Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Звіт директора НВК № 10 про діяльність у 2018-2019 навчальному році перед колективом, батьками та громадськістю

 

Напрямки діяльності закладу

Упродовж 2018-2019 навчального року основним завданням НВК № 10 було надання якісних освітніх послуг у сфері дошкільної та загальної середньої освіти. Пріоритетні напрямки роботи: виконання завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема, пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти,  Концепцією  розвитку НВК № 10 на 2019-2022 роки,  річним планом роботи НВК №10, забезпечення оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність, здійснення державної політики в галузі дошкільної та загальної середньої   освіти;  створення належних умов для їх функціонування й розвитку, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей, упровадження нових державних стандартів у дошкільній та початковій ланці;  забезпечення соціальних гарантій  працівників; зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

У 2018-2019 навчальному році в закладі функціонувало два підрозділи – дошкільний і шкільний.

Дані про наповнюваність НВК  № 10 станом    на   01.08. 2019:

 

Група № Назва  групи Вік Списковий  склад
5 І молодша група   для дітей   раннього віку  2 – 3 19
6 І молодша група   для дітей   раннього віку  2 – 3 18
4   Старша  група  5 -6 201
2 Старша логопедична група для дітей  з   важкими  мовленнєвими порушеннями  5 – 6

 

12
13 ІІ молодша  група  3 – 4 24
1 Середня логопедична група для дітей  з   важкими  мовленнєвими порушеннями  4 – 5 10
7 Старша логопедична група для дітей  з   важкими  мовленнєвими порушеннями  5 – 6 12
11 Середня інклюзивна група  4 – 5 19
3 Різновікова група МОНТЕССОРІ  3 – 6 15
12 Різновікова група МОНТЕССОРІ  3 – 6 17
Нормативна наповнюваність:   145  

166

Всього:
№ з\п Клас   Списковий  склад
1 1-А клас   21
2 1-Б клас   22
3 2-А клас    24
4 2-Б клас   22
5 3-А клас   24
6 3-Б клас   21
7 4-А клас   27
Всього:       161
Разом по закладу: 327

Забезпеченість закладу  педагогічними кадрами:

– директор  – 1 штатна одиниця;                                                                                                                                                                                                         – заступник директора з навчально-виховної роботи – 0,5 штатних одиниць;

– вихователь-методист -1 штатна одиниця;

– вихователі – 21,6 штатних одиниць;

– музичні керівники – 2,5 штатні одиниці;

– інструктор з фізичної культури – 1,25 штатних одиниць;

– учитель-логопед – 3 штатні одиниці;

– практичний психолог – 1 штатна одиниця;

– асистент вихователя – 1 штатна одиниця;

– учителі початкових класів – 8 штатних одиниць;

– керівники гуртків – 0,5 штатної одиниці;

– педагог-організатор – 0,5 штатної одиниці;

– бібліотекар – 0,5 штатної одиниці.

          Згідно з основними положеннями   Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту»  упродовж 2018-2019 навчального року колектив  НВК №10  спрямовував свої зусилля на вирішення   науково-методичної  проблеми «Формування ключових життєвих компетентностей (цінностей) учнів, вихованців, педагогів на засадах кращих традицій європейського громадянського суспільства»   та   річних завдань:

 

1.Мовлення як  основний засіб комунікації та розвитку мислительних  операцій дітей дошкільного віку і учнів початкової школи.

2.Інноваційні технології в роботі педагогічного колективу як двигун його прогресу.

3.Використання творчих ігор у роботі з дітьми як основа  формування життєвих компетенцій учня Нової Української школи.

 

У 2018-2019 навчальному році на реалізацію річних завдань та науково-методичної проблеми закладу було спрямовано роботу усіх ланок НВК. Удосконалення цього процесу відбувалось у таких напрямках:

 1. Створення у педагогічному колективі власної моделі інноваційного розвитку закладу, прогнозування мережі груп, класів згідно вимог реформи в освіті.
 2. Підвищення конкурентоздатності НВК №10 в соціумі міста.
 3. Пошук та розробка ефективних методів розвитку, навчання і виховання, управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів.
 4. Практичне  застосовування  педагогами закладу  вміння користуватись технічними засобами з метою підвищення ефективності  уроків та занять,  продуктивності  праці та навчання.
 5. Розвиток  в  дітей  стійкого  інтересу  до  пізнання,  бажання  та  вміння   самостійно  вчитися,  займатися  плануванням  своєї  навчальної  праці, пізнавання  джерел  знань,  уміння  оцінювати  їхню  користь,  творчого  мислення,  вміння  аналізувати  свої  помилки,  різнобічного  застосування  знань,  здійснювання  самооцінки.
 6. Створення оптимальних умов  для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.
 7. Надання  освіти кожній дитині відповідно  до  її  можливостей,  здібностей  та  інтересів.
 8. Досягнення  учнями  високих освітніх  результатів  на  предметних  олімпіадах  І, ІІ, ІІІ етапів  Всеукраїнських  олімпіад, Міжнародному  конкурсі  знавців  української  мови  імені Петра  Яцика , конкурсах тощо.
 9. Розвиток  педагогічної  співпраці  сім’ї,    закладу  освіти і  громадськості  як  реальний  шлях  утвердження  демократизації  та  гуманізації  освіти.
 10. Забезпечення  сприятливих   умов  для  навчання, виховання та розвитку дітей,  дотримання санітарних  вимог,  правил   безпеки життєдіяльності.
 11. Зміцнення  матеріально-технічної  бази закладу; забезпечення  освітнього  процесу  сучасними технічними  засобами,   комп’ютерною  та  мультимедійною  технікою.

Педагоги продовжували  роботу по створенню відповідного розвивального середовища в дошкільних групах та класах згідно річних завдань, подбали про те, щоб воно було  доцільним, зручним та  інформативним, щоб сприяло розвитку природнього інтересу дошкільників та школярів до пізнання світу, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихованцями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят відповідно до їх нахилів та уподобань.

Протягом року вихователі всіх вікових груп за сприяння батьків  поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань  програм, запланованих тематичних циклів. Працівниками нашого закладу за рахунок бюджетного фінансування спільно з  батьками створювались комфортні умови для перебування дітей, учнів, проведені якісні зовнішні і внутрішні ремонтні роботи.  Однак роботу в цьому напрямку слід продовжити, так як інформаційно-технічне  та ігрове, дидактичне наповнення груп, класів не вповні відповідає вимогам часу та сучасним нормативно-методичним інструкціям, особливо це стосується матеріальне забезпечення функціонування в НВК № 10 інклюзивної та спеціальних груп для дітей з важкими порушеннями мовлення. Пріоритетним напрямком з розвитку знань ІКТ серед педагогів залишається поглиблена робота з набуття практичних навичок користування комп’ютерною технікою.

 

  Підвищення рівня організації освітнього процесу у закладі

 

Адміністрація закладу щороку, згідно перспективного планування та враховуючи потреби освітнього процесу, розробляє  річний план роботи закладу, в якому ставить основні завдання, над якими буде працювати весь колектив, щоб досягти вагомих результатів у здобутті дітьми обов’язкової дошкільної освіти та учнями- початкової освіти.

З метою раціональної організації праці, здійснення  управління освітнім процесом та фінансово-господарською діяльністю закладу й контролю за ними, а також підвищення відповідальності керівних працівників по закладу було видано ряд наказів про розподіл обов’язків між адміністрацією закладу та їх реалізацію директором, яка:

–  робила  раціональний підбір і розстановку кадрів по групах, класах,

– згідно  річного плану  сприяла продовженню  експериментальної  роботи  по  впровадженню  наукового  методу  М.МОНТЕССОРІ.

– вихованці  та  педагоги  закладу  брали активну  участь  в  усіх  конкурсах,  які  проводились  управлінням  освіти  виконавчого  комітету  Вараської міської  ради;

– аналізувала виконання освітньої програми, впровадження робочого навчального плану для шкільного підрозділу тощо.

Варіативна частина робочого  навчального плану 1-4 класів НВК № 10 у 2018-2019 навчальному році визначалась на підставі запитів батьків і включала для 2-4 класів :

– курс «Абетка харчування»  – 0,5 години на тиждень;

– курс  «Освіта для сталого розвитку» – 0,5 години на тиждень;

– індивідуальні заняття    – 1 година на тиждень.

У варіативну складову для учнів 1-их класів було введено 1 урок української мови для синхронності навчання.

Наприкінці I-го та II-го семестрів підводились підсумки навчальних досягнень учнів 2-4-их класів з літературного читання, української мови, математики та перевірялись  рівні  засвоєння  навчальних досягнень учнів, а також дітей  з  розділів  програми  в  дошкільному  підрозділі та це висвітлювалось в наказах:

 • „ Про  результати перевірки техніки читання учнів 2-4-х класів”
 • „ Про результати контрольних робіт учнів 2-4 -их класів за I та II семестр 2018-2019  навчального року»
 • “ Про  державну  підсумкову  атестацію  учнів 4-ого  класу”
 • “ Про підсумки  роботи ГПД”,
 • “Про  стан  навчальних досягнень вихованців    дошкільного     підрозділу”

Постійно  контролювалось дотримання  єдиних  вимог  у  закладі, режиму  навчальних  занять,  що  висвітлювалось  в  наказах:

 • «Про стан ведення класних журналів 1-4 класів в НВК №10 в 2018-2019 навчальному році»,
 • «Про стан відвідування учнями 1-4 класів НВК №10 у 2018-2019 навчальному році»;
 • «Про підсумки кваліметричного дослідження  дітей старших дошкільних груп у 2018-2019 навчальному році,
 • «Про стан організації харчування учнів 1-4 класів НВК №10 у 2018 році» тощо.

На  даний  момент    в  закладі  завершуються основні  ремонтні  роботи,  продовжується  набір  дітей  до  ясельних  груп  № 5 і 6. Планується розширення мережі дошкільних груп до 11-ти за рахунок відкриття нової різновікової інклюзивної групи МОНТЕССОРІ № 9.

 

Якість освіти

 

Основним акцентом в освітній роботі  закладу є максимальна гуманізація освітнього процесу. Також цього року відбувся перехід початкової ланки на нові програми, введені в зв’язку з  прийняттям нового Державного стандарту початкової освіти та втіленням його в освітній процес, в зв’язку з чим підвищується увага до проблеми наступності та безперервності дошкільної та початкової освіти. Це питання адміністрацією закладу було поставлено на особливий контроль. Для реалізації цих проблемних питань працівниками закладу було поширено практику організації різних форм роботи по залученню батьківської громадськості до активної співпраці у втіленні освітніх завдань. Завдяки праці педагогів та батьків діти груп №  2, 3, 4, 7, 12 (старший дошкільний вік) досягли досить хороших результатів.

На виконання статті 22 Закону України “Про дошкільну освіту” про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами державних вимог щодо рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку  №   2, 4, 7 та різновікових групах № 3,12 (діти старшого віку)  НВК №10 в грудні 2018 року  та травні 2019 року  педагогами   груп № 2, 3, 4, 7, 12 були проведені порівняльні кваліметричні дослідження згідно з освітніми лініями розвитку відповідно до  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Факторами оцінювання  був зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

У ході обстеження виявлено:

Група №2 ( логопедична з важкими мовленнєвими порушеннями)

  І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 4 дитини
Достатній рівень 8 дітей 7 дітей
Середній рівень 3 дитини
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 11 дітей 11 дітей

 

Група №7 ( логопедична з важкими мовленнєвими порушеннями)

  І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 3 дитини 11 дітей
Достатній рівень 8 дітей 1 дитина
Середній рівень 1 дитина
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 12 дітей 12 дітей

 

Група №3 ( різновікова Монтессорі)

  І пвіріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 3 дитини 4 дитини
Достатній рівень 2 дитини
Середній рівень
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 5 дітей 4 дитини

 

 

 

Група №12 ( різновікова Монтессорі)

  І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 3 дитини 5 дітей
Достатній рівень 3 дитини
Середній рівень
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 6 дітей 5 дітей

 

Група №4 ( загального розвитку)

  І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 6 дітей 16 дітей
Достатній рівень 14 дітей 4 дитини
Середній рівень
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 20 дітей 20 дітей

 

В загальному по дошкільному підрозділі:

І півріччя:

– дітей з високим рівнем -15 дітей;

– дітей з достатнім рівнем  – 35 дітей;

– дітей з середнім рівнем  – 4 дитини;

– дітей з низьким рівнем  – відсутні.

ІІ півріччя:

– дітей з високим рівнем -40 дітей;

– дітей з достатнім рівнем  – 12 дітей;

– дітей з середнім рівнем  – відсутні;

– дітей з низьким рівнем  – відсутні.

Результативність освітнього процесу в старших дошкільних групах № 2, 3, 4, 7, 12 у червні 2019 року було проаналізовано на педагогічній раді  згідно з діагностуванням та з проведенням порівняльних аналізів. Відзначається позитивна динаміка  зростання якісних знань дітей дошкільного віку.

З метою вивчення ступеня готовності дітей до шкільного навчання і своєчасного виявлення дітей з низьким рівнем готовності   в НВК №10 протягом березня-квітня 2019 року комісією закладу по оцінці шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку було проведено дослідження дітей, яким на 1 вересня 2019 року виповниться 6-7 років, на шкільну зрілість.

Всього було обстежено та продіагностовано 53 дитини старшого дошкільного віку, які відвідують групи № 2, 3, 4, 7, 12, з них:

 • готові до шкільного навчання – 45 дітей,
 • умовно готові – 8 дітей,
 • неготові до шкільного навчання – немає.

У старших дошкільних групах закладу залишаються 5 дітей, з них:

1 дитина –  в гр.№ 9 (за станом здоров’я),

2 дитини –  в лог.групі № 7 (рекомендації ІРЦ),

1 дитина –  в гр.№ 9 (бажання батьків),

1 дитина –  в гр.№ 9 (рекомендації ІРЦ).

1 дитина-виїхала за кордон.

В 1 клас йде 47 дітей.

                Узагальнені результати діагностики психологічної готовності дітей старших груп до шкільного навчання  НВК №10

 

Тест

Керна Йїрасика

(шк .зрілість)

Тест Ярослава

Йїрасика(верба

льне мислення)

Д.Б.Ельконін

«Графічний

диктант»

М.Р.Гінзбург

(провідні мотиви)

«Сходинки

Немова»

(самооцінка)

висо-

кий

рівень

серед-

ній

рівень

умов-

но

готові

не

гото

ві

висо-

кий

рівень

середній

рівень

умов-

но го

тові

не

гото-

ві

висо-

кий

рівень

серед-

ній

рівень

нижче

серед-

нього

низь-

кий

нав-

чаль

ний

соці-

альний

ний

пози-

ційний

зов-

ніш-

ній

ігро-

вий

оці-

ноч-

ний

зави-

щена

зани-

жена

адекват-

на

 

 

 

32

 

18

 

3

    32 20 1 18 30 4   1 11 23 2 2 6 9 41 2 10

 

Загальна оцінка психологічної готовності до систематичного навчання в школі

 

Кількість обстежу-

ваних дітей

Готові до шкільного

навчання

Умовно готові Не готові
53 45 8

Отже, було виявлено, що майже всі діти мають достатній рівень розвитку сприйняття, проводять узагальнення за функціональними та родовими ознаками, мають добре розвинену дрібну моторику руки, мають початкові математичні уявлення, вміють виконувати дії за правилом, в основному всі мають сформовану шкільну мотивацію та внутрішню позицію учня.

Також було проведено підсумкові контрольні роботи у 2-4 класах.

Результати контрольних робіт з української мови у 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А класах

за  2018-2019 навчальний рік

з/п

Клас Кількість учнів

в класі

Писали контрольну роботу Рівень навчальних досягнень

 

%

якості

 

Учителі
В Д С П  
1. 2-А 24 23 11 11 1 96% Л.БУЦМАЙ
2. 2-Б 22 22 13 8 1 95% Т.ГАНГАЛОВА
3. 3-А 25 25 9 14 2 92% О.КУШНЕРУК
4. 3-Б 21 21 13 3 3 2 75% Н.ХАРЕЧКО
5. 4-А 27 24 5 13 3 3 75% Л.ЯСИНСЬКА
  Всього 119 115 51 49 10 5 87%  

 

Результати контрольних робіт з математики у 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А класах

за    2018-2019 навчальний рік

з/п

Клас Кількість учнів

в класі

Писали контрольну роботу Рівень навчальних досягнень

 

%

якості

 

Учителі
В Д С П  
1. 2-А 24 24 9 13 2 92% Л.БУЦМАЙ
2. 2-Б 22 22 6 14 2 91% Т.ГАНГАЛОВА
3. 3-А 25 25 9 12 3 1 84% О.КУШНЕРУК
4. 3-Б 21 20 9 8 1 2 75% Н.ХАРЕЧКО
5. 4-А 27 27 6 11 9 1 75% Л.ЯСИНСЬКА
  Всього 119 118 39 58 17 4 82%  

 

Особливу увагу у 2018-2019 навчальному році педагоги звертали на індивідуальну та групову роботу, що сприяло подальшому розвитку дітей та їх успішній адаптації до шкільного навчання. Наприклад, робота за моделлю: вихователь – психолог – вчитель мала високу ефективність усунення труднощів у період переходу дитини у перший клас.

Протягом 2018-2019 навчального року в дошкільному підрозділі   використовувались в роботі  такі інновації:

Інновація Група

 

Педагоги Кількість дітей
Метод наукової педагогіки Марії   МОНТЕССОРІ Групи № 3,12

 

І. КАСЯНЧУК,    В. КОЗАК,

Л. РИБЧИНЧУК,  І. МАРЦИНЮК

35
Розвивальна гра «Квадрат ВОСКОБОВИЧА» Групи № 7

 

Л. МАКУХА 26
Розвивальна гра «Геоконт ВОСКОБОВИЧА» Група №2 О. ТРОЦЬКА 14
Коректурні таблиці (К. КРУТІЙ та Н. ГАВРИШ) Групи №1, 2, 7,11 О. ТРОЦЬКА, Н. ШИНКАРУК, І. ВІТКОВСЬКА, І. ПЕРЕЦЬ, Р. КАЧНОВА, Л. МКУХА, Н. СІЛЬМАН, Н. МАСЛЯНКО, Л. КОВАЛЬ. 44
Читання за Л.ШЕЛЕСТОВОЮ Група №4

 

В. ВЕРЕМЧУК , Н. МИЛТАНОВА 22
Палички Кюїзенера Група №4

 

В. ВЕРЕМЧУК , Н. МИЛТАНОВА 22
Читання за Н.БЛІНОВОЮ Група №2

 

О. ЄВСОВИЧ 14
Читання за А.КАПЛУНОВСЬКОЮ Група №1 С. ПЕЛЕХ 13

 

Педагогами на перший план висувалася проблема забезпечення нових підходів до організації у закладі взаємодії усіх ланок освітнього процесу: дитячий садок – початкова школа – сім’я.

Під постійним контролем адміністрації проводилась робота з організації співпраці дошкільного підрозділу зі шкільним. Старші дошкільники разом з першокласниками брали участь у спільних святах, розвагах, виставках дитячої творчості. Вихователі старших груп, співпрацюючи з вчителями, планували життєдіяльність дітей за тематичними блоками, засвоюючи необхідний  навчальний матеріал, що забезпечило достатній  рівень проходження адаптації дітей  до шкільного життя та якісне засвоєння  ними програмового матеріалу.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив проводив певну профілактичну та ознайомлювальну роботу з батьками майбутніх першокласників. У квітні 2019 року пройшли батьківські збори для батьків майбутніх першокласників «Незабаром до школи», де  директор та педагоги  ознайомили присутніх із особливостями набору учнів у 1 класи закладів загальної середньої освіти міста у 2019 році. НВК № 10 не проводило набір учнів у 1 клас на 2019-2020 навчальний рік, оскільки  за шкільним підрозділом закладу не  закріплено територію для набору учнів у 1 клас.

 

Кадрова політика

 

Кадрове забезпечення НВК №10 здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом, тарифікацією та навчальним планом.

У 2018-2019 навчальному році освітній процес у  НВК №10 забезпечували

 

Рівень кваліфікації Рівень освіти Пед. стаж (років) Вік (років)
Вища  категорія Перша категорія Друга категорія Спеціаліст або з тарифним розрядом Вища Середня спеціальна Неповна вища   Вища не спеціальна 20-35 і більше років 15 – 20 років 10-15 років 5-10 років до 5 років 50 і більше 40-50 30-40 20-30
19 3 5 6 30 3   21 1 5 5 1 12 14 7

Усього педагогів дошкільного підрозділу- 33: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Усього педагогів шкільного підрозділу-13:

Рівень кваліфікації Рівень освіти Пед. стаж (років) Вік (років)
Вища  категорія Перша категорія Друга категорія Спеціаліст або з тарифним розрядом Вища Середня спеціальна Неповна вища   Вища не спеціальна 20-35 і більше років 15 – 20 років 10-15 років 5-10 років до 5 років 50 і більше 40-50 30-40 20-30
8 4 1 12 1 9 3 1 6 5 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість НВК №10 педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:

 • педагогічний досвід і кваліфікація педагога;
 • характер взаємин суб’єктів освітнього процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

На сьогоднішній день в закладі 100% педагогів володіють державною мовою та 91 % педагогів мають вищу освіту.

Розподіл навчального навантаження між вчителями шкільного підрозділу проводиться відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується професійна підготовка, особисті моральні якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика була спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом НВК забезпечений достатньо.

 

 

Атестація педагогічних працівників

 

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих педагогів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація педагогічних працівників у НВК №10 здійснювалась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550. Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до педагога, який атестується, гуманність і демократичність взаємин   адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

У 2018-2019 навчальному році підлягали атестації 7 педагогічних працівників дошкільного підрозділу :

ВІТКОВСЬКА І.Б., вихователь;

ТРОЦЬКА О. Б., вихователь;

КОТІК Н. В. вихователь;

РИБЧИНЧУК Л.П., вихователь;

МАСЛЯНКО Н.Ю. , вихователь;

ЯХНІВСЬКА О. Д., учитель-логопед

ГУЛЬЧУК Л. А., інструктор з фізкультури.

Атестаційною комісією І рівня НВК №10 було атестовано – 2 педагогічних працівники:

Атестаційною комісією ІІ рівня при управлінні освіти Вараської міської ради було атестовано – 5 педагогічних працівників- .

За наслідками атестації:

– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1 педагог;

– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагоги;

– відповідає займаній посаді – 2 педагоги;

– відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагоги;:

– відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» – 2 педагоги.

 

Підвищення кваліфікації

 

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до нового Закону «Про освіту», наш заклад наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку особистості дитини. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням. Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного характеру. ЇЇ завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення.

Протягом 2018-2019 навчального року особлива увага адміністрації НВК №10 зверталась на ріст педагогічної майстерності педагогів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку, участь у роботі семінарів різних рівнів, через атестацію педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації  педагогів проходить відповідно до перспективного плану. Так, згідно плану-графіка проходження  підвищення кваліфікації педагогічних  кадрів при  РОІППО  у 2018 році пройшли курсову перепідготовку такі вихователі: ТРОЦЬКА О. Б., ГОДУНОК І. І., у 2019 році: ЛОГАЦЬКА З. І. , МАСЛЯНКО Н. Ю. , ПЕЛЕХ С. К.,  МАКУХА Л. Л.,  ШИНКАРУК Н. С.,  БАЗАЄВА Р. Р.  Додатково , згідно листа до методичного кабінету Кузнецовської міської ради пройшла курси підвищення кваліфікації вихователь МИЛТАНОВА Н. М. Однак асистент вихователя КОВАЛЬ Л. П. не підвищила свою кваліфікацію при РОІППО з причини відсутності курсів для такої категорії педагогічних працівників ( у заявку на проходження курсів вона була включена). З другого півріччя 2018-2019 навчального року педагоги звітуються на педагогічній раді про курсову перепідготовку.

Так, у цьому навчальному році курсову перепідготовку пройшли:

         Дошкільний підрозділ:

 

 з/п

 

Вид діяльності

Кільк.

педагогів

1 Курси підвищення кваліфікації 9
2 Атестація 7
3 Самоосвіта 33
4 Участь у роботі творчих груп 33
5 Участь у роботі міських методичних об’єднань 33
6 Відкриті покази занять 6

 

Шкільний підрозділ:

 

 

№  з/п

 

Вид діяльності

Кільк.

педагогів

1 Курси підвищення кваліфікації 4
2 Атестація
3 Самоосвіта 13
4 Участь у роботі міських методичних об’єднань 13

 

Всі вчителі шкільного підрозділу брали участь у проектах професійного розвитку у міжатестаційний період, вебінарах, науково-практичних семінарах

Вчителі 1-4 класів успішно пройшли онлайн-курси на освітній платформі EDERA з тем:

 • Онлайн-курси для вчителів початкових класів.
 • Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Недискримінаційний підхід у навчанні.
 • Онлайн-курси для вчителів англійської мови

В рамках реалізації державної політики у сфері реформування загальної шкільної освіти 2 вчителів початкових класів пройшли курси підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 навчальному році. та отримали сертифікати підвищення кваліфікації на засадах Концепції «Нова українська школа»

Паралельно з курсовою перепідготовкою, поряд з навчанням учителів на робочому місці широко запроваджувалися різноманітні форми самоосвітньої діяльності.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.

Педагогічні працівники відвідували різні методичні заходи міста згідно наказу Комунальної установи Кузнецовський міський методичний кабінет закладів освіти Вараської міської ради від 25.06.2018 №17 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками закладів  дошкільної  освіти  міста на 2018-2019 навчальний  рік».

 

 

Методична робота

 

Діяльність педагогічного колективу закладу за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію мети, поставленої на початку навчального року в справі навчання та виховання дітей, а також на реалізацію чітко визначених принципів організації методичної роботи, на основі яких здійснювалось удосконалення особистості педагога і розвитку його творчого потенціалу.

Головна мета методичної роботи в НВК №10– це допомога педагогічним працівникам у реалізації ними актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня.

Серед завдань:

–     використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності;

–     активізація роботи з узагальнення та цілеспрямованого впровадження передового педагогічного досвіду;

–     розвиток творчої активності педагогічних працівників;

–     участь у експериментально-дослідницькій роботі;

–     поліпшення психологічного супроводу освітнього процесу;

–     удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів та батьків.

           

Методична робота з педагогічними кадрами в НВК № 10 у 2018-2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.  Особлива увага в НВК зверталася на самоосвіту педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи   проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, вебінарах, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники відвідували різні заплановані методичні заходи у місті.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на  виконання головних завдань, адміністрацією та методичною службою були сплановані та проведені у 2018-2019 навчальному році 6 педагогічних рад.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися педагоги. Під час організації науково-методичної роботи педагоги результативно використовували нові  нормативні документи про освіту, матеріали з досвіду роботи, матеріали діяльності творчих груп.

Методична робота в НВК № 10 у 2018-2019 навчальному році була насичена та багатогранна.

НВК №10  здійснює методичну діяльність відповідно до річного плану, який розроблено на навчальний рік та літній оздоровчий період. План роботи схвалено педагогічною радою закладу на  засіданні педагогічної ради НВК № 10 від 31.08.2018 (протокол № 06), затвердженого   на загальних зборах  НВК №10 від 31.08.2018  (протокол № 01). Так, протягом 2018-2019 року у закладі було проведено ряд цікавих та змістовних методичних заходів, які спрямовані на покращення освітнього процесу.

Важливим етапом стало продовження функціонування  інклюзивної групи. Для цього педагогами було вивчено ряд важливих нормативних документів спільно з працівниками МПМПК  м.Вараш, а у 2019 році – з ІРЦ.

На початку навчального року, 25 вересня у нашому закладі зустрілись педагоги закладів дошкільної освіти №3, №5, №7 та НВК №10, які працюють в   інклюзивних групах з малюками з особливими освітніми потребами. Завідувач МПМПК  м.Вараш Н.БАЗИЛИК   познайомила педагогів  з основними нормативними документами у галузі інклюзивної освіти  та надала  присутнім детальні рекомендації щодо ведення документації  членами команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

У березні 2019 року асистент вихователя інклюзивної групи № 11 нашого закладу Любов КОВАЛЬ взяла участь у цікавому міському заході – педагогічному мосту для асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти та асистентів вихователів закладів дошкільної освіти міста. Захід відбувся у приміщенні Вараського інклюзивно-ресурсного центру.

Фахівцями Вараського інклюзивно-ресурсного центру 19.04.2019  проведено тренінгове заняття для керівників закладів освіти міста, учасником якого була директор А. САКОВЕЦЬ. В ході заняття проговорили про новинки нормативно-правової бази інклюзивного навчання, щодо архітектурної доступності закладів освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування.

Ціла низка методичних заходів відбулась і в самому закладі. Так, 24 жовтня 2018 року у методичному кабінеті НВК № 10 вихователем-методистом М.ЗОЛОТАРЬОВОЮ  була організована  ділова гра “Медіаграмотність педагогів у закладі дошкільної освіти” з педагогами дошкільного підрозділу.

Педагоги-дошкільники познайомились із коротким словником е-термінів,  на фліпчарті визначили якості медіаграмотного педагога. Також вони опрацювали практичні прийоми використання гаджетів у роботі з дітьми дошкільного віку. Директор А.САКОВЕЦЬ продемонструвала присутнім, як правильно користуватись  планшетом. А на завершення ділової гри вихователі із задоволенням розв’язали цікавий кросфіт для мозку .

Восени та весною учитель-логопед С. ПЕЛЕХ організувала та провела  засідання семінару-практикуму для педагогів логопедичних  та інклюзивної груп «Навчаємо говорити правильно». Мета такої методичної форми роботи: підвищити рівень теоретичних знань педагогів корекційних груп щодо використання ігор мовленнєвого характеру та щодо проблемних випадків у корекційній роботі; підвищити рівень практичних навиків використання цікавих методів та прийомів у роботі з дітьми для  мовленнєвого розвитку. Категорія учасників ˗ педагоги  корекційних груп № 1, 2, 7 та інклюзивної  №11.

Плідно було у 2018-2019 навчальному році і на ниві Монтессорійської освіти. Освітяни м.Вараш, які  багато років працюють  за методом наукової педагогіки  Марії  МОНТЕССОРІ, вкотре змогли підвищити свій рівень кваліфікації  до міжнародного:   1-2 лютого 2019 року на семінарі-тренінгу Марші СТЕНСЕЛ “МОНТЕССОРІ-педагогіка і співпраця з батьками” для керівників та педагогів  з досвідом роботи (в рамках  курсу “Шлях до успіху”) побували вихователь ЗДО № 7 ФЕДОРУК Людмила Олексіївна, директор ЗДО № 7 ВЕРЕШКО Людмила Миколаївна, вихователь НВК № 10 РИБЧИНЧУК Людмила Петрівна та  директор НВК № 10 САКОВЕЦЬ Алла Євгеніївна.

Ті дні стали дуже знаменними для вихователя групи МОНТЕССОРІ Людмили РИБЧИНЧУК, яка успішно завершила  курс навчання та інтернатури в Українському  МОНТЕССОРІ центрі. Отримання Диплому вчителя МОНТЕССОРІ нашим вихователем є початком нового етапу у розвитку МОНТЕССОРІ-освіти у НВК №10.

Цікавою та змістовною стала проведена 1 грудня 2018 року перша Монтессорі-конференція столичного регіону «Співпраця з батьками – запорука успіху», у якій взяли участь вихователі-методисти НВК №10 та ЗДО №7  м. Вараш Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА та Наталія ГАВРАН, а також вихователь НВК №10  Ірина МАРЦИНЮК.

4 грудня 2018 року у нашому закладі пройшла змістовна зустріч колег-монтессорійців НВК №10 та ЗДО №7. У тісному освітянському колі педагоги глибше познайомились з такими важливими  поняттями системи Марії МОНТЕССОРІ як  “нормалізація”, “спостереження” тощо, а також  збагатились  практичними прийомами та  ідеями  після перегляду уроку МОНТЕССОРІ у вихователя нашого закладу Людмили РИБЧИНЧУК. Педагоги НВК № 10 також презентували своїм колегам  цікаві авторські дидактичні матеріали, які виготовили власноруч для різноманітних зон класу МОНТЕССОРІ.

Весною з відповідним візитом наші педагоги-Монтессорійці відвідали заклад дошкільної освіти №7, де обговорили цікаві теми  та відвідали відкритий перегляд уроку МОНТЕССОРІ. Такі спільні зустрічі збагатили монтессорійців м.Вараш духовно та  вчергове об’єднала нас у  могутню команду однодумців.

2-4 квітня  2019 року  директор НВК № 10  відвідала семінар-тренінг від МОНТЕССОРІ-тренера Пола ЕПШТЕЙНА (США) у м. Києві, яким успішно завершила адміністративний курс та отримала сертифікат адміністратора школи МОНТЕССОРІ.

Плідною методична робота була і для інших категорій педагогічних працівників. Взимку, 13 грудня 2018 року у наш заклад  завітали інструктори з фізкультури закладів дошкільної освіти  міста Вараш. У рамках міського методичного об’єднання інструкторів з фізкультури наша Людмила Анатоліївна ГУЛЬЧУК провела заняття в середній інклюзивній групі № 11. Педагог запропонувала учасникам заходу авторське фізкультурне заняття за  мотивами української народної казки «Лисичка та  Журавель». За круглим столом інструкторами з фізкультури  були обговорені специфічні педагогічні підходи до дітей з особливими освітніми потребами.

У березні 2019 року у нашому НВК  №10  відбувся семінар-практикум для вчителів-логопедів, дефектологів міста. Вихованці логопедичної групи №7 побували в «Подорожі по країні казок», яку організувала та  провела  вчитель-логопед Олена ЯХНІВСЬКА.  Педагог була справжньою казкаркою, яка  мудро та невимушено взаємодіяла з вихованцями.

Діяльність педагога завжди вимагала пошуку власних дидактичних методів та прийомів. Саме тому у НВК №10 відбулась виставка власних дидактичних посібників, ігор та матеріалів. Свої творчі доробки представили  педагоги І.ВІТКОВСЬКА, Л.ГУЛЬЧУК,  Л.РИБЧИНЧУК, Н.КОТІК, О.ТРОЦЬКА, О.ЯХНІВСЬКА, Н.МАСЛЯНКО, які спрямовують свою творчість на саморозвиток, а також на формування у дітей пізнавальної  активності.

Одним із шляхів модернізації  системи освіти України є упровадження в освітній процес закладу дошкільної освіти інноваційних педагогічних технологій і методів. Проблема пошуку ефективних форм організації освітньої діяльності, які б забезпечували позитивний результат, завжди хвилювала педагогів. Кожен творчий педагог завжди шукає ті форми організації освітнього процесу, які є найкращими саме для тих дітей, із якими він працює зараз. Безперечно, цей пошук сприяє розробці, апробації та впровадженню у практику роботи інноваційних технологій, які і є гвинтиками у досить складному механізмі, який носить назву «освітній процес».

Фестиваль педагогічних інновацій в НВК № 10 пройшов 14 березня 2018 року.  Цей освітянський захід, у рамках якого педагогічні працівники дошкільного підрозділу  НВК №10  мали можливість представити окремі інноваційні ідеї, авторські методики та технології,  які можна використовувати у роботі з дітьми дошкільного віку. Методичний захід був проведений з метою ознайомлення  педагогів закладу з сучасними та дієвими педагогічними інноваціями, а також їх популяризації.

Про питання STREAM-освіти дошкільнят, про  виховання  культури інженерного мислення розповіла вихователь Людмила МАКУХА. Про Сторітелінг як мистецтво розповідання розповіла учитель-логопед Олена ЄВСОВИЧ. Вона познайомила присутніх, як зацікавити і мотивувати дітей до складання творчої розповіді. А також розповіла про один із прийомів складання творчої розповіді за методом ТРВЗ. Вихователь Іванна КАС’ЯНЧУК розкрила питання про LEGO-технології та сенсорне виховання дошкільнят. Впровадження інноваційних технологій є значущим та актуальним для виховання і розвитку дітей дошкільного віку, а саме:

–забезпечує умови розвитку особистості;

– здійснює її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку;

– розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях.

21 Березня 2019 року, у Всесвітній день поезії, у нашому музичному залі відбулась літературна крамниця «Слово Шевченка у наших серцях». У заході взяли участь педагоги дошкільного підрозділу, які читали невмирущі вірші Кобзаря, розглядали репродукції його картин та співали музичний твір на його вірші. Літературна вікторина  про життєвий шлях Тараса допомогла нам, педагогам, ще раз пригадати про велику людину, якою ми пишаємось, чиї вірші вважаємо вічними.

Взяли участь наші педагоги у міських фахових конкурсах. З метою увічнення пам’яті славетного педагога, відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського, осмислення його педагогічної спадщини в умовах становлення Нової української школи, впровадження в освітній процес гуманістичних ідей В. Сухомлинського міським методичним  кабінетом закладів освіти був проведений міський фестиваль педагогічних ідей. У міському фестивалі взяла участь наш вихователь Інга ВІТКОВСЬКА, яка представила лепбук «До 100-річчя  з  Дня  народження  В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО» та виборола ІІІ місце у номінації  «Крок  до  зірок».

Також колектив НВК № 10 взяв участь у міському фестивалі-конкурсі  фотопроектів «Заклад дошкільної освіти – територія єдності», де ми вибороли ІІ призове місце у номінації «Педагогічна майстерня».

Але, разом з тим, у 2018 році  залишився поза увагою педагогів конкурс ширм для батьків, який не відбувся. Цей конкурс обов’язково відбудеться у наступному навчальному році.

Важливою формою роботи для педагогічного зростання є відкриті перегляди колег. Так своєю майстерністю поділилися  вихователь ясельної групи Ніна КОТІК, яка переконала всіх присутніх педагогів, що 2-річних дітей можливо легко навчити розрізняти не тільки кольори, величину, а й  називати різні геометричні фігури. Важливу тему сьогодення  – екологію підняла вихователь інклюзивної групи Наталія МАСЛЯНКО.  Вихователь логопедичної групи Оксана ТРОЦЬКА поділиться своїми практичними напрацюваннями перед колегами закладу восени, показавши колегам роботу з коректурними таблицями під час фронтального заняття. Водночас вихователь І. ВІТКОВСЬКА не провела такий захід  для колег, який обов’язково проведе на початку наступного навчального року.

 

У 2018-2019 навчальному році педагоги активно брали участь у міських методичних об’єднаннях вихователів дошкільних груп, вихователів ГПД, інструкторів з фізичної культури, музичних керівників, практичних психологів, вихователів-методистів, заступників директора з навчально-виховної роботи, вчителів іноземної мови.  Організовано роботу  медико-психолого-педагогічного консиліуму, творчої групи вихователів тощо.

У закладі працює методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Т.ГАНГАЛОВА), робота якого пов’язана із загальною методичною  проблемою закладу.

На запланованих засіданнях методичних об’єднань були обговорені такі організаційні питання:

 • Зміни в навчальних програмах;
 • Впровадження нового Державного стандарту початкової школи;
 • Концепцію «Нова українська школа»;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Положення про сертифікацію педагогічних працівників,
 • Типових освітніх програм для 1, 2-4 класів.
 • Забезпечення наступності в роботі ДНЗ-початкової школи;
 • Підготовка та проведення олімпіад, проведення контрольних зрізів, завдань державної підсумкової атестації.

Працюючи над проблемною темою закладу, вчителями було визначено етапи роботи над проблемною темою, з’ясовано основні цілі та завдання, сплановано роботу над темою.

Виходячи з цього, вирішено продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Формування ключових життєвих компетентностей (цінностей) учнів, вихованців, педагогів на засадах кращих традицій європейського громадянського суспільства» та визначено загальні напрями в організації методичної роботи: підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи; упровадження в навчально-виховний процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації; забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня.

У вересні 2018 року 46 першокласників НВК №10 розпочали навчання у Новій українській школі. Старту реформи передувала масштабна підготовка, направлена на 3 основні зміни: створення нового освітнього середовища, нового змісту освіти та перепідготовка вчителів.

Новий зміст освіти було закладено через новий Державний стандарт початкової освіти. У ньому визначено вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, тобто: що саме дитина має знати, вміти, розуміти після завершення чотирьох перших класів.

   Для здійснення самоосвіти педагогів та покращення методичної роботи з кадрами  була здійснена передплата педагогічної преси та придбання новинок методичної літератури. Так, у 2018-2019 навчальному році було організовано підписку на журнали «Дошкільне виховання», «Дитячий садок», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Початкове навчання», «Учитель початкових класів».

Книжкова полиця методичного кабінету поповнилася методичною літературою, використовуючи яку, педагоги закладу мали змогу зорієнтуватися на створення умов для повноцінного розвитку індивідуальності кожної дитини. Також база методичного кабінету була збагачена наочністю- серія картини для розгляду «Запрошуємо до розмови» з методичними рекомендаціями.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

У поточному році колектив закладу керувався переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах у 2018-2019 навчальному році. Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для застосування в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та на сайтах.

Систематично проводилась діагностика професійного рівня педагогічних працівників закладу, взаємовідвідування  з метою наступності ланок НВК вихователями старших груп уроків у 1 класі і навпаки.

Значно підвищили професійний рівень наші педагоги завдяки відвідуванню протягом року колективних переглядів уроків, занять та режимних моментів, консультаціям, підгруповим  та індивідуальним  консультаціям.

Педагоги нашого закладу також відвідували міські семінари та колективні перегляди занять та режимних моментів.

Учні 1-4 класів брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», ІІ та ІІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, олімпіаді «Юне обдарування», конкурсі експериментально-дослідницьких робіт із природознавства “Юний дослідник”.

Учениця 4-А класу ОМЕЛЬЧУК Вікторія стала переможцем ІІІ етапу міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Учень 3-Б класу ТРОЦЮК Максим став переможцем ІІ етапу міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика.  Наші вихованці активно брали участь і в інших міських конкурсах: конкурсу «Поліські пересмішники», читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській». Учениці 3-А класу КОЛЕСНИК Єві було присуджено друге місце у конкурсі «Поліські пересмішники». Щороку учні молодших класів беруть участь у всеукраїнських та міжнародних інтерактивних конкурсах «Колосок»,  «Кенгуру». Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс “КОЛОСОК”(осінній) – 77 учасників (золотих сертифікатів – 35, срібних – 38). Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”- 38 учасників .

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що вони мали науково-методичний і прикладний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи, розвитку творчості та креативності наших педагогів.

Протягом року на сайті закладу http://nvkdnz10.varashosvita.rv.ua/ систематично висвітлювались цікаві методичні заходи, свята, виставки, зустрічі, розміщувалась актуальна для батьків та педагогів інформація, фото- та відеозвіти.

Методичний кабінет закладу забезпечував методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили практику студенти-практиканти, було організовано роботу атестаційної комісії.

За результатами вивчення узагальнені матеріали (довідки, накази директора, постанови педагогічної ради), розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Проводився також медико-педагогічний контроль на заняттях та уроках фізичного виховання.

Одним із напрямків роботи методичного кабінету було створення картотек, узагальнення та презентація матеріалів із досвіду роботи педагогів закладу (  вчителя-логопеда  С.ПЕЛЕХ, вчителя початкових класів Т.ГАНГАЛОВОЇ).

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив ефективно працює над впровадженням інноваційних технологій  навчання та виховання, а саме: технології особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного навчання, рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-цифрових  технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій.

Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі. Постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних об’єднань, Школи молодого вчителя.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи, розвитку творчості та креативності у наших педагогів.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце і  окремі недоліки та проблеми:

 • не було жодної публікації педагогів шкільного підрозділу у професійній періодиці;
 • не всі педагоги брали активну участь у реалізації річного плану роботи;
 • недостатнім було впровадження інформаційно-компютерних технологій у роботу педагогів з метою підвищення результативності освітнього процесу.
 • Педагоги шкільного підрозділу вчергове не брали участь у міському конкурсі «Вчитель року»;
 • Педагоги , які впроваджували Концепцію НУШ  у 1 класах, відчували психологічні проблеми та труднощі в роботі з учнями під час переходу  з традиційної системи на НУШ.

В цілому  рівень методичної роботи з кадрами в НВК № 10 у 2018-2019 навчальному році можна відзначити  як достатній.

 

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

 

НВК № 10 має медичний кабінет, кабінет щеплень, ізолятор. Їх обладнання  в основному  відповідає нормативним вимогам. Для обслуговування учнів 1-4 класів використовувався медичний кабінет, ізолятор і кабінет щеплень дошкільного підрозділу. Медичний контроль за станом здоров’я учнів здійснюють сестри медичні старші дошкільного підрозділу Т.ВАРЖЕЛЬ  та С.ЄРЖИКЕВИЧ.

Щодо медичного обслуговування працівників у нас серйозних проблем не виникало. Медичні огляди як працівників, так і дітей проходять вчасно, організовано, без затримок.

На сестер медичних  наказом покладені обов’язки ретельно контролювати дотримання в групах та класах санітарно-епідемічного режиму, режиму провітрювання, миття посуду,  загартовування, рухового режиму дали хороші результати, про що свідчать позитивні протоколи перевірок СЕС. Хоча  згідно Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 №1205 (із змінами) в закладі загальної середньої освіти при кількості 101 і більше учнів передбачено 1 ставку сестри медичної. У НВК №10 у штатному розписі введено лише 1,5 ставки сестри медичної старшої, які передбачені для обслуговування  тільки 168 дітей дошкільного віку із 330 дітей дошкільного і шкільного віку, які відвідують НВК № 10.

З метою збереження життя і здоров’я дітей старшими сестрами медичними постійно ведеться просвітницька робота серед батьків та педагогів щодо небезпечних захворювань і щодо того, як запобігти їх зараженню.

У період епідемій грипу в закладі проводиться профілактична робота по попередженню захворюваності на грип – змащування носа оксоліновою  маззю, вживанням в їжу цибулі, часнику, цитрусових, дітям видаємо вітаміни, діти полощуть горло соляним розчином. Педагоги вчасно реагують і виводять хворих дітей з групи, що запобігало розповсюдженню інфекції.

Велику увагу протягом навчального року колектив закладу звертав на формування здоров’язберігаючої компетентності дітей.   Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. Велике значення для підтримки хорошого стану здоров’я дитини має наступність та безперервність медичного обслуговування дітей обох ланок в НВК № 10.

          Аналіз стану здоров’я дітей дошкільного підрозділу:

 

Кількісні показники стану здоров ‘я

дітей станом на 01.06.2018

 

Група здоров ‘я

 

 

Фізичний розвиток

І

 

ІІ ІІІ н/сер. середній в/сер.
Кількість  дітей  – 134 31 3   164 4

 

 

                   Захворюваність дітей дошкільного підрозділу аналізувалась за такими показниками:

 

Показники 2017 2018 2019
Кількість днів, пропущених  1 дитиною по хворобі 5 4 4
Кількість випадків захворювання на ГРЗ 172 82 78
Кількість інших  випадків захворювання 75 30 35

 

У 2018  році середнє відвідування дітьми дошкільного підрозділу нашого закладу  становило  75 дітей у день,  у 2019  році –98  дітей,   що спричинено в основному погіршенням стану здоровя дітей, зростанням суми батьківської плати за харчування,  зниженням  оздоровчої, профілактичної роботи педагогів, неефективним патронажем дітей з їх боку, неефективним загартуванням дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей.

 

           Аналіз стану здоров’я учнів 1-4 класів:

 

 

Всього учнів З них: пройшли медогляд Не пройшли медогляд  

Група для занять фізкультурою

основна підготовча спеціальна звільнені
164 164 0 130 79% 18 11% 16 10 %

 

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при директорові, педагогічних годинах, виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Велика увага зверталась на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання вітаміну С, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, на консультаціях для вихователів, батьківських зборах, виробничих нарадах .

 

Соціальний захист

 

У закладі протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Конвенції про права дитини. Питання соціального захисту дітей слухалось на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. Адміністрація закладу спільно з психологом  склала соціальний паспорт дітей та учнів.  Громадський інспектор з охорони дитинства Н.МУШИК постійно аналізувала роботу з дітьми пільгового контингенту. Створено базу даних про дітей «групи ризику».  Проводилась широка робота щодо попередження насильства в сім’ї, в зв’язку з цим були оформлені рубрики для батьків «Мої права», «Обов’язки батьків», «Попередження жорстокого поводження з дітьми» та інші, було проведені групові консультації та індивідуальні бесіди з батьками, на сайті закладу в  категорії « Мішечок порад від психолога» систематично висвітлювалась різноманітна цікава для батьків інформація з цих проблем.

В рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» були проведенні флеш-моб «Зупинимо булінг разом. Не будьмо байдужими, не допустимо насилля», міні-тренінг “Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті”, круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу».

Заклад  забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.  Видано наказ про призначення громадського інспектора НВК №10 з захисту дітей,  призначено громадським інспектором   практичного психолога Н.МУШИК. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти і в службу в справах дітей. Дана інформація доводиться  під час виробничих  нарад, батьківських зборів,  у  бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів. Під особливою опікою були діти, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Планомірно проводилась робота  з обдарованими дітьми. За бажанням батьків та дітей була організована гурткова робота, спрямована  щодо розвитку творчих здібностей  та обдарованості дошкільників.

Протягом року працювали такі гуртки:

для учнів 1-4 класів:

– вокальний гурток «Веселі нотки» (керівник-В.БОГАЙЧУК),

– гурток  оздоровчої гімнастики «Імпульс» ( керівник –О.ПАВЛЮК),

– гурток  паперопластики «Паперове диво» (керівник- Л.МАСЕЧКО),

для дітей дошкільного підрозділу:

-гурток з вивчення англійської мови «Funny Tongue» (керівник- І.МАРЦИНЮК),

– гурток навчання читанню «Читайлик» (керівники- вихователі старшої групи В. ВЕРЕМЧУК, Н. МИЛТАНОВА).

 

Робота з сім’єю та громадськістю

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  одними з головних завдань, що стоїть перед закладом освіти, вважається взаємодія з сім’єю.

Педагогами   закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

У 2018-2019 навчальному році проходили загальні батьківські збори,   батьківські збори для майбутніх вихованців груп раннього віку та збори батьків майбутніх першокласників, працювала рада закладу (голова І.ЖУК), беручи участь в організації освітнього процесу та реалізації перспективних завдань розвитку закладу. Протягом року розглядались питання профілактики правопорушень серед дітей, участь батьків у благодійних та екологічних акціях. Так,  з 15 по 20 травня 2019 року у НВК №10 педагогами і батьками закладу спільно з дітьми та учнями був реалізований соціальний проект «Допоможи іншому». Працівники, школярі  та діти  разом з батьками зібрали та подарували дитячий одяг, книги, іграшки для потреб дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та для дітей з особливими потребами, які відвідують  Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.МАТВІЄНКО.

Активно велася пропаганда недопущення жорстокого поводження з дітьми та безпечного користування учнями Інтернет-ресурсами. Систематично батьки ознайомлювались з плануванням та використанням бюджетних коштів та благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт і послуг на сторінці «Прозорий бюджет» офіційного сайту НВК № 10 http://nvkdnz10.varashosvita.rv.ua/ .

Активно брали участь батьки і у спільних проектах, у виставках, тренінгах та майстер-класах, підготовлених нашими педагогами.   Педагогами закладу спільно з батьками проведено ряд виховних заходів: родинні свята, шкільні свята,  святкові ранки та розваги за участю дітей, спортивні свята тощо.       Всі свята, урочистості, атестація педагогічних  працівників, а також вирішення творчих (організація квестів, свята св. Миколая, Посвята в першокласники тощо) або побутових проблем ( допомога у   ремонтних роботах, перенесення меблів тощо) відбувається за   співпраці  адміністрації,  педагогічного колективу і батьків. Результативно протягом року в закладі  працювала рада закладу.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів дало можливість батькам отримувати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх підрозділів закладу. В групових приміщеннях та рекреаціях закладу оформлені та періодично змінюються куточки та стенди: «Для вас, батьки», «Твої права, дитино!», «Ростемо здоровими», «Сторінка психолога» тощо. Систематично проводяться консультації для батьків на актуальні теми.  Хочеться звернути увагу на зростаючу зацікавленість батьків життям дитини в закладі освіти.

Батьки всіх груп, класів як могли у 2018-2019 навчальному році  активно допомагали колективу закладу під час освітнього  процесу, у позакласній і виховній роботі з дітьми, учнями, в організації ремонтних робіт, естетичному оформленні інтер’єрів закладу. Разом з педагогами, учнями, дітьми вони брали участь у  зборах, виставках, концертах, конференціях, Днях відкритих дверей, цікавих проектах та благодійних акціях. Ті чи інші проблемні для батьків у цьому році питання піднімались  на рівні відповідальних осіб закладу та в основному знаходили  позитивне вирішення. Це стосувалось  медичного обслуговування  дітей, учнів (найактуальніша на сьогодні проблема- відсутність щеплень у деяких дітей і категорична відмова їх батьків робити вакцинування своїм дітям без медичних показів), дієтичного харчування дітей (особливості індивідуального безглютенового і безлактозного харчування в садку по медичних показах),  питань  безпеки життєдіяльності (проведення поточних та аварійних ремонтних робіт влітку та під час навчального року, особливості карантинних заходів по групах, класах тощо), профілактики травматизму серед дітей (стан території, майданчиків, приміщень закладу тощо). Батьки оперативно допомогли колективу під час ремонтів- переносили меблі, допомагали у прибиранні приміщень тощо. Також батьки брали посильну участь в організації ремонтних робіт у групах та особливо у класах, сприяли поповненню групових та класних бібліотечок дитячими книгами та навчальними посібниками, іграшками, іграми  та дидактичними матеріалами, надавали допомогу у друкуванні навчальних матеріалів, сприяли у придбанні для учнів підручників, посібників, приносили  своїм дітям  канцтовари, мило, туалетний папір  тощо.

В НВК № 10 з вересня 2018 року категорично заборонено збір готівкових коштів учасниками освітнього процесу (педагогами, батьками) на території закладу. Тому батьки у 2018-2019 навчальному році надавали посильну  благодійну допомогу для розв’язання перспективних проблем діяльності закладу у вигляді товарів, робіт і послуг. Подаровані закладу батьками та спонсорами товарно-матеріальні цінності у 2018-2019 навчальному році своєчасно оформлялись комісією закладу по оприбуткуванню дарунків та обліковувались бухгалтерією управління освіти, про що свідчать відповідні документи. У закладі забезпечено належне зберігання товарів, отриманих як благодійна допомога закладу, групі, класу. Оперативна інформація (з документами) про  надходження батьківської благодійної допомоги для удосконалення діяльності закладу та потреби його стабільного функціонування  періодично розміщуються на сайті закладу http://nvkdnz10.varashosvita.rv.ua/  в категорії Прозорий бюджет, в підкатегорії Благодійна допомога закладу.

Наш заклад і надалі продовжує планомірну роботу  з сім’єю, а саме працює з:

– формування тісного взаємозв’язку НВК з сім’єю, диференційований підхід до кожного вихованця;

– проведення родинних свят, батьківських зборів,   робота консультпунктів практичного психолога і логопедів;

– особиста діагностика дітей, індивідуальні консультування батьків психологом з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей тощо.

Ще з квітня 2012 року успішно функціонує веб-сайт НВК №10. Метою роботи  сайту є оперативне і об’єктивне інформування батьків і громадськості про  діяльність закладу та включення НВК №10 в єдиний освітній інформаційний простір України через мережу Інтернет.

Основним завданням сайту є забезпечення в електронному вигляді інформації про надання освітніх послуг  в  закладі та формування позитивного іміджу НВК № 10. Інформаційний ресурс сайту є відкритим та загальнодоступним. Оновлення сайту здійснюється систематично. Інформація, що пов’язана з якісною характеристикою педагогічного складу, планування роботи закладу, методичного забезпечення освітнього процесу, оновлюється напередодні початку нового навчального року.

            У закладі  реалізовувалась ст. 30 ЗаконуУкраїни  «Про освіту»  про прозорість та інформаційну відкритість закладу освіти , відповідна інформація  систематично висвітлювалась на сайті закладу.

Проблеми, над якими продовжує працювати педагогічний колектив НВК № у взаємодії  з батьками:

– підвищення психолого – педагогічної культури батьків;

– формування позитивно-емоційного ставлення батьків до педагогів;

– індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців НВК;

– пропаганда дошкільної та освіти в соціумі;

– усебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної сім’ї.

 

Моральне та матеріальне стимулювання учнів і  працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

 

Працівникам-ювілярам  закладу (кому виповнилось 50 років – О.ВЕРЕШКО, Л.КОВАЛЬ, Н.ШИНКАРУК ) протягом року з економії фонду заробітної плати виділялась грошова премія в розмірі 300 грн., за сумлінну працю їх нагороджено грамотами, Подяками  управління освіти, це  погоджувалось з профспілковим  комітетом  закладу.

Цього року на Святі останнього дзвоника за високий рівень досягнень в навчальній діяльності за підсумками 2018-2019 навчального року Похвальними листами нагороджено 15 учнів 3-4 класів НВК № 10.

Щодо оздоровлення працівників, то слід відмітити, що всім працівникам згідно графіку відпусток надається щорічна основна відпустка і додаткові відпустки у літній період або в зручний для них час, як цього і вимагають нормативні документи.

 

Дотримання правопорядку неповнолітніми

та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

 

У нашому закладі невелика кількість вихованців, класні та групові приміщення розміщені компактно, діти знаходяться під  наглядом, ведеться цілодобовий відеонагляд, тому протягом року  порушень правопорядку неповнолітніми не зафіксовано.

З метою попередження проявів булінгу 27 листопада наш НВК №10  вперше об’єднався навколо добрих справ та вкотре довів, що українці – нація добрих громадян.  У вівторок зранку усіх малюків, учнів  та батьків чекало  незвичайне ДЕРЕВО ДОБРИХ СПРАВ, яке нагадало кожному про добро та потребу в благодійності.  Учні 1-4 класів створили карту добрих справ на наступні 30 днів. Така карта  мала практично переконати їх, що робити добрі справи – просто і приємно.

Також питання булінгу детально розглядалось колективом на педагогічній раді від 21.12.2018. Адміністрація та педагогічний колектив закладу і надалі будуть шукати підходи до співпраці з дітьми та дорослими для створення в закладі позитивної атмосфери.

 

 

Організація харчування дітей

 

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку по групах дотримується.

Харчування дітей в закладі організовано відповідно до вимог чинного законодавства.

На 2019 рік затверджено вартість харчування дітей у закладах загальної середньої освіти територіальної громади Вараської міської ради на одну дитину в день на 2019 рік в розмірі:

для дітей 1- 4 класів                                                         – до 16,29 грн.;

для дітей пільгових категорій   5-11 класів                   – до 19,14 грн.;

для дітей, які відвідують групу подовженого дня         – до 16,29 грн.;

Забезпечено безкоштовним харчуванням в закладі згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»: учнів 1-4 класів; дітей із числа: дітей-сиріт; дітей-напівсиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей-інвалідів; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних групах; дітей, батьки яких є учасниками бойових дій; дітей учасників бойових дій АТО та добровольців, що безпосередньо приймали участь в АТО; дітей із сімей переселенців; дітей із сімей військовослужбовців, померлих під час проходження військової служби.

Встановлено вартість харчування дітей   на одну дитину у закладах дошкільної освіти територіальної громади Вараської міської ради в день на 2019 рік в розмірі:

для дітей до трьох років – до 31,00 грн.;

для дітей з трьох до шести (семи) років – до 46,35 грн.

Батьківську плату за харчування дітей дошкільного віку  у 2019 році було  встановлено в розмірі 50% від вартості харчування на день, а також зменшено розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

Забезпечено безкоштовним харчуванням в закладах загальної середньої освіти територіальної громади Вараської міської ради згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» учнів 1-4 класів.

Визначено за рішенням педагогічної ради звільнених від плати за харчування вихованців груп подовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): 15% складу групи – в повному обсязі та 25% – на половину вартості.

Забезпечено безкоштовним харчуванням в закладах дошкільної освіти територіальної громади Вараської міської ради згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»:

– дітей-сиріт; дітей-напівсиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей-інвалідів; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних групах; дітей, батьки яких є учасниками бойових дій; дітей учасників бойових дій АТО; дітей із сімей військовослужбовців, померлих під час проходження військової служби; дітей із сімей переселенців.

В НВК № 10  відсутня шкільна їдальня, тому учні 1-4 класів і ГПД харчувались в їдальні Вараської гімназії. Оскільки стан забезпечення комп’ютерною технікою наших класів – нульовий, у нас відсутній кабінет інформатики, то уроки інформатики для учнів 2-4 класів НВК № 10 проводились на базі  кабінету інформатики  Вараської гімназії.

З 01.09.2019 буде організовано харчування дітей дошкільного віку з непереносимістю глютену та лактози в групах № 3, 4, 13 ( і в майбутньому – за медичними показаннями) згідно перспективного безглютенового та безлактозного  двотижневого меню.

Встановлено з 01.08.2019  вартість харчування дітей з непереносимістю глютену та лактози в НВК № 10 на одну дитину в день на 2019 рік в розмірі:

– для дітей до трьох років -до 31,00 грн.;

– для дітей з трьох до шести (семи) років – до 46,35 грн.

Встановлено батьківську плату за харчування дітей з непереносимістю глютену та лактози в розмірі 50% від вартості харчування на день.

 

 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу.

Залучення додаткових джерел  фінансування  закладу освіти та їх раціональне використання

 

Адміністрація закладу щороку веде планомірну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснювалась згідно бюджетного фінансування та кошторисів закладу на 2018 і 2019 роки, залучалась благодійна допомога спонсорів та батьків.

Вчасно, з відкритим обговоренням з колективом закладу та батьківською громадськістю, формувались бюджетні запити на наступний рік по закупівлі медикаментів, меблів, придбання будівельних матеріалів, господарчих товарів, канцелярських товарів  і т.д.

Реальні потреби закладу були значно більші (по КЕК 2210 на суму 986 738,96 грн, по КЕК 3100 на суму 528 046,00 грн), але при перегляді цих запитів  в управлінні освіти, фінансовим управлінням Вараської міської ради відбуваються певні обмеження і завжди зменшується кількість коштів, які ми планували отримати. Тому у підсумку для закладу по КЕК 3100 – виділено 250 000,00 грн.  на МАФи, 56 000,00 грн.  на проект встановлення пожежної  сигналізації, 118 128,80 грн.. для поточного ремонту, 118 128,80 грн. для ремонту сан-технічного обладнання, 118 128,80 грн. для ремонту  кухні, пральні, окремо і додатково було виділено кошти за рахунок місцевого бюджету на ремонт фасаду та  аварійних балконів.

Надважлива складова Нової української школи – це новий освітній простір, який має створювати необхідний настрій у дитини, аби вона хотіла вчитися, пізнавати світ у цікавій інтерактивній формі. Цього року на його створення держава і місцева влада виділили нашому закладу 261 450,34 грн.

Згідно інформації щодо розподілу коштів цільових субвенцій на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» для закладів загальної середньої освіти для НВК №10 виділено:

69 647,54 грн – на закупівлю дидактичних матеріалів для 46 учнів початкових класів (2 класи);

62 400,00 грн – на закупівлю сучасних одномісних парт;

129 402,80 грн – на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту, придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання та ламінування з витратними матеріалами для початкових класів нової української школи;

 Тож у середньому   на кожного першачка Нової української школи в НВК № 10 у 2018 році було виділено 5446,88 гривень.

Також відповідно до Меморандуму між МОН та The LEGO Foundation усі перші класи в Україні, в тому числі першокласники НВК №10, безкоштовно отримали набори LEGO, які допомагали впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес. Кожен учень забезпечений набором «Шість цеглинок», а кожен клас – набором «LEGO Play Box».

Так, НВК № 10 отримав  благодійну допомогу з Данії для 1 класів НУШ- 48 наборів ЛЕГО “Шість цеглинок” на загальну суму 495,84 грн. та два десятикілограмових ігрових конструктори «Lego Playbox» з розрахунку один набір на клас, на загальну суму 1083,18 грн. Наші педагоги та учні 1 класів  використовують ці Лего-конструктори як дидактичний матеріал для впровадження методик ігрового та діяльнісного навчання, а також для проведення ігор та розваг.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти спрямовується Субвенція (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу), закладів загальної середньої освіти (крім спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

На інклюзивні групи в  НВК № 10 (на відміну від інклюзивних груп в інших закладах дошкільної освіти Вараської міської ради):

не спрямовується субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, оскільки НВК фінансується по коду закладів загальної середньої освіти.

За рахунок субвенції в НВК № 10 не здійснюється оплата таких видатків:

проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку,  особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти.

Влітку 2019 року в НВК № 10   розпочаті і плануються завершитись такі основні види ремонтних робіт:

за бюджетне фінансування:

–   проводиться  поточний ремонт у  центральному коридорі  І-ІІ поверху (демонтаж вагонки, встановлення стелі «армстронг» на стелі, фарбування стін, встановлення  і заміна 7 дверей, в тому числі 3 шт. для протипожежних виходів та в господарчому складі), ремонт туалету в групі № 9 (укладання облицювальної плитки, встановлення   дверей-перегородок в туалеті, облаштування буфетної тощо) .

–    проводиться  підготовка закладу до ОЗП  .

–   виконується   ремонт та фарбування фасаду будівлі, демонтаж аварійних балконів тощо.

Своїми силами, за допомогою   працівників– зроблено косметичні ремонти приміщень груп, класів, кабінетів,  кухні, пральні, фарбування стін в загальних коридорах  І і ІІ поверхів, пофарбовано  11 ігрових майданчиків, всі МАФи, смітники, хвіртки і ворота.

               Для зміцнення матеріально-технічної бази   вжито таких заходів:

За рахунок бюджетного фінансування закладу:

Закуплено  фарби, інші будматеріали,   миючі, дезинфікуючі засоби, господарчий інвентар, посуд, килими, сантехнічне і електричне обладнання,  постіль,  шкільні журнали, мішковину, «нетканку», соду, бензин, проведено підписку педпреси на суму 60112,5 грн.

Планується до кінця року ще придбати контейнери для роздільного збору сміття, канцтовари, лінолеум, дитячі меблі для  нової групи № 9, халати тощо.

Виконано ремонти технологічного обладнання кухні (електросковорідка, картоплечистка, пекарська шафа, кипятильник, холодильна камера), пральні (сушильних машин), комп’ютерної техніки.    

Ще планується до кінця року по КЕК 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». Виготовлення проектно-кошторисної документації по автоматичній системі пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу» на суму 29760,00 грн.

За  рахунок   спонсорської та батьківської благодійної допомоги закладу:

–  з вересня 2018 року по серпень 2019 року отримано стенд «Для батьків», ламінатор, меблі, гардини, роутери, мольберти, будматеріали, для обладнання нової групи МОНТЕССОРІ № 9 –   індукційну плитку,  ваги настільні  кухонні, килимки  для уроків МОНТЕССОРІ на суму  29 993,5 грн.

 За рахунок спецфонду придбано для  навчального середовища групи № 9 праску і електрочайник на суму 798,00 грн.

 

 

 

Дотримання вимог охорони дитинства,  охорони праці,

безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

 

Адміністрацією протягом року проводилась відповідна робота з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, ППБ, видано ряд наказів, які  стабілізують роботу структурних підрозділів, щоб перебування дітей і працівників у закладі було безпечним та приємним:

 „Про організацію охорони життя і здоров’я дітей”,

„ Про призначення відповідальних за протипожежний стан приміщень і обладнань”,

„ Про призначення відповідальних за огляд стану будівлі”тощо.

     При прийнятті на роботу чи переведенні на іншу посаду кожен працівник НВК № 10 знайомиться  з  посадовими і робочими інструкціями,  інструкціями по охороні життя і здоров’я  дітей, інструкціями з ОП,   з ППБ, з  техногенної безпеки, санітарно-гігієнічними правилами і вимогами та відповідними нормативними документами, після чого здають іспит по ЦЗ, ППБ, ОП та безпеці життєдіяльності  з обов’язковим допуском до самостійної роботи членами комісії.

Обслуговуючий персонал протягом року згідно графіка складав іспити з ППБ, ЦЗ, ОП та безпеки життєдіяльності, педагогічні працівники такі іспити складають 1 раз у 3 роки.

Щоквартально в закладі проводились інструктажі з ППБ, ОП, планові інструктажі з безпеки життєдіяльності  у відповідності з графіком проведення інструктажів, у разі потреби – позапланові.

У закладі кожен останній понеділок місяця проводився День ОП, під час якого комісія робила огляди по закладу і контролювала дотримання працівниками вимог безпеки життєдіяльності, ППБ, вимог охорони життя і здоров’я дітей, чи створені в групах, класах безпечні умови для перебування як дітей, так і працівників.

За 2018-2019 навчальний рік в закладі  не зафіксовано випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу.

Травматизм   в НВК № 10   за  2018   рік

Дитячий травматизм:

Кількість

випадків

всього

                             Діти     до      14       років
Побутові Дорожньо-транспортні Шкільні Вуличні Спортивні Інші
 

14

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2018  рік в НВК № 10 зафіксовано   2   випадки дорослого побутового  травматизму.

                 Травматизм   в НВК № 10   за  2019   рік (з 01.01.2019 по  01.08.2019):  

Дитячий травматизм:

Кількість

випадків

всього

                             Діти     до      14       років
Побутові Дорожньо-транспортні Шкільні Вуличні Спортивні Інші
 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

З 01.01.2019 по  01.08.2019    зафіксовано  1 випадок дорослого побутового  травматизму.

У плані роботи на літній оздоровчий період ми передбачили багато заходів, які зміцнюють здоров’я  дітей, а саме – зменшення розумового навантаження, зменшення кількості занять, збагачення харчування дітей свіжими овочами і фруктами, ігри з водою та  ходіння босоніж на прогулянках, ранковий прийом та ранкова гімнастика на свіжому повітрі, екскурсії до лісу,  по місту, на луг тощо.

Із метою забезпечення стабільної роботи у закладі по можливості забезпечуються умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з   безпеки життєдіяльності та охорони праці в НВК  проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі.  На підставі нормативних документів адміністрацією вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки розглядались на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Разом з тим були організовані з дітьми дошкільного віку цікаві форми роботи:

– під час прогулянки вихователь Н. МАСЛЯНКО організувала моделювання ситуації «Небезпечний предмет на майданчику». Вихованці групи середнього віку виявили незнайомий предмет та повідомили про це свого вихователя. Діти знають номери телефонів служб екстрених викликів.;

– вихователь старшої групи закріпила знання дітей про засоби гігієни та здоров’я людини;

– вихователь старшої логопедичної групи Л. МАКУХА ознайомила вихованців з природними явищами та стихійними лихами, продемонструвала явище виверження вулкану та повторила з вихованцями правила поведінки під час грози;

– вихователь Н. ДЕЙНЕКА з дітьми молодшої групи на прикладі художнього твору ознайомила дітей з використанням сірників та використання їх дітьми;

– вихователь середньої інклюзивної групи Н. СІЛЬМАН  під час заняття з ліплення виготовляла разом з дітьми світлофори та діти мали змогу повторити його використання та значення кольорів;

– діти старшої логопедичної групи №7 та вихователь Р. КАЧНОВА виготовила разом з дошкільниками макет проїзджої частини з дорожніми знаками та змоделювали різні ситуації на дорозі.

Особливо захопливим пройшов захід, який відбувся 23 квітня 2019 року.  До НВК №10 з інформаційно-просвітницькою метою завітали рятувальники, які охороняють пожежну безпеку Рівненської АЕС.

Після цікавої розповіді пожежники продемонстрували технічне оснащення пожежно-рятувального автомобіля, яке необхідне для подолання надзвичайних ситуації. Діти побачили, які саме спеціальний інструмент, спецобладнання використовується в аварійно-рятувальних роботах при пожежі. Дошкільники та учні мали змогу ознайомитися з тонкощами професії вогнеборця, змогли особисто побачити та приміряти захисне спорядження, доторкнутися до пожежної техніки та устаткування.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і забезпечення освітньої діяльності залишаються заходи щодо  забезпечення безпеки перебування дітей в закладі (капітальний ремонт балконів, фасаду, огорожі, дорожнього покриття), заміна обладнання пральні, кухні, ремонт сантехнічних систем, заміна лінолеуму по класах, групах, облаштування ресурсної кімнати для роботи з дітьми інклюзивної і спеціальних груп, інтерактивне оснащення груп, класів, кабінетів, залів, створення сучасного предметно-ігрового середовища, придбання інформаційно-технічних засобів навчання для роботи педагогів дошкільних груп,  меблі, посилення енергоефективності закладу.

 

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності   закладу освіти

 

Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьками, радою, представниками інших органів громадського самоврядування, вважаю, були своєчасні та результативні.

Адміністрацією закладу на належному рівні ведеться робота щодо звернення громадян з дотриманням вимог Закону України “ Про звернення громадян”.  А саме:

– видано  наказ  “ Про організацію роботи із зверненнями громадян”

– затверджено графік особистого прийому громадян адміністрацією закладу та призначена відповідальна особа, яка веде облік цих звернень.

В закладі:

 • Створені умови для реалізації конституційних прав громадян на письмові та усні звернення.
 • Своєчасно вживаються заходи щодо практичного розв’язання питань, порушених громадянами.
 • Ведеться роз’яснювальна робота по ознайомленню з графіком прийому громадян директором.

Проблемні питання, які здебільшого порушують батьки на прийомі, вирішується  директором оперативно.

 

              Загальний аналіз звернень громадян в 2018 році

Наказ про  особу, відповіда-льну за діловодство Графік особистого

прйому

Наявність нормативних документів Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг Журнал обліку особистого прийому громадян Кількість письмових звернень Кількість звернень особистого прийому Всього звернень, з них:

 

Трудове законодавство Працевлаштування Організація навчально-виховного процесу Особисті питання Різне Додержання термінів при розгляді звернень Належний зміст відповіді Додержання графіка прийому громадян
+ + + + + 4 39 43 39 4 + + +

 

Загальний аналіз звернень громадян в 2019 році (станом на 01.08.2019)

Наказ про  особу, відповіда-льну за діловодство Графік особистого

прйому

Наявність нормативних документів Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг Журнал обліку особистого прийому громадян Кількість письмових звернень Кількість звернень особистого прийому Всього звернень, з них:

 

Трудове законодавство Працевлаштування Організація навчально-виховного процесу Особисті питання Різне Додержання термінів при розгляді звернень Належний зміст відповіді Додержання графіка прийому громадян
+ + + + + 7 5 12 2 4 3  3 + + +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця кількості звернень громадян  в НВК № 10 в 2015-2019 роках

 

Письмові Усні Всього
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
12 0 3  4 7 17 29 37 39 5 29 29 40 43 12

 

              

 

 

Напрямки розвитку та вдосконалення закладу освіти

 

З 2019 року  колектив розпочав реалізовувати основні принципи і ідеї Концепції розвитку НВК №10 на 2019-2022 роки і Перспективного плану розвитку мережі НВК № 10 на 2019-2022 роки.

На підставі аналізу результатів за 2018-2019 навчальний рік можна виділити такі основні напрямки розвитку НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році:

– вкрай важливо забезпечити в закладі виконання норм ППБ. безпеки життєдіяльності дітей та учнів, дотримання вимог шкільних санітарних правил та Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти;

 • є потреба в модернізації та оновленні форм взаємодії  закладу освіти і батьків;

– необхідно продовжувати вдосконалювати систему роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах;

– потребує удосконалення та оновлення демонстраційний матеріал для образотворчої діяльності.

– необхідно впровадження нових стандартів початкової освіти згідно концепції «Нова українська школа»;

–  є потреба в запровадженні системного моніторингу за якістю надання освітніх послуг;

–  потрібно оновлювати освітній процес через впровадження педагогіки партнерства;

– необхідно забезпечити проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, круглих столів, конференцій) з метою впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес;

– важливо забезпечити дидактичними програмними засобами, електронними підручниками для викладання навчальних предметів з використанням новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, придбання ліцензійного програмного забезпечення;

– необхідно забезпечити учнів , педагогів навчально-методичними посібниками, художньою літературою.

НВК № 10 потребує реорганізації в заклад дошкільної освіти комбінованого типу, тому 16.04.2019 проект рішення Вараської міської ради «Про реорганізацію навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради Рівненської області шляхом перетворення у заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  комбінованого типу №10 Вараської міської ради Рівненської області» зареєстрований  за № 1548.

Зважаючи на аналіз роботи колективу НВК № 10 у 2018-2019 навчальному році та враховуючи виявлені проблеми, педагогічним колективом разом з батьківською громадськістю задля якісного вирішення науково-методичної проблеми  НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році визначено такі пріоритетні завдання:

 

1.Здоровий спосіб життя та  формування позитивного мислення людини як запорука  розвитку української нації.2.Економічна соціалізація дітей  як важливий елемент їх життєвого успіху.

 

Аналіз роботи за минулий навчальний рік показав, що обрані форми і  методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення мети. Річний план за 2018-2019 навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну. Колектив   закладу налаштований на забезпечення якісного надання освітніх послуг та здобуття вихованцями закладу дошкільної  та початкової освіти в повному обсязі.