Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Гендерний підхід та активізація дітей дошкільного віку під час трудової активності (консультує вихователь Наталія ПОЛУЙКО)

Гендерна наука відносно молода.

Гендерне виховання – це формування у дітей еталонів справжніх чоловіків і жінок, необхідне для нормальної й ефективної соціалізації особистості.

Провідне значення у самоідентифікації дітей має сім’я і найближче оточення дитини, які виробляють стереотипи її поведінки. Однак і вплив педагогів у закладі дошкільної освіти теж є значимим. Саме у процесі педагогічної взаємодії можна створити умови для максимального розкриття і реалізації здібностей дівчаток і хлопчиків.

Гендерний підхід передбачає відповідність методів керівництва іграми їх змісту і специфіці ігрової діяльності дітей різної статі. Необхідно задовольняти потребу хлопчиків у змаганнях і перемозі. Дівчаток цікавлять ігри з меншою кількістю учасників, невисоким рівнем підпорядкування спільній меті. Лідерство дівчатка здобувають у перемовинах, а не силою. 

Трудове виховання підростаючого покоління – одна з основних складових у формуванні особистості нової людини. Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує.

Виховуючи маленьку дитину, дорослі мають усвідомити, що у дошкільному дитинстві праця виступає могутнім виховним засобом формування особистості. Саме завдяки посильній трудовій діяльності розвиваються не просто фізичні сили дитини, а формується вправність у застосуванні власних сил і можливостей у повсякденному житті, закладаються моральні якості: повага до праці, працелюбність, відповідальність, чесність.

Самообслуговування – перший вид праці, до якого залучають дітей.

Це справжня праця, яка полягає у догляді за своїм тілом, одягом, предметами побуту, і триває вона протягом усього життя людини.

Художня праця – найрезультативніший вид праці, доступний дітям дошкільного віку.

Цей вид праці передбачає виготовлення дітьми різноманітних виробів з паперу, глини, тканини, рослинного та залишкового матеріалу тощо. Ручна праця є джерелом насолоди для дітей, засобам розвитку сенсорних відчуттів (дотикових, зорових, слухових), психічних процесів(уяви, мислення, мовлення), моторних навичок, естетичного чуття, моральних якостей.

 Господарсько – побутова праця , не менш важливий вид праці дітей. Загальновідомо, що діти дошкільного віку прагнуть наслідувати дорослих, діяти за їхнім прикладом.

Цей вид праці сприяє фізичному, трудовому, моральному, розумовому та естетичному розвитку дитини.

Організовуючи спільну трудову діяльність, доцільно об’єднувати   хлопчиків і дівчаток для виконання достатньо простих доручень, де  треба  проявити і фізичну  силу (хлопчики), і охайність, ретельність (дівчатка). Поступово діти вчаться самостійно розподіляти між собою трудові операції з урахуванням статі партнера.

Слід  врахувати, що дівчатка і хлопчики по різному бачать, чують, відчувають на дотик , по різному сприймають простір й орієнтуються в ньому, а головне – по різному осмислюють усе, з чим стикаються у цьому світі.

Але  не  слід  забувати  про  індивідуальні нахили та  інтереси  дітей. Іноді хлопчики із задоволенням і дуже вправно орудують голкою, а дівчатка – молотком, і  це не заважає їм у всіх інших ситуаціях виявляти свій  “чоловічий” чи “жіночий” тип  поведінки.

Список використаних джерел

Гендерне виховання дітей дошкільного віку. А. Сьоміна, О. Куксенко, В. Гармаш  

2. Журнал .Вихователь –МЕТОДИСТ ДОШКІЛЬНОГО закладу №5. 2011   Особливості гендерного виховання дошкільників  різного віку А. Сьоміна, О. Куксенко, В. Гармаш

3. Гендерний аспект у вихованні дошкільників

korsundruzhba.ck.ua › pedahohichna-sluzhba › 2

4. Гендерне виховання дітей дошкільного віку – Горобинка

dnz51.rosvita.rv.ua › index.php › metod › metodyst

5. «Види дитячої праці та їх вплив на розвиток особистості у …

rosynka-rivne.pp.ua › metodichna-stor-nka ›