Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Про стан умов і охорони праці в НВК №10 у 2017 році

Організація роботи з охорони праці в НВК №10 – це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо втілення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці, навчання, збереження здоров’я та працездатності працівників, учнів, вихованців у трудовій та освітній діяльності.Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН України  від 01.08.2001р. № 563 (із змінами), згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 року.

Організація роботи з охорони праці та відповідальність за її загальний стан покладається персонально на директора закладу А.САКОВЕЦЬ.  Функцію служби охорони праці в 2017 році наказом по закладу покладено на вихователя-методиста М.ЗОЛОТАРЬОВУ.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності планується у річному плані на навчальний рік і складається із заходів, де передбачається навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення перевірок знань, інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових і робочих інструкцій, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні. Разом з тим, у колективному договорі передбачені комплексні заходи щодо забезпечення в закладі вимог охорони праці.

Щомісяця в останній понеділок місяця у закладі проходить День охорони праці, який також передбачений у річному плані.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці. Розроблені і затверджені посадові, робочі  інструкції, інструкції  з охорони праці для всіх категорій працівників.

Наказом по закладу створена комісія по розслідуванню нещасних випадків. У разі виявлення факту НВ проводиться відповідне розслідування. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу. Наявні  та правильно ведуться протоколи перевірки знань персоналу з охорони праці (остання така перевірка здійснювалась у листопаді 2017 року). Виконання приписів СЕС, пожежної охорони, охорони праці здійснюється  за наявності коштів.

На початку навчального року оформляються всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС, паспорт санітарно-технічного стану.

Перед початком кожного навчального року серед учасників навчально-виховного процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, проводиться огляд технічного стану будівель і споруд.

Згідно до вимог нормативних документів реєструються вступний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі з охорони праці, ЦЗ, ППБ, ПТЕ, безпеки життєдіяльності для працівників і учнів.

Журнали реєстрації інструктажів для працівників закладу знаходяться у кабінеті директора і завідувача господарством.

             Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності планується у річному плані на навчальний рік і складається із заходів, де передбачається навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально технічних засобах безпеки та санітарно побутовому обслуговуванні. Разом з тим, у колективній угоді передбачені комплексні заходи щодо забезпечення охорони праці.

Щороку у закладі проводяться заходи з учнями, вихованцями. Так, у 2017 навчальному році пройшли:

–  з  24.04.2017 року по 28.04.2017 року «Тиждень безпеки дитини»;

–  27.04.2017 року День цивільного захисту;

–  з 23.10.2017 року по 27.10.2017 року «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності»;

–  з 13.11.2017 року по 17.11.2017 року «Тиждень безпеки дорожнього руху».

Щорічно проводяться збори трудового колективу за підсумками роботи за рік, де директор НВК №10 аналізує та підсумовує заходи з охорони праці.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці. Розроблені і затверджені посадові, робочі  інструкції, інструкції  з охорони праці для всіх категорій працівників і по вдах роботи.

Журнали реєстрації інструктажів для учнів знаходяться у заступника директора з навчально-виховної роботи.

Учителі-класоводи, учителі фізичного виховання проводять з учнями первинні інструктажі на початку навчального року та семестру, перед початком практичних робіт, виконанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

Записи про проведення інструктажів фіксуються в класних журналах та журналах реєстрації інструктажів з окремих предметів, що зберігаються в кабінетах. Основні навички збереження здоров’я, правил поведінки формуються в учнів у процесі вивчення  предмету «Основи здоров’я».

Велика робота з учнями і дітьми ведеться педагогами щодо профілактики дитячого травматизму.

Учителями-класоводами на початку навчального року з учнями проводиться вступний інструктаж, про що свідчить запис у класних журналах на окремій сторінці згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (Наказ МОН України  від 01.08.2001 року № 563), бесіди з правил безпечного користування електроприладами, при поводженні з джерелами струму, з правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, з правил безпеки на воді, попередженню отруєння дітей, з протипожежної безпеки, з правил дорожнього руху, поточні бесіди з профілактики всіх видів дитячого травматизму. Тематика та дата проведення бесід фіксуються в класних журналах. Напередодні канікул з учнями проводяться бесіди з попередження травматизму в дні шкільних канікул.

Дане питання часто розглядається на виробничих нарадах, загальних та класних батьківських зборах, засіданнях загального батьківського комітету.

Згідно з річним планом роботи у закладі проводиться місячник «Увага! Діти на дорозі!» (вересень), Тиждень знань пожежної безпеки (жовтень), Тиждень безпеки дитини (квітень). Стали традиційними заходи із залученням спеціалістів-інспекторів ДАІ, лікарів СМСЧ-3.

Всі діти, учні та працівники закладу забезпечені ватно-марлевими пов’язками з ЦЗ.

НВК № 10 має 24 вогнегасники, які знаходяться у відповідних приміщеннях.  На видному місці розміщені поповерхові плани евакуації дітей і персоналу при пожежі, інструкції про правила користування вогнегасниками, про дій персоналу на випадок пожежі або аварії на АЕС. Оформлений куточок ОП і стенд з пожежної безпеки в коридорі.