Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Додаткове роз’яснення від профспілки щодо права на пенсію за вислугу років педагогічним працівникам

Профспілка працівників освіти і науки України

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОБЛАСНА  РАДА

Р/р 26008000006627 в ПАТ «Укрсоцбанк» м.Київ, МФО 300023 Ідентифікаційний код 02659816

 33028, м. Рівне, проспект Миру, 7а. Тел./факс (0362) 26-94-29, 22-12-75

 

13.03.2018 № 01- 99

   

На запити з місць надсилаємо роз’яснення щодо права на пенсію за вислугу років педагогічним працівникам і просимо довести цю інформацію до відома членів Профспілки.

Голова ради обласної     організації Профспілки                                                                     Ю.Кравець

 

Щодо права на пенсію за вислугу років

 

Право на пенсію за вислугу років працівників освіти визначено Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-ХІІ (далі — Закон № 1788) та Законом України «Про загальнообов’язкове держав­не пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-ІV.

Також при визначенні права на пенсію за вислугу років працівників освіти слід врахувати Перелік закладів і установ освіти і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, за­тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року № 909

У пункті «е» статті 55 Закону № 1788 зазначено, що право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціально­го забезпечення після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначаєть­ся Кабінетом Міністре України, станом на 1 квітня 2015 року — не менше 25 ро­ків та після цієї дати:

  • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не менше 25 років 6 мі­сяців;
  • з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не менше 26 років;
  • з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не менше 26 років 6 місяців;
  • з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не менше 27 років:
  • з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не менше 27 років 6 місяців
  • з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не менше 28 років;
  • з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не менше 28 років 6 місяців;
  • з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не менше 29 років;
  • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 29 років 6 місяців;
  • з 1 квітня 2024 ро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ку або після цієї дати — не менше 30 років

                   Перелік закладів і установ освіти і посад, робота на яких дає право на пенсію

                                     за вислугу років

Найменування закладів і установ Найменування посад
1 2
1. Освіта
Загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні і художні школи учителі, логопеди, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, викладачі, сур­допедагоги, тифлопедагоги, вихователі, завідуючі та інструктори слухових кабінетів, директори, завідуючі, їх заступники з навчально-виховної (навчальної виховної), навчально-виробничої ча0 стини або роботи з виробничого навчання, завідуючі навчальною і навчально-виховною частиною, завідувачі філія1.-їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, соціальні педагоги (організатори позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми практичні психологи, педагоги-організатори, майстри виробничого навчання, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
Міжшкільні навчально-виробничі комбінати директори, заступники директорів з навчально-виховної (навчальної, вихов­ної, навчально-виробничої) роботи, вчителі, майстри виробничого навчання, практичні психологи, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти і приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти і стаціонари, школи-клініки директори, завідуючі, їх заступники з навчально-виховної частини або роботі вчителі, вихователі, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, майстри виробничого навчання, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні на­вчальні заклади директори, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної, на­вчально-виробничої) роботи, старші майстри виробничого навчання, майстре виробничого навчання, викладачі, педагоги професійного навчання, практик психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
Дошкільні навчальні заклади всіх типів директори (завідуючі), вихователі-методисти, вихователі, асистенти вихова­телів дошкільних навчальних закладів в інклюзивних групах, музичні керівники вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи
Позашкільні навчальні заклади директори. їх заступники з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи, завідуючі відділами (лабораторіями, кабінетами), художні керівники, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
Бібліотеки завідуючі, бібліотекарі
Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях санаторіях, диспансерах і установах для виконання покарань учителі, вихователі, логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги