Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Звіт директора за 2021-2022 навчальний рік

Звіт директора  Вараського закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №10 Вараської міської ради МОРОЧЕНЕЦЬ Тетяни  Василівни перед педагогічним колективом та громадськістю про свою діяльність у 2021 – 2022 навчальному році

Шановні колеги, батьки !

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я,  директор Вараського ЗДО №10 Тетяна  МОРОЧЕНЕЦЬ  звітую перед педагогічним колективом та громадськістю про підсумки діяльності закладу за 2021-2022 навчальний рік. Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в закладі дошкільної освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. У моєму звіті розкриті такі питання:

 З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу  функціонує   сайт http://nvkdnz10.varashosvita.rv.ua/ –  висвітлюється вся інформація відповідно до Закону України «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

 • ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

Історичний  екскурс. Дошкільний навчальний заклад №10 було введено в експлуатацію рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської ради народних депутатів Рівненської області від 28.121990 №321 «Про введення в експлуатацію дитячого садка на 330 місць в мікрорайоні Вараш,36 (будівельний номер 50)». Відповідно до рішення Кузнецовської міської ради від 14.09.2000 «Про формування комунальної власності» дошкільний навчальний заклад №10 було передано у комунальну власність.

Згідно рішення Кузнецовської міської ради від 06.09.2002 №391 «Про реорганізацію дошкільних навчальних закладів №1 і №10 в навчально-виховний  комплекс «дошкільний навчальний заклад-середня загальноосвітня школа І ступеня» дошкільний навчальний заклад №10 було реорганізовано в навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» №10 Кузнецовської міської ради Рівненської області»              (рішенням Вараської міської ради від 09.06.2017 №830 було змінено назву закладу на «Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І ступеня» №10 Вараської міської ради Рівненської області (скорочена назва закладу – НВК №10). Таким чином з 2002 року в приміщенні дошкільного навчального закладу функціонували дошкільний та шкільний підрозділи, в яких разом перебували  діти дошкільного віку та учні 1-4 класів.

 28 вересня 2017 року набрав чинності Закон України «Про освіту». Відповідно до підпункту 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про освіту»  переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом.  Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом.

 • 16 січня 2020 року прийнято Закон України «Про повну загальну середню освіту» (далі-Закон). Згідно статті 35 Закону здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти; гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; ліцей, що забезпечує здобуття профільної освіти.  Відповідно до статті 32 Закону мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням  соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства. У засновника закладу освіти залишається загальне право, передбачене абзацом першим частини першої статті 32 Закону, щодо прийняття рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти. Крім того, засновник має передбачений цією ж статтею 32 Закону обов’язок забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти.  Закон не передбачає можливості подальшого функціонування навчально-виховних комплексів.                                                                                                                                                                      
 • Відповідно  до рішення  Вараської  міської  ради  від 17.11.2021 №1018  «Про внесення змін до установчих документів навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради» були  внесені  зміни до  установчих документів а саме: змінено назву із навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради на Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  комбінованого типу №10 Вараської міської ради ( скорочена  назва Вараський  ЗДО №10).     

             Засновником Вараського ЗДО №10 (далі-заклад)- Вараська міська територіальна громада в особі Вараської міської ради (далі-Засновник), уповноваженим органом Засновника є управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (далі- Уповноважений орган).

          Юридична адреса:

          Вараського закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №10 Вараської  міської  ради: мікрорайон Вараш, будинок 38, місто Вараш, Рівненська область, 34400.

Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору та має бланки, печатки та штампи із своїм найменуванням та символікою.

Мовою освітнього процесу у закладі є державна мова (українська).  .

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Вараський ЗДО №10 в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», рішеннями Вараської міської ради, її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами,   Статутом.

 • МЕРЕЖА ГРУП  У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ  РОЦІ

Комплектування груп дітьми, відрахування із закладу,   переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснювалося відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86)  та   Статуту. Прийом дітей до закладу здійснювався директором протягом календарного року на підставі направлення управління освіти (через електронну реєстрацію дітей в  дошкільний навчальний заклад –програма «ІСУО»), заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної (допуск), довідка педіатра про епідеміологічне оточення щеплення, свідоцтво про народження дитини.

Назва групи  Кількість  груп Кількість  дітей
 Групи раннього віку  2-3  років215/16
Молодша група 3-4 років121
Середня  група 4-5 років інклюзивна  122
 Старша група 5-6 років інклюзивна114
Різновікові  Монтессорі з  3до 6  років315/15/15
Групи компенсуючого типу (логопедичні)312/12/12
Всього  11168

Групи в закладі комплектуються за віковими (одновіковими ознаками та з врахуванням запитів батьків). Аналіз формування дитячого контингенту простежується в табелі щоденного відвідування дітьми закладу, в журналі прибуття (вибуття) дітей Вараського ЗДО  №10 та за медичними картками дітей, що відвідують наш заклад.

 • МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА   ЗАКЛАДУ:

 Заклад розташований в типовій двоповерховій будівлі, загальною площею (з підвалом 3978,3 кв.м.) та (без підвала 2621,6 кв.м). Проєктна потужність закладу  складає 225  місць.   Загальна площа території закладу 1,028 га. Територія закладу та його будівля відповідають санітарним нормам. Заклад має огорожу по всьому периметру. Кожна група має окремий ізольований  майданчик із зеленими насадженнями, на  яких встановлені пісочниці, ігрове обладнання. На території закладу встановлено спортивний майданчик та спортивне обладнання. Для виконання завдань розумового, екологічного та трудового розвитку дошкільнят естетично оформлені квітники,  висаджено декоративні дерева і кущі.

Будівля знаходиться у належному стані.  Підключена до централізованої системи тепло, водопостачання та водовідведення.

Функціонує система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу, є пожежний щит з інвентарем, 8  пожежних  кран-комплектів  та достатня кількість вогнегасників (ВКК-3,5 в кількості 24 шт та ВП-5 в кількості 5 шт.)

Приміщення закладу має затишний та естетичний вигляд. Протягом навчального року  силами  працівників були   прикрашені дверні  пройоми (цеглинками), що додало  коридору  більш  естетичній  вигляд. В  червні  місяці  змінили декорації  на стінах коридору  біля  пральної  кімнати.

 Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Зміст корекційно-розвиткової роботи з дітьми забезпечується розвивальними іграшками які безпечні у використанні, мають яскравий вигляд та високий показник екологічності, наочними посібниками тощо. Все обладнання відповідає вимогам екологічності, безпечності, привабливості, багатофакторності.

  Проваджуючи пісочну терапію як психорозвивальний і психокорекційний метод, ми надаємо змогу розв’язати широкий спектр завдань щодо психічного розвитку дошкільника, збагачення їх внутрішнього світу й активізації пізнавального розвитку.

Ігрові приміщення забезпечені дитячими меблями, які легко та зручно змінюють свою висоту, відповідно до індивідуальних особливостей дітей, ігровими модулями та всім необхідним обладнанням, для забезпечення повноцінного перебування дитини в умовах дошкільного закладу. В  приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування. У групах є технічні засоби навчання, сучасне розвивальне та ігрове обладнання. До послуг дітей цікаві освітньо-розвивальні посібники та іграшки, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників.

 • Вжиті  директором заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази  закладу

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора. 

  У зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній процес, а  саме  запровадили  технологію «Стіни  говорять». Стіни  наших  коридорів  заговорили  про  село,  життя  і  побут  українців, про веселе  дитинство.

У 2021 – 2022 навчальному році  проведена підписка на фахові періодичні видання. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів закладу та України в цілому.

Cтворені умови для підвищення професійного рівня та самоосвіти педагогів, методичний кабінет забезпечений навчально-методичною літературою з грифом МОНУ; періодичною пресою «Практика управління  закладом»,  «Вихователь- методист», технічними засобами навчання. Педагоги мають можливість знайомитися з цими виданнями в електронному вигляді. Облаштовано місце для роботи практичного психолога, вчителя-логопеда, керівника музичного, асистента-вихователя.

  Упродовж року зміцнювалася матеріально-технічна та навчально-матеріальна база наступними придбаннями. Батьки зробили вагомий внесок у зміцнення матеріально- технічної  бази: диванчик  дитячий , мікрохвильова піч, диванчик кований.  Також  волонтери подарували ємність для води  50 (б/в).  

 • Перелік  договорів  оформлених  для  зміцнення  матеріально- технічної  бази за  звітній  період
Договори за II півріччя 2021р  
КЕКВСУМАПредмет договоруПостачальник
22102500,00Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (пісок)ФОП ТКАЧ Віктор Миколайович
22103280,00Пластмасові вироби (контейнери для роздаткового матеріалу НУШ)ФОП ЛАТУТА Микола Дмитрович
22109115,00Навчальні засоби (дидактичні матеріали для НУШ)ФОП ЛАТУТА Микола Дмитрович
221022040,00Шкільні меблі (меблі для НУШ)ФОП ІВАНИЦЬКИЙ Станіслав Миколайович
22104128,00Періодичні видання (журнали)ТзОВ «МУФЕР- України»
311013800,00Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (пісочниця з підсвіткою, набір геометричних фігур)ФОП Сергій ТРОФІМЧУК
22102005,00Медичні матеріалиФОП ПАНАСЮК А.О.
22401135,00Послуги пов’язані з друкомФОП РАБЕЦЬ Андрій Сергійович
22402300,00Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.ФОП КРЕЧКО Валерій Павлович
22102760,00Сидіння, стільці супутні вироби і частини до них (диванчик зі спинкою)ФОП КАЛУШ Наталія Василівна
221049990,00Машини для виробництва текстильних виробів (прасувальний каток)ФОП ТРОФІМЧУК Сергій
221010180,00Столярні вироби (дверний блок)ФОП ТАТУСЬ Наталія Анатоліївна
221017087,00Конструкційні матеріалиФОП ДУЛЯНИЦЬКА Олена Вікторівна

                                                              Договори за 2022р.

22106960,00Агрохімічна продукція (   Бланідаз 300)ФОП КОРСУН Андрій Петрович
22109025,00Продукція для чищення (порошок авт., рідке мило, мило господарче, чистячий засіб)ФОП НІКІТІНА Алла Наумівна

  Джерелами фінансування закладу  є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування.  Для  НУШ були  кошті  із  субвенції..

   Хочу  зазначити,  що  всі  матеріали,  які  були  закуплені  для НУШ  і за  попередні  роки  передані  до  Вараського  ліцею №4, згідно   наказів  і актів-  приймання  передачі.

Варто  зазначити  що  в період  воєнного стану  не  проводяться  закупівлі,  які  були  передбачені  кошторисом.

 • Ранньою весною, коли ще діти не відвідували заклад (воєнний стан) силами  працівників була  продовжена  робота  по  озелененню  території. По  новому висадили на двох  центральних клумбах: вуличні рослини ( хости, лаванди, хризантеми,  лілії і т.д.). Даній  роботі передував підготовчий етап -зрізали кущі, вивезли за допомогою волонтерів. Хочеться  відміти  головного ландшафтного дизайнера – Зою ЛОГАЦЬКУ, вихователя за посадою. Під її  керівництвом вихователі: Ніна КОТІК, Іванна КАС’ЯНЧУК, Оксана МІЦЮК, Ніла  СІЛЬМАН, Надія ШИНКАРУК працювали над розробкою композицій. Микола КУРТЯНИК, робітник з комплексного обслуговування, власноручно зробив декоративний місток, який дуже гарно  вписався у клумбу круглої форми, яка розміщена біля  центральної фіртки. Над оформленням  клумби працювали -Наталія МАКСИМЧУК, Наталія МАСЛЯНКО, Людмила БІЛЯНЧУК, Олена БАЛАЄВА.

   Завдяки нашим двірникам- Олені ЯРОШ, Любов БУЛАН територія закладу змінила  своє обличчя. Багато кущів самшиту висаджено. Нові насадження прийшли на заміну старим кущам. Сталі  кущі зрізували помічники вихователів. Розкішна, зелена територія закладу радує око цілий мікрорайон. Працівники закладу отримують компліменти від  відвідувачів.

           Не спокійна обстановка в країні і зрозуміння відповідальності за колектив, дітей, молодший обслуговуючий персонал прийняв активну участь у підготовці підвального  приміщення до стану укриття, а саме: винесли зайві предмети, які створювали вигляд захаращення, побілили, розставили меблі, застелили килимове покриття. І як показала практика,  старання не пройшли даремно. В перші дні війни жителі нашого  міста,  зокрема  мікрорайону Вараш, під час повітряної тривоги бігли в наше укриття. З метою надання більш  привабливого і естетичного вигляду підвального приміщення силами педагогічних  працівників під керівництвом Мирослави ЗОЛОТАРЬОВОЇ, Раїси КАЧНОВОЇ педагоги розмалювали стіни. Кожен педагог, який був присутній на роботі, з душею  створював  затишок  для дітей. Завдяки малюнкам укриття не є сумним,  страшним. На  даний  час  у  місті  практичного кожного дня лунають  тривоги  і  зобов’язані сховатися  з дітьми в укриття.

          Повітряні тривоги практично лунають щоденно,  буває і по три години, тому так  важливо, мати  туалет в  укритті. Анатолій НАКОНЕЧНИЙ, Микола КУРТЯНИК побудували туалет, який  став пригоді всім.

        Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед підростаючим поколінням, своїми вихованцями, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, під девізом «Що посієш те й пожнеш », а  сіємо всі ми «Добре, розумне, вічне», і моє завдання, як директора закладу допомагати та підтримувати колектив в усіх починаннях.  

За  ініціативи Оксани  ТРОЦЬКОЇ педагоги власними  руками  створили  шедеври картини-  гобелени. Провели акцію серед працівників закладу «Принеси  клубочок». Вмілі руки  Раїси  КАЧНОВОЇ, вихователів: Іванни КАС’ЯНЧУК, Зої ЛОГАЦЬКОЇ, Ніни КОТІК, Наталії  МАСЛЯНКО .

            Головними  майстринями у виготовлені ляльок – мотанок  – Оксана  ТРОЦЬКА, Раїса  КАЧНОВА,  Алла  КОНДРАТЮК, Олена  ЄВСОВИЧ. Ляльки-обереги  виконують  функції- народознавчу,  естетичну. Вони великого розміру,  що  дітям дуже  подобається.

            Збагатили  заклад і  двома  вишитими  рушниками,  які стануть  у пригоді педагогом  під час проведення занять, розваг. Головну скрипку зіграла – Вікторія ЛЕВКОВА, а     допомагали Ніна  САВОРОНА,  Оксана ХУТКА, Надія  ШИНКАРУК.  

В музичній залі є сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, портативна колонка, проектор, екран портативний, мікрофони, дитячі музичні інструменти. Обладнано спортивну залу, де є необхідний спортивний інвентар. Окрім того, у кожній групі створені та наповнені необхідним обладнанням та атрибутами для рухливих ігор центри рухової активності.

 Медичний кабінет складається з кабінету прийому та ізолятора на два ліжка. Медичне обслуговування в закладі здійснюють  дві сестри медичні старші. Кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових документів.

Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом та технологічним обладнанням: холодильна камера, ларь морозильний, електром’ясорубка, універсальний електропривід, електросковорода, електрокип`ятильник,  жарочна шафа, електроплита на три конфорки та дві електроплити на  чотири конфорки, холодильник з морозильною камерою, картоплечистка, електоовочерізка та шафа холодильна.

Педагоги, медичний персонал, адміністративний персонал та працівники бухгалтерії  мають можливість користуватися сучасними технічними засобами: 10 комп’ютерами та 6 ноутбуками з підключенням до інтернет мережі, Wi-Fi, 10 принтерами, 1 копіювальний апарат, 3 телевізорами,  2 ламінатори, 1 проектор, акустичною системою, 1 портативна колонка.

          Запорукою успішної соціалізації дитини з ООП та безбар’єрного входження її в освітнє середовище є ретельна підготовча робота педагогів, які заздалегідь пристосовують середовище групи до приходу такої дитини. Освітнє середовище   сприяє успіху усіх дітей, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей. Середовище кожної групи де здобувають освіту діти з ООП забезпечує можливості з різними стилями навчання, життєвим досвідом, культурою, мовою спілкування, уподобаннями тощо.

        Відповідне середовище має величезний вплив на когнітивний, соціальний, емоційний і фізичний розвиток дітей. Створене в закладі фізично і психологічно безпечне і стимулююче середовище сприяє розвитку дітей, взаємодії між дітьми та дітьми і дорослими. Варто зазначити, що позитивно розбудовується середовище ресурсної кімнати, яка була відкрита ще минулого навчального року. Згідно Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти було придбано інтерактивну пісочницю, балансири, набір геометричних фігур (великий дидактичний набір Фребеля). Ресурсна кімната обладнана місцем для логопедичних занять та ПК є  доступ до Інтернету.

         Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.  .

 • КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАКЛАДУ:

Заклад у 2021-2022 навчальному році укомплектовано  педагогічними працівниками відповідно до штатного розпису.

Навчальний рікПосадаЗа штатним розписом
2021-2022Директор1
Вихователь-методист1
Практичний психолог1
Вчитель-логопед3
Вихователь24
Керівник музичний2,75
Інструктор з фізкультури1,25
Асистент вихователя2
 • Кваліфікаційні категорії за наслідками  атестації на кінець навчального року:
 • вища кваліфікаційна категорія – 19 (52,8%);
 • перша кваліфікаційна категорія – 5 (13,9%);
 • друга кваліфікаційна категорія – 3  (8,3%);
 • спеціаліст  – 2  (5,6%);

 • категорія відсутня  – 7  (19,4%).

Згідно  штатного розпису станом на  08.02.2022 штатних одиниць – 73,75. Заклад укомплектований  кадрами, як педагогічним та  обслуговуючим  персоналом. Проте, існує вакансія  (зайнята) –керівник  музичний -0,75 ст. Керівники музичні працюють  по  сумісництву.  Протягом звітного  періоду відбулися  зміни  в кадрах,  а  саме:

Прізвище, ім’я по батьковіПосадаДата звільненняДата прийняття
СМОЛЯНСЬКА Алла ПетрівнаВихователь31.08.2021 
ДЯДЕНЧУК Ольга МиколаївнаВчитель початкових класів31.08.2021 
НЕСТЕРЧУК Оксана ЛеонідівнаВчитель початкових класів31.08.2021 
ГАНГАЛОВА Тетяна ПетрівнаВчитель початкових класів31.08.2021 
ОРДИНАТ Тетяна АнатоліївнаВихователь31.08.2021 
ВОЛЧАНІЦА Олена СтепанівнаВихователь 01.09.2021
СМОЛЯК Наталія АнтонівнаАсистент вихователя в інклюзивній групі 09.09.2021
ЛЯШИК Діана МиколаївнаВихователь 21.09.2021
ЧУГАЙ Нюся АрсентіївнаВихователь27.09.2021 
ЧУГАЙ Нюся АрсентіївнаВихователь на 0,4 ст. 28.09.2021
БІЛЯНЧУК Людмила ВікторівнаКухар02.11.2021 
ЯРОШ Тетяна ВасилівнаІнженер з охорони праці31.12.2021 
ЛЕБЕДЄВА Віта ВолодимирівнаІнженер з охорони праці 06.01.2022
ЧУГАЙ Нюся АрсентіївнаАсистент вихователя інклюзивної групи на  0,4ст. 06.01.2022
ЛЮТКО Ніна ГригорівнаПомічник вихователя 24.01.2022
ЛЕБЕДЄВА Віта ВолодимирівнаІнженер з охорони праці03.02.2022 
ЛЕБЕДЄВА Віта ВолодимирівнаПомічник вихователя 04.02.2022
СЕМЕНОВА Оксана ІванівнаПрибиральник службових приміщень23.02.2022 
БІЛЯНЧУК Людмила ВікторівнаПрибиральник службових приміщень 24.02.2022
ЛЮТКО Ніна ГригорівнаПомічник вихователя04.03.2022 
ЧУГАЙ Нюся АрсентіївнаАсистент вихователя інклюзивної групи04.03.2022 
ПИЩИК Ольга ОмелянівнаПомічник вихователя на  0,25 ст.31.05.2022 
ПАВЛОВИЧ Інна ПетрівнаГоловний бухгалтер06.06.2022 
МАРЦИНЮК Ірина ЯківнаВихователь30.06.2022 

Причина звільнення:  закінчення строкової  трудової угоди,   згода  сторін, відсутність  посади в  штатному  розписі.

 • ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшення ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень симпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність.

       Закріплення педагогів за віковими групами проведено наказом директора з урахуванням досвіду роботи, освітнього рівня, рівня професійної компетентності та психологічної сумісності.

Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. (Закон України «Про освіту»). Виходячи з цього, головними завданнями методичної служби є стимулювання самоосвіти і саморозвитку педагогічних кадрів та надання своєчасної методичної допомоги у даному напрямку.

          Педагоги закладу впродовж року удосконалювали рівень своєї професійної компетентності шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, та відвідування тренінгових занять,  вебінарів спрямованих на вдосконалення своєї фахової компетенції.

Підвищення кваліфікації  педагогів проходить відповідно до перспективного плану, який виконується на 100%. Так у РОІППО у 2021-2022 навчальному році пройшли навчання за допомогою дистанційних технологій Наталія КОВАЛЬ, Наталія МУШИК, Раїса КАЧНОВА, Іванна КАС’ЯНЧУК.

Разом з тим педагоги активно відвідують вебінари та тренінги у Вараському центрі професійного розвитку педагогічних працівників.

Так впродовж цього року працівники відвідали такі offline-заходи:

 •  «Сервіси для створення анімації та монтажу»- 2 педагоги;
 •  «Підвищення самооцінки і впевненості в собі» – 3 педагоги;
 •  «Кінезіологічні вправи. Гімнастика для мозку» – 2 педагоги;
 •  «Граємось та навчаємось. LEGO-безмежний простір для розвитку дитини» – 2 педагоги.

           Педагоги відвідували вебінари від Вараського ЦПРПП різної тематики. Педагоги підвищили кваліфікацію у інших субєктів підвищення кваліфікації :

 • Інга ВІТКОВСЬКА. Дистанційний курс за темою «Мовленнєвий розвиток: дошкільне розмаїття вихованців» від освітнього порталу Znanij.net  (сертифікат від 14.02.2022 року  № СЕ 003976220214) тривалістю 30 годин ;
 • Ніла СІЛЬМАН. Дистанційний курс за темою «Критичне мислення для освітян» від ГО  PROMETHEUS (сертифікат від 04.02.2022 року  № fc03c4b4ed67401aa7bcb7d77d42e77b) тривалістю 30 годин;
 •  Наталія СМОЛЯК. Вебінар «Взаємодія з батьками у інклюзивному освітньому просторі закладів дошкільної освіти» ( сертифікат від 15.02.2022 року BQ021551) тривалістю 2 години;
 •  Наталія СМОЛЯК. Вебінар «Робота з піском. Ігровий практикум» на платформі Всеосвіта» ( сертифікат від 04.04.2022 року SM24491) тривалістю 2 години/0.06 кредиту ЄКТС;
 • Людмила РИБЧИНЧУК. Дистанційний курс за темою «Інтелектуальні карти в дошкільному закладі» від освітнього порталу Znanij.net (сертифікат від 06.05.2022 року №СЕ 003574220506) тривалістю 30 годин.
 • АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестація педагогічних працівників у Вараському ЗДО №10 здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550.  У 2021-2022 навчальному році була створена атестаційна комісія закладу (наказ від 06.09.2021 № 43  «Про створення атестаційної комісії в НВК №10 у 2021-2022 навчальному році»). Черговій атестації підлягали 3 педагогічних працівники. Згідно наказу від 16.10.2021  № 49-а  «Про  атестацію  педагогічних працівників НВК № 10 у 2021-2022 навчальному  році тестовано 3 педагогічних працівники.

Атестаційною комісією І рівня у Вараському ЗДО №10 було атестовано – 1 педагогічний працівник – Інна ГАВРИЛОВА, яка відповідає займаній посаді та їй  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Атестаційною комісією ІІ рівня управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради було атестовано – 2 педагогічних працівники:

 • практичний психолог Наталі МУШИК,  відповідає займаній посаді та відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • учитель-логопед Світлана ПЕЛЕХ, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».

Разом з тим атестаційною комісією ІІ управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради було атестовано директора Вараського ЗДО№10 на відповідність займаній посаді.

Позитивним фіналом закінчилось вивчення досвіду роботи вчителя-логопеда Світлани ПЕЛЕХ. Так науково-методичною радою РОІППО було схвалено методичну розробку  досвід роботи учителя-логопеда Світлани ПЕЛЕХ за темою «Система ефективних методів  та прийомів корекційно –  розвиткової  та пропедевтичної роботи з дітьми-логопатами у співпраці закладу освіти  та  родини»

  Розпочали вивчення досвідів роботи двох педагогів:

 • вихователя Інги ВІТКОВСЬКОЇ за темою: «Діяльнісний підхід у формуванні мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку з вадами мовлення» ( наказ від 06.09.2021 року №44 «Про вивчення досвіду роботи вихователя  Інги ВІТКОВСЬКОЇ»);
 • вихователя Надії ШИНКАРУК за темою: «Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку у контексті національних традицій та шляхом застосування народного фольклору» (наказ від 06.09.2021 року №45 «Про вивчення досвіду роботи вихователя Надії ШИНКАРУК»).

Спираючись на вищезазначене, можемо зробити висновок що адміністрацією закладу та методичною службою постійно та систематично вживаються заходи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, мотивація до підвищення кваліфікаційного рівня шляхом проходження атестації та КПК.

 • МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

          Медичне обслуговування дітей в закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. № 826, наказу МОЗ України та МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005р. № 432/496.

Пріоритетними напрямками щодо медичного обслуговування дітей у Вараському  ЗДО №10  визначено такі:

        Медичне обслуговування дітей закладу здійснюють сестри медичні старші Тетяна ВАРЖЕЛЬ,  Світлана ЄРЖИКЕВИЧ на  0,5 ст .Медичні працівники в міру своїх повноважень контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог фізкультурних залів, групових приміщень, майданчиків. Приймають участь у здійсненні медико-педагогічного контролю під час занять дітей фізичною культурою. Здійснюють контроль за станом здоров’я, нервово- психічного та фізичного розвитку дітей. Результати обстеження й оцінки стану здоров’я дітей обов’язково доводяться до відома батьків.       

У своїй роботі сестри медичні старші:

Для роботи медичних сестер, організації медичного обслуговування дошкільників у закладі створені всі необхідні умови. Медичний кабінет  укомплектований всім необхідним обладнанням для роботи. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.  У 2022 році  було придбано медикаментів та дезінфікуючих засобів  на суму 9459.00 грн.

У закладі планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей.

В нашому закладі використовують такі форми лікувально-профілактичної та оздоровчої роботи:

Разом з тим здійснювався хронометраж занять з фізкультури та визначено їх загальну та моторну щільність.

Дата№ Групи , вік дитиниМоторна щільність по фактуНорма для вікової групивідповідність нормі
18.10.2021№13, молодший дошкільний вік65,4%55-60% завищена
18.10.2021№7, старший дошкільний вік64,2%65-70%занижена (мінімально)
18.10.2021№2, старший дошкільний вік67,7%65-70%норма
20.10.2021№11, середній дошкільний вік60,4%60-65%норма
22.10.2021№4, старший дошкільний вік68,5%65-70%норма
02.11.2021№1, середній дошкільний вік59,7%60-65%норма
02.11.2021№9, середній дошкільний вік63,8%60-65%норма
03.11.2021№3, старший дошкільний вік57,9%65-70%занижена

 При проведенні моніторингових досліджень щодо стану здоров’я дошкільників у 2021/2022 році було проведено аналіз  параметрів щодо  фізкультурної групи.

           За результатами  розподілу дітей на фізкультурні групи склав: основна група – 160 дітей, підготовча група – 4 дитини, спеціальна група – 2 дітей.   

Відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров’я дітей, але на жаль і вимушеною самоізоляцією вихованців під час хвороби персоналу на COVID-19, та відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: неплатоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує заклад,  навчання батьків, безробіття. Причиною відсутності дітей впродовж березня – травня, є – введення воєнного стану в Україні та тимчасового призупинення освітнього процесу.

Питання стану здоров’я дітей, створення оптимальних умов для зниження захворюваності та оздоровлення дошкільнят постійно розглядалися  на нараді при директорі. У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед вихованців та батьківською громадськістю щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації.

Інформація з приводу санітарно-просвітницької роботи висвітлюється на сайті закладу, куточках для батьків у вільному доступі та у групах «Viber».

Для безпечного перебування вихованців всі працівники закладу проходять обов’язковий медичний огляд згідно Порядку проведення медичних оглядів  працівників певних категорій, затвердженого наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246 та наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Працівники закладу в умовах пандемії з приводу захворюваності на COVID-19 мають вакцинацію, проте, чотири працівники закладу були відсторонені у зв’язку з відсутністю вакцинації. На період воєнного стану  поновлені на роботі.

Відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», згідно Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246 та наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» – обов’язковим для усіх категорій працівників дошкільного закладу є проходження щорічних медичних оглядів.

Працівники   закладу двічі на рік, згідно графіку, проходять обов’язковий медичний огляд відповідно до наказу МОН України від 25.11.2011 № 1365 «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних  закладів». Відповідальність за своєчасне проходження медичних оглядів працівниками ЗДО №10  згідно наказу, покладено на сестру медичну старшу Тетяну  ВАРЖЕЛЬ,   яка  тримає на контролі дане питання, веде облік проходження персоналом періодичних медичних оглядів.

        Запланований медичний огляд працівників у травні 2022 року відбувся незважаючи  на  воєнний  стан.

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Питання організації харчування дітей у закладі було і залишається одним із актуальних. Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення захисту дитячого організму до захворювань, нормального росту та розвитку дітей, які тут виховуються.

Організація харчування дітей в закладі здійснюється відповідно до п.35 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 27.01.2021 № 86, постановами Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 27.12.2001 №1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу», Інструкцією з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, на виконання Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей в державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667, наказів управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від  30.12.202021 №190 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної  середньої  та  дошкільної  освіти  Вараської  міської  територіальної  громади на 2022 рік».

Харчування дітей є найважливішою дієвою ланкою роботи  закладу та підлягає системному щоденному контролю та спостереженню. За організацію харчування дітей  відповідає директор Тетяна МОРОЧЕНЕЦЬ та сестри медичні старші Тетяна ВАРЖЕЛЬ, Світлана  ЄРЖИКЕВИЧ.

          Заклад має  свій  харчоблок в  якому  зроблений ремонт  в  липні  місяці 2021  року

№ п/пІнвентарний номерНайменування  обладнанняКількістьДата вводу в експлуатацію
1Інв.№10490503Компресор ИФ (холодильна камера) МВВ4-1-2112.2004
2Інв№1040009Ларь морозильний М500Р112.2015
3Інв№10491566Електрокип’ятильник ЕКГ-25111.2011
4Інв.№10491555Електросковорода СЭЧ-30112.2010
5Інв.№10491721Плита ПЕ 4Н економ (бездуховки),4 конфорки101.2017
6Інв.№111300308/1Плита електрична 3-х камфорна ПЕ-05111994
7Інв.№111300308/2Плита електрична 3-х камфорна ПЕ-05111994
8Інв.№10490331Шафа жарочна СТО-253 112. 1996
9Інв.№10490318Холодильник LG105. 2002
10Інв.№111300140Ваги платформні (електронні) 15 ВП122017
11Інв.№10490535Шафа холодильна «Техас»106. 2013
12Інв.№10420007Електром’ясорубка промислова FROSTY ТС-12112.2015
13Інв.№10491722Плита ПЕ 4ШН економ з духовкою), 4 конфорки101.2017
14Інв.№10490323Привід універсальний ПП-2112.1999
15Інв.№10491561Картоплечистка МОК150М108.2011
16№101400039Комплект для картопляного пюре ROBOT COUPE 28189112.2018
17№101400038Овочерізка електрична ROBOT Coupe ROBOT COUPE CL 50 (220)112.2018
18№1011400065Поверхня для смаження FROSTY GH-610109.2020

Впродовж 202 –2022 навчального року діти одержували 3-х разове харчування (сніданок, обід,  вечерю). З 1 січня 2022 року в закладі впроваджено оновлене чотирьох тижневе меню (на зиму-осінь, літо-весну), яке включає 160 страв. В ньому зроблено акцент на корисну та смачну їжу, враховані наші національні вподобання, обмежене споживання продукції з високим вмістом солі й цукру, натомість додано більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних та м’ясних продуктів. Їжа видається дітям у суворо визначений час згідно з графіком та режимом дня. Графіки видачі їжі знаходяться у куточках кожної вікової групи. В умовах роботи закладу, під час карантину на COVID-19, меню-розклад розміщується в мобільному додатку Viber кожної групи.  

Постачальник  Назва продуктів харчуванняСума
ТзОВ «Радивилівмолоко»Молочні продукти різні (Сметана з масовою часткою жиру 15%)17032,02
ФОП ІГНАТЮК Ольга МикитівнаПродукція борошно-круп’яної промисловості (борошно пшеничне, крупа вівсяна, крупа гречана, крупа перлова, крупа пшенична, крупа пшоняна, крупа рисова, крупа ячна, крупа кукурудзяна)29 425,00
ФОП ІГНАТЮК Ольга МикитівнаОброблені фрукти та овочі (капуста квашена, огірки солені, родзинки, сухофрукти, томатна паста, курага, чорнослив, зелений горошок, горох колотий шліфований)32 175,00
ФОП ІГНАТЮК Ольга МикитівнаПродукція тваринництва та супутня продукція (яйця курячі харчові столові І категорії)28 800,00
ФОП ІГНАТЮК Ольга МикитівнаКрохмаль та крохмалепродукти (крохмаль, крупа манна)1 700,00
ФОП ІГНАТЮК Ольга МикитівнаРафіновані олії та жири (олія соняшникова рафінована)18 960,00
ТзОВ «Кузнецовський хлібозавод»Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби49 725,00
ТзОВ «Радивилівмолоко»Молоко та вершки  182 940,00
ТзОВ «Радивилівмолоко»Сирні продукти (Сир твердий 50% та сир кисломолочний 9%)100 278,00
ФОП СКЛЯНЧУК Сергій ОлександровичВершкове масло107 590,00
ФОП ІГНАТЮК Ольга МикитівнаРиба, рибне філе та інше м’ясо риби морської90 250,00
ФОП ІГНАТЮК Ольга Микитівна  Зернові культури та картопля23 000,00
ППФ «Імбекс»Какао шоколад та цукрові кондитерські вироби1 225,80
ППФ «Імбекс» ТКАЧУК Юрій АнатолійовичЦукор та супутня продукція10 320,00
ППФ «Імбекс» ТКАЧУК Юрій АнатолійовичСіль кам’яна йодована613,20
ППФ «Імбекс» ТКАЧУК Юрій АнатолійовичЧай трав’яний каркаде2 136,00
ППФ «Імбекс» ТКАЧУК Юрій АнатолійовичСік фруктовий (в асортименті)22 902,00
ФОП ІГНАТЮК Ольга МикитівнаОвочі, фрукти та горіхи  132 414,00
ФОП ІГНАТЮК Олексій АндрійовичМ’ясо260 811,20
ФОП ІГНАТЮК Олексій АндрійовичМакаронні вироби49 30,00

 В закладі створені всі належні умови для харчування дітей різних вікових груп. Кожна дитина приймає їжу за столом. Кожне приміщення забезпечено достатньою кількістю столів та стільців. В умовах карантину, з приводу COVID-19, всі дитячі столи стоять на відстані  один від одного, що дозволяє уникнути тісного контакту між дітьми.  

  Заклад забезпечений посудом в достатній кількості. Він якісно обробляється після кожного прийому їжі. Весь посуд та інвентар для роздачі їжі промаркований та використовується за призначенням. Відповідальні за миття дитячого посуду – помічники вихователів, у яких в наявності є папки з правилами (миття та обробки посуду, поверхонь тощо), згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 № 234. Кожен помічник вихователя дотримується вимог щодо зовнішнього вигляду під час роздачі їжі згідно санітарного регламенту та протиепідемічних заходів щодо запобігання коронавірусної хвороби під час карантину.

Впродовж року, щодня сестрою медичною старшою проводився постійний контроль за фактичними відходами продуктів та правилами їх зберігання. Постійно дотримується питний режим, діти забезпечені кип’яченою водою в достатній кількості, яка зберігається в групах у спеціальному посуді; діти вживають воду за потребою.

Виконання вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань батьківських комітетів груп, батьківських зборів, виробничих нарад, а також розглядаються на зборах трудового колективу, засіданнях педагогічної ради. Відповідна робота проводилась з батьками вихованців в онлайн-режимі та в групах Viber, де висвітлювалась інформація з теми здорового харчування.

Слід зазначити, що впродовж 2021-2022 навчального року не було зафіксовано жодного випадку харчових отруєнь, що свідчить про належний стан організації харчування, так як контроль за організацією харчування проводиться на постійній основі. Один раз на місяць комісією, яку очолює директор, сестер медичних старших здійснюється контроль за харчуванням, та один раз у квартал – за участю батьківської громадськості. Результати фіксуються у чек-листах.

   Головний бухгалтер Наталія САВОСТЯНИК та вихователі постійно тримають на контролі оплату за харчування. Борги по батьківській оплаті за харчування – відсутні.

В закладі відповідно до наказу директор  закладу від 04.01.2022 №01«Про організацію харчування  вихованців Вараського ЗДО №10 на 2022 рік»  забезпечуються безоплатним харчуванням наступні пільгові категорії дітей:

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ     

          Освітній процес Вараського ЗДО №10 здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції Нової української школи, Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання» від 18 травня 2019 року № 286/2019, Статуту та інших чинних нормативно-правових документів про дошкільну освіту. 

Навчальний рік у закладі розпочався з 01 вересня 2021 і призупинив освітню  діяльність з 28.02.2022, відновив роботу 18.04.2022 і продовжує  працювати. Причина – введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року та його продовження по теперішній час.

З 01 червня 2022 по 31 серпня 2022 перейшов на літній період роботи. Колектив закладу буде працювати та надавати послуги в дистанційному, очному та змішаному режимі роботи для вихованців та їх батьків.

Освітній процес будувався на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно інструктивно-методичних рекомендацій листа МОН України «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році» (від 10.08.2021 №1/9-406), реалізовуючи завдання діючих програм, зміст (інваріантної та варіативної) складової Базового компоненту дошкільної освіти, педагоги в своїй діяльності використовували різноманітні форми організації дітей: спеціально організовану навчальну діяльність (заняття, дослідницько-експериментальна діяльність, корекційні заняття, індивідуальна робота, спостереження, свята та розваги тощо), самостійну діяльність дітей (художню, рухову, ігрову, театралізовану тощо). Здійснюючи диференційований підхід, педагоги використовували достатню кількість дидактичного та стимулюючого матеріалу (картини, таблиці, розвивальні ігри, картки) у відповідності до Державних санітарних норм і правил. За результатами спостережень освітнього процесу слід відзначити, що у групах переважає суб’єкт–суб’єктне спілкування між дітьми та педагогами. Під час організації освітньо – виховного та корекційного процесу, педагогами створювались мотивація та ігровий сюжет, що сприяло прояву інтересу, зацікавленості та бажання дітей приймати участь в практичній діяльності, проявляти самостійність та ініціативність.

 Успішна соціалізація дітей з ООП та набуття значущих елементарних навичок постає надзвичайно гостро. Адже річ не лише в тому, що дитині необхідне відчуття комфорту у соціальному середовищі, вона також повинна віднайти своє місце в ньому, з тим, щоб мати можливість повністю розкрити власні можливості, а також бути корисною іншим.

           На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту» про виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.15 року № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку  № 2, №7, №4 та різновікових групах № 3, №9, №12 (діти старшого віку). Педагогами проведено тільки одне оцінювання рівня розвитку дитини дошкільного віку. Друге оцінювання не відбулось через призупинення освітнього процесу та здійснення його не в повній мірі через воєнний стан. Після відновлення освітнього процесу у середині квітня не дало можливості у повній мірі здійснити якісний моніторинг через відсутність дітей старшого дошкільного віку. Друге оцінювання виявилось здійснити неможливим, тому перше оцінювання вважати остаточним .

          Групи № 2, №3, №4, №7, №9, №12 на час моніторингу відвідувало 54 дитини старшого дошкільного віку. Обстеження пройшли 53 дитини. Одна дитина обстеження не пройшла. 

Всього у ході обстеження виявлено:

                                                                                                                                                                                           Найвищі та найкращі показники діти показали себе в освітніх напрямах в порівнянні з іншими лініями в межах однієї групи:

Найнижчі показники дошкільники показали у освітніх напрямах в порівнянні з іншими лініями в межах однієї групи:

     З огляду на основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності в закладі освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, який спрямовано на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з ООП; на збагачення вихованих традицій українського суспільства сучасними досягненнями та прогресивними світовими тенденціями у сфері освіти.

            Методична робота у 2021-2022 навчальному році здійснювалась відповідно до наказу  від 09.2021 року № «Про організацію методичної роботи в НВК №10 у 2021-2022 навчальному році» та була підпорядкована виконанню Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  листа МОН від 10.08.21 року №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році» та плану роботи НВК № 10  на 2021-2022 навчальний рік, схваленого на  засіданні педагогічної ради НВК № 10 від 31.08.2021 року (протокол № 07).

           Старання педагогічного колективу були спрямовані на реалізацію V завершального етапу науково-методичної проблеми НВК № 10 на 2017-2022 роки «Формування ключових компетентностей учнів, вихованців, педагогів на засадах кращих традицій європейського громадянського суспільства» вивчення пріоритетних завдань НВК №10 на 2020-2021 навчальний рік:

З метою реалізації відповідних пріоритетних завдань протягом навчального року здійснювалась потужна методична та педагогічна робота, під час якої педагоги отримували знання, уміння та досвід створення сучасного середовища, яке буде мотивувати, активізувати, розвивати та зберігати, а також забезпечить оптимальні умови для розвитку й саморозвитку дітей дошкільного віку, зокрема і дітей з ООП.

Упродовж навчального року висвітлюється інформація через соціальну мережу «Фейсбук» за допомогою організованої групи «Вараський ЗДО №10» про цікаві моменти життя нашого закладу та життя вихованців.  Педагогами закладу постійно надавались фото та відео звіти педагогічної роботи з вихованцями закладу: організована навчальна діяльність, святкові заходи, діяльність дітей впродовж дня, заходи проведення оздоровчо – профілактичної роботи, виставки дитячих та колективних з вихователями робіт, огляд предметно–ігрового середовища групових кімнат тощо. Завдяки партнерській взаємодії адміністрації та педагогів, батьки вихованців були повноцінними учасниками освітнього процесу в дистанційному режимі. 

У закладі (сайт) продовжує функціонувати рубрика «Консультує педагог» . Отож, цього навчального року надали консультації Інна ГАВРИЛОВА «Що таке фрактали та як їх використовувати в дошкільній освіті», Марина ЯКУБИШИНА «Художньо-естетичний розвиток дітей ясельного віку: форми та цікаві прийоми». Однак не всі педагоги надали консультації колегам згідно тем, визначених річним планом. 

Не зважаючи на складний навчальний рік, ми зуміли організувати та провести ряд колективних методичних з річного плану:

          Викликом сьогодення стала освітня діяльність за допомогою дистанційних технологій. Проводити онлайн-заняття за допомогою google Meet не наважився ніхто, однак ми пішли іншим шляхом – відео записи занять. Перше заняття було оприлюднене 25 березня. До кінця навчального року було оприлюднено 48 занять-відеороликів. Найактивнішими учасниками відео-марафону стали Інна ГАВРИЛОВА, Діана ЛЯШИК, Людмила МАКУХА, Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА.

         У березні-квітні було проведене анкетування «Методичне забезпечення Вараського ЗДО№10». В ньому взяло участь 31 педагогічний працівник.  Результати анкетування були  висвітлені  на  педагогічній раді.

Для педагогів корекційних груп був організований семінар-практикум «Навчаємо говорити правильно» (керівник -Олена ЄВСОВИЧ), відкриті перегляди, консультації тощо.

Педагогічні працівники постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом перегляду відкритих переглядів. Впродовж навчального року своєю майстерністю поділились педагоги логопедичних/інклюзивних груп Інна ГАВРИЛОВА, Оксана ТРОЦЬКА, Світлана ПЕЛЕХ, Наталія ЯКОВЛЕВА, які представили колегам відкриті перегляди .

 Питання поліпшення якості освіти в закладі, неможливе без створення інноваційного простору. Особливістю роботи з інноваційної діяльності нашого педагогічного колективу є вивчення, активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, що робить заклад конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг.      

Протягом 2021-2022 навчального року в групах   запроваджені-  інноваційні методики:

                                      ІнноваціяГрупа
Метод наукової педагогіки Марії  МОНТЕССОРІГрупи №3, № 9, №12
Розвивальна гра «Квадрат ВОСКОБОВИЧА»Групи № 7 
Розвивальна гра «Геоконт ВОСКОБОВИЧА»Група №2, №7
Коректурні таблиці (Н.ГАВРИШ, О. БЕЗСОНОВА)Група № 1, №2, №7, №11 
МнемотехнікаГрупа №2
Раннє читання  за  Л. ШЕЛЕСТОВОЮГрупа №4, №11
Круги ЛулліяГрупа №4

 Спираючись на вищезазначене, можна зробити висновок, що виконання річного плану роботи закладу на 2021-2022   становить 90%.  

Якісна дошкільна освіта є синонімом інклюзивної освіти — освіти, яка передбачає участь в освітньому процесі усіх дітей і створює для цього відповідні можливості. Наш заклад дошкільної освіти базується на демократичних цінностях та повазі до основних прав людини і створює умови для максимальної участі в освітньому процесі усіх дітей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами.

           У спеціальних групах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у 2021-2022 навчальному році здобували  освіту 36 дітей, по 12 у кожній групі. У інклюзивних групах – 3 дитини з особливими освітніми потребами, дві дитини у групі старшого дошкільного віку №4 та 1 дитина у групі середнього дошкільного віку.

Вік дітей4-5 спеціальна4-5 інклюзивна5-6 спеціальна5-6 інклюзивна
Груп1121
Кількість дітей з собливими потребами121242

 З дітьми з особливими освітніми потребами впродовж 2021-2022 навчального року працював 21 педагог:

Для недопущення перевантаження дітей дошкільного віку враховано Гранично допустиме навчальне  навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року  № 446, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 13.05.2015 року № 520/26965.

      Так у дошкільних групах ЗДО №10 у 2021-2022 навчальному році гранично допустиме навчальне   навантаження на дитину у дошкільного віку:

ЗаняттяГрупа середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) спеціальнаГрупа старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) спеціальнаГрупа середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) інклюзивнаГрупа старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) інклюзивна
Всього13141112

На педагогічній раді від 31.08.2021 (протокол №7)  педагоги закладу вирішили, що у 2021-2022 році спеціальні та інклюзивні групи свою роботу  організовують з допомогою комплексної та парціальних програм та методичних посібників:

 • комунікативний

       У спеціальних групах №1, №2, №7 освітньо-корекційна діяльність спланована за  лексичними темами та враховуючи рівень мовлення дітей. На початку навчального року проводилося обстеження вчителями-логопедами та вносяться корективи у подальшу фронтально-підгрупову  роботу.

 • спеціальних груп з тяжкими порушеннями мовлення  

У групі №1 (середній дошкільний вік) з вересня 2021 по травень 2022 були охоплені корекційною роботою 12 дітей  з висновками ІРЦ з тяжким порушеннями мовлення. Усі діти продовжують здобувати корекційно-розвиткові послуги на наступний навчальний рік.

У групі №2 (старший дошкільний вік) з вересня 2021 по травень 2022 року також були охоплені корекційною освітою12 дітей з висновками ІРЦ. Дітей було набрано на один навчальний рік  На травень 2022 року визначено, що 7 дітей  ідуть до школи.  Переведено у групу №7- 3 дитини на повторний курс корекції мовлення у старшій групі. Ще 2 дитини залишено в цій же групі №2 на продовження курсу  корекції мовлення.

Група №7 (старший дошкільний вік) були охоплені корекційно-розвитковими заняттями 12 дітей. Усі діти були з тяжким порушеннями мовлення. На наступний навчальний рік продовжать навчання у спеціальній групі старшого дошкільного віку №7 -2 дитини дітей на другий рік навчання, а 10 дітей ідуть до школи

На травень місяць 2022 року  усі діти виправили чи покращили своє мовлення та ідуть до школи з мовленням у нормі або з значно покращеною звуковимовою –17 дітей.

 • нклюзивне навчання в групах № 4 та №11, організоване згідно наказів директора та згідно вимог Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (ООП) та їх індивідуальних програм розвитку (ІПР).  

Створена команда психолог-педагогічного супроводу відіграє провідну роль у повноцінному й усебічному включенні, оскільки саме вона виступає монолітним механізмом із синхронним використанням методичного інструментарію інноваційної технології інклюзивної освіти. На засіданнях розглядались організаційні питання роботи команд супроводу, а також про динаміку розвитку дитини з особливими освітніми потребами та подальші потреби дитини у закладі освіти. Завжди на засіданнях були присутні працівники Вараського ІРЦ.

Професіоналізм та ентузіазм працівників, уміння працювати в команді, втілювати перспективні педагогічні ідеї та досвід, опановувати інноваційні технології – це сформовані компетентності нашої команди.

Системність роботи фахівців команди супроводу забезпечували обов’язкову корекційну складову освітньо- виховного процесу шляхом виділення необхідних корекційних годин за освітніми потребами кожної дітей: організували заняття з розвитку соціально-побутового орієнтування, логопедичні заняття.

Під час роботи КС було визначено напрямки психолого- педагогічних  та корекційно – розвиткових послуг. Розроблення індивідуальної програми розвитку; моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з (ООП) з метою коригування та визначення динаміки розвитку.

Членами КС було опрацьовано постанову Кабінету Міністрів України №765 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами», а також додаток 4 до Положення, в якому зазначені категорії (типи) освітніх потреб (труднощів) від 21 липня 2021 року. Вимоги та рекомендації Постанови було введено в дію з 01.01.2022 року.  Важливим стало засідання, яке відбулось одразу після вихідних – 10 січня 2022 року. Згідно нового законодавства, а саме з 01 січня 2022 року, набули чинності зміни у ПОРЯДКУ організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти. На ньому поряд з поточними питаннями були розглянуті питання про ознайомлення із Порядком організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти та були  визначені рівні підтримки дітей з особливими освітніми потребами та кількість корекційно-розвиткових занять.

  Команди підготували проекти нових Індивідуальних програм розвитку (ІПР) для затвердження їх директором. З усіма складними питаннями допомагала Наталія ШАБЛЕВСЬКА, директор Вараського інклюзивно-ресурсного центру.   

До 10.01.2022 членами КС було проведено моніторинг засвоєння освітніх завдань та виконання індивідуальних освітніх програм, та заповнення відповідних таблиць з метою корегування поставлених цілей та завдань для дітей з ООП. Було припинено дію попередніх ІПР, впроваджено рівні підтримки відповідно до індивідуальних потреб та можливостей дітей з особливими освітніми потребами, складено, обговорено з усіма членами КС в  тому  числі і з  батьками. Затверджено та завантажено на порталі ІРЦ «Україна. Інклюзія».

           Під час роботи команди фахівців індивідуального супроводу дитини проводилась тісна співпраця з батьками дітей, які знаходяться на інклюзивному навчанні. Фахівцями проводились тематичні бесіди; вичерпні роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи, що сприяло формуванню батьківської компетентності у спілкування з дітьми під час обговорення питань, що виникали унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі.

Акцентуючи увагу на якості впровадження відповідної корекційно-розвиткової роботи та висновків комплексної психолого-педагогічної оцінки дитини з ООП, наданої фахівцями Вараського ІРЦ, Постанові Кабінету Міністрів України (від 27.02.2019р. №129), «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році», система якості надання відповідних послуг вузькими фахівцями ЗДО була організована на високому рівні.

Так, організація та виділення субвенційних коштів дала можливість з педагогами   Світланою ПЕЛЕХ та Оленою ЄВСОВИЧ, Людмилою  ГУЛЬЧУК заключити цивільно-правові угоди, згідно яких  спеціалісти здійснювали  корекційно-розвиткові послуги.

                                     Аналіз використаних  коштів КПКВК 0611200

Виконання за II півріччя 2021року  Виконання за I півріччя 2022рокуПідсумок
3812,9  4130,787943,68
838,8  908,781747,62
4651,7  5039,569691,30

   Корекційно-розвиткові заняття сприяли системному командному підходу щодо досягнення певних показників відповідно індивідуальному маршруту дитини з ООП.

       З 24.02.2022 року КС почала супроводжувати дітей з ООП в онлайн режимі, постійно підтримує зв’язок з батьками вихованців.

   На наступний навчальний рік дитина середнього віку продовжить своє перебування у інклюзивній групі старшого дошкільного віку. А діти старшого дошкільного віку з групи №4 продовжать отримувати  корекційно-розвиткові послуги у групі старшого дошкільного віку тільки у для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями

  Члени КС продовжують  підвищувати свою кваліфікацію, беручи участь у вебінарах:

        Зміст корекційно-розвиткової роботи з дітьми забезпечується розвивальними іграшками які безпечні у використанні, мають яскравий вигляд та високий показник екологічності, наочними посібниками тощо.

       Проваджуючи пісочну терапію як психорозвивальний і психокорекційний метод, ми надаємо змогу розв’язати широкий спектр завдань щодо психічного розвитку дошкільника, збагачення їх внутрішнього світу й активізації пізнавального розвитку.

       Робота інклюзивних та спеціальних груп висвітлюється на сайті закладу у розділі «Кабінет корекційної освіти».

        Таким чином роботу щодо реалізації завдань з інклюзивної освіти можна вважати такою як на достатньому рівні. Членами КС вирішено й надалі забезпечувати психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в умовах воєнного стану та надавати відповідні рекомендації батькам щодо підтримки дітей з ООП. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності адміністрації закладу є забезпечення соціального захисту вихованців. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на початок 2021-2022 навчального року було проведено облік  вихованців,  забезпечено роботу та постійне оновлення і внесення коректив до бази даних комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля».

Практичний психолог Наталія  МУШИК  на початку навчального року, провела ретельну діагностичну роботу щодо виявлення дітей з сімей пільгових категорій, було складено соціальний паспорт сімей та створено списки вихованців, які потребують соціальної допомоги, а саме:

З метою оптимізації подальшої освітньої роботи з дітьми з особливими потребами впродовж року було організовано спільну роботу з Вараським ІРЦ.  Батькам   дітей-логопатам надали  рекомендації і  висновки за  підсумками здійснення  комплексної оцінки. 

В закладі  постійно проводились заходи з пропаганди психолого-педагогічних знань щодо соціального захисту дітей. На початок навчального року на батьківських зборах практичний психолог доповідала батькам про систему соціального захисту створену в закладі. Було доведено до відома працівників та батьків алгоритм  дій в разі виникнення ситуації, пов’язаної з насильством в сім’ї. Ознайомлено педагогів про неухильне виконання ст.54,  ст.56 Закону України «Про освіту» щодо недопущення до педагогічної діяльності працівників, які за своїм моральними якостями не можуть виконувати виховні функції та обов’язки педпрацівників, захищати дітей від будь – яких форм фізичного або психічного насильства.

На  сайті розміщена інформація  – алгоритм діяльності з переліком організацій куди можна звернутися з приводу насильства в сім’ї, контактна інформація. Випущено «Інформаційний листок про Конвенцію та права дитини». Практичним психологом та педагогами закладу підготовлено та проведено ряд консультацій для педагогів та батьків.

Відповідно річного плану роботи закладу на 2021-2022 н.р., нормативно-правових документів: Постанова КМУ від 22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»; Лист МОН України від 27.06.2019 р. № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». В  листопаді місяці Тиждень толерантності

        Мета цього заходу: розширити і поглибити поняття дружби і товаришування; уявлення дітей про товариські взаємини, взаємодопомогу.. Кожен день тижня був надзвичайним: день доброти, день взаєморозуміння та порозуміння, день відкритості та тактовності, день посмішок і гарного настрою. А останній день тижня – день ввічливості. І на закінчення, разом з дітьми влаштували виставку. Тиждень був цікавий, яскравий, насичений продуктивними видами діяльності. Ми разом з батьками провели цілу низку цікавих пізнавальних заходів: бесід, ігор, перегляд казки «Гидке каченя». А ще створювали «Квітку толерантності» та колективну дитячу роботу «На що схожа толерантність». Молодші діти з вихователем зробили колаж «Долоньки доброти». Кожна група проявила креативність під час художньої творчості. 

На сайті  організована сторінка «Стоп булінг», де батьки мають змогу ознайомитись з Положенням про булінг,  Порядком подання та розгляду заяв протидії булінгу, Планом роботи протидії булінгу  на 2021-2022 навчальний  рік. За звітний період випадки  відсутні.

        Таким чином, можна зробити висновок про те, щов закладі робота з соціального захисту вихованців проводиться планово, в системі і виконується.

 • ПСИХОЛОГІЧНА  СЛУЖБА

          Психологічна служба діє відповідно до статей 21, 22 Закону України   «Про освіту» (ст. 21 «Психологічна служба системи освіти»; ст.22 «Соціально-педагогічний патронаж») та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. № 509, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337, а також Етичного кодексу психолога, прийнятого на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990 року в м. Києві, методичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямків діяльності працівників психологічної служби системи освіти  у 2021/2022 навчальному році.  

          Психологічна служба   представлена роботою практичного психолога Наталії МУШИК,  яка здійснює соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу, метою якого є створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини та психологічної просвіти   педагогів, батьків,  вихованців.

 • освітнього процесу.

         Психологічний супровід здійснювався протягом навчального року. Особливої уваги потребували діти І-молодшої групи – №5, №6  в  адаптаційний  період.  Середньовікова група, та ІІ- молодша група – це є виявлення дітей групи ризику. З  дітьми  старшого дошкільного  віку – робота, щодо готовності дітей до школи. З дітьми логопедичних груп, дітьми  ООП  – індивідуальна та підгрупова робота відповідно до висновків ІРЦ)

Результати  моніторингу,  щодо  адаптації

 Ступені адаптаціїГрупа №5Група №6
Легка
Середня10 
Важка1
Всього проходило обстеження:14 16

            Процес адаптації пройшов на достатньому рівні. Більшість дітей комунікабельні, самостійні, мають хороший апетит. В цьому році діти під час адаптаційного періоду хворіли мало, що і підтверджують показники благополучного перебігу адаптаційного періоду. Вихованці є    малоініціативні, менш самостійні, дещо можуть робити самі, але здебільшого залежать від дорослого. З боку батьків простежується довіра між батьками і педагогами. А це – одна з найважливіших складових і становлення здорової особистості. Висновок- процес адаптації пройшов на достатньому рівні.  

            У вересні, жовтні проведена первинна діагностика пізнавальних процесів (увага, пам’ять, мислення, просторова орієнтація) вихованців.

Результати  діагностики

Назва  групиГрупа  №1  Група №2  Група №3  Група №  9  Група  №   12  Група №13Всього
Високий рівень13  3  1  2  5  15
Достатній рівень52  2  32  618
Середній рівень5  6  121520
Низький рівень11  24
Всього проходило обстеження:12  12  6  6  5  18   57

Вступ до школи є якісно новим етапом у житті дитини, оскільки змінюється її ставлення до дорослих, однолітків, до себе і своєї діяльності. Зі школою пов’язаний перехід до нового способу життя, нове становище в суспільстві, нові умови діяльності і спілкування.. Старший дошкільник, у якого сформована психологічна готовність до навчання, характеризується певним рівнем розвитку мотиваційної, емоційно-вольової, пізнавальної сфер.

  Протягом травня місяця 2022 року, практичним психологом закладу, по оцінці шкільної зрілості дітей старшого  дошкільного віку було проведено дослідження дітей яким на 1 вересня 2022 року виповниться 6-7 років, на шкільну зрілість. Таких дітей у закладі  -51 дитина.

           Узагальнені результати діагностики психологічної готовності дітей старших груп до шкільного навчання  Вараського ЗДО  №10  

 ГрупаГрупа №2Група            № 3Група               № 4Група 7Група  № 9Група         № 12
Високий рівень44  7  32  
Достатній рівеньнемає1  422
Середній рівень2 11  
Неготовий до навчання в школі23
Всього дітей9141255
Всього проходило обстеження:  8   5  14 10 5  5  
 • до шкільного навчання –  37 дітей

Умовно готові – 3 дитини

Не готові – 7 дітей

Необстежені діти: 1 дитина в селі (група №7), 3 дитини за кордоном  (група №3, група №2).                        У закладі залишається: 8 дітей з них:

           Готові – до школи не йдуть 2 дитини (бажання батьків), 3 дитини не готові до навчання в школі (рекомендація логопеда, психолога), 2 дитини необстежені (знаходяться за кордоном),1 дитина умовно готова до навчання в школі (рекомендація логопеда, психолога).                        

          В школу йде 43 дитини. 3 дитини з них неготові,  проте  йдуть до школи.

           Відповідно до листа МОН від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти У країни»  веде  відповідну  документацію. 

  Просвітницька робота проводилась з дітьми, та педагогами, щодо попередження булінгу.

· Бесіда з дітьми про жорстокість, насильство.

· Заходи в рамках «16 днів проти насильства»: 

· Перегляд відеоролику «Ми проти насильства над дітьми»

Особлива увага приділялася дітям і батьками  внутрішнього переміщення. Практичним  психологом  проведено  ряд зустрічей  з батьками  в  індивідуальному плані  так  і  через тренінги. Дана  категорія   отримали психосоціальну та соціально-педагогічну допомогу за період воєнних дій.

Керуючись Конституцією України, на виконання законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про правові засади цивільного захисту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про використання ядерної та радіаційної безпеки», Кодексом законів про працю, річним планом на 2021-2022 навчальний рік, а також з метою створення безпечних і нешкідливих умов виховання, профілактики травматизму здобувачів освіти у закладі в 2021-2022 навчальному році було чітко налагоджено роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

На початок навчального року було видано ряд організаційних наказів з питань охорони праці, оформлено необхідні акти-дозволи на проведення занять у фізкультурній залі та  ігрових  майданчиках.

         Відповідальна за службу з охорони праці Мирослава ЗОЛОТАРЬОАВА, вихователь-методист, забезпечувала виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, сприяла проведенню та брала участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці; організовувала з відповідними органами державного нагляду контроль за охороною праці та обстеження робочих місць; 

Відповідними наказами було призначено відповідальних за організацію і забезпечення здорових і безпечних умов праці, освітнього процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного приладдя.

          Впродовж року  заклад працював згідно укладеного колективного договору з охорони праці, де встановлено взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці.

  Проведені заходи, включені в колективний договір з охорони праці, по створенню безпечних та нешкідливих умов праці: фарбування коридорів, групових  кімнат, придбання наочних засобів з охорони праці та літератури, планово- запобіжні ремонти електроустановок, 

Інструкції для працівників з охорони праці розроблені відповідно до положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Організовано проведення та реєстрацію інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового та інструктажу на робочому місці і наявні підписи працівників  у відповідних журналах, які завірені підписом директора і печаткою. 

В належному стані ведеться документація: журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків, журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру, журнал реєстрації нещасних випадків з вихованцями. Акти складаються у 5-ти екземплярах у 3-денний термін після видачі наказу і протягом 3-х діб подається один екземпляр в управління освіти. Письмові пояснення свідків додаються до 1-го екземпляру акту, який зберігається в закладі.  Нещасні випадки зареєстровані у відповідному журналі.

 На початку року наказом по закладі «Про призначення відповідального за збереження енергоносіїв і електрогосподарства та безпеку експлуатації», згідно з яким відповідальним призначено завідувача господарства Юлію РЕЧУН. Проведені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання. Проведено перевірку справності електропроводки, розеток, вимикачів, розподільчих шаф. В приміщеннях закладу справні розетки та вимикачі.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу  якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

           Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В закладі поновлені плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі.

В повному обсязі  заклад забезпечений мийними та дезінфікуючими засобами, які вкрай необхідні для забезпечення санітарно – гігієнічного стану всього приміщення 

У зв’язку з введенням воєнного стану заклад працює відповідно до відповідних нормативно-правових документів: Закону України від 24.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської міської  ради від 20.02.2022 №21 «Про роботу закладів освіти Вараської міської територіальної громади в умовах воєнного стану», діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу в закладі якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

В закладі  створено систему контролю за виконанням вимог техніки безпеки та охорони праці. Адміністрація закладу вжила заходів щодо обмеження доступу сторонніх осіб до закладу  Запроваджений пропускний режим згідно Положення про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів в будівлі.

Педагогами закладу проводиться агітаційна робота через пропаганду здорового способу життя та виховання у дітей відповідального ставлення до збереження власного життя на заняттях, в бесідах, при організації сюжетно-рольових, дидактичних та рухливих ігор, а також через батьківські групи вайбер.

В результаті цілеспрямованої діяльності адміністрації та педагогічного колективу закладу   було проведено ряд заходів щодо  вдосконалення  роботи з даного питання.

Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться випробування спортивного обладнання на території закладу та групових приміщеннях. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються акти.

Робота педагогічного колективу та всіх працівників щодо профілактики дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Впродовж 2021-2022 навчального року були проведені наступні форми роботи: щомісячно проводились тематичні заняття, бесіди, розваги, тренінги, виставка дитячих робіт щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху.

Позитивний вплив на формування у дошкільників мотивації для оволодіння правилами безпечної поведінки мало використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: мультимедійних презентацій, інтерактивних ігор тощо.

  Протипожежна безпека у  закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці.

В закладі призначена відповідальна особа за Протипожежну безпеку, яка організовує та контролює протипожежний режим.

Так, впродовж 2021-2022 навчального року  було виконано:

 • перезаряджено  27 вогнегасників;
 • оновлено знаки проти пожежної безпеки (пожежний щит);
 • оновлено знаки електричної напруги (ЩС-1-4);
 • оновлено таблички з відповідальними за пожежну безпеку в ігрових приміщеннях.

Приміщення  забезпечено первинною системою оповіщення від пожеж – датчики диму,   які підтримуються елементами живлення та своєчасно замінюються для безперебійної роботи.

         Будівля  забезпечена блисковкозахистом.

З первинних засобів пожежогасіння є пожежний щит у повній комплектації, ящик з піском, вогнегасники.  

Річним планом сплановано: тижні з безпеки життєдіяльності (жовтень, квітень), тренінгові навчання–евакуація, контроль за станом протипожежного режиму та станом евакуаційних виходів.

 В закладі, на стінах коридору, завжди можливо спостерігати агітаційні плакати з охорони праці, Цивільного захисту населення та пожежної безпеки.

Протипожежна безпека на постійному контролі у адміністрації  та є невід’ємною частиною управлінського процесу.

Директором  підписані  договори,  які  сприяють  повноцінному функціонуванню  закладу.

                                                        Перелік договорів  за І півріччя за 2022р.

22732284,00Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергіїПрАТ «Рівнеобленерго»
224011376,00Послуги по обслуговуванню установки пожежної сигналізації та ремонт технічних засобів сигналізації.ППФ « Імбекс» ТКАЧУК Юрій Анатолійович
22405040,00Послуги по пожежному спостереженнюППФ « Імбекс» ТКАЧУК Юрій Анатолійович
22404320,00Експлуатаційне обслуговування системи відеонагляду та ремонт технічних засобів системи відеонаглядуППФ « Імбекс» ТКАЧУК Юрій Анатолійович
22758023,68Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (вивезення та захорорнення твердих побутиових відходів)Комунальне піфдприємство «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс»
224023024,53 Послуги з технічного обслуговування і ремонт офісної технікиФОП Колбун Олег Ігорович
224019302,00Послуги, по’вязані з програмним забезпеченням (Авторський супровід програмного забезпечення «Дебет Плюс V12»)ФОП КЛИМЕНКО Людмила Володимирівна
22401500,00Послуги пов’язанні з програмним забезпеченням (постачання пакетів оновлення M.E.Doc)МППФ «Інтертех»
224011988,00Послуги телефонного зв’язку та передачі данихПрАТ  «КИЇВСТАР»
227297125,20Послуга з централізованого водовідведенняКП «Вараштепловодоканал»
227255610,56Послуга з централізованого водопостачанняКП «Вараштепловодоканал»
2271122845,34Послуга з постачання  теплової енергії для потреб опалення та споживання гарячої водиКП «Вараштепловодоканал»
227193413,51Послуга з постачання гарячої водиКП «Вараштепловодоканал»
22407322,88Лабораторні послуги (проведення лабораторних та інструментальних досліджень в заклалах дошкільної освіти)Державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України
22408785,00Дезінсекційні та дератизаційні послугиТОВ Кузнецовська «Продезінфекція»
2273350000,00Електрична енергіяТОВ «РОЕК»
22403852,12Послуги телефонного зв’язку та передачі заних «Укртелеком».Акціонерне товариство «Укртелеком»
2282810,00Послуга з навчання у сфері цивільного захистуНавчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.
22401815,40Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (вивезення та захоронення)КП «Житлокомунсервіс»
22402520,00Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнанняТОВ «СБ «Кольчуга -1»

Перелік свідчить  про те,  що  в закладі  створені  всі  умови як  для  вихованців так і безпечної праці  працівників.

Впродовж  2021-2022  навчального  року не було зафіксовано випадків дитячого травматизму під час освітнього  процесу. Задля профілактики та попередження випадків дитячого травматизму педагогами закладу проводиться систематична робота з підвищення та опанування знаннями щодо дотримання правил особистої безпеки під час прогулянки, рухливих ігор, правил поводження на проїжджої частині тощо.

 Серед працівників закладу було зафіксовано один нещасний випадок невиробничого характеру, який підлягав розслідуванню відповідно положенню про Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 №270. Висновки комісії засвідчили, що працівник травмувався з причини особистої необережності.

Задля уникнення випадків травмування з працівниками проводяться відповідні профілактичні бесіди та цільові, позапланові інструктажі.

Адміністрацією та вихователями ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Саме така співпраця орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовує для цього різні активні форми співпраці:

Для організації поточного ремонту   підвального приміщень була проведена закупівля фарбувальних матеріалів, шпаклівки, пензлів, шпателів та додаткового обладнання для дрібного ремонту обладнання та приміщень.   

Для яскравого оздоровлення вихованців проведено фарбування,  вуличного ігрового та спортивного обладнання, вуличних доріжок, урн, лавок, спортивного майданчику, тіньових павільйонів.

Для озеленення території працівниками висаджено весняні квіти, а сам: півонії, ромашки, крокуси, гіацинти, флокси, тюльпани, іриси, гібіскуси, однорічні квіти. З кожним роком територія стає красивіша  та сучасніша.

У 2021-2022 продовжується розбудова системи внутрішньої системи якості освіти.  Складено та затверджено Положення про систему внутрішньої системи якості освіти. В закладі існує робоча група, яка розробляє стратегію розбудови системи для забезпечення функціонування всіх компонентів даної системи якості освіти.

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта. В закладі забезпечена та розпочала функцію -внутрішня система забезпечення якості освіти. Річним  планом  передбачений  розділ «Внутрішня  система оцінювання  якості освітньої  діяльності». Найбільша увага була приділена напрямам освітньої діяльності.

Впродовж навчального року було  проведено

       Не відбулося фронтальне вивчення стану освітньої роботи у середній  групі №11.Причиною, недостатнього забезпечення контролю є введення воєнного стану в Україні та призупинення освітнього процесу в закладі. 

          Результати контролю за внутрішньою системою забезпечення якості освіти  систематично розглядалися на нарадах при директорові, оцінювалися на педагогічних годинах. За результатами контролю було узагальнено: довідки, доповідні записки, картки аналізу.

Вихователем-методистом щоденно ведеться «Діловий щоденник аналізу освітнього  процесу в закладі».

Впродовж року з вересня 2021 по лютий 2022 були проведені заплановані контролі: тематичний,  оглядовий, попереджувальний.

       Робота з даного напрямку проведена на достатньому рівні.

       З запланованих заходів щодо охоплення Внутрішньої системи забезпечення якості освіти, з 2021-2022   було виконано  – 85 %.

 •  РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 

Щотижня директор проводить прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності закладу, розглядає пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками,   батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Робота із зверненнями громадян у закладі протягом   2021-2022 навчального року здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

  Особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян директором, затвердженим наказом від 04.01.№30 а/г «Про організацію роботи

зі зверненнями громадян у  Вараському ЗДО №10»

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, консультацій керівника.

За звітній період 2021-2022 в період  зафіксовано  49 звернень громадян, а саме:

 • З питань працевлаштування -13 осіб.
 • Батьки дітей з приводу переводу та влаштування дітей до закладу – 24 осіб.
 • З приводу надання довідок – 4.
 • Батьки дітей з особливими потребами – 1 особа.
 • З приводу  видачі  копії  наказів  на відсторонення-3 особи

Всі звернення були прийняти у письмовому виді та телефонних дзвінках. Відповіді на звернення громадян були обґрунтовані та надані своєчасно. Звернення громадян здійснювалось як за графіком прийому громадян так і поза нього, бо в умовах карантину, вхід до закладу стороннім особам заборонений.

Адміністрація закладу 1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді 

Серед працівників закладу проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян.

  В закладі існує «Скринька довіри» для отримання поштових повідомлень.

 • ДИСЦИПЛІНАРНА ПРАКТИКА ТА АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАКЛАДУ. МОРАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ.

З метою морального стимулювання, кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, одержували грошову винагороду та премії згідно з існуючими законодавчими актами,  колективного договору.  

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. У 2022 році Колективний договір  затверджений на 2022-2025 роки.  

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як директором, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у освітньо – вихованої роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Склалася добра традиція в  колективі  вітати  в музичному  залі  ювілярів  із  50, 60 річчям. Привітали із 60  річчям – Нюсю ЧУГАЙ, Галину ЛАДЕЦЬКУ, Олену ЯХНІВСЬКУ. Золотий ювілей -50 років відсвяткували у грудні  місяці Світлані  ПЕЛЕХ.

Новорічний  карнавал був  із Королем і  Королевою.  Героями дійства – директор  і  голова  профспілкового комітету.

Мікроклімат в колективі залишається добрим та стабільним.

 •  АВТОМІЯ ЗАКЛАДУ (БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК)

Заклад з 01.01.2020 року веде самостійний бухгалтерський облік. Згідно штатного розпису- 1 головний  бухгалтер ,1- бухгалтер І категорії.  Дані посади  введенні  згідно  рішення  міської ради. Головний бухгалтер Наталія САВОСТЯНИК призначена  на посаду місяць тому. До призначенням головним бухгалтером працювала в закладі бухгалтером І категорії. З  червня місяця і по вересень місяць по закладах освіти Вараської міської територіальної громади проходить аудит спеціалістами з міста Рівне. Частково перевірена і наша бухгалтерська діяльність. Результати по завершенню аудиту будуть озвучені  керівнику.

Звіти про використання місячні, квартальні, річні здаються згідно встановлених  термінів.  Заборгованість по заробітній платі відсутня. Всі зобов’язання згідно підписаних  договорів  виконуються.

  АНАЛІЗ 
використання коштів загального фонду місцевий бюджет 
  за II півріччя 2021року  КПКВК 0611021   та I півріччя 2022 року   КПКВК 0611010 
Назва установиКЕКВВиконання  за II півріччя 2021рокуВиконання за I півріччя 2022рокуПідсумок 
 2100    
Оплата праці21104100877,24734308,358835185,54 
Нарахування на оплату праці2120916832,51011089,471927921,96 
Використання товарів і послуг2200926437,0511573,51438010,51 
Предмети, матеріали,обладнання та інвентар221036655,015985,0052640,00 
Медикаменти та перев”язувальні матеріали2220  0,00 
Продукти харчування2230367935,0173500,10541435,05 
Оплата послуг (крім комунальних)2240234723,650302,20285025,75 
Видатки на відрядження2250503,5 503,50 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270285660,0270976,21556636,21 
Оплата теплопостачання227176378,9193176,96169555,87 
Оплата водопостачання та водовідведення227263586,941379,55104966,45 
Оплата електроенергії2273142654,4131681,70274336,07 
Оплата інших комунальних послуг22753039,84738,007777,82 
Дослідження і розробки2280960,0810,001770,00 
Окремі заходи по реаліз.держ.(регіон.)програм відн.2282960,0810,001770,00 
Інші виплати населенню2730  0,00 
Інші видатки2800  0,00 
Всього загальний фонд5944146,76256971,3312201118,01  
                Спеціальний фонд     
Капітальні видатки3000 00 
Придбання обладнання довгострок. корист.311013800 13800,00 
Капітальний ремонт3130  0 
Всього13800013800.00 
     
Використання коштів загального фонду(субвенція) 
  за II півріччя 2021року та I півріччя 2022 року   КПКВК 0611031 
Назва установиКЕКВВиконання з а II півріччя 2021рокуВиконання за I півріччя 2022 рокуПідсумок 
 2100    
Оплата праці2110213988,5 213988,48 
Нарахування на оплату праці212024476,8 24476,82 
всього238465,30,00238465,30 
 
 
 Аналіз 
використання коштів загального фонду субвенції 
по Вараському ЗДО 10 за II півріччя 2021року та I півріччя 2022 року                                 КПКВК 0611182 
Назва установиКЕКВВиконання за II півріччя 2021рокуВиконання за I півріччя 2022рокупідсумок 
 2200    
Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар221024457,0 24457,00 
всього24457,00,0024457,00 
 
Аналіз 
використання коштів загального фонду субвенції 
      за II півріччя 2021року та I півріччя 2022 року                          КПКВК 0611181 
Назва установиКЕКВВиконання за II півріччя 2021рокуВиконання за I півріччя 2022рокупідсумок 
 2200    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22109978,0 9978,00 
всього9978,00,009978,00 
 
Аналіз 
використання коштів спец фонду 
  за II півріччя 2021року та I півріччя 2022 року   КПКВК 0611021 
Назва установиКЕКВВиконання за II півріччя 2021рокуВиконання за I півріччя 2022рокупідсумок 
 2100    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22102005,5 2005,50 
Продукти харчування2230114343,1 114343,08 
всього116348,60,00116348,58 
 • ЗАКУПІВЛІ

               Закупівлі Вараський ЗДО №10 здійснює відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі ‑ Закон), наказу Міністерства економіки України від 08.06.2021 № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу», листа Міністерства економіки України № 3304-04/53806-06 від 11.11.2021 «Щодо тестування уповноважених осіб». У зв’язку з тим,  що  було  скорочена  посада  інженера  з  охорони  праці,  яка  виконувала  функцію Уповноваженої особи. Відповідно до пункту 35 частини першої статті 1 Закону,  уповноважена особа є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель. Директором виданий наказ щодо уповноваженої  особи. Дану функцію виконує – Віта ЛЕБЕДЄВА, бухгалтер І категорії. Як встановлено абзацом другим частини восьмої статті 11 Закону, Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених цим Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу шляхом проходження безкоштовного тестування. Пані  Віта  успішно  пройшла тестування, яке підготувало Міністерство економіки України. 

       На  завершення  свого  звіту  хочу  подякувати  всім  працівникам  закладу за  роботу і бажаю  діждатися  перемоги. Вірю у ЗС України. Все  буде Україна.