюджетних запитів на 2017  рік враховані зауваження та  пропозиції батьків і батьківського комітету закладу. Також для поліпшення матеріально-технічної бази закладу залучаються благодійні надходження  фізичних та юридичних осіб.

Благодійна та спонсорська допомога дошкільному закладу-школі №10 надається  у вигляді товарів, робіт і послуг. Подаровані закладу товарно-матеріальні цінності своєчасно оприбутковуються комісією закладу по оприбуткуванню дарунків та ставляться на бухгалтерський облік. Колектив дошкільного закладу-школи № 10 раціонально використовує надану батьківську і спонсорську благодійну допомогу для розв’язання нагальних проблем діяльності закладу. Звіти та інформація про планування, надходження та використання бюджетного фінансування систематично розміщуються на сайті закладу на сторінці «Прозорий бюджет». Інформація про надходження та використання батьківської благодійної допомоги для удосконалення діяльності закладу та потреби його стабільного функціонування ще з 2012 року розміщується на сайті закладу на сторінці «Батьківська світлиця». Також  ці звіти  для ознайомлення батьків розміщуються на стендах у кожній групі, в класах. За  результатами перевірки встановлено, що всі товарно – матеріальні цінності зберігаються в належному стані. На всіх основних засобах проставлені інвентарні номери. На інших необоротних матеріальних активах, сценічних костюмах проставлені номенклатурні номери. Постільна білизна та рушники промарковані штампом закладу. Облік ведеться в картках обліку основних засобів, картках обліку інших необоротних матеріальних активів, медикаментів,  матеріалів та інвентарю. В картках обліку відображено рух товарно-матеріальних цінностей, нарахований знос, вказана наявність дорогоцінних металів. Ведуться  картки  обліку товарно-матеріальних  цінностей.    Контроль за  рухом товарно-матеріальних цінностей відображено в журналах обліку: журнал обліку основних засобів, журнал видачі білизни тощо.  Всі документи по обліку та руху товарно-матеріальних цінностей підшиті в окремих папках: акти списання товарно-матеріальних цінностей; інвентаризаційні відомості; оборотні відомості; акти вводу та списання основних засобів; копії накладних на придбані товарно-матеріальні цінності; акти надходження благодійної допомоги; заяви, протоколи.

Проводиться відповідна робота щодо  соціального захисту, підтримки та допомоги дітям пільгових категорій. Щорічно видається наказ щодо призначення громадського інспектора з охорони прав дитинства (практичний психолог), проте  план роботи громадського інспектора на поточний рік затверджено  наказом по закладу під час перевірки. В закладі щорічно формується  соціальний паспорт, в якому дано повну характеристику соціального складу вихованців навчального закладу. На час перевірки в  закладі  перебуває: 2 дитини напівсироти, 2 дитини-інваліда, 250 дітей із числа багатодітних сімей, 3 дитини з числа малозабезпечених сімей, 1 дитина-переселенець та 12 дітей, батьки яких є учасниками АТО. Для дітей з особливими освітніми потребами у дошкільному закладі-школі №10 в 2016-2017 навчальному році функціонує 3 групи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Всі діти зараховані на підставі витягів з протоколу міської психолого-медико-педагогічної консультації, відповідних наказів управління освіти та спільного наказу Міністерства освіти і науки та міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240\165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу». У  кожній спеціальній групі працюють вчителі-логопеди, які   координують і спрямовують педагогічну, корекційно – розвиткову роботу, мають спеціальну освіту та відповідний стаж роботи з дітьми з особливими освітніми потреби.   Предметно – розвивальне середовище в логопедичних групах будується згідно з програмово–методичними вимогами та з обов’язковим урахуванням вікових та індивідуальних психофізичних особливостей дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення. Стан роботи логопедичних груп закладу систематично аналізується і вивчається адміністрацією і  методичною службою .  З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, в закладі щорічно діє проблемний семінар «Корекція мовленнєвих недоліків дошкільників» та  «Педагогічний міст».

В закладі на належному рівні здійснюється медичне обслуговування.  Медичне обслуговування дітей в закладі здійснюють медичні сестри  та лікар-педіатр.  Документація ведеться вірно. Зібрані матеріали в папках для проведення санітарно-просвітницької роботи  з педагогічним, обслуговуючим персоналом, батьками. В наявності план санітарно-просвітницької роботи, включені питання по роботі з батьками, педагогами, працівниками харчоблоку, пральні. Оформлені санітарні бюлетені.  Звітність здійснюється своєчасно. Оформлено стенд  “Стежинка до здоров’я “, а також на сайті закладу створено рубрики  “Кошик здоров’я”, «Смачна сторінка» і “Батьківська світлиця”, де медичні працівники висвітлюють, відповідно до потреби, санітарно-просвітницькі матеріали для батьків, педагогів та працівників закладу, інформацію про харчування, меню. Профілактичні щеплення  в закладі проводяться згідно календаря щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 № N 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», а також відповідно до наявності вакцини. В закладі постійно, на основі довідок про хворобу дітей, медична сестра проводить аналіз захворюваності. Усі відомості про хвороби фіксуються в медичних картках дітей. Планомірно проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту.  Інформація постійно фіксується в журналі оглядів на педикульоз та коросту. Вчасно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей. Результати обстеження й оцінки стану здоров’я дитини обов’язково доводяться до відома батьків. На кожну дитину наявні «Листи здоров’я» по  всіх  вікових  групах. Медичний персонал постійно бере участь у організації та проведенні обов`язкових медичних оглядів дітей дошкільного віку (поглиблених, профілактичних та оглядів перед профілактичними щепленнями). За результатами медичних оглядів, захворюваності  та профілактичних щепленнях щомісячно подаються звіти в СЕС. Медичним персоналом та вихователем-методистом систематично проводиться медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання. На належному рівні забезпечено  проходження медичних оглядів працівників. Контроль за проходженням обов’язкових медичних оглядів у встановлені терміни постійно здійснює сестра медична. З цією метою ведеться відповідний журнал обліку проходження працівниками періодичних обов’язкових медичних оглядів. Всі медичні книжки працівників відповідають вимогам. В  навчально-виховному комплексі №10 наявний медичний блок, який складається з чотирьох приміщень, а саме: медичний кабінет, процедурний кабінет, ізолятор, приміщення для здійснення антропометричних вимірювань дітей та відповідне обладнання. Усі приміщення використовуються для надання медичних послуг вихованцям закладу згідно Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”.  Проте, в закладі відсутня таблиця Орлової для визначення гостроти зору дітей та потребують заміни столики для маніпуляції. Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті  відповідає переліку,  затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”. У своїй роботі адміністрація закладу та медичні сестри керуються Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному  закладі», спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації  медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу Міністерства охорони здоров’я України, інструктивно – методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно –оздоровчої роботи в дошкільному  навчальному закладі (№1/9-438 від 27.08.2004).

Навчально-виховний процес в  навчально-виховному комплексі №10 здійснюється відповідно до вимог  Базового компоненту дошкільної освіти, та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Робота  логопедичних груп організована згідно програмно-методичних  та навчально-методичних комплексів Л.Трофименко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» та «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення». Для реалізації варіативної складової педагоги працюють за  Програмою та методичними рекомендаціями Т. Шкваріної та Т. Бачацької «Англійська мова для дітей дошкільного віку» – гурток «FunnyTongue»; Програмою Л.Лохвицької «Про себе треба знати, про себе треба дбати» – гурток «Крок до здоров`я»; навчально-методичним посібникомЛ.Шелестової «Вчимося читати».  Педагоги  груп Монтессорі      роботу у групах   здійснюють  індивідуально, виходячи  із  вікових  особливостей, рівнів  розвитку  дітей, їх  сензитивних  періодів  та  згідно  робочих  навчальних    планів  для  груп  Монтессорі з обов’язковим  врахуванням  вимог  Програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Результатом планомірної роботи з реалізації освітньої лінії «Особистість дитини» є усвідомлення дітьми цінності здоров’я, його значення для повноцінної життєдіяльності, діти розуміють значення для зміцнення здоров’я і запобігання захворюванням загартування, щоденної ранкової гімнастики, правильного харчування, безпечної поведінки, гігієни тіла. Усі спортивні куточки розміщені в доступному для дітей місці. Групи містять картотеку рухливих ігор відповідно до вимог освітньої програми  з атрибутами до них, картотеки народних та хороводних ігор, ігор дітей народів світу. Не прослідковується систематичність роботи педагогів по вивченню і закріпленню  рухливих ігор з дітьми в повсякденному житті . Педагогічний колектив спрямовує зусилля на виховання та навчання життєво-компетентної особистості. Спостерігаючи за відносинами між вихователями та дітьми, можна зробити висновок, що в групах налагоджений демократичний стиль спілкування, довірливі взаємовідносини, основані на рівноправних позиціях, які сприяють позитивному груповому мікроклімату. Для формування позитивного самоставлення та самооцінки дітей вихователі використовують різні методи, а саме: схвалення, підбадьорювання, позитивну педагогічну оцінку, співпереживання, авансовану похвалу, створюють ситуацію успіху для кожного вихованця. У створенні сприятливого мікроклімату в колективі, педагоги великої переваги надають використанню психогімнастичних вправ, під час проведення яких дошкільники вчаться встановлювати емоційні контакти з однолітками, домовлятися, долати психологічні бар’єри. Використання комунікативних, інтерактивних, ритмічних, психогімнастичних ігор та вправ під час навчально-виховного процесу та у повсякденному житті  сприяє пізнанню дітьми емоцій людини, розвитку вміння адекватно виражати власні емоції та розуміти емоції оточуючих.  Висновок: особистісний розвиток дітей закладу, їх активна життєдіяльність здійснюються на високому рівні, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, завдань  програм, потреб вікового та індивідуального розвитку, на засадах особистісно-орієнтовної  взаємодії.

Освітня лінія «Дитина в соціумі». Створивши оптимальні умови для повноцінного особистісного розвитку вихованців, їх соціалізації, вихователі організовують емоційно-значущу для дітей діяльність, що викликає у них інтерес, здивування; віддають перевагу індивідуальним та підгруповим формам організації спільної пізнавальної діяльності дошкільників, що стимулює розвиток співпраці. Вихователі  толерантно ставляться до невдач, незнань, помилок дитини, дозволяють їй усамітнюватись та намагаються позбавляти дошкільників страху. Ці фактори є чинниками створення мікроклімату в групах, який впливає на загальну емоційно-позитивну атмосферу взаємодії у дитячому колективі. Аналіз співбесід з дітьми старшого дошкільного віку та спостереження за їх взаємодією та реакціями показав, що дошкільники знають правила поведінки в групі, свої права і обов’язки, диференціюють оточення рідних, знайомих та чужих людей, приємних і неприємних, дорослих та однолітків, чоловіків і жінок. Особливу увагу педагоги закладу надають роботі щодо удосконалення культури мовленнєвого спілкування та комунікації. Дійовими методами оволодіння комунікативно-мовленнєвою діяльністю є спеціально-організовані ситуації, тренінги для дошкільників, ігри-драматизації, рольові перевтілення. Вони допомагають дитині вправлятись у варіативності діалогів. Питання формування соціальної компетентності дошкільників  знаходяться під систематичним контролем з боку адміністрації  навчально-виховного  комплексу. Висновок: робота з питань сформованості соціально-комунікативної компетенції дошкільників здійснюються на належному рівні, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, завдань  Програм, потреб вікового та індивідуального розвитку.

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі».   Педагоги  дошкільних груп   приділяють увагу створенню розвивального середовища, яке б сприяло розвитку в дошкільників природничої компетентності, вмінню спостерігати, аналізувати, цікавитись, берегти, турбуватись, передавати враження, розвивати у вихованців творчі здібності. З цією метою  створено та обладнано природничі центри, оснащення яких відповідає програмовим, віковим та особистісним вимогам дошкільників. Календарі природи розташовані в природничих осередках, відповідають віку дітей та вимогам програми. Завдяки їм діти слідкують за перебігом пір року, днів тижнів та діб, помічають результати довготривалих спостережень за сезонними змінами, наприклад, зміни в тривалості дня, відлітанні та прильоті птахів тощо. Щоденне планування та проведення спостережень в ранкові години, на прогулянці в першу та другу половину дня сприяють збагаченню дитячих уявлень про сезонні зміни в природі, погодні умови, встановленню зв’язків між природними явищами і погодою, між діяльністю людей та станом природи. Спостереження, які є складовою навчальних екскурсій, забезпечують безпосередній контакт дітей з об’єктами природи, внаслідок чого в дошкільників формуються реалістичні уявлення про  об’єкти  і явища природи та зв’язки між ними.   На основі бесіди з  вихователями  можна  зробити  висновок,  що  педагоги постійно вдосконалюють свої підходи до озброєння дітей природничими знаннями, добирають найефективніші методи та прийоми, використовуючи як традиційні, так і нетрадиційні методики та технології. Висновок: робота з питань сформованості природничої компетенції дошкільників здійснюється на  достатньому рівні.

Освітня лінія «Дитина у світі культури». Сприйняттю краси просторового середовища вихованцями допомагає естетичне облаштування ігрових майданчиків, ландшафтний дизайн на території, а також приміщення  закладу, облаштування  яких відповідає санітарно-гігієнічним та естетичним вимогам: сучасні мобільні дитячі ростові меблі, приємний та спокійний колір стін, оптимальне для дітей розташування осередків розвитку, оновлені навчальні зони, осучаснені спальні кімнати роблять перебування дітей в садочку цікавим, затишним та комфортним. Важливим моментом є співучасть дітей та їх батьків у створенні інтер’єрів групових приміщень, коридорів, сходинкових маршів, оздоблення їх цікавими композиціями; організації виставок, музейних експозицій,   дизайнерських осередків. Все це сприяє не тільки отриманню дітьми емоційної насолоди, але й збагачує їх досвід, уявлення про навколишній світ, розвиває естетичний смак.  Ознайомлюючи дошкільників з сучасним та старовинним предметним оточенням людини, вихователі пробуджують в них інтерес до народних традицій, збагачують уявлення про гармонію і  красу в побуті та у стосунках людей.  Належну  увагу  педагоги звертають на реалізацію завдань трудового виховання дошкільників.     Обладнання для образотворчого мистецтва відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, віковим можливостям дітей, правилам безпеки, зберігається у спеціально відведеному місці, доступному для дітей. Для реалізації завдань художньо-естетичного циклу у всіх вікових групах закладу обладнано осередки самостійної художньої діяльності, складовими яких є центр музичної, театралізованої, літературної та образотворчої  діяльності. Вихованці груп мають вільний доступ до матеріалів і посібників, які постійно оновлюються згідно тематичних циклів, що сприяє підтримці їх інтересів до художніх видів діяльності. Матеріали центрів СХД відповідають віку дітей та їх здібностям. Планування образотворчих та музичних занять, театралізованої діяльності відображається у перспективно-календарних планах вихователів, тематичних проектах, розрахованих в основному на два тижні. Метою художньо-естетичної діяльності є прищеплення дітям навичок малювання згідно програми розвитку дітей дошкільного віку, формування стійкого інтересу до занять образотворчої діяльності, розвитку самостійності, творчих проявів, виховання ініціативи, охайності, уваги та старанності. Художньо-мовленнєва діяльність є одним із найулюбленіших способів самовираження дитини. Вона відбувається в організованих формах та за ініціативою дітей. За допомогою театралізованої діяльності дошкільники створюють різноманітні яскраві образи казкових персонажів, створюють для них костюми, виготовляють декорації для їх обігравання. У всіх вікових групах педагоги організовують театралізацію казок, віршів, показ різних видів театру, ігрові вправи за сюжетами художніх творів тощо. Репертуар театралізованих дійств відповідає віку дітей та їх здібностям. Музичне виховання в дитячому закладі здійснюють керівники музичні. Керівники музичні – активні, ініціативні, старанні та творчі. Результати спостережень за музичною діяльністю дітей показують, що педагоги проводять навчальні заняття за тематичним принципом планування,  дотримуючись структури заняття, використовуючи як традиційні форми роботи, так і нетрадиційні. Використання оптимальних методів та прийомів  педагогами супроводжується підвищенням рівня компетентності дошкільників закладу порівняно з попередніми роками. Висновок: робота з питань сформованості художньо-естетичної компетенції дошкільників здійснюються на достатньому рівні.

        Освітня лінія «Гра дитини». Поступове оновлення та осучаснення ігрового середовища, придбання ігрових мобільних дитячих меблів дозволяє вихователям закладу створити оптимальні умови для реалізації завдань освітньої лінії «Гра дитини». Всі групи  навчально-виховного комплексу забезпечені осередками сюжетно-рольової гри, пізнавальними осередками, осередками настільно-друкованих ігор, ігор з піском та водою, конструктивно-будівельних, рухливих та театралізованих ігор. В планах вихователів не завжди простежуються етапи підготовчої роботи щодо розвитку гри (читання художніх творів, спостереження, бесіди, екскурсії, дидактичні ігри). Настільно-друковані ігри педагоги підбирають, враховуючи особливості рівнів розвитку психічних процесів дітей, їх доступність для певної вікової категорії, ігрові принципи та правила. Крім готових настільно-друкованих ігор, педагогами постійно виготовляються нові авторські дидактичні ігри, які пов’язані з тематичними циклами навчально-виховного процесу.  Вихователі старшої групи не залишають поза увагою використання в роботі з дітьми інтелектуальних ігор: вікторин, кросвордів, головоломок, загадок, ребусів.  Використовуючи в роботі з дітьми новітні технології та методики, вихователі виготовили ігри за   технологією В.Воскобовича «Казкові лабіринти гри», ігрові завдання. У ранковий час створюються умови для розгортання дітьми самостійних сюжетів сюжетно-рольових і рухливих, деяких дидактичних, нескладних за правилами та добре знайомих ігор. Під час занять при реалізації завдань пізнавального або мовленнєвого розвитку проводяться дидактичні ігри на розвиток уваги, уяви, пам’яті, мислення. Більша кількість рухливих ігор організовуються під час прогулянок. Друга половина дня використовується для організації та розгортання сюжетно-рольових та режисерських ігор, проведення дидактичних, конструктивно-будівельних ігор тощо. Моніторинг засвоєння вимог освітньої лінії «Гра дитини» вказує на те, що проблемним залишається дотримання педагогом ігрового партнерства в грі з вихованцями та низька самостійність дітей  у вибудовуванні сюжетів гри.  Висновок: робота з питань організації ігрової діяльності дошкільників в закладі ведеться на достатньому рівні.

Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”. В закладі  створені оптимальні умови для пізнавального розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Групи раннього віку облаштовані сучасними сенсорними стінками, наповнення яких в повній мірі відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Створені в дошкільних групах осередки пізнавальної активності, наповнені різноманітними  матеріалами, які сприяють закріпленню, удосконаленню набутих під час занять та в повсякденному житті знань: логічні кубики, збірно-розбірні, сенсорні іграшки, розвиваючі ігри (лабіринти, ребуси, головоломки), предметні та сюжетні картинки, розрізні картинки, настільно-друковані ігри тощо. Пізнавальний розвиток дітей здійснюється у всіх видах діяльності: навчальній, ігровій, трудовій, повсякденному житті. Формуючи у дітей елементарні знання про навколишню дійсність, привчаючи їх до розумової праці, педагоги виховують сенсорну культуру, розвивають психічні процеси та творче мислення. Основними формами роботи є спеціально організоване заняття – введення у світ кількості, логіки, простору та часу та сенсорного розвитку в групах раннього віку, а також впровадження дидактичних, розвиваючих, логічних ігор. Педагоги активно використовують новітні методики та технології. Велика увага вихователями приділяється сенсорному вихованню дошкільника через художній образ. Опанування ключових математичних понять – колір, величина, форма, кількість, співвідношення здійснюється через  інтеграцію логіко-математичних занять з аплікацію, малюванням, ліпленням та конструюванням, що полегшує засвоєння ключових математичних понять у більш доступній образно-ігровій формі, яка відповідає конкретно-образному мисленню дошкільника. Висновок: рівень сенсорно-пізнавальних знань, логіко-математичних уявлень дітей відповідає вимогам Базового компоненту. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» у дошкільному закладі реалізується на  високому рівні.

         З метою якісної реалізації освітньої лінії «Мовлення дитини» та розвитку усіх лінгвістичних компонентів в  навчально-виховному комплексі створено оптимальне розвивально-мовленнєве середовище. Особливо це виражено  в логопедичних  групах.  Слід   відзначити,  що  саме в  цих  групах  створені куточки,  які  відповідають  темі  тижня. В групах обладнано осередки дитячої книги, зібрана фонотека дитячих творів та казок. Прослуховування літературних творів у акторському виконанні забезпечує формування інтересу до художньої літератури, розвиває навички слухання, емоційно-виразного мовлення. Мовленнєві завдання з лексики, граматики, монологічного мовлення включені в зміст занять по ознайомленню з навколишнім та природою. Заняття з розвитку мовлення в усіх вікових групах проводяться 1 раз на тиждень, в старшій групі 1 раз на тиждень додаються заняття з грамоти. Закріплення та вдосконалення мовленнєвих навичок здійснюється також на заняттях з математики, образотворчої діяльності та в повсякденному житті.Організовуючи заняття з розвитку мовлення за класичними методиками, вихователі активно використовують та доцільно вплітають в них нетрадиційні методики та технології. З метою розвитку звукової культури мовлення, формування словника, розвитку зв’язного мовлення, формування граматично-правильного мовлення та навчання грамоти педагогами творчо використовуються різноманітні методи і прийоми: інсценування, розігрування забавлянок, розучування потішок, розповідь та показ казки з елементами театралізації; ігри-драматизації, дидактичні ігри, вивчення мирилок, розповіді вихователя з ілюстрованим матеріалом, переказ за допомогою моделювання, складання загадок, описів, рольове програвання, бесіди, читання, моделювання казок, розповідання на основі сприймання наочності. З метою мовно-корекційної роботи  у старших логопедичних групах   організовуються чотири підгрупових заняття на тиждень та одне (грамота) фронтальне. У середній логопедичній групі протягом тижня організовується три підгрупових заняття. Усі мовно-корекційні заняття проводять вчителі-логопеди. З метою емоційної насиченості заняття, педагоги використовують  сюрпризні моменти, ігрові прийоми, ігри, вірші, малі фольклорні жанри, тощо. Під час занять та в повсякденному житті вихователі постійно підтримують особисті перемоги дошкільників, стимулюють їх активність, створюють ситуації успіху для них, завдяки чому вихованці групи активні, впевнені в собі,   самодостатні. Однак, велика кількість вихованців, які не відвідують логопедичні групи, мають мовленнєві порушення. У них спостерігається нечітка вимова шиплячих, свистячих чи сонорних звуків. Результати діагностики вказують на те, що   робота вихователів з розвитку мовлення дошкільників організована на достатньому рівні, добір педагогами оптимальних методів та прийомів формування мовленнєвої компетентності дошкільників вдосконалюється, стає більш вдалим та продуктивним. Висновок: мовленнєвий розвиток дошкільників в умовах навчального закладу здійснюється на достатньому рівні.

Забезпечення змісту  кожної  освітньої лінії  нового стандарту  Базового компонента дошкільної освіти взаємопов’язані  одна з одною, інтегруються в   різних видах діяльності всіх вікових груп дошкільного закладу. Навчально-виховний процес закладу  здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України. Щороку вихователі  кожної вікової  групи складають  перспективний план роботи групи на рік. Перспективні плани груп складені за  тематичними блоками на засадах інтеграції. На практиці вихователі, крім перспективного планування, використовують і календарне. У навчально-виховному процесі закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей  (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, пішохідні, свята та розваги, гуртки тощо. Вони організовуються фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.Педагоги ведуть календарне  планування   освітньо-виховної  роботи  на  один-два  дні, перспективне  планування – на  рік.  Перспективне планування служить основою календарного. Але в календарних планах вихователів не відстежується День Здоров’я .

З метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах з дітьми  старшого дошкільного віку   педагогами  проведене оцінювання рівня розвитку дитини дошкільного віку. Виконавцями моніторингового дослідження стали вихователі  та педагоги старших та різновікових груп. Рівні розвитку визначає спеціальна Програма оцінювання  рівня  розвитку дитини  старшого дошкільного віку.

Рівень розвитку дитини 2015-2016 навчальний рік

(кінцеве оцінювання)

2016-2017 навчальний рік

(І оцінювання)

Низький 1 дитина 4 дитини
Середній 5 дітей
Достатній 16 дітей
Високий 61 дитина 37 дітей
Всього пройшли обстеження: 62 дитини 62 дитини

Фізкультурно–оздоровча робота з дітьми у  закладі здійснюється відповідно до  вимог. Щорічно адміністрацією закладу разом з медичними працівниками розробляються заходи лікувально – профілактично – оздоровчого характеру, враховуючи результати поглибленого огляду вихованців, умови, досвід роботи педагогів. Стан   фізичного виховання, формування культурно – гігієнічних навичок та загартування дітей підлягає систематичному контролю з боку адміністрації та сестер медичних старших. Результати перевірок обговорюються на нарадах, педагогічних радах, зборах колективу та батьків. У кожній віковій групі наявні  листки здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно – оздоровчої роботи, визначається загальний рівень фізичного розвитку дітей за групами здоров’я у процесі поглибленого медичного огляду.

Відповідно до групи здоров’я, до якої належить дитина, педагоги здійснюють індивідуальні призначення обсягів, доз фізичного навантаження у руховому режимі та під час гартувальних заходів. В  усіх вікових групах є достатня кількість атрибутів до рухливих ігор під час прогулянки.У 2014-2015 навчальному році заклад працював над річним завданням   «Забезпечення набуття дітьми навичок здорового способу життя шляхом  використання   у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками та учнями початкової школи  здоров’язберігаючих технологій та формування у них валеологічних знань, умінь та навичок». Відповідно матеріали по реалізації річного завдання розглядались на педагогічній раді від 26.11.2014 року (протокол № 01). Вихователями здійснюється індивідуально-диференційований підхід щодо фізичних навантажень за показниками фактичного стану здоров’я дитини, рівня їх фізичної підготовленості. Використання музикотерапії у вигляді класичних та популярних музичних творів організовує дітей, сприяє емоційному піднесенню, покращує настрій. Впродовж місяця вихователями плануються два комплекси ранкової гімнастики, з обов’язковим ускладненням у вигляді зміни вихідних положень, темпу виконання, атрибутики, заміни вправ, роз’яснення виконання та показу. Доброю традицією у закладі стало щорічно організовувати родинні спортивні свята «Мама, тато, я – спортивна сім’я».  Постійно на стендах «Стежинка до здоров’я» та  «Дитина, спорт, здоров’я» змінюються сучасні матеріали для батьків. На сайті закладу створено  і поповнюється розділ «Фізкультурна скарбничка»,де розміщується корисна і цікава інформація щодо фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі. Висновок: спільна робота медичного персоналу та педагогів забезпечує оптимальні  умови для всебічного розвитку вихованців.

Адміністрацією та педагогічним колективом створюються умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування вихованців в дошкільному закладі. Оформлення групових приміщень для дітей, кабінетів, залів, коридорів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.  При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях педагогами враховується його значимість для становлення особистості дитини, формування її смакових уподобань. Для забезпечення потреби дітей варіативно використовувати простір, виявляти свої інтереси, вихователі постійно трансформують оснащення центрів розвитку: ігрового, самостійної художньої діяльності, літературно-театрального, пошуково-дослідницького, тощо. При оформленні приміщень педагогами враховано вимоги відповідності предметно-розвивального середовища віковим особливостям вихованців. Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень є однією з складових  розвитку естетичних почуттів, естетичних оцінок та естетичного ставлення до оточуючих. В кольоровій гамі приміщень для дітей використані теплі та спокійні тони. Цікаві конструкції дитячих меблів, меблів в ігрових, навчальних та природничих центрах створюють єдиний ансамбль, який органічно вписується в загальний стиль оформлення. Створена на сьогодні навчально-матеріальна база закладу відповідає вимогам Державного стандарту дошкільної освіти. Формуванню та розвитку ключових компетентностей  дошкільників допомагають сформовані в кожній групі осередки розвитку, в яких створені сприятливі умови для всіх видів ігрової, навчальної, пошуково-дослідницької, фізкультурно-оздоровчої, художньо-естетичної та трудової діяльності дітей. Для створення оптимального розвивального простору педагогічні працівники підібрали різне обладнання, продумали його оптимальне розміщення та кількість. В групах створені умови для різних видів ігор: сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, настільно-друкованих, театралізованих, дидактичних тощо. Осередки театралізованої діяльності містять різні види театрів, елементи декорацій, атрибутику для ігор-драматизацій, костюми та їх елементи. Кожна група забезпечена достатньою кількістю фабричних та саморобних настільно-друкованих ігор. Центри розвитку образотворчої діяльності мають різноманітне наповнення.

В музичних центрах розвитку знаходяться музичні іграшки та музично-дидактичні ігри, музичні інструменти, CD-програвачі і CD-колонки. Осередок художнього слова та мовленнєвої діяльності у кожній групі спрямований на роботу дітей з книгою, в ньому знаходяться полички з книгами, ілюстрації, портрети класиків. В центрах народознавства розміщені предмети української державної та національної символіки, традиційні українські іграшки, витвори декоративно-вжиткового мистецтва. В групах для дітей раннього віку в осередку сенсорних іграшок підібраний матеріал, спрямований на розвиток у них сенсомоторних відчуттів. В центрі розвитку трудової діяльності  у кожній групі є обладнання та інвентар, що спонукають дітей до практичних дій та сприяють розвитку у них навичок самообслуговування. Приміщення різновікових груп Монтессорі естетично оформлені. У групах створено відповідне розвивальне Монтессорі-середовище, яке забезпечує вільну діяльність дітей у ньому. Спальне приміщення розділене на власне спальню та ігрову і їдальню. Приміщення групової кімнати відведене для класу Монтессорі. Середовище цих групи мають усі відповідні зони, які спонукають  дошкільників до діяльності. Слід  відзначити  результативність  та  дієвість  роботи педагогічного колективу  і батьківської громадськості  щодо забезпечення в   закладі належних  умов  для  навчання  і  виховання  дітей  відповідно  до  санітарно-гігієнічних, психолого-педагогічних, естетичних та  соціально-економічних вимог, модернізації матеріально-технічної бази. Висновок: приміщення та територія  навчально-виховного  комплексу оформлені відповідно до педагогічних, естетичних та санітарних вимог, заслуговують на високу оцінку.

           За результатами семестрового оцінювання навчальних досягнень в 2 класі (30 учнів) навчально-виховного комплексу №10 з української мови високого рівня досягли 8 учнів (26,7%), достатнього 20 учнів (66,7%), середнього 1 учень (3,3%); з математики високого рівня досягли 3 учні (10,0%), достатнього 24 учні (80,0%), середнього 3 учні (10,0%); з природознавства високого рівня досягли 4 учні (13,3%), достатнього 23 учні (76,7%), середнього 3 учні (10,0%); з літературного читання високого рівня досягли 11 учнів (36,7%), достатнього 18 учнів (60,0%), середнього 1 учень (3,3%). За результатами семестрового оцінювання навчальних досягнень в 3 класах (59 учнів) навчально-виховного комплексу №10 з української мови високого рівня досягли 6 учнів (10,2%), достатнього 34 учні (57,6%), середнього 19 учнів (32,2%); з математики високого рівня досягли 8 учнів (13,5%), достатнього 34 учні (57,6%), середнього 17 учнів (28,8%); з природознавства високого рівня досягли 20 учнів (33,9%), достатнього 36 учнів  (61,0%), середнього 3 учні (5,1%); з літературного читання високого рівня досягли 32 учні (54,2%), достатнього 23 учні (39,0%), середнього 4 учні (6,8%). За результатами семестрового оцінювання навчальних досягнень в 4 класах (43 учні) навчально-виховного комплексу №10 з української мови високого рівня досягли 16 учнів (37,2%), достатнього 26 учнів (60,5%), середнього 1 учень (2,3%); з математики високого рівня досягли 9 учнів (20,9%), достатнього 29 учнів (67,4%), середнього 5 учнів (11,6%); з природознавства високого рівня досягли 16 учнів (37,2%), достатнього 26 учнів  (60,5%), середнього 1 учень (2,3%); з літературного читання високого рівня досягли 28 учнів (65,1%), достатнього 15 учні (34,9%). Найвищий результат (100%) високого та достатнього рівня знань показали учні з літературного читання в 4-х класах, української мови та природознавства (97,7%) в 4 класах та літературного читання в 2 класі (96,7%).  Контрольні роботи були проведені в 4-х класах з української мови та математики. Контрольною роботою з української мови було охоплено 42 учні, з математики – 41 учень.

Українська мова

Клас Вчитель К-сть учнів в класі Писало роботу Рівень навчальних досягнень учнів за контрольну роботу Відповідність рівнів (високого та достатнього) до семестрового оцінювання
високий достатній середній початковий
4-А Буцмай Л.Ф. 21 20 5 13 2        – 5,2%
4-Б Шуляк О.В. 22 22 10 10 2 -54,5%
Всього: 43 42 5 23 12 2 -31,0%

Рівень навчальних досягнень (високий та достатній) учнів за результатами контрольної роботи відповідно до рівня навчальних досягнень семестрового оцінювання нижчий на 31,20%. Типовими помилками під час написання диктанту є написання слів з апострофом, написання великої букви у власних назвах, розділові знаки перед  сполучниками що, щоб. Результати контрольної роботи з української мови в 4-Б класі в порівнянні з семестровим оцінюванням нижчі на 54,5%, що свідчить про необ’єктивне оцінювання учителем навчальних досягнень учнів.

Математика

Клас Вчитель К-сть учнів в класі Писало роботу Рівень навчальних досягнень учнів за контрольну роботу Відповідність рівнів (високого та достатнього) до семестрового оцінювання
високий достатній середній початковий
4-А Буцмай Л.Ф. 21 19 4 14 1 – 0,5%
4-Б Шуляк О.В. 22 22 1 12 9 -22,7%
Всього : 43 41 5 26 10 -16,2%

Рівень навчальних досягнень (високий та достатній) учнів за результатами контрольної роботи відповідно до рівня навчальних досягнень за семестр нижчий на 16,2%. Типовими помилками під час написання контрольної роботи є розв’язування задач та дії з іменованими числами.Результати контрольної роботи в 4-Б класі з математики в порівнянні з семестровим оцінюванням нижчі на 22,7%, що свідчить про необ’єктивне оцінювання учителем навчальних досягнень учнів.

Протягом  2013-2016 років 86 учнів закладу нагороджені похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»,  про що свідчать записи в Книзі обліку і видачі Похвальних листів. Нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні здійснюється в установленому порядку згідно з нормативними документами.    Частка учнів, нагороджених за успіхи в навчанні похвальними листами – 12,8% від загальної кількості учнів в закладі. Динаміка нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні протягом 3-ох останніх років залишається майже на одному рівні.   Робочий навчальний план закладу  складається відповідно до  рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Розклад уроків відповідає робочому навчальному плану та санітарно-гігієнічним вимогам. Під час його складання враховано динаміку працездатності школярів протягом дня і тижня. Оптимально чергуються уроки гуманітарного та природничо-математичного циклів. Реалізація інваріантної складової змісту загальної середньої освіти забезпечується повністю. Варіативна складова робочого навчального плану формується з метою якісного забезпечення умов розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних здібностей і талантів, з урахуванням думки учнів і батьків (англійська мова, «Основи етики і моралі», інформатика, навчання грамоти та індивідуально-групові заняття). При вивченні предметів «Українська мова», «Математика» (1-4 класи) використовується Програма для початкових класів загальноосвітніх шкіл з розвивального навчання (система Д. В.Ельконіна – В.В. Давидова). Зміст варіативної складової робочого навчального плану відповідає визначеному порядку та реалізовується і фінансується на 100 відсотків. Вся система оцінювання навчальних досягнень учнів 2-4 класів в закладі здійснюється згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів по предметах, визначених Міністерством освіти і науки України. Облік навчальних досягнень учнів у класних журналах та особових справах здійснюється вчасно та  правильно. За результатами тематичного оцінювання виставляється семестрова оцінка, а річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових оцінок. Контроль за дотриманням критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів відстежується заступником з навчально-виховної роботи через перевірку класних журналів (видаються узагальнені накази по закладу двічі на рік), проведення контрольних робіт відповідно до планів-графіків.  Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації в закладі визначається відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №1547 від 30.12.2014.  Аналізуючи результати державної підсумкової атестації в 4-х класах за 2015-2016 навчальний рік в порівнянні з 2014-2015 навчальним роком, можна зробити висновок, що високий та достатній рівень навчальних досягнень з української мови знизився на 6,0%, читання – на 1,4%, математики – підвищився 14,9%. Щорічно учні навчально-виховного комплексу №10 беруть участь в ІІ етапі олімпіади для учнів 4-х класів «Юне обдарування» з української мови, математики та природознавства. Протягом 3-х останніх років переможцями олімпіади стали 5 учнів. У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт «Юний дослідник» учні закладу посіли 6 призових місць. У конкурсі знавців української мови імені П.Яцика протягом трьох останніх років–4 переможці. Однак у ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування», конкурсі експериментально-дослідницьких робіт «Юний дослідник», конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика переможців протягом останніх 3-х років немає.

         Загальна кількість працівників, які працюють у навчальному закладі, становить 82. Педагогічних працівників – 49. Робота з кадрами    організовується і контролюється  директором. Розподіл педагогічного навантаження працівників здійснюється директором за погодженням з профспілковим комітетом закладу. Фактична укомплектованість дошкільного закладу-школи № 10 кадрами становить 100%. У закладі ведуться трудові книжки на всіх працівників, які реєструються в книзі обліку трудових книжок і зберігаються в сейфі, у кабінеті директора.   Ведуться книги наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання, з кадрових питань тимчасового строку зберігання,  особові справи, табель обліку робочого часу. При розстановці кадрів враховується педагогічний досвід та кваліфікація педагога. На початок 2016-2017 навчального року у шкільному підрозділі   дошкільного закладу – школи №10 нараховується 17 педагогічних працівників, що становить 100 % від потреби. Всі педагоги працюють з повним тижневим навантаженням.   Відсоток педагогічних працівників шкільного  підрозділу з повною вищою педагогічною освітою становить на даний час 94 %.   

Кваліфікаційний  рівень педагогів  шкільного підрозділу

Всього Кваліфікаційні категорії
Вища І ІІ 9 т. розряд
17 10 3 2 1

В шкільному підрозділі закладу педагогічне звання «учитель-методист» має 1 вчитель, «старший учитель» – 3 вчителі, звання «вихователь-методист» – 1 вихователь ГПД.

Кваліфікаційні категорії за наслідками  атестації у дошкільному підрозділі:

Вища кваліфікаційна категорія – 17 осіб (55%); перша кваліфікаційна категорія – 2 особи (6%); друга кваліфікаційна категорія – 3 особи (10%); спеціаліст  – 4 особи (13%); категорія відсутня  – 5 осіб (16%).

Відповідно до вимог  Закону України «Про дошкільну освіту» у дошкільному підрозділі  закладу  працюють педагоги, які мають  повну вищу, базову вищу та неповну вищу освіту. Дошкільний підрозділ укомплектований педагогічними кадрами згідно штатного розпису. За рівнем освіти у дошкільному підрозділі : неповна вища освіта  – 3 осіб; базова вища освіта  – 1 особа; повна вища освіта – 27 осіб.  Організація атестації педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами) та  відповідно до  перспективного  плану атестації педагогічних працівників закладу, який щороку коригується.   Підготовці і затвердженню списків педагогічних працівників, які атестуються,  передує перегляд термінів проходження ними  курсів підвищення кваліфікації, складання графіків атестації, проведення  педагогами творчих звітів, відкритих уроків, позакласних заходів та семінарів на базі закладу і в місті.

Підвищення кваліфікації педпрацівників здійснюється відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки та річного плану-графіка атестації . План проходження курсової перепідготовки виконується повністю. У системі методичної роботи передбачені заходи, які сприяють підвищенню кваліфікаційного рівня педагогів: семінари, педради, конференції, конкурси, педагогічні читання, індивідуальна  самоосвітня робота. Ведеться облік проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками. Раз на п’ять років усі педагогічні працівники проходять курсову перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації . Відповідно до річного плану роботи   проводяться звіти педагогів про проходження курсової перепідготовки на засіданнях методоб’єднань,  педагогічній раді та методичних нарадах. За період 2012-2016 роки курси підвищення кваліфікації при Рівненському ОІППО пройшли 16  педагогів.

Методична робота у   закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами. Організовує та спрямовує  методичну роботу у дошкільному закладі  вихователь-методист.  У закладі проводиться: профдіагностика, організуються  тематичні  виставки  методичної  літератури,  відповідно  до  тематики педрад,  семінарів,  практикумів;  проводяться  психолого-педагогічні консультації  з  вивчення  діючих  Програм розвитку дітей; висвітлюється результативність професійного росту педагогів через створення педагогічних та творчих портфоліо.  Всі форми  методичної роботи плануються  з урахуванням загальної  та професійної  компетентності  педагогів. Однією з найбільш дієвих є семінари-практикуми, на яких педагоги отримують не лише теоретичні знання, але й практичні навички їх застосування в роботі з дітьми. Щороку здійснюється моніторинг діяльності педагогів за поточний навчальний рік та з метою складання проекту плану роботу закладу на наступний рік. Протягом останніх  років узагальнено педагогічний досвід 8 педагогів,  на даний час вивчається досвід  5  педагогів. Свідченням  зростання   професійної   майстерності  є  досягнення педагогічного колективу в оглядах-конкурсах різного рівня  (міського, обласного, всеукраїнського). Матеріали методичного кабінету систематизовано згідно з Примірною інструкцією з діловодства в дошкільних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 № 1059). Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнюються відповідно до завдань, які визначаються та реалізуються колективом закладу. У методичному кабінеті облаштований осередок, де знаходиться інформація про систему Марії Монтессорі і роботу   груп за  цим методом. Робочі місця вихователя-методиста і заступника директора з навчально-виховної роботи обладнані точками доступу до мережі Інтернет. У методичному кабінеті  запроваджена  електронна  картотека   періодичних видань та   методичної та психолого-педагогічної літератури. У відповідності до потреб педагогів в методичному кабінеті працюють постійні виставки: «Новинки методичної літератури», «Програмове забезпечення навчально-виховного процесу»; епізодичні – «Готуємось до педагогічної ради», «Тиждень безпеки життєдіяльності в ДНЗ», «Вивчаємо педагогічний досвід. Методична робота закладу в шкільному підрозділі спрямована на вирішення науково-методичної проблеми «Впровадження у навчально-виховний процес нових Державних стандартів освіти  та реалізація творчого потенціалу педагогів як запорука розвитку креативностідитячої особистості». Сплановано роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів, ключовим питанням якого є впровадження системи розвивального навчання в освітній процес. Однак план засідання методичного об’єднання містить застарілі дані про вчителів, їх категорію, стаж роботи, підсумки атестації. В рамках співпраці з Кузнецовською гімназією складений план заходів на 2016-2017 навчальний рік, однак він не затверджений та не підписаний.

         Протягом 2013-2015 років навчально-виховний  комплекс проводив дослідно-експериментальну роботу   в статусі експериментального навчального закладу регіонального рівня за темою: «Впровадження педагогіки Монтессорі у навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Питання про експериментальну роботу в закладі слухалось на виробничій нараді від 21.11.2015 року (протокол №09). За результатами експериментальної роботи видано Альманах «Реалізація ідей Монтессорі в сучасній дошкільній освіті». Альманах рекомендовано для Монтессорі-педагогів, працівників  дошкільних закладів,   батьків,  які цікавляться альтернативними підходами щодо розвитку дитини.  Крім методу Марії Монтессорі, дошкільний підрозділ    використовує такі іноваційні методики:

Інновація Група
Розвивальна гра «Квадрат Воскобовича» Групи №2,7
Розвивальна гра «Геоконт Воскобовича» Група №2
Навчання дітей читанню за Шелестовою Група №11
Навчання дітей читанню за Бліновою Група №2
Навчання дітей читанню за Каплуновською Група №1

Педагоги  шкільного підрозділу з 2002 року активно і послідовно впроваджують у  практику роботи початкової ланки закладу систему розвивального  навчання Давидова-Ельконіна. Висновок: стан науково-дослідної та експериментальної роботи у закладі на високому  рівні.

         В закладі функціонує бібліотека та є 0,5 ставки бібліотекаря. Всього у бібліотеці станом на 25.01.2017  нараховується  3839 примірників книг, в тому числі – підручників  3699  прим. , художньої літератури – 140 прим. Якісний склад книжкового фонду художньої температури недостатній. Так, у бібліотеці мало творів сучасної української прози. Недостатньо забезпечена бібліотека і сучасною науково-методичною літературою для педагогів. Не вистачає  каталожних карток, стандартних читацьких формулярів.  Рівень інформатизації бібліотечних процесів початковий.   У ході державної атестації закладу робоче місце бібліотекаря було підключено до мережі Інтернет. На 2017 рік за рахунок бюджетного фінансування бібліотекарем зроблено підписку педагогічної преси. Питання “Про роботу шкільної бібліотеки у 2013-2014 навчальному році” слухалось на виробничій нараді у  закладі 22.05.2014 . Щорічно видаються накази про підсумки роботи бібліотеки.

Матеріально-технічна база закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності. Майно  закладу складають основні фонди  (приміщення, обладнання тощо) та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу. Майно належить  закладу  на правах оперативного управління  відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу. Для учнів 1-4 класів в наявності є 5 кабінетів, спортивний і музичний зали. Усі навчальні кабінети, спортивний і музичний зали обладнані відповідно до Типового переліку обладнання і вимог навчальних програм. Всі класи укомплектовані шкільними меблями, пятиповерхневими шкільними дошками, є магнітофони,  є телевізор-плазма з WI-FI-доступом до мережі Інтернет. Шкільні меблі (столи, стільці) у класах підібрані згідно росту учнів. Педагоги  використовують  програмно – педагогічні засоби навчального і загального призначення, рекомендовані   для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.  Діти мають можливість систематично займатись у музичному та спортивному залах, які в основному забезпечені  музичними інструментами, музичними центрами, спортивним та музичним  інвентарем. У спортивному залі в наявності необхідний спортивний інвентар для традиційних занять з фізкультури та індивідуальної роботи з дітьми, але в основному він розрахований для організації фізкультурної роботи з дітьми дошкільного віку. Всі навчальні кабінети естетично оформлені, але забезпечення їх необхідним обладнанням відповідно до Типового переліку є недостатнім. У навчальних кабінетах шкільного підрозділу створені належні санітарно-гігієнічні умови для здійснення навчально-виховного процесу. Дотримується режим провітрювання, проводиться вологе прибирання згідно з графіком. В достатній кількості є інвентар для прибирання приміщень, який промаркований та використовується за призначенням. В наявності миючі та дезінфікуючі засоби. У всіх приміщеннях та на території закладу наявні смітники. Учні   перебувають у навчальних кабінетах, у музичному та спортивному залах, коридорах у змінному взутті. Освітлення навчальних кабінетів – змішане. Світловий коефіцієнт природного освітлення відповідає санітарним нормам. Під час навчального процесу дотримується лівобічне природне освітлення навчальних кабінетів. Потужність штучного освітлення відповідає санітарним нормативам. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо штучного освітлення виконуються. На світильниках у спортивному залі присутня захисна арматура. У навчальних кабінетах витримується температурний режим. Під час підготовки до роботи в осінньо-зимовий період своєчасно було проведено ревізію запірної арматури, повірку лічильників гарячої води,  манометрів,  проведено гідравлічне  випробуванне  опалювальної системи.          Упровадження сучасних інформаційних технологій  здійснюється за такими напрямками: комп’ютеризація навчального процесу; комп’ютеризація управлінської діяльності; використання   Інтернет-технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності. Станом на 01.01.2017  в закладі налічується  6 комп’ютерів (2002, 2006, 2009, 2015, 2016 року випуску), 3 ноутбуки (1 шт.- 2013, 2 шт.- 2016 року випуску), всі підключені до мережі Інтернет через проводовий і безпроводовий зв`язок. Із них використовуються: 4 шт.- для управлінської діяльності: директором, заступником директора  з навчально-виховної роботи, завідувачем господарства, вихователем-методистом; 1шт.- для діловодства і кадрової роботи, входу в системи «Курс.Дошкілля», «Курс.Школа» , «Електронна реєстрація в ДНЗ»: діловодом; 1 шт.- медичним персоналом; 1 шт. (ноутбук) – практичним психологом; 1шт. (ноутбук) – для ефективної організації навчально-виховного процесу у дошкільному підрозділі; 1 шт. (ноутбук) – для ефективної організації навчально-виховного процесу у шкільному підрозділі. Учні 1-4 класів закладу комп`ютерною технікою для організації навчальної діяльності не забезпечені, тому уроки інформатики для 2-4 класів проводяться на базі кабінету інформатики Кузнецовської гімназії. У закладі  функціонує офіційний веб-сайт,  члени адміністрації та  більшість педагогів  мають  адреси електронних скриньок, які  активно використовують для осучаснення та синхронізації роботи закладу.  Реєстрація електронної черги дітей дошкільного віку  в заклад з 2013 року ведеться прозоро, через мережу Інтернет. Згідно рішення сесії  Кузнецовської міської ради від 17.05.2002 року  № 19 «Про вилучення і надання земельних ділянок в постійне користування МВ УМВС України в Рівненській області,   управлінню освіти та міському комунальному підприємству» закладу передано в оперативне  управління присадибну ділянку площею 1,03 га, де розміщуються спортивний та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо. Акти готовності  закладу  до 2016-2017 навчального року є в наявності. Акти органів санітарно-епідеміологічної служби, охорони праці, пожежної  безпеки  зберігаються  у відповідних папках; приписи виконуються вчасно, деякі – в залежності від фінансування. Територія  закладу огорожена по периметру металевим парканом на  залізобетонних стовпах, який потребує капітального  ремонту. Асфальтове та бетонне покриття  території частково зруйноване та потребує поновлення. Будівля є комунальною власністю. Заклад розміщено у  типовій  2-х поверховій будівлі, загальна площа якої становить 3978,3 м 2. Приміщення цегляне, на даний час потребує капітального ремонту, з`явилися значні тріщини на фасаді . У 2015 році було зроблено капітальний ремонт покрівлі.  У приміщенні закладу  є групи, класи, спортивна та музична зала, а також  кабінети: методичний, медичний, практичного психолога, каштеляна та бібліотекаря, завідувача господарством, директора, діловода, харчоблок та пральня, які забезпечені відповідним інвентарем, обладнанням, меблями.  У них створені належні умови для всебічного, повноцінного, комфортного перебування дітей. За проектом  кожне групове приміщення має спальню, ігрову та туалетну кімнати, роздягальню, запасні пожежні  виходи. Загальний стан будівель та приміщень закладу задовільний, але потребує  ремонту. Однак є окремі зауваження стосовно використання приміщень закладу. Заклад згідно проекту розрахований на перебування дітей дошкільного віку. Учні початкових класів навчаються у класних кімнатах пристосованих приміщень, які не в повній мірі відповідають вимогам Державних санітарних правил і норм   влаштування, утримання  загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу,  затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N 63.    Також не відповідають вимогам спортивна зала, відсутні гардероби, їдальня, навчальні кабінети. Учні 4 класів навчаються у підзміну.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН України  від 01.08.2001р. № 563 (із змінами), згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 року.  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності планується у річному плані на навчальний рік і складається із заходів, де передбачається навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення перевірок знань, інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових і робочих інструкцій, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні. Разом з тим, у колективному договорі передбачені комплексні заходи щодо забезпечення в закладі вимог охорони праці. Щомісяця в останній понеділок місяця у закладі проходить День охорони праці, який також передбачений у річному плані. Щорічно проводяться збори трудового колективу за підсумками роботи за рік, де директор дошкільного закладу-школи аналізує та підсумовує заходи з охорони праці. Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці. Розроблені і затверджені посадові, робочі  інструкції, інструкції  з охорони праці для всіх категорій працівників.  Наказом по закладу створена комісія по розслідуванню нещасних випадків. У разі виявлення факту НВ проводиться відповідне розслідування. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу. Наявні  та правильно ведуться протоколи перевірки знань персоналу з охорони праці (остання така перевірка здійснювалась у січні 2017 року). Виконання приписів СЕС, пожежної охорони, охорони праці здійснюється  за наявності коштів. На початку кожного навчального року оформляються всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС, паспорт санітарно-технічного стану. Перед початком кожного навчального року серед учасників навчально-виховного процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, проводиться огляд технічного стану будівель і споруд. Згідно до вимог нормативних документів реєструються вступний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі з охорони праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності для працівників і учнів. Журнали реєстрації інструктажів для працівників закладу знаходяться у кабінеті директора, журнали реєстрації інструктажів для учнів знаходяться у заступника директора з навчально-виховної роботи. Учителі-класоводи, учителі фізичного виховання проводять з учнями первинні інструктажі на початку навчального року та семестру, перед початком практичних робіт, виконанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання. Записи про проведення інструктажів фіксуються в класних журналах та журналах реєстрації інструктажів з окремих предметів, що зберігаються в кабінетах. Основні навички збереження здоров’я, правил поведінки формуються в учнів у процесі вивчення  предмету «Основи здоров’я». Велика робота з учнями і дітьми ведеться педагогами щодо профілактики дитячого травматизму.      Дане питання постійно розглядається  на виробничих нарадах, загальних та класних батьківських зборах, засіданнях загального батьківського комітету. Згідно з річним планом роботи у закладі проводиться місячник  «Увага! Діти на дорозі!» (вересень), Тиждень знань з безпеки життєдіяльності (жовтень), Тиждень безпеки дитини (квітень). Аналіз нещасних випадків свідчить про те, що за останніх 3 роки випадків травмування дітей під час навчально-виховного процесу не було, а найбільше діти травмуються у побуті через пустощі та безконтрольність з боку батьків. Протягом останніх 5 років у закладі зафіксовано один випадок дорослого травматизму,  пов’язаний з порушенням  працівником безпеки життєдіяльності на робочому  місці, а також з 2012 по 2016 рік зафіксовано 18 випадків невиробничого дорослого травматизму. Всі діти, учні та працівники закладу забезпечені ватно-марлевими пов’язками з ЦЗ. Заклад має 15 вогнегасників, які знаходяться у відповідних приміщеннях.  На видному місці розміщені поповерхові  плани евакуації дітей і персоналу при пожежі, інструкції про правила користування вогнегасниками, про дії персоналу на випадок пожежі або аварії на АЕС. Оформлений куточок пожежної безпеки в коридорі.

         У  закладі організовано  триразовий режим харчування для дітей  дошкільного віку. Відповідно до штатного розпису заклад укомплектований працівниками, які забезпечують якісну організацію харчування дітей дошкільного підрозділу. У  закладі є харчоблок, який складається з цеху холодної обробки продуктів, гарячого цеху з приготування страв, підсобних приміщень, комори для зберігання продуктів. Харчоблок, допоміжні приміщення та все обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. На харчоблоці знаходиться достатня кількість обладнання. Харчоблок   в основному забезпечений необхідним технологічним та холодильним обладнанням, кухонним інвентарем та посудом із відповідним маркуванням, який використовується за призначенням. Але наявне технологічне обладнання (електроплити, електрокип’ятильник, привід універсальний) має тривалий термін експлуатації, потребує частих поточних ремонтів.   Потребує заміни  застаріле технологічне обладнання закладу     та необхідно провести технічний огляд заземлення технологічного обладнання харчоблоку. Харчоблок закладу забезпечений достатньою кількістю санітарного і спеціального одягу (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо), все промарковане, використовується лише за призначенням і замінюється у разі  забруднення. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає вимогам Санітарного регламенту, інструкцій з охорони праці. Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та інструкції по їх застосуванню. Продукти харчування та продовольча сировина в заклад постачається  регулярно та у повному обсязі відповідно до заявок  . Видача готових страв на групи здійснюється відповідно до графіка видачі їжі. Аналіз виконання норм харчування за 2016 рік показав, що харчування дітей по основних продуктах харчування здійснювалось наближено до норм, в середньому 77 % – ясла, 83 % – садок. Окремі види продуктів діти ясельного віку недоотримують, дошкільники – переїдають. В літній період діти мало споживають свіжих фруктів, у раціоні зовсім відсутні соки. Аналіз виконання норм харчування за 2016 рік показав, що у цілому харчування дітей дошкільного підрозділу здійснювалось наближено до норм  харчування і було раціональним, збалансованим.  Якість продуктів, які завозяться у заклад, вища у порівнянні з попередніми роками, супровідні документи постачальниками подаються відповідно до вимог чинного законодавства, на зауваження щодо якості продуктів постачальники в основному реагують вчасно, зриву поставок продуктів харчування не було.  Директором та старшими сестрами медичними здійснюється постійний контроль за якістю продуктів харчування, за організацією харчування, за дотриманням вимог до постачання, безпеки, якості, умов зберігання і реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини, за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв. Регулярно для перевірки якості харчування здійснюється адміністративний контроль, який забезпечує правильність закладки продуктів, дотримання правил кулінарної обробки, правильність порціювання під час роздачі їжі, зберігання продуктів у коморі. Старші сестри медичні здійснюють контроль за якістю їжі на всіх стадіях її приготування. Правильність закладки основних продуктів установлюється контрольним зважуванням продуктів, що були виділені на приготування даних страв, і зіставленням отриманих даних з даними меню-розкладки.  З метою недопущення зниження калорійності харчування особливу увагу відповідальні особи звертають на відповідність об’ємів страв об’єму разових порцій і кількості дітей. Видача готових страв в групи здійснюється після зняття проб і відповідного запису старших сестер медичних в бракеражному журналі. Щоденно шеф-кухарем в присутності старших сестер медичних здійснюється відбір добових проб готових страв. Протягом 2016 року і в попередні роки порушень санітарно-гігієнічного законодавства на харчоблоці не зафіксовано. Питання  харчування дітей регулярно заслуховується на засіданнях батьківського комітету закладу, на загальних батьківських зборах закладу.  Серед батьків також проводиться відповідна роз’яснювальна робота щодо організації харчування дітей, учнів, оперативна інформація з цього питання регулярно виставляється на сайті закладу  у рубриках «Смачна сторінка»,«Кошик здоров`я» і «Батьківська світлиця». Там же батьки мають змогу познайомитись із Примірним двотижневим меню комплексних обідів шкільних їдалень міста у 2016 році, сезонними перспективними меню. Учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням на базі їдальні Кузнецовської гімназії. Станом на 25.01.2017 року безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено 179 учнів   закладу. Здійснюється контроль за якістю та безпекою продуктів харчування, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість цих продуктів. Щоденне меню, яке погоджено директором Кузнецовської гімназії, завідуючим виробництвом, медичним працівником, відповідає вимогам раціонального харчування молодших школярів. Щоденне меню знаходиться на інформаційному стенді. При складанні графіків приймання гарячого харчування враховано необхідність обов’язкового охоплення гарячим харчуванням учнів початкових класів та дітей, які перебувають у групі продовженого дня. Контроль за додержанням графіка, а також за порядком під час прийняття їжі учнями покладається на чергового обідньої зали. Чергові завжди відповідально відносяться до своїх обов’язків.  Належно організоване     харчування учнів 1-4 класів і  групи продовженого дня  .Питання організації харчування учнів  систематично обговорюється на засіданнях  батьківського комітету закладу, на виробничих нарадах  навчально-виховного комплексу №10. Питання стану організації харчування учнів у грудні 2016 року розглянуто на нараді за участю завідувача виробництвом їдальні Кузнецовської гімназії, учителів-класоводів, членів комісії по контролю за харчуванням учнів Кузнецовської гімназії та дошкільного закладу-школи №10, проаналізовано в наказі по дошкільному закладу-школі № 10  від 29.12.2016 року № 220 «Про стан організації харчування  учнів 1-4 класів дошкільного закладу-школи №10 у 2016  році. Однак залишається проблемним питання організації харчування учнів   в межах  закладу.

Діяльність практичного психолога здійснюється у відповідності до Положення про психологічну службу системи освіти України, Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, етичного кодексу психолога, наказів Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 №1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року», від 17.09.2015 №442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби». В навчальному закладі належним чином оформлений та функціонує кабінет практичного психолога, який відповідає  санітарно-гігієнічним, технічним нормам та естетичним вимогам; забезпечений комп’ютерною технікою та підключений до мережі Інтернет.  Робота організовується відповідно до  плану роботи на навчальний рік, наявні і належним чином затверджений графік роботи, журнали щоденного обліку роботи, протоколи індивідуальних консультацій, протоколи індивідуальних та групових (класних) діагностичних обстежень. Наявні довідки за результатами проведених психологічних досліджень, матеріали тестувань та анкетувань, укомплектовані папки методичних матеріалів за окремими розділами. Практичний психолог систематично здійснює індивідуальні та групові психодіагностичні обстеження дітей, надає консультативну допомогу педагогічним працівникам, батькам. Проводиться діагностика рівня тривожності, самооцінки, інтелекту, темпераменту, особливостей характеру, міжособистісних стосунків. Особлива увага приділяється психологічній адаптації до навчання учнів 1-их  класів. Практичний психолог проводить  психологічну просвіту: щорічно є активним учасником педагогічних рад, батьківських конференцій, зборів, засідань ради закладу. Однак протоколи психологічного аналізу уроків не ведуться.  Необхідно вдосконалити і якість рекомендацій, наданих за результатами досліджень психологічної служби (в окремих випадках вони мають загальний характер), покращувати змістовне наповнення звітно-аналітичних матеріалів: аналітичних довідок, підсумкових наказів, звітів тощо,   які стосуються діяльності психологічної служби.

В  закладі наявні відповідні законодавчі та нормативні акти з питань організації виховної роботи, забезпечується їх дотримання і виконання. З 2008 року в шкільному підрозділі виховна робота проводиться відповідно до напрямків Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки і спрямована на формування у школярів ціннісних ставлень особистості до суспільства і держави; історичних, культурних і духовних надбань рідного краю; до сім’ї, родини та людей; до себе; до природи, праці та мистецтва. Створено виховне середовище, яке забезпечує цілісність, наступність, послідовність у системі виховання. Плани виховної роботи вчителів-класоводів, педагога-організатора сформовані з урахуванням напрямків програми національного виховання, педагоги на належному рівні володіють методикою планування, практикують цікаві та різноманітні форми роботи. Питання виховної роботи перебуває на постійному контролі адміністрації, щорічно заслуховується на засіданнях педагогічної ради, зокрема «Про стан виконання в навчальному закладі Програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки» (22.05.2013, протокол №03; 30.04.2014, протокол №3), «Про правовий захист дітей в закладі освіти та сім’ї» (26.11.2014, протокол №01;01.12.2015, протокол №2), «Аналіз стану виховної роботи у шкільному підрозділі за 2014 рік» (12.02.2015, протокол №2), «Про правовий захист дітей в закладі освіти» (14.12.2016, протокол №2) .  Проблемні питання роботи з дітьми систематично розглядаються на виробничих нарадах при директору, зокрема, «Про стан правової роботи з дітьми та профілактику правопорушень серед учнів 1-4 класів», «Робота по соціальному та правовому захисту неповнолітніх». Також підсумовується робота гуртків по завершенню навчального семестру.  Щорічно видаються організаційні накази з питань виховної роботи: „Про організацію роботи щодо соціального захисту дітей”, „Про вжиття невідкладних заходів щодо попередження негативних проявів в дитячому середовищі”, „Про затвердження заходів по запобіганню насильства над дітьми”, „Про організацію роботи гуртків” та інші. По завершенню навчального семестру в шкільному підрозділі видаються накази за підсумками виховної роботи, однак вони не є аналітичними.

Відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 №1205 щорічно на гурткову роботу виділяється   9 навчальних   годин. Впродовж останніх років організовувалася робота  гуртків «Веселі нотки», «Здоров’я +», «Кіндер-сюрприз» (художньо-естетичного та еколого-натуралістичного напрямків), які відвідували 45 учнів. Варто відзначити, що набір дітей в гуртки здійснюється за заявами батьків, а зарахування – затверджується наказами по шкільному підрозділу; директором затверджуються графіки та погоджуються плани їх роботи.  Програми, за якими працюють гуртки, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Дотримані і вимоги щодо наповнюваності груп. Питання роботи гуртків  шкільного та дошкільного підрозділів щорічно розглядається на виробничих нарадах при директору.  В  закладі велика увага звертається на роботу з батьками, вона передбачається в річному плані роботи, планах роботи класних керівників, вихователів, педагога-організатора, практичного психолога. Спланованою та системною є робота батьківських класних, групових та загальношкільного комітетів. Двічі на навчальних рік проводяться загальношкільні батьківські конференції, збори, раз на навчальну чверть – класні батьківські збори, наявні відповідні протоколи.  Дієвою є робота і Ради навчального закладу. Загальношкільний батьківський комітет та Рада школи функціонують на основі Положення про батьківський комітет (раду) навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» №10 Кузнецовської міської ради, затвердженого наказом №119 від 29.05.2015, зі змінами від 02.11.2016 №186. Батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, беруть участь у проведенні загальношкільних свят, організації і проведенні благодійних акцій, надають значну допомогу у матеріально-технічному забезпеченні роботи навчального закладу.Аналізуючи питання проведення шкільних виховних заходів, слід відзначити, що тематика та форми їх проведення є різноплановою, дозволяє стимулювати та розкривати творчий потенціал дітей. Дана робота є спланованою, плани масових заходів на календарний рік щорічно затверджуються наказом по шкільному підрозділі, налагоджена чітка співпраця класоводів та педагога-організатора щодо їх реалізації. Пріоритетом роботи є національно-патріотичне виховання, виконуються заходи Концепції національно-патріотичного виховання, цікавими є шкільні свята на відзначення державних свят, святкових дат та пам’ятних днів. Впродовж 2014-2016 років проводились благодійні акції по підтримці воїнів АТО, до яких долучались діти, педагоги, батьки.  Налагоджена робота органів учнівського самоврядування, яка координуються педагогом-організатором. Відповідно до перспективного, річного планів роботи в лютому 2015 року здійснювалось вивчення стану громадянського та національно-патріотичного виховання учнів 1-4 класів (наявні відповідні організаційні та підсумкові накази про проведення перевірки). Однак обговорення даного вивчення  у педагогічному колективі не було проведено.   Адміністрацією, педагогічними працівниками вживаються заходи щодо зменшення випадків, які приводять до порушення учнями Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку.  Аналіз проведеної роботи засвідчує, що у даному навчальному закладі наявна цілісна дієва виховна система.

Згідно Статуту  заклад планує свою роботу самостійно відповідно  до перспективного, річного та для дошкільного підрозділу –  місячного плану і  плану роботи на оздоровчий період. Розгалужена система планування діяльності закладу має такі складові: перспективний план, план роботи на навчальний рік, графік загальношкільних заходів, розклади уроків і позаурочних занять, календарні та поурочні плани учителів, плани роботи учителів-класоводів, план роботи методичного об’єднання учителів початкових класів, план роботи бібліотеки, плани роботи практичного психолога, педагога-організатора, плани роботи органів громадського самоврядування тощо. Відповідно розроблений перспективний план роботи навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» №10 на 2013-2017 роки, який  затверджений радою закладу (протокол № 02 від 31.08.2012) та схвалений  педагогічною радою (протокол № 04 від 31.08.2012).  Перспективний план визначає стратегічні пріоритети розвитку закладу, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Пріоритетними напрямками для колективу є підвищення рівня управлінської культури методичної служби як чинника ефективності організації освітнього процесу в   навчальному закладі; підвищення іміджевої політики закладу, впровадження в практику роботи інноваційних і інформаційних технологій. Також закладом розроблено Концепцію розвитку  навчально-виховного комплексу „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” №10 Кузнецовської міської ради Рівненської області на 2012-2017 роки, яку  схвалено на  засіданні ради  закладу    від  29.11.2012 року (протокол № 01) та  на засіданні педагогічної ради  від 12.12.2012 року (протокол №01). Щорічно   в  закладі   розробляється  річний план роботи. План роботи  закладу  на поточний навчальний рік схвалюється педагогічною радою, погоджується з   управлінням освіти та затверджується радою закладу. План роботи дошкільного підрозділу  на оздоровчий  період , крім цього, погоджується з   територіальною санітарно-епідеміологічною службою. План роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік   схвалено педагогічною радою (протокол № 01 від 31.08.2016), затверджено радою закладу (протокол № 01 від 31.08.2016).  Є витяги з річного плану роботи на місяць. У змісті плану передбачаються заходи з підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників, різні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, вивчення стану освітнього процесу, заходи спільної роботи  закладу із школою та батьками, робота методичного кабінету та адміністративно-господарська діяльність, медико-профілактичні заходи,  масові заходи. Вивчення стану освітнього процесу планується у формі комплексних і тематичних перевірок. В плані накреслюються основні напрямки контролю, його зміст, види, вказуються строки і форми підведення підсумків, відповідальні. Передбачаються заходи взаємодії дошкільного підрозділу із школою, зокрема: консиліуми, круглі столи , консультації, батьківські збори, колективні перегляди роботи з дітьми, спільні свята і розваги, екскурсії тощо. До цього ж розділу включається план роботи з батьками: батьківські збори, лекції, консультації, діяльність різних гуртків тощо. Серед заходів адміністративно-господарської діяльності передбачаються ремонт приміщень, придбання і ремонт меблів, оснащення  майданчиків, фізкультурних і музичних залів, медичного кабінету, благоустрій та озеленення території тощо; плануються загальні збори колективу, виробничі наради, інструктажі з працівниками закладу. Календарно-тематичне планування вчителів здійснюється відповідно до робочого навчального плану  та навчальних  програм, підручників, навчальних посібників, погоджених заступником директора.        

Режим роботи  закладу на 2016-2017 навчальний рік погоджено в управлінні держпродспоживслужби у Володимирецькому районі та  управлінням освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, затверджено радою закладу.   Заклад зорієнтований на роботу за 5-денним робочим тижнем, навчальні заняття – за 2-ма семестрами, розроблена структура навчального року, графіки канікул.  В цілому можна зробити висновок про те, що основні види планів в закладі узгоджені між собою. Зміст і форма всіх видів планування відповідають діючим нормативним документам з питань дошкільної та загальної середньої освіти. Варто  розглянути як варіант   введення в систему  поточного   планування – місячний або тижневий план роботи шкільного підрозділу в закладі.  

Керівництво навчальним закладом здійснюють директор, заступник  директора з навчально-виховної, вихователь-методист та завідувач господарства. Члени адміністрації закладу здійснюють свої функціональні обов’язки згідно затверджених посадових інструкцій . Посадові інструкції на  працівників закладу затверджені керівником закладу та погоджені з профспілковим органом. Посадова інструкція на директора затверджена начальником управління освіти. Функціональні обов’язки, керівництво і контроль  раціонально розподілені   між  директором,  заступником директора з навчально – виховної роботи, вихователем-методистом, завідувачем господарства та працівниками закладу і затверджуються щорічно наказом по закладу.  Члени адміністрації закладу планують свою  роботу відповідно до річного плану та координують всі  напрямки діяльності закладу. Забезпечено розподіл обов’язків між адміністрацією закладу в частині контролю за викладанням навчальних предметів. Проводиться  планомірна робота щодо  діяльності навчального закладу, організації навчально-виховного процесу, управління навчальним  закладом.  Внутрішньошкільний контроль закладу відповідає таким вимогам, як плановість, систематичність, оперативність і об’єктивність. Контролем охоплено всіх працівників закладу залежно від їх посадових обов’язків і всі ділянки роботи закладу завдяки поєднанню різних видів контролю як за змістом, часом, так і за періодичністю і функціями. В основу внутрішньошкільного контролю покладено педагогічний аналіз роботи  педагога і стан навчально-виховного процесу. Напрями контролю відображаються у річному плані роботи закладу.  Ведуться книги наслідків внутрішкільного  контролю, в яких відображаються результати контролю. В закладі налагоджена система  внутрішкільного  контролю, яка включає  певну систему  спостережень  і перевірок, що дозволяє  встановити  відповідність рівня навчально-виховного процесу  вимогам чинного законодавства. Відповідно готуються організаційні накази та накази за результатами контролю. Аналіз проводиться на педагогічних радах, методичних об’єднаннях, виробничих нарадах. В книзі наказів основної діяльності містяться ініціативні накази та накази, що видаються на виконання розпоряджень, доручень, наказів вищестоящих органів.  В   закладі забезпечено комплексну систему контролю. Складено перспективний план проведення комплексного, тематичного контролів (вивчення стану організації життєдіяльності дітей, учнів), які здійснюються у вигляді вивчення документації, перегляді різних форм навчально-виховної роботи, анкетуванні, проведенні співбесід з педагогами тощо.  У річному плані закладу щорічно передбачено розділ «Вивчення стану організації життєдіяльності дітей, учнів». Впродовж навчального року використовуються різні  види  контролю, а саме:  комплексний,  тематичний,  оперативний, оглядовий,  епізодичний,  попереджувальний,  підсумковий. Вивчення стану здійснюється членами адміністрації. Ефективність вивчення стану забезпечується наявністю мети, змісту, форм, методів роботи і результатів, а  також єдністю кадрового, нормативно-правового і матеріально-технічного забезпечення. При організації комплексного або тематичного вивчення стану організації життєдіяльності дітей, учнів директор  наказом по закладу чітко розподіляє  обов’язки  між  членами комісії з вивчення стану, встановлює терміни, з’ясовує  коло питань, які будуть вивчатись.   Вивчення стану  забезпечує  фаховий,  творчий  ріст  педагогів, покращує їх роботу, сприяє виявленню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки в навчально-виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно їх усувати. Обрані методи педагогічного аналізу доцільні, висновки та рекомендації за підсумками вивчення стану конкретні, направлені на вдосконалення якості освітньої роботи з дітьми, підвищення професійної компетентності педагогів. Відвідування уроків адміністрацією має диференційований характер. Контроль за навчальною діяльністю як учителя, так і учня має науково-дослідницький характер. Інформацію про ставлення учнів до навчання, наскільки комфортно почувають себе учні на уроці, мотиваційну діяльність, рівень психологічного спілкування «учитель – учень» у закладі отримують в результаті анкетування батьків і учнів. За результатами контролю оформляються  накази по закладу,  довідки, надаються рекомендації, контролюється їх виконання. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей, учнів відбувається  у  вигляді  вивчення  документації, перегляду  різних форм навчально-виховної роботи,  анкетування,  проведення  співбесід  з педагогами  тощо.  Аналіз  результатів контролю оприлюднюється на засіданнях педагогічної ради, на виробничих нарадах, педагогічних годинах. Управлінські рішення відповідають вимогам нормативних освітніх документів та  доводяться до відома виконавців.

Директор щорічно звітує перед педагогічним колективом та громадськістю на загальних зборах трудового колективу, як правило у червні. У звіті  директора навчального закладу  проводиться аналіз своєї роботи та роботи закладу у відповідності  до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 178 від 23.03.2005.  Ведуться протоколи звіту керівника. Звіт директора за 2015-2016 навчальний рік відбувся у червні 2016 року (протокол № 12 від 08.06.2016 ). Звіт супроводжується  голосуванням, результати якого відображені у   протоколі звіту керівника  перед трудовим  колективом і громадськістю. Зміст звіту містить аналітичні матеріали, досягнення у роботі учнівського та педагогічного колективу, перспективи діяльності закладу. Матеріали щорічних звітів директора про його діяльність перед колективом та громадськістю зберігаються в кабінеті директора.

Постійно  діючим колегіальним органом  у  закладі  є педагогічна  рада.  Робота педагогічної ради  закладу регламентована Положенням про педагогічну раду дошкільного закладу-школи №10, затвердженим наказом по закладу від 19.12.2012 року № 241. До складу педагогічної ради дошкільного закладу-школи №10 входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, голови батьківського комітету та ради закладу. Головою педагогічної ради  є  директор. Щорічно у серпні склад педагогічної ради на навчальний рік затверджується наказом по закладу. Тематика засідань  педагогічних  рад  визначається  наприкінці  поточного  навчального року  на  основі  аналізу  освітньої  роботи  та  підпорядкована перспективному  та річному плану роботи, пріоритетним завданням закладу. Спрямованість засідань педагогічних рад значною мірою визначається науково-методичною проблемою, над реалізацією якої працює дошкільний заклад-школа. Як правило, протягом навчального року у закладі проводиться 5 (6) засідань педагогічної ради:  перше  –  у  листопаді  (тематичне),  друге  – у січні-лютому, яке присвячене атестації педагогів, третє  – у  квітні (тематичне), четверте – у травні (підсумкове), останнє п’яте – у серпні (організаційне,  установче). За потребою визначається додаткове засідання педагогічної ради.   Річний цикл педагогічних рад закладу охоплює питання організації навчально-виховного процесу, атестації педагогічних працівників, підсумків роботи закладу за попередній навчальний рік та головні завдання і  схвалення річного плану роботи на поточний навчальний рік, дотримання єдиного мовного режиму, режиму роботи груп продовженого дня, виконання навчальних програм, успішності та рівня навченості учнів, підсумків методичної та виховної роботи, організації виховного процесу, переведення учнів до наступного класу, нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», проведення державної підсумкової атестації тощо. Форма проведення педагогічної ради залежить від питань, які на ній розглядаються.  За наслідками розгляду питань на засіданнях педагогічної ради видаються постанови. Виконання  постанов  педагогічної  ради  завжди аналізуються  наступною педагогічною радою. Протоколи педагогічних рад ведуться відповідно  до   вимог, оформляються за встановленим зразком ведення такого виду документації. У закладі наявні всі матеріали засідань, у тому числі й на електронних носіях. Книги протоколів прошиті, пронумеровані, зберігаються у кабінеті директора. Діяльність педагогічної ради  закладу   здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

До складу органів самоврядування закладу входять: рада закладу;  педагогічна рада; загальні збори батьків та членів трудового колективу; профспілковий комітет;  батьківський комітет закладу. Загальні збори колективу та батьків вирішують нагальні питання життєдіяльності   закладу, на зборах заслуховуються звіти директора з питань статутної діяльності, розглядаються питання навчально-виховної, методичної роботи, покращення матеріально-технічної бази  закладу тощо.  Вищим органом громадського самоврядування дошкільного закладу-школи   є загальні збори членів  трудового колективу та батьків. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом  є рада, яка діє на підставі     Положення про батьківські комітети (раду) дошкільного  закладу-школи № 10, затвердженого наказом по закладу від 02.11.2016 , мета, завдання і принципи  діяльності , структура  та організація діяльності якої визначаються Примірним положенням   про раду  загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом  МОН України від 27.03.2001 №159 та Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 25.04.2011 №398.   Предметом обговорення на засіданнях Ради закладу є питання щодо медичного обслуговування учнів, покращення матеріально-технічного стану освітньої роботи закладу, організації і підготовки Новорічних свят,   харчування дітей  тощо.  В  закладі діє батьківський комітет закладу, батьківські комітети груп, класів, які  щорічно легалізуються наказом по закладу. Батьки активно  долучаються до навчально-виховної роботи закладу шляхом обговорення й розв’язання спільних проблем та конкретних питань і завдань виховання. В кожній групі створені батьківські куточки, постійно діючі папки, ширми, стенди, тематичні журнали, де зібрано матеріал для батьків: зошит взаємозв’язку, сторінка психолога, медика. Наявні матеріали систематизовані, зібрані в окремі папки. Всі проведені батьківські збори, засідання батьківського комітету, засідань ради закладу зафіксовано  в   протоколах. В закладі не створено Піклувальну раду, завдання і функції якої визначені Положенням про піклувальну раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001. №45. Окремі функції піклувальної  ради покладено  на батьківський комітет.

На належному рівні в закладі налагоджено роботу зі зверненнями громадян. Відмов розглядати звернення громадян, зволікань при розгляді не виявлено. Відповіді надаються по суті звернення. Немає повторних звернень громадян з того ж питання до вищих органів, що також свідчить про належний рівень розгляду звернень.У закладі є наказ про призначення особи, відповідальної за ведення діловодства зі звернень громадян, затверджено графік особистого прийому. Наявна необхідна нормативна база зі звернень громадян. Це – Закон України „Про звернення громадян ” та Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348. Письмові звернення реєструються в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг. Фіксація особистого прийому здійснюється в журналі обліку особистого прийому громадян. Динаміка звернень громадян за період 2010-2016 років є сталою та коливається в межах 30-40 звернень громадян на рік. Цей показник відповідає середньому по навчальних закладах міста. В закладі належним чином сплановано роботу з громадськістю. На сторінках газет, радіо, телебачення регулярно висвітлюються питання роботи закладу.

        

Враховуючи вищезазначене, атестаційна комісія рекомендує: :   

      

  1. Відзначити системну роботу щодо здійснення управлінської діяльності, внутрішкільного контролю, організації навчально-виховного процесу  в закладі директора Саковець А.Є.
  2. Навчально-виховному комплексу «дошкільний  навчальний  заклад – загальноосвітня школа І ступеня» № 10 Кузнецовської міської ради Рівненської області   (директор  Саковець А.Є.):

2.1. При оформленні ділової документації закладу керуватись Постановою Кабінету Міністрів України   N 1242 від 30 листопада 2011 із змінами «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» у редакції   та Примірною інструкцію з ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністрества освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 року №1059.

Постійно

2.2. Забезпечити ефективну діяльність органів громадського самоврядування (загальних зборів, ради закладу, піклувальної ради).

Постійно

2.3.  Врегулювати питання щодо функціонування початкової школи у закладі у відповідності до вимог чинного законодавства.

Протягом 2017-2018 років

2.4. В особових справах поновити загальні списки учнів класу.

Негайно

2.5. Забезпечити зберігання медичних довідок в особових справах учнів.

Постійно

2.6. Передбачити придбання  столів для маніпуляцій у кабінет щеплень.

Протягом 2017 року

2.7. Спланувати план роботи громадського інспектора закладу з питань захисту неповнолітніх.

Щорічно

2.8. Здійснювати консультування вихователів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань соціального захисту різних пільгових категорій.

Постійно

2.9. Забезпечити належний контроль щодо  календарного  планування роботи вихователів дошкільних груп.

Постійно

2.10. Розробити методичні рекомендації щодо планування дослідно-пошукової діяльності в повсякденному житті дітей дошкільного віку та провести консультування  педагогів.

До  30.03.2017

2.11. Розробити циклограму  рухливих  ігор по  вікових  групах.

До  30.03.2017

2.12. Посилити   роботу  із  звукової  культури  мовлення  дошкільників.

Постійно

2.13. Посилити контроль щодо  організації  проведення  сюжетно –  рольових  ігор в дошкільному підрозділі закладу.

Постійно

2.14. Забезпечити наповнення групових кімнат  з  врахуванням інтересів, потреб,  освітніх завдань відповідно до навчально-виховного блоку.

Щотижнево.

2.15. Внести  корективи  у перспективні  плани роботи вихователів  по вікових групах.

До  01.03.2017

2.16. Сприяти подальшому впровадженню інновацій в  роботі з  дошкільниками  шляхом  надання  консультацій,  підбору  необхідного  матеріалу.

Постійно

2.17.  Забезпечити об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів .

Постійно

2.18. Використовувати наявний фаховий потенціал щодо подальшої активізації роботи педагогів з обдарованими учнями.

Постійно

2.19. Внести корективи у план засідання методичного об’єднання учителів початкових класів на 2016-2017 навчальний рік.

Негайно

2.20. Розробити та затвердити план заходів щодо співпраці закладу з Кузнецовською гімназією   згідно вимог.                                            Негайно

2.21. Завершити планування документації з питань цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України.

До 01.04.2017

2.22.  Забезпечити змістовне наповнення звітно-аналітичних матеріалів:  аналітичних довідок, підсумкових наказів, звітів тощо, які стосуються виховної і позакласної роботи з учнями 1-4 класів  та діяльності психологічної служби.

                                                                                                        Постійно

          2.23. Вдосконалити якість рекомендацій, наданих за результатами досліджень, корекційно-розвивальної, профілактичної та просвітницької роботи, які стосуються виховної і позакласної роботи з учнями 1-4 класів  та діяльності психологічної служби.

                                                                                                        Постійно

 

 

 

Висновок: навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» №10 Кузнецовської міської ради Рівненської області  відповідає державним стандартам, надає якісні освітні послуги  та може бути атестованим.

Висновок складено « 17» лютого 2017 року в 2-ох     примірниках.

 

Голова  атестаційної  комісії:                         __________ Горайчук А.І.

Секретар атестаційної  комісії:                      __________ Куськовець М.І.

Члени  атестаційної комісії:

__________ Верешко Л.М.

__________ Мельник Л.Є

__________ Мороченець Т.В.

__________ Нікітчук В.А.

__________  Рабий Ю.А.

__________ Ружицька І.О.

__________ Ткач Г.А.

__________Федінчик В.А.

__________ Шаблевська Н.М.

 

З висновком ознайомлена:

Директор

навчально-виховного комплексу «дошкільний

навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» №10

Кузнецовської міської ради Рівненської області                                    А.Саковець

17 лютого  2017 року