Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Про роботу шкільного оздоровчого гуртка “Імпульс ” (фото)

Керівник гуртка “Імпульс “ПАВЛЮК Олена Володимирівна

  • Навчальна програма з позашкільної освіти оздоровчого напрямку «Оздоровча гімнастика» за редакцією МАРИНИЧ В.Л. Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-67).

Навчальна програма «Оздоровча гімнастика» створена на основі  програми «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів (1-4 класи), підготовленої авторським колективом Т.Ю. Круцевич, В. Єрмоловою, Л.Івановою, О.Кривчиковою, Г.Смоліус.

Мета програми – формування морально-духовної життєвокомпетентної особистості засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності.

В основу програми покладено положення компетентісного та діяльнісного підходів, що передбачає розвиток здоров’язбережувальної компетентності як базової для програм оздоровчого напряму позашкільної освіти.

Зміст роботи гуртка:

  • Ознайомлення із принципами здорового способу життя та шляхами їх реалізації у повсякденному житті;
  • формування самомотивації на здоровий спосіб життя через усвідомлення цінності власного здоров’я та здоров’я оточуючих на особистому прикладі дітей, педагогів та батьків;
  • покращення фізичного стану дітей за допомогою вправ для профілактики порушень постави та оздоровчих дихальних вправ,
  • формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами;
  • зняття у дітей наслідків гіподинамії за допомогою рухливих ігор,
  • розвиток фізичних якостей і творчих здібностей гуртківців;
  • сприяння організації активного, творчого відпочинку і спілкування засобами оздоровчої діяльності;
  • виховання у гуртківців впевненості у своїх силах, доброзичливості, самостійності, вольових якостей, відповідальності, вміння працювати у команді,вміння запобігати конфліктам.

IMG_20190116_130525

IMG_20190116_124539

IMG_20190116_130721