Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Затверджено нове Положення про грамоту та подяку управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про грамоту та подяку управління освіти виконавчого комітету територіальної громади Вараської міської ради

 

І. Загальні положення

 

 1. Грамота управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради та подяка управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (далі – грамота та подяка управління освіти) є формою заохочення та стимулювання педагогічних працівників, колективів установ та закладів освіти територіальної громади Вараської міської ради, громадських об’єднань, організацій та їх членів. Грамотою та подякою управління освіти нагороджуються педагогічні працівники, колективи установ та закладів освіти за заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти, навчанні і вихованні підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, досягнення у науково-педагогічній діяльності, впровадженні сучасних методів навчання і виховання молоді, активну громадську діяльність.
 2. Грамотою та подякою управління освіти можуть нагороджуватись працівники інших закладів та установ охорони здоров’я, мистецтва і культури, інших галузей господарства, громадські об’єднання, організації та їх члени, які співпрацюють з установами та закладами освіти територіальної громади Вараської міської ради.
 3. Грамотою та подякою управління освіти можуть нагороджуватись жителі інших регіонів України, іноземні громадяни, особи без громадянства. Нагородження грамотою та подякою управління освіти провадиться:
 • за багаторічну сумлінну працю, досягнення в реалізації державної політики в галузі освіти, навчанні та вихованні підростаючого покоління;
 • за підсумками навчального року;
 • за результатами атестації (як правило, нагороджуються педагогічні працівники, яким було встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та (або) раніше присвоєному педагогічному званню);
 • за благодійну та громадську діяльність;
 • з нагоди ювілейних дат заснування установ та закладів освіти (вперше відзначаються в 10-ту річницю, наступні відзначення ювілейних дат проводяться не раніше як через 5 років);
 • з нагоди відзначення професійних свят;
 • з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження особи, що подається до нагородження.
 1. Особу може бути повторно представлено до нагородження грамотою управління освіти лише через три роки після попереднього нагородження.

 ІІ. Порядок представлення до нагородження грамотою та подякою управління освіти 

 1. Подання (клопотання) про нагородження грамотою та подякою управління освіти вносять трудові колективи установ та закладів освіти територіальної громади Вараської міської ради. за основним місцем роботи особи. Висунення кандидатур здійснюється гласно, з обов’язковим урахуванням думки трудового колективу.
 2. Подання (клопотання) про нагородження подаються на ім’я начальника управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, не пiзнiше ніж за 15 днів до дати нагородження.
 3. Пропозиції щодо нагородження за підсумками навчального року та атестації педагогічних працівників подаються до 01 червня поточного року.
 4. Пропозиції щодо нагородження осіб та трудових колективів з нагоди ювілейної дати та з нагоди професійних свят подаються не пізніше ніж за два тижні.
 5. У клопотанні про нагородження вказуються:
 • прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади;
 • подія, до якої пропонується відзначення;
 • вид відзнаки (грамота чи подяка), дата останнього нагородження відзнакою;
 • інформація про заслуги, за які пропонується відзначення грамотою або подякою управління освіти;
 1. Головним і визначальним критерієм при цьому мають бути наявність достатніх показників, заслуг, здобутків у професійній, громадській та благодійній діяльності.
 2. Керівники установ та закладів освіти, яким надано право вносити подання про нагородження, несуть персональну відповідальність за достовірність інформації про кандидата на нагородження.
 3. За дорученням начальника управління освіти подані матеріали розглядаються комісією управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради з питань нагородження, до складу якої входять всі члени атестаційної комісії управління освіти.

Рішення про відзначення грамотою та подякою управління освіти приймається начальником управління освіти (на час відсутності начальника управління освіти– виконуючим обов’язки начальника управління освіти) і оформляється наказом управління освіти.

 1. Клопотання, подані з порушенням встановлених вимог, не розглядаються.
 2. Нагородженому вручається грамота або подяка управління освіти за підписом начальника управління освіти (на час відсутності начальника управління освіти– виконуючим обов’язки начальника управління освіти), затверджена гербовою печаткою управління освіти.
 3. Нагородження грамотою та подякою управління освіти проводиться в урочистій обстановці на загальних зборах працівників установ та закладів освіти та інших організацій.
 4. До трудової книжки нагородженого у встановленому порядку заноситься запис про нагородження грамотою або подякою управління освіти.

 

Заступник начальника управління