Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Звіт директора НВК № 10 про роботу колективу в 2017-2018 навчальному році

Звіт директора НВК № 10 САКОВЕЦЬ Алли Євгеніївни

перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю

 

Напрямки діяльності закладу

Упродовж 2017-2018 навчального року основним завданням НВК № 10 було надання якісних освітніх послуг у сфері дошкільної та загальної середньої освіти. Пріоритетні напрямки роботи: здійснення державної політики в галузі дошкільної та загальної середньої   освіти;  створення належних умов для їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей, упровадження нових державних стандартів у дошкільній та початковій ланці;  забезпечення соціальних гарантій  працівників; зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

У 2017-2018 навчальному році в закладі функціонувало два підрозділи – дошкільний і шкільний.

Дані про наповнюваність НВК  № 10 станом    на   01.08. 2018:

Дошкільний підрозділ:                                                     
Група № Назва  групи Вік Списковий  склад Фактична  відвідуваність

на 01.06.2018

5 І молодша група   для дітей   раннього віку  2 – 3 19 13
6 І молодша група   для дітей   раннього віку  2 – 3 20 12
4 Середня  група  4 – 5 21 13
2 Старша логопедична група для дітей  з   важкими  мовленнєвими порушеннями  5 – 6

 

14 12
13 Старша  група  5 – 6 19 14
1 Старша логопедична група для дітей  з   важкими  мовленнєвими порушеннями  5 – 6 12 11
7 Середня логопедична група для дітей  з   важкими  мовленнєвими порушеннями  4 – 5 12 11
11 ІІ молодша  група інклюзивна  3 – 4 23 15
3 Різновікова група МОНТЕССОРІ  3 – 6 18 9
12 Різновікова група МОНТЕССОРІ  3 – 6 17 13
Нормативна наповнюваність:   150  

175

 

123

Всього:
Шкільний підрозділ:                                                    
№ з\п Клас Списковий  склад
1 1-А клас 24
2 1-Б клас 22
3 2-А клас  25
4 2-Б клас 21
5 3-А клас 27
6 4-А клас 29
7 4-Б клас 29
Всього: 177
Разом по закладу: 352  

Забезпеченість закладу  педагогічними кадрами:

– директор  – 1 штатна одиниця;                                                                                                                                                                                                         – заступник директора з навчально-виховної роботи – 0,5 штатних одиниць;

– вихователь-методист -1 штатна одиниця;

– вихователі – 21,6 штатних одиниць;

– музичні керівники – 2,5 штатні одиниці;

– інструктор з фізичної культури – 1,25 штатних одиниць;

– учитель-логопед – 3 штатні одиниці;

– практичний психолог – 1 штатна одиниця;

– асистент вихователя – 1 штатна одиниця;

– учителі початкових класів – 8 штатних одиниць;

– керівники гуртків – 0,5 штатної одиниці;

– педагог-організатор – 0.5 штатної одиниці;

– бібліотекар – 0.5 штатної одиниці.

                    Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна ХХI століття», Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту»  упродовж 2017-2018 навчального року колектив  НВК №10  спрямовував свої зусилля на вирішення   науково-методичної  проблеми «Формування ключових життєвих компетентностей (цінностей) учнів, вихованців, педагогів на засадах кращих традицій європейського громадянського суспільства»   та   річних завдань:

 1. Формування екологічної культури як джерело  громадянської свідомості людини.
 2. Гра як ключ до удосконалення мовленнєвого розвитку дитини.
 3. Впровадження концепції Нової української школи в сучасні реалії освіти.

У 2017-2018 навчальному році на реалізацію річних завдань та головної науково-методичної проблеми було спрямовано роботу усіх ланок НВК. Удосконалення цього процесу відбувалось у таких напрямках:

 1. .Створення у педагогічному колективі власної моделі інноваційного розвитку   закладу.
 2. Підвищення конкурентоздатності НВК №10 в соціумі міста.
 3. Пошук та розробка ефективних методів розвитку, навчання і виховання, управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів.
 4. Практичне  застосовування  педагогами закладу  вміння користуватись технічними засобами з метою підвищення ефективності  уроків та занять,  продуктивності  праці та навчання.
 5. Розвиток  в  дітей  стійкого  інтересу  до  пізнання,  бажання  та  вміння   самостійно  вчитися,  займатися  плануванням  своєї  навчальної  праці, пізнавання  джерел  знань,  уміння  оцінювати  їхню  користь,  творчого  мислення,  вміння  аналізувати  свої  помилки,  різнобічного  застосування  знань,  здійснювання  самооцінки.
 6. Створення оптимальних умов  для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.
 7. Надання  кожному  учневі та вихованцеві освіти  відповідно  до  його  можливостей,  здібностей  та  інтересів; надання можливостей самореалізації, самопрезентації учня в процесі виховання, навчання.
 8. Досягнення  учнями  високих освітніх  результатів  на  предметних  олімпіадах  І, ІІ, ІІІ етапів  Всеукраїнських  олімпіад, Міжнародному  конкурсі  знавців  української  мови  імені Петра  Яцика , конкурсах тощо.
 9. Розвиток  педагогічної  співпраці  сім’ї,    закладу  освіти і  громадськості  як  реальний  шлях  утвердження  демократизації  та  гуманізації  освіти.
 10. Забезпечення  сприятливих   умов  для  фізичного розвитку учнів та вихованців,     дотримання санітарних  правил,  правил   безпеки життєдіяльності.
 11. Зміцнення  матеріально-технічної  бази закладу; забезпечення  освітнього  процесу  сучасними технічними  засобами,   комп’ютерною  та  мультимедійною  технікою.

Вихователі та вчителі продовжували  роботу по створенню відповідного розвивального середовища в дошкільних групах та класах згідно річних завдань, подбали про те, щоб воно було  доцільним, зручним та  інформативним, щоб сприяло розвитку природнього інтересу дошкільників та школярів до пізнання світу, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихованцями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят відповідно до їх нахилів та уподобань.

Протягом року вихователі всіх вікових груп за сприяння батьків  поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань  програм, запланованих тематичних циклів. Вчителями нашого закладу спільно з батьками створювались умови для комфортного перебування учнів у класах, проведені якісні ремонтні роботи.  Однак роботу в цьому напрямку слід продовжити, так як інформаційне-технічне  та ігрове, дидактичне наповнення груп, класів не вповні відповідають вимогам часу та нормативно-методичним інструкціям. Пріоритетним напрямком з розвитку  знань серед педагогів ІКТ залишається поглиблена робота з набуття  практичних навичок користування комп’ютерною технікою.

   Підвищення рівня організації освітнього процесу у закладі

Адміністрація закладу щороку, згідно перспективного планування та враховуючи потреби навчально-виховного процесу, розробляє  річний план роботи закладу, в якому ставить основні завдання, над якими буде працювати весь колектив, щоб досягти вагомих результатів у здобутті дітьми обов’язкової дошкільної освіти, та учнями- початкової освіти.

З метою раціональної організації праці, здійснення  управління освітнім процесом та фінансово-господарською діяльністю закладу й контролю за ними, а також підвищення відповідальності керівних працівників, по закладу було видано ряд наказів про розподіл обов’язків між адміністрацією закладу.

Згідно цих наказів директор:

 –  робила  підбір і розстановку кадрів по групах, класах, що було відображено в   наказах:

  „ Про призначення вчителів-класоводів на 2017-2018 н.р.”

„ Про закріплення персоналу за групами на наступний навчальний рік”,

–  ініціювала  участь учнів в міському  конкурсі  дослідницьких  робіт, де  діти зайняли  призові  місця;

– контролювала  підготовку  учнів  до  олімпіад  місцевого  рівнів,  а  також  до  конкурсу Знавців  української  мови  імені  П.ЯЦИКА, де  учні виступили  на  належному  рівні;

– згідно  річного плану   продовжували  експериментальну  роботу  по  впровадженню  наукового  методу  М.МОНТЕССОРІ.

– вихованці  та  педагоги  закладу  брали активну  участь  в  усіх  конкурсах,  які  проводились  управлінням  освіти  виконавчого  комітету  Вараської міської  ради;

– відповідала за складання робочого навчального плану для шкільного підрозділу, за розподіл годин між вчителями.   У варіативну складову   було введено уроки  іноземної мови для учнів 1-го класу,  так  як  наші учні  продовжують  подальше  своє  навчання  у  Вараській гімназії.

Наприкінці I-го та II-го семестрів підводились підсумки навчальних досягнень учнів 2-4х класів з читання, української мови, математики та перевірялись  рівні  засвоєння  знань  з  розділів  програми  в  дошкільному  підрозділі,  висвітлювала це в наказах:

„ Про  результати перевірки техніки читання учнів 1-х- 4-х класів”

„ Про результати контрольних робіт учнів 2-4х класів за I  та II семестр 2015-2016н.р.”

“ Про  державну  підсумкову  атестацію  учнів 4-их  класів”

“ Про підсумки  роботи ГПД”

“Про  результати навчальних  досягнень  вихованців  дошкільного     підрозділу”

Постійно  контролювалось дотримання  єдиних  вимог  у  закладі, режиму  навчальних  занять,  що  висвітлювалось  в  наказах:

“ Про вимоги  щодо  ведення учнівських щоденників”;

“ Про вимоги  щодо  ведення класних журналів” тощо.

На  даний  момент    в  закладі  завершені основні  ремонтні  роботи,  продовжується  набір  дітей  до  ясельних  груп  № 5 і 6.

Якість освіти

          Основним акцентом в освітній роботі  закладу є максимальна гуманізація освітнього процесу. Також цього року відбувся перехід початкової ланки на нові програми, введені в зв’язку з  прийняттям нового Державного стандарту початкової освіти та втіленням його в освітній процес, в зв’язку з чим підвищується увага до проблеми наступності та безперервності дошкільної та початкової освіти. Це питання було поставлено на особливий контроль адміністрацією закладу. Для реалізації цих проблемних питань працівниками закладу було поширено практику організації різних форм роботи по залученню батьківської громадськості до активної співпраці у втіленні освітніх завдань. Завдяки праці педагогів та батьків діти груп № 1, 2, 3,12 і 13 (старший дошкільний вік) досягли досить хороших результатів.

На виконання статті 22 Закону України “Про дошкільну освіту” про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.15 року № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку  № 1, 2, 13 та різновікових групах № 3,12 (діти старшого віку)  НВК №10 в грудні 2017 року  та травні 2018 року  педагогами   груп № 1, 2, 3,12 і 13 були проведені порівняльні кваліметричні дослідження згідно з освітніми лініями розвитку відповідно до  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Факторами оцінювання  був зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

У ході обстеження виявлено:

Група №1 ( логопедична з важкими мовленнєвими порушеннями)

І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 3 дітей 8 дітей
Достатній рівень 5 дітей 4 дітей
Середній рівень 4 дитини
Низький рівень 1 дитина
Всього проходило обстеження: 13 дітей 12 дітей

Група №2 ( логопедична з важкими мовленнєвими порушеннями)

І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 2 дитини
Достатній рівень 6 дітей
Середній рівень 6 дітей 4 дитини
Низький рівень 7 дітей 1 дитина
Всього проходило обстеження: 13 дітей 13 дітей

                                                            Група №3 ( різновікова Монтессорі)

І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 7 дітей 8 дітей
Достатній рівень 1 дитина
Середній рівень
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 8 дітей 8 дітей

                                                         Група №12 ( різновікова Монтессорі)

І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 5 дітей 5 дітей
Достатній рівень
Середній рівень
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 5 дітей 5 дітей

                                                    Група №11 ( загального розвитку)

І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 16 дітей 19 дітей
Достатній рівень 3 дітей
Середній рівень
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 19 дітей 19 дітей

В загальному по дошкільному підрозділу:

І півріччя:

– дітей з високим рівнем -31 дитина;

– дітей з достатнім рівнем  – 9 дітей;

– дітей з середнім рівнем  – 10 дітей;

– дітей з низьким рівнем  – 8 дітей.

ІІ півріччя:

– дітей з високим рівнем -42 дитина;

– дітей з достатнім рівнем  – 10 дітей;

– дітей з середнім рівнем  – 4 дітей;

– дітей з низьким рівнем  – 1 дитина.

Результативність освітнього процесу в старших дошкільних групах № 1, 2, 3,12 і 13 у квітні 2018 року було проаналізовано на педагогічній раді  згідно з діагностуванням та з проведенням порівняльних аналізів. Відзначається позитивна динаміка  зростання якісних знань дітей дошкільного віку.

З метою вивчення ступеня готовності дітей до шкільного навчання і своєчасного виявлення дітей з низьким рівнем готовності   в НВК №10 протягом березня-квітня 2018 року комісією закладу по оцінці шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку було проведено дослідження дітей, яким на 1 вересня 2018 року виповниться 6-7 років, на шкільну зрілість.

Узагальнені результати діагностики психологічної готовності дітей старших груп НВК №10 до шкільного навчання:

Тест

Керна Йїрасика

(шк .зрілість)

Тест Ярослава

Йїрасика(вербальне

мислення)

Д.Б.Ельконін

«Графічний

диктант»

М.Р.Гінзбург

(провідні мотиви)

«Сходинки

Немова»

(самооцінка)

Висо

кий

рівень

сер.

рів

ень

умо

вно

гото

ві

    не

гото

ві

вис.

р-нь

сер.

р-нь

умо

вно

гото

ві

 не

гото

ві

вис.

р-нь

дост.

р-нь

Сер.

р-нь

низь

кий

нав

чаль

ний

соці

альний

ний

  оці

ноч

 

зов

ніш

ній

ігро

вий

 пози

цій

ний

за

ви

ще

на

за

ни

же

на

адек

ватна

 

 

35

 

19

 

2

 

    1

 

40

 

14

 

 

3

 

  1

 

 

21

 

12

 

23  1

 

15

 

29

 

     7 4

 

1

 

1

 

35

 

1 22

Було обстежено та продіагностовано 58 дітей старшого дошкільного віку, які відвідують групи №1,2,3,12,13,  з них

готові до шкільного навчання – 57 дітей.

Умовно готові – немає.

Неготова – 1 дитина.

У старших дошкільних групах закладу залишається 1  дитина 6-7-річного  віку – по рекомендації логопеда.

У школу йде – 57 дітей.

Отже, було виявлено, що майже всі діти мають достатній рівень розвитку сприйняття, проводять узагальнення за функціональними та родовими ознаками, мають добре розвинену дрібну моторику руки, мають початкові математичні уявлення, вміють виконувати дії за правилом, в основному всі мають сформовану шкільну мотивацію та внутрішню позицію учня.

Також у 2-4 класах було проведено підсумкові контрольні роботи.

Результати контрольних робіт з української мови у 2-А, 2-Б, 3-А,  4-А і 4-Б класах

за    2017- 2018 навчальний рік

з/п

Клас Кількість учнів

в класі

Писали контрольну роботу Рівень навчальних досягнень

 

%

якості

 

Учителі
В Д С П
1 2-А 25 20 9 9 2 90% О.КУШНЕРУК
2 2-Б 21 21 4 9 7 1 62% Н.ХАРЕЧКО
3 3-А 27 27 6 14 3 1 74% Л.ЯСИНСЬКА
4 4-А 29 29 4 20 3 2 83% Г.ЗАХАРЧУК
5 4-Б 29 29 5 15 7 2 69% О.ДЯДЕНЧУК
Всього 134 126 28 67 22 6 75%

Результати контрольних робіт з математики у 2-А, 2-Б, 3-А, 4-А, 4 –Б класах

за    2017- 2018 навчальний рік

з/п

Клас Кількість учнів

в класі

Писали контрольну роботу Рівень навчальних досягнень

 

%

якості

 

Учителі
В Д С П
1 2-А 25 23 5 15 3 86% О.КУШНЕРУК
2 2-Б 21 21 6 11 4 81% Н.ХАРЕЧКО
3 3-А 27 24 4 13 6 1 71% Л.ЯСИНСЬКА
4 4-А 29 28 9 8 9 2 61% Г.ЗАХАРЧУК
5 4-Б 29 28 10 13 3 2 82% О.ДЯДЕНЧУК
Всього 134 124 34 60 25 5 77%

Особливу увагу педагоги звертали на індивідуальну та групову роботу, що сприяло подальшому розвитку дітей та їх успішній адаптації до шкільного навчання. Наприклад, робота за моделлю: вихователь – психолог – вчитель мала високу ефективність усунення труднощів у період приходу дитини у перший клас.

Протягом 2017-2018 навчального року в дошкільному підрозділі   використовувались в роботі  такі інновації:

Інновація Група

 

Педагоги Кількість дітей
Метод наукової педагогіки Марії   МОНТЕССОРІ Групи № 3,12

 

І. КАСЯНЧУК,    В. КОЗАК,

Л. РИБЧИНЧУК,  І. МАРЦИНЮК

35
Блоки ДЬЄНЕША Група №5 О. МІЦЮК 18
Розвивальна гра «Квадрат ВОСКОБОВИЧА» Групи № 2,7

 

Л. МАКУХА 26
Розвивальна гра «Геоконт ВОСКОБОВИЧА» Група №2 О. ТРОЦЬКА 14
Читання за Л.ШЕЛЕСТОВОЮ Група №13

 

З. ЛОГАЦЬКА,     І. ГОДУНОК 22
Читання за Н.БЛІНОВОЮ Група №2

 

О. ЄВСОВИЧ 14
Читання за А.КАПЛУНОВСЬКОЮ Група №1 С. ПЕЛЕХ 13

Педагогами на перший план висувалася проблема забезпечення нових підходів до організації у закладі взаємодії усіх ланок освітнього процесу: дитячий садок – початкова школа – сім’я.

Під постійним контролем адміністрації проводилась робота з організації співпраці дошкільного підрозділу зі шкільним, а також із Вараською гімназією. Старші дошкільники разом з першокласниками брали участь у спільних святах, розвагах, виставках дитячої творчості. Вихователі старших груп, співпрацюючи з вчителями, планували життєдіяльність дітей за тематичними блоками, засвоюючи необхідний  навчальний матеріал, що забезпечило достатній  рівень проходження адаптації дітей  до шкільного життя та якісне засвоєння  ними програмового матеріалу.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів та батьків майбутніх першокласників. У травні пройшли батьківські збори для майбутніх першокласників «Незабаром до школи», де  директор, вчителі  та практичний психолог ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до шкільного навчання, шляхами підготовки їх до школи та були надані відповіді на запитання батьків. Як свідчать відгуки учасників зборів,  така форма роботи була доцільною та результативною.

 Методична робота

Діяльність педагогічного колективу закладу за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію мети, поставленої на початку навчального року в справі навчання та виховання підростаючого покоління, а також на реалізацію чітко визначених принципів організації методичної роботи, на основі яких здійснювалось удосконалення особистості педагога і розвитку його творчого потенціалу.

Головна мета методичної роботи в НВК №10– це допомога педагогічним працівникам у реалізації ними актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня.

Серед завдань:

–     використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності;

–     активізація роботи з узагальнення та цілеспрямованого впровадження передового педагогічного досвіду;

–     розвиток творчої активності педагогічних працівників;

–     участь у експериментально-дослідницькій роботі;

–     поліпшення психологічного супроводу освітнього процесу;

–     удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів та батьків.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом НВК забезпечений достатньо.

Аналіз  статистичних даних складу педагогічного колективу свідчить про таке:

            Усього педагогів дошкільного підрозділу- 32:  

Рівень кваліфікації Рівень освіти Пед. стаж (років) Вік (років)
Вища  категорія Перша категорія Друга категорія Спеціаліст або з тарифним розрядом Вища Середня спеціальна Неповна вища   Вища не спеціальна 20-35 і більше років 15 – 20 років 10-15 років 5-10 років до 5 років 50 і більше 40-50 30-40 20-30
17 3 6 6 28 3 1   21 1 4 5 1 8 18 5 1

                 Усього педагогів шкільного підрозділу-15:

Рівень кваліфікації Рівень освіти Пед. стаж (років) Вік (років)
Вища  категорія Перша категорія Друга категорія Спеціаліст або з тарифним розрядом Вища Середня спеціальна Неповна вища   Вища не спеціальна 20-35 і більше років 15 – 20 років 10-15 років 5-10 років до 5 років 50 і більше 40-50 30-40 20-30
9 4 2 13 2 11 2 1 1 6 5 3 1

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.  Особлива увага в НВК звертається на самоосвіту педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, вебінарах, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники відвідували різні заплановані методичні заходи у місті.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на  виконання головних завдань, адміністрацією та методичною службою були сплановані та проведені протягом 2017-2018 навчального року вже було проведено 5 педагогічних рад.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися педагоги. В організації науково-методичної роботи  педагоги результативно використовували  нормативні документи про освіту, матеріали з досвіду роботи, матеріали діяльності творчих груп.

Методична робота у 2017-2018 навчального року була насичена та багатогранна.

З метою успішної реалізації пріоритетних освітніх завдань  з педагогами проводилися різні форми методичної роботи:

– педагогічна година «Вихователь info» (вихователь-методист М.ЗОЛОТАРЬОВА), де було познайомлено педагогів з Інструктивно-методичними рекомендаціями МОН «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та оновленою Програмою «Українське дошкілля»;

– екологічний дайджест «Організація та проведення екскурсій у природу» (вихователь Н. СІЛЬМАН);

– ділова гра  «Емоційно-значима поведінка дітей у природному оточенні» (вихователь-методист М. ЗОЛОТАРЬОВА);

– семінар для педагогів корекційних груп «Навчаємо говорити правильно»  (учитель-логопед С. ПЕЛЕХ;

– засідання творчої лабораторії з питань  МОНТЕССОРІ-педагогіки (вихователі Л. РИБЧИНЧУК, В. КОЗАК);

– педагогічний дайджест “Дидактична лялька: використовуємо на раз, два, три» (вихователі О. ТРОЦЬКА, О. МІЦЮК);

– конкурс пізнавальних модулів-екосистем «Земля – наш рідний дім, усім нам добре в нім» (педагоги дошкільного підрозділу).

Були проведені консультації  для педагогів “Граємось з піском – розвиваємо мовлення дитини» (вихователь Н. КОТІК) та «Куточок природи у дошкільному закладі» (вихователь І. ГОДУНОК), «Доброта – це єдиний одяг, який ніколи не старіє»  (вихователь В. ВЕРЕМЧУК). Також постійно вихователем-методистом надавались консультації за запитом педагогів .

Особливо різнобічною відбулась методична робота з поглиблення знань педагогів щодо наукового методу Монтессорі.  Так, 13-14 жовтня 2017 року  у Києві відбулась міжнародна конференція «Педагогіка Монтессорі: Освіта для життя». Програма конференції передбачала різноманітні заходи для адміністраторів, педагогів та батьківської Монтессорі-спільноти України. Освітні заклади м. Вараш на цій конференції представляли завідувач ДНЗ № 7 ВЕРЕШКО Людмила Миколаївна та   директор НВК № 10 .

Також у січні 2018 року я як директор НВК № 10  брала участь у  робочій конференції  членів  Всеукраїнської Асоціації Монтессорі- вчителів,   у  семінарі-тренінгу Джинні Кусак (США) “Шлях до успіху” для керівників Монтессорі-шкіл України. Корисними стали робота в групах, творчі завдання, спілкування, обговорення актуальних проблем, які виникають в роботі керівника.

20-21 квітня  2018 року вихователь НВК № 10 Л.РИБЧИНЧУК та  директор НВК № 10  відвідали семінар-тренінг від МОНТЕССОРІ-тренера Пола ЕПШТЕЙНА (США).

Також цієї весни наш вихователь Л. РИБЧИНЧУК успішно здали теоретичну частину інтернатури МОНТЕССОРІ-навчання та готуються до здачі її практичної частини,   наслідком чого можливе отримання ними диплому учителя Монтессорі з 3до 6 років.

Вихователь-методист М. ЗОЛОТАРЬОВА у вересні 2017 року відвідала навчальний семінар Л.ШЕЛЕСТОВОЇ  у РОІППО «Вчимося читати» . Набуті знання допомогли організувати роботу з навчання читання у старшій групі.

Для здійснення самоосвіти педагогів та покращення методичної роботи з кадрами  була здійснена передплата педагогічної преси та придбання новинок методичної літератури. Так у 2017-2018 навчальному році було організовано підписку на журнали «Дошкільне виховання», «Дитячий садок», «Вихователь-методист дошкільного закладу». Книжкова полиця методичного кабінету поповнилася методичною літературою, використовуючи яку,  педагоги закладу мали змогу зорієнтуватися на створення умов для повноцінного розвитку індивідуальності кожної дитини. Також база методичного кабінету була збагачена наочністю- серія картини для розгляду «Запрошуємо до розмови» з методичними рекомендаціями.

У вересні  2017 у  газеті «Дитячий  садок» надруковане  логопедичне  заняття  «У  гостях  у  Мудрої Сови».  Розробку підготувала вчитель- логопед С.ПЕЛЕХ .

У вересні 2017 року керівник музичний В. НАЙДИЧ виборола друге  місце у Всеукраїнському конкурсі «Command style — музичний автограф» від журналу “Музичний керівник”. У цьому виданні протягом 2017 року Валентина Миколаївна надрукувала 3 публікації, які висвітлювали її інноваційні розробки та цікаві сценарії занять, моделі співпраці з психологом, різні методи і прийоми роботи з дітьми.

Педагоги дошкільного підрозділу у листопаді 2017 року взяли  активну участь у міському конкурсі «Арт-багаж: педагогічні знахідки».   Призери конкурсу  ( ІІ   місце) – вихователі  І. МАРЦИНЮК, Л. МАКУХА, В.ВЕРЕМЧУК  та лауреати  конкурсу – вихователі І. КАС’ЯНЧУК, О. МІЦЮК.

З метою підвищення професійного рівня педагогів з екологічної освіти та активізації їх творчого потенціалу був організований   конкурс пізнавальних модулів-екосистем «Земля – наш рідний дім, усім нам добре в нім». Педагоги дошкільного підрозділу розподілились за підгрупами по напрямках створення модулів «гори», «річка», «ліс», опрацювали теоретичні  матеріали  про живі та неживі об’єкти цих екосистем та відеоматеріали по створенню модулів-діорам. Під час підготовчого етапу у педагогів виникла ідея відображення ще однієї екосистеми – «поле».  Однак в процесі роботи між підгрупами педагогів склалась не конкурсна взаємодія. Діяльність педагогів перетворилась на спільний творчий екологічний проект.  Керівництво над створенням проекту  та основну практичну діяльність взяла на себе вихователь Р.КАЧНОВА.  Також практичну  роботу здійснювали педагоги: О. ТРОЦЬКА, Н. МУШИК, З. ЛОГАЦЬКА, І. МАРЦИНЮК, В. ВЕРЕМЧУК.

Модуль-діораму було розміщено у коридорі І поверху для вільного огляду дітьми. У лютому, під час міського методичного об’єднання вихователів його було представлено вихователям закладів дошкільної освіти міста.

Наприкінці жовтня у нашому  закладі з методичним візитом були присутні керівники музичні  закладів дошкільної освіти міста. Під час міського  методичного об’єднання піднімалось питання навчання народознавства  у процесі  музичної діяльності. Педагоги міста опрацювали народні обряди: віншування свічки , пов’язування хустки. Керівник музичний В. НАЙДИЧ поділилась з присутніми своїм досвідом роботи , розповівши про свята, розваги у кращих народних традиціях.

22 лютого 2018 року у нас в закладі відбулось міське методичне об’єднання вихователів закладів дошкільної освіти у формі семінару-практикуму “Ціннісне ставлення  дошкільника до природи – шлях до екологічного мислення та екологічної свідомості громадянина”. Педагоги закладу запропонували різноманітні форми роботи з екологічного виховання. Вихователь Н. СІЛЬМАН  показала роботу з дослідницької діяльності з дітьми ІІ молодшої групи на занятті «Експедиція у космос». Вихователь-методист М.ЗОЛОТАРЬОВА у своєму виступі “Екологічна освіта у  дошкільному дитинстві” висвітлила важливі форми роботи з дошкільниками з екологічної освіти та фактори, які впливають на формування екологічної культури у дошкільників.  Вихователь О.МІЦЮК під час практичного заняття-тренінгу  «Що означає для мене екологічне природокористування» акцентувала увагу дорослих на важливих екологічних проблемах сьогодення. Вихователі усіх груп запросили учасників на «Веселу грядку»-фестиваль «міні-городів». А вихованці середньої групи №4 разом із вихователем В.ВЕРЕМЧУК  та батьками запропонували ілюстрації до творів на екологічну тематику. Захід був змістовним та спрямованим до подальших внутрішніх змін для кожної людини .

Продовження мала цікава методична форма роботи «Педагогічний відеосеанс». Так, вихователі Н.КОТІК, О.МІЦЮК, О.ШОКУН, Н.ДЕЙНЕКА, Н.СІЛЬМАН, Н.МАСЛЯНКО, Л.МАКУХА, І.ВЕРЕМЧУК, Л.РИБЧИНЧУК, З.ЛОГАЦЬКА створили відеодобірку цікавих мовленнєвих ігор та завдань для дітей дошкільного віку. Дана добірка може допомогти вихователям під час організації роботи з дошкільниками з мовленнєвого розвитку.

Відкритий перегляд заняття –   методичний захід, під час якого відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики. Так, у 2017-2018 навчальному році своїми надбаннями поділились вихователі  Н. ДЕЙНЕКА та І. ГОДУНОК.   А вихователь В. ВЕРЕМЧУК запропонували своїм колегам літературний захід з батьками “Т.ШЕВЧЕНКО – геніальний поет України” .

8 червня 2018 року Тренінговий Центр “Сертифіковані українські технології освіти” організував семінар-тренінг для педагогів закладів дошкільної освіти м.Вараша з    доктором педагогічних наук Тетяною Андрющенко  на тему: «Формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетентностей». Від НВК № 10  у семінарі взяло участь 12 педагогів.

Протягом року для підвищення професійного рівня  вчителів були організовані такі методичні заходи:  методичний вернісаж «Екологічне виховання: ігри, методи, досліди, культура», ділова гра  «Професійно проведений урок – шлях до якості знань учнів», відкриті перегляди уроків з математики Н.ХАРЕЧКО, О.КУШНЕРУК, відкритий перегляд уроку з навчання грамоти Л.БУЦМАЙ, відкритий перегляд виховного заходу у групі подовженого дня «У світі казки чарівної». Систематично проводились методичні оперативки для педагогів шкільного підрозділу. Організовано онлайн – курс для учителів 1- 4 класів на платформі «EdEra». Учителі початкових класів взяли участь в авторському семінарі на тему «Змішане навчання: від теорії до практики»

Дошкільний підрозділ:

 

 з/п

 Вид діяльності Кільк.

педагогів

1 Курси підвищення кваліфікації 10
2 Атестація 9
3 Самоосвіта 32
4 Участь у роботі творчих груп 32
5 Участь у роботі міських методичних об’єднань 32
6 Відкриті покази занять 3

Шкільний підрозділ: 

 

 з/п

 

Вид діяльності

Кільк.

педагогів

1 Курси підвищення кваліфікації 5
2 Атестація 5
3 Самоосвіта 100%
4 Участь у роботі міських методичних об’єднань 100%
5 Відкриті покази   уроків 5

З метою реалізації головних завдань адміністрацією  закладу на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Атестація педагогічних працівників у НВК №10 здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550. У 2017-2018 навчальному році підлягали атестації 14 педагогічних

 

Атестаційною комісією І рівня НВК №10 було атестовано – 5 педагогічних працівники:

Атестаційною комісією ІІ рівня при управлінні освіти Вараської міської ради було атестовано – 9 педагогічних працівників.

За наслідками атестації:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»: – 2 педагоги;
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»- 1 педагог;
 • підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»- 1 педагог;
 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»- 9 педагогів;
 • підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист» – 3 педагоги;
 • присвоєно педагогічне звання «вихователь- методист» – 2 педагоги;
 • присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» – 1 педагог;
 • присвоєно педагогічне звання «старший вихователь» -1 педагог.

       У поточному році колектив   закладу керувався переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах у 2017-2018 навчальному році. Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для застосування в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та на сайтах.

Систематично проводилась діагностика професійного рівня педагогічних працівників закладу, взаємовідвідування  з метою наступності ланок НВК вихователями старших груп уроків у 1 класі і навпаки.

Значно підвищили професійний рівень наші педагоги завдяки відвідуванню протягом року колективних переглядів уроків, занять та режимних моментів, консультаціям, підгруповим  та індивідуальним  консультаціям.

Педагоги нашого закладу також відвідували міські семінари та колективні перегляди занять та режимних моментів.

Учні 1-4 класів брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», природничому –  «Колосок», ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, олімпіаді «Юне обдарування», конкурсі експериментально-дослідницьких робіт із природознавства “Юний дослідник-2018”.

Учениця 3-А класу ОМЕЛЬЧУК Вікторія та учениця 4-А класу ПАМПУШИК Христина стали переможцями ІІ етапу  міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Учениця 4-А класу ВІННІЧУК Христина  стали переможцем  ІІ етапу конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства “Юний дослідник-2018”. Наші вихованці активно брали участь і в інших міських конкурсах: читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській». Учениці 4-А класу  Софії ГОРПІНІЧ було присуджено друге місце. Щороку учні молодших класів беруть участь у всеукраїнських та міжнародних інтерактивних конкурсах «Колосок»,  «Кенгуру».

Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс “КОЛОСОК”(осінній) – 77 учасників (золотих сертифікатів – 35, срібних – 38). Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”- 33 учасники (золотих сертифікатів – 4, срібних – 6).

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що вони мали науково-методичний і прикладний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи, розвитку творчості та креативності наших педагогів.

Протягом року на сайті закладу http://nvkdnz10.varashosvita.rv.ua/ систематично висвітлювались цікаві методичні заходи, свята, виставки, зустрічі, розміщувалась актуальна для батьків та педагогів інформація.

Методичний кабінет закладу забезпечував методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили практику студенти-практиканти, стажування- молоді спеціалісти, було організовано роботу атестаційної комісії.  У 2017-2018 навчальному році у закладі функціонувала методична рада. Протягом навчального року згідно плану було проведено 4 засідання методичної ради.

За результатами вивчення узагальнені матеріали (довідки, накази директора, постанови педагогічної ради), розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Проводився також медико-педагогічний контроль на заняттях та уроках фізичного виховання.

Одним із напрямків роботи методичного кабінету було створення картотек, узагальнення та презентація матеріалів із досвіду роботи педагогів закладу (вихователів Л.МАКУХИ, І.КАСЯНЧУК, вчителя-логопеда  С.ПЕЛЕХ, вчителя початкових класів Т.ГАНГАЛОВОЇ).

У 2017-2018 навчальному році було організовано роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів (керівник Л.БУЦМАЙ). Педагоги активно брали участь у міських методичних об’єднаннях вихователів дошкільних груп, вихователів ГПД, інструкторів з фізичної культури, музичних керівників, практичних психологів, вихователів-методистів, заступників директора з навчально-виховної роботи, вчителів іноземної мови.  Організовано роботу  медико-психолого-педагогічного консиліуму, творчої групи вихователів тощо.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи, розвитку творчості та креативності у наших педагогів.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце і  окремі недоліки та проблеми:

 • у недостатній кількості педагоги були забезпечені періодичною пресою, комп’ютерною технікою, іграшками, дидактичними іграми та методичними посібниками;
 • не всі педагоги брали активну участь у реалізації річного плану роботи.
 • недостатнім було впровадженням інформаційно-компютерних технологій з метою підвищення результативності освітнього процесу.

У цілому рівень роботи педагогічного колективу по виконанню річних завдань у 2017-2018 навчальному році можна відзначити  як достатній.

         Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

НВК № 10 має медичний кабінет, кабінет щеплень, ізолятор. Їх обладнання   відповідає нормативним вимогам. Для обслуговування учнів 1-4 класів використовується медичний кабінет, ізолятор і кабінет щеплень дошкільного підрозділу. Медичний контроль за станом здоров’я учнів здійснює штатний лікар-педіатр СМСЧ-3 та старші сестри медичні дошкільного підрозділу Т.ВАРЖЕЛЬ, Г.МАЛЬЧЕВСЬКА (спеціалісти  вищої категорії) .

Щодо медичного обслуговування працівників у нас серйозних проблем не виникало. Медичні огляди як працівників, так і дітей проходять вчасно, організовано, без затримок.

На сестер медичних  наказом покладені обов’язки ретельно контролювати дотримання в групах та класах санітарно-епідемічного режиму, режиму провітрювання, миття посуду,  загартовування, рухового режиму дали хороші результати, про що свідчать позитивні протоколи перевірок СЕС. З метою збереження життя і здоров’я дітей старшими сестрами медичними постійно ведеться просвітницька робота серед батьків та педагогів щодо небезпечних захворювань і щодо того, як запобігти їх зараженню.

У період епідемій грипу в закладі проводиться профілактична робота по попередженню захворюваності на грип – змащування носа оксоліновою  маззю, вживанням в їжу цибулі, часнику, цитрусових, дітям видаємо вітаміни, діти полощуть горло соляним розчином. Педагоги вчасно реагують і виводять хворих дітей з групи, що запобігало розповсюдженню інфекції.

Велику увагу протягом навчального року колектив  закладу звертав на формування здоров’язберігаючої компетентності дітей.   Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. Велике значення для підтримки хорошого стану здоров’я дитини має наступність та безперервність медичного обслуговування дітей обох ланок в НВК № 10.

          Аналіз стану здоров’я дітей дошкільного підрозділу:

Кількісні показники стану здоров ‘я

дітей станом на 01.06.2018

 

Група здоров ‘я

 

 

Фізичний розвиток

І

 

ІІ ІІІ н/сер. середній в/сер.
Кількість  дітей  -175 115 56 4 175

                           Аналіз стану здоров’я учнів 1-4 класів:

Кількісні показники стану здоров ‘я

учнів станом на 01.06.2018

 

Група здоров’я

 

 

Група по фізкультурі

 

Фізичний розвиток

І

 

ІІ ІІІ підг. спец. осн. н/сер. середній в/сер.
Кількість учнів -177 84 93   – 28 16 133        – 177     –

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

                   Захворюваність дітей дошкільного підрозділу аналізувалась за такими показниками: 

Показники 2017 2018
Кількість днів, пропущених  1 дитиною по хворобі 5 4
Кількість випадків захворювання на ГРЗ 172 82
Кількість інших  випадків захворювання 75 30

У 2017  році середнє відвідування дітьми дошкільного підрозділу нашого закладу  становило  99 дітей у день,  у 2018  році – 75 дітей,   що спричинено в основному погіршенням стану здоровя дітей, зростанням суми батьківської плати за харчування,  зниженням  оздоровчої, профілактичної роботи педагогів, неефективним патронажем дітей з їх боку, неефективним загартуванням дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при директорові, педагогічних годинах, виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Велика увага зверталась на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання вітаміну С, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, на консультаціях для вихователів, батьківських зборах, виробничих нарадах .

Соціальний захист

 У закладі протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Конвенції про права дитини. Питання соціального захисту дітей слухалось на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. Адміністрація закладу склала соціальний паспорт дітей та учнів.  Громадський інспектор з охорони дитинства Н.МУШИК постійно аналізувала роботу з дітьми пільгового контингенту. Створено базу даних про дітей «групи ризику».  Проводилась широка робота щодо попередження насильства в сім’ї, в зв’язку з цим були оформлені рубрики для батьків «Мої права», «Обов’язки батьків», «Попередження жорстокого поводження з дітьми» та інші, було проведені групові консультації та індивідуальні бесіди з батьками, на сайті закладу в  категорії « Мішечок порад від психолога» систематично висвітлювалась різноманітна цікава для батьків інформація з цих проблем.

Заклад  забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.  Видано наказ про призначення громадського інспектора НВК №10 з захисту дітей,  призначено громадським інспектором   практичного психолога Н.МУШИК. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти і в службу в справах дітей. Дана інформація доводиться  під час виробничих  нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів. Під особливою опікою були діти, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Планомірно проводилась робота  з обдарованими дітьми. За бажанням батьків та дітей була організована гурткова робота, спрямована  щодо розвитку творчих здібностей  та обдарованості дошкільників.

Протягом року працювали такі гуртки:

для учнів 1-4 класів:

– вокальний гурток «Веселі нотки» (керівник-В.БОГАЙЧУК),

– гурток  оздоровчої гімнастики «Імпульс» ( керівник –Г.ФУРСОВИЧ),

– гурток  паперопластики «Паперове диво» (керівник- Л.МАСЕЧКО),

для дітей дошкільного підрозділу:

-гурток з вивчення англійської мови «Funny Tongue» (керівник- І.МАРЦИНЮК),

– оздоровчий гурток йоги  «Крок до здоров`я», (керівник- Л.ГУЛЬЧУК),

– гурток навчання читанню «Читайлик» (керівники- вихователі старшої групи).

  Робота з сім’єю та громадськістю

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  одними з головних завдань, що стоїть перед закладом освіти, вважається взаємодія з сім’єю.

Педагогами   закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

На високому рівні у 2017-2018 навчальному році пройшли загальні батьківські збори, батьківська конференція, батьківські збори для майбутніх вихованців груп раннього віку та збори батьків майбутніх першокласників, досить плідно працювала Рада закладу (голова І.ЖУК), беручи участь в організації освітнього процесу та зміцненні матеріальної бази НВК. Протягом року розглядались питання профілактики правопорушень серед дітей, участь батьків у благодійних та екологічних акціях, зокрема: «Співучасть у долі дитини», «За чисте довкілля»,   тощо. Активно велася пропаганда недопущення жорстокого поводження з дітьми та безпечного користування учнями Інтернет-ресурсами. Систематично батьки ознайомлювались з плануванням та використанням бюджетних та благодійних коштів на сторінці «Прозорий бюджет» офіційного сайту НВК № 10 http://nvkdnz10.varashosvita.rv.ua/ .

Активно брали участь батьки і у спільних проектах, у виставках, тренінгах та майстер-класах, підготовлених нашими педагогами.   Педагогами закладу спільно з батьками проведено ряд виховних заходів: родинні свята, шкільні лінійки,  святкові ранки та розваги за участю дітей, екскурсії за межі міста із залученням батьків, спортивні свята тощо.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів  дало  можливість батькам отримувати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх підрозділів закладу. В групових приміщеннях та рекреаціях закладу оформлені та періодично змінюються куточки та стенди: «Для вас, батьки», «Твої права, дитино!», «Ростемо здоровими», «Сторінка психолога» тощо. Систематично проводяться консультації для батьків на актуальні теми.  Хочеться звернути увагу на зростаючу зацікавленість батьків життям дитини в НВК.

Наш заклад і надалі продовжує планомірну роботу  з сім’єю, а саме працює з:

– формування тісного взаємозв’язку НВК з сім’єю,   диференційований підхід до кожного вихованця;

– проведення родинних свят, батьківських зборів, днів відчинених дверей; робота консультпунктів;

– особиста діагностика дітей, індивідуальні консультування батьків психологом з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей тощо.

Ще з квітня 2012 року успішно функціонує веб-сайт НВК №10. Метою роботи  сайту є оперативне і об’єктивне інформування батьків і громадськості про  діяльність закладу та включення НВК №10 в єдиний освітній інформаційний простір України через мережу Інтернет.

Основним завданням сайту є забезпечення в електронному вигляді інформації про надання освітніх послуг  в  закладі та формування позитивного іміджу НВК № 10. Інформаційний ресурс сайту є відкритим та загальнодоступним. Оновлення сайту здійснюється систематично. Інформація, що пов’язана з якісною характеристикою педагогічного складу, планування роботи закладу, методичного забезпечення освітнього процесу, оновлюється напередодні початку нового навчального року. За потребою змінюється застаріла інформація.

Проблеми, над якими продовжує працювати педагогічний колектив НВК № у взаємодії  з батьками:

– підвищення психолого – педагогічної культури батьків;

– формування позитивно-емоційного ставлення батьків до педагогів;

– індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців НВК;

– пропаганда дошкільної освіти в соціумі.

           Моральне та матеріальне стимулювання учнів і  працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Працівникам-ювілярам  закладу (кому виповнилось 50, 60 років – Л.МАСЕЧКО, Г.КОНОТОПЧИК, В.БОГАЙЧУК, Т.РОМАСЬ, В.КОЗАК) протягом року з економії фонду заробітної плати виділялась грошова премія в розмірі 300 грн., за сумлінну працю їх нагороджено грамотами управління освіти, це  погоджувалось з профспілковим  комітетом  закладу.

Цього року на святі останнього дзвоника за високий рівень досягнень в навчальній діяльності за підсумками 2017-2018 навчального року Похвальними листами нагороджено 10 учнів 3-4 класів НВК № 10.

Щодо оздоровлення працівників, то слід відмітити, що всім працівникам згідно графіку відпусток надається щорічна основна відпустка і додаткові відпустки у літній період або в зручний для них час, як і вимагають нормативні документи.

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

      У нашому закладі невелика кількість вихованців, класні та групові приміщення розміщені компактно, діти знаходяться під постійним наглядом, ведеться цілодобовий відеонагляд, тому протягом року  порушень правопорядку неповнолітніми не зафіксовано.  Адміністрація та педагогічний колектив закладу і надалі будуть шукати підходи до співпраці з дітьми та дорослими для створення в НВК № 10 позитивної атмосфери.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями

        Всі свята, урочистості, атестація педагогічних  працівників, а також вирішення творчих (організація квестів, свята св. Миколая, Посвята в першокласники тощо) або побутових проблем ( допомога у демонтажі та встановленні енергозберігальних світильників, у ремонтних роботах, перенесення меблів тощо) відбувається за тісної співпраці  адміністрації,  педагогічного колективу, батьків  та громадськості.

Протягом року була активна співпраця з адміністрацією Вараської гімназії щодо питань поліпшення освітнього процесу серед учнів початкових класів. В НВК № 10  відсутня шкільна їдальня, тому учні 1-4 класів і ГПД харчувались в їдальні Вараської гімназії. Оскільки стан забезпечення комп’ютерною технікою наших класів – нульовий, у нас відсутній кабінет інформатики, то уроки інформатики для учнів 2-4 класів НВК № 10 проводились на базі  кабінету інформатики  Вараської гімназії.

Результативно, активно та позитивно протягом року в закладі  працювала рада закладу.

  Організація харчування

              На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку по групах дотримується.

Харчування дітей в закладі організовано відповідно до вимог чинного законодавства. Рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради від 01.02.2018 № 1 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста Вараш на 2018 рік» затверджено вартість харчування дітей в закладах загальної середньої освіти міста на одну дитину в день на 2018 рік в розмірі : для дітей 1-4 класів – до 16,19 грн.; для дітей пільгових категорій 5-11 класів – до 19,14 грн.; для дітей, які відвідують групу продовженого дня – до 16,29 грн.

Забезпечено безкоштовним харчуванням в закладі згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»: учнів 1-4 класів; дітей із числа: дітей-сиріт; дітей-напівсиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей-інвалідів; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних групах; дітей, батьки яких є учасниками бойових дій; дітей учасників бойових дій АТО та добровольців, що безпосередньо приймали участь в АТО; дітей із сімей переселенців; дітей із сімей військовослужбовців, померлих під час проходження військової служби.

Встановлено вартість харчування дітей   на одну дитину в день на 2018 рік в розмірі:для дітей до трьох років – до 31,00 грн.; для дітей з трьох до шести (семи) років – до 46,35 грн.

Батьківську плату за харчування дітей дошкільного віку  у 2017 році було  встановлено в розмірі 60% від вартості харчування на день, а також зменшено розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

З 01.04.2018 відповідно до рішення виконавчого комітету Вараської міської ради № 62 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.02.2018 року № 01 „Про організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста Вараш на 2018 рік» встановлено батьківську плату за харчування   дітей дошкільного віку в розмірі 50% від вартості харчування на день.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу. Залучення додаткових джерел  фінансування  закладу освіти та їх раціональне використання  

 Адміністрація закладу щороку веде планомірну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснювалась згідно бюджетного фінансування та кошторисів закладу на 2017 і 2018 роки, залучалась допомога спонсорів та батьків.

Вчасно, з відкритим обговоренням з колективом закладу та батьківською громадськістю, формувались бюджетні запити на наступний рік по закупівлі медикаментів, меблів, придбання будівельних матеріалів, господарчих товарів, канцелярських товарів, основних засобів, комп’ютерної техніки  і т.д.

Реальні потреби закладу були значно більші (по КЕК 2210 на суму 986 738,96 грн, по КЕК 3100 на суму 528 046,00 грн), але при перегляді цих запитів  в управлінні освіти, фінансовим управлінням Вараської міської ради відбуваються певні обмеження і завжди зменшується кількість коштів, які ми планували отримати. Тому у підсумку для закладу по КЕК 3100 – виділено 56 000,00 грн.  на овочерізку з насадкою, системний блок та додатково 118 128,80 грн.. для технічного обладнання освітнього середовища НУШ (інтерактивні дошки, проектори, принтер, документ-камера, планшет, ноутбуки) для 1-х класів, по КЕК 2210 – виділено 199 590,00 грн та додатково для обладнання освітнього середовища НУШ для 1-х класів (шкільні меблі, дидактика, технічне обладнання тощо) 143 321,54 грн.

        Надважлива складова Нової української школи – це новий освітній простір, який має створювати необхідний настрій у дитини, аби вона хотіла вчитися, пізнавати світ у цікавій інтерактивній формі. Цього року на його створення держава і місцева влада виділили нашому закладу 261 450,34 гривень, сюди входить  62 400,00 гривень на шкільні меблі, 129 402,80 гривень на технічне забезпечення та ІКТ, 69 647,54 гривень на дидактичні матеріали. Тож у середньому   на кожного першачка Нової української школи в НВК № 10 виділено 5446,88 гривень. На жаль, в силу обєктивних причин ці кошти поки що так і не освоєні. Основні закупівлі очікуються  у вересні-грудні.

Влітку 2018 року в НВК № 10 виконані такі основні види ремонтних робіт:

за бюджетне фінансування:

– ФОП Напримеров проведено поточний ремонт у  центральному коридорі-вестибюлі І поверху (демонтаж вагонки, шпаклювання стелі, стін, укладання облицювальної плитки на стінах), встановлено 4 двері-перегородки в туалеті групи 11, в загальному коридорі  ІІ поверху- фонтанчик з питною водою для учнів,   на суму  53 539, 75 грн.

Своїми силами проведено ремонт приміщень для  1 класів НУШ та 3 класів, поточний ремонт- фарбування стін у музичному залі, косметичний ремонт кухні, пральні, приміщення видачі готової іжі. Пофарбовано і і розмальовано 9 ігрових майданчиків, всі МАФи, смітники, хвіртки і ворота.  Після демонтажу і заміни НЕФКО енергозберігаючих   ламп і світильників зроблено косметичні ремонти стелі у всіх приміщеннях закладу.

По припису ДСНС пофарбовано залізні драбини -аварійні виходи і східці на покрівлю біля груп 1 і 2, 5 і 6.

За допомогою батьків та працівників– зроблено косметичний ремонт приміщень  2-4 класів, ремонт спальні групи № 7 (з шпаклюванням), проведено трьохразове лакування паркету у музичному і спортивному залах яхтним лаком.

– для зміцнення матеріально-технічної бази   вжито:

За рахунок бюджетного фінансування закладу:

Закуплено  фарби, інші будматеріали, яхтний лак, миючі, дезинфікуючі засоби, господарчий інвентар, сантехнічне і електричне обладнання, «болгарку», шуруповерт, шкільні журнали, мішковину, «нетканку», соду, оцет, бензин, проведено підписку педпреси на суму 43 104,3 грн;

Зрізано   аварійні дерева (3 верби) на майданчику біля гр.7– оплата робіт на суму  10 767,00 грн.

Виконано ремонт технологічного обладнання кухні (електросковорідка), комп’ютерної техніки на суму 4890,00 грн., завершується ремонт на пральні (сушильної машини) на суму 2000,00 грн.

Спеціалізованою організацією проведено комісійний огляд аварійного стану будівлі закладу, оплата робіт – 31 605,00 грн.

Підключено заклад до мережі Інтернет  від провайдера Київстар, оплата робіт – 8 292,00 грн.

За  рахунок   спонсорської допомоги:

– всі класи, кабінети, зали закладу охоплено мережею Інтернет (проводовою або через Wi-Fi – роутери   у гр. 2,7, 12  на суму 1249,00 грн. (оприбутковано).

– отримано в подарунок  у медкабінет закладу нову тюль на суму  507,00 грн. (оприбутковано)  і меблеву стінку на суму 4500,00  грн. (оприбутковано).

За рахунок батьківської благодійної допомоги закладу:

 • придбано будматеріали для ремонтів 1-4 класів у сумі 1086,00 грн. (оприбутковано).

Дотримання вимог охорони дитинства,  охорони праці, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Адміністрацією протягом року проводилась відповідна робота з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, ППБ, видано ряд наказів, які  стабілізують роботу структурних підрозділів, щоб перебування дітей і працівників у закладі було безпечним та приємним:

 „Про організацію охорони життя і здоров’я дітей”,

„ Про призначення відповідальних за протипожежний стан приміщень і обладнань”,

„ Про призначення відповідальних за огляд стану будівлі”,

„ Про призначення відповідального за стан пожежної сигналізації”,

„ Про призначення відповідального за збереження бакпрепаратів» тощо.

     При прийнятті на роботу чи переведенні на іншу посаду кожен працівник НВК № 10 знайомиться  з   інструкціями по охороні життя і здоров’я  дітей, інструкціями з ОП,   з ППБ, з  техногенної безпеки, санітарно-гігієнічними правилами і вимогами та відповідними нормативними документами, після чого здають іспит по ЦЗ, ППБ, ОП та безпеці життєдіяльності  з обов’язковим допуском до самостійної роботи членами комісії.

Обслуговуючий персонал протягом року згідно графіка складав іспити з ППБ, ЦЗ, ОП та безпеки життєдіяльності, педагогічні працівники такі іспити складають 1 раз у 3 роки.

Щоквартально в закладі проводились інструктажі з ППБ, ОП, планові інструктажі з безпеки життєдіяльності  у відповідності з графіком проведення інструктажів.

У закладі кожен останній понеділок місяця проводився День ОП, під час якого комісія робила огляди по закладу і контролювала дотримання працівниками вимог безпеки життєдіяльності, ППБ, вимог охорони життя і здоров’я дітей, чи створені в групах, класах безпечні умови для перебування як дітей, так і працівників.

За 2017-2018 навчальний рік в закладі  не зафіксовано випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу.

Травматизм   в НВК № 10   за  2017   рік

Дитячий травматизм:

Кількість

випадків

всього

                             Діти     до      14       років
Побутові Дорожньо-транспортні Шкільні Вуличні Спортивні Інші
 

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

За 2017  рік в НВК № 10 зафіксовано   5   випадків   дорослого побутового  травматизму.

                 Травматизм   в НВК № 10   за  2018   рік (з 01.01.2018 по  01.08.2018):  

Дитячий травматизм:

Кількість

випадків

всього

                             Діти     до      14       років
Побутові Дорожньо-транспортні Шкільні Вуличні Спортивні Інші
 

13

 

13

 

 

 

 

 

 

 

З 01.01.2018 по  01.08.2018   зафіксовано 2 випадки дорослого побутового  травматизму.

У плані роботи на літній оздоровчий період ми передбачили багато заходів, які зміцнюють здоров’я  дітей, а саме – зменшення розумового навантаження, зменшення кількості занять, збагачення харчування дітей свіжими овочами і фруктами, ігри з водою та  ходіння босоніж на прогулянках, ранковий прийом та ранкова гімнастика на свіжому повітрі, екскурсії до лісу,  по місту, на луг тощо.

Із метою забезпечення стабільної роботи закладу у закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з   безпеки життєдіяльності та охорони праці в НВК  проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі.  На підставі нормативних документів адміністрацією вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки розглядались на виробничих нарадах, педрадах, зборах. З дітьми старшого дошкільного віку та для молодших школярів були організовані екскурсії в пожежну частину, під час Тижня безпеки дитини відбулись тренінгові заняття по наданню першої медичної допомоги, по користуванню вогнегасником, відпрацьовувались необхідні дії при різного виду небезпечних ситуаціях (пожежа, терористичний акт, радіаційна небезпека, повітряна тривога).  Таким чином, контроль із питань ППБ,ЦЗ, техногенної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності в НВК у 2017-2018 навчальному році мав комплексний характер і реалізовувався адміністрацією вчасно.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і забезпечення освітньої діяльності залишаються заходи щодо  забезпечення безпеки перебування дітей в закладі (капітальний ремонт фасаду, огорожі, дорожнього покриття), заміна обладнання пральні, кухні, ремонт сантехнічних систем, заміна лінолеуму по класах, групах, сучасне оснащення груп, класів, кабінетів, залів, створення сучасного предметно-ігрового середовища, придбання інформаційно-технічних засобів навчання для роботи педагогів дошкільних груп,  меблі, посилення енергоефективності закладу.

 Дисциплінарна практика та аналізу звернень громадян з питань діяльності   закладу освіти

             Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьками, радою, представниками інших органів громадського самоврядування, були своєчасні та результативні.

Адміністрацією закладу на належному рівні ведеться робота щодо звернення громадян з дотриманням вимог Закону України “ Про звернення громадян”.  А саме:

– видано  наказ  “ Про організацію роботи із зверненнями громадян”

– затверджено графік особистого прийому громадян адміністрацією закладу та призначена відповідальна особа, яка веде облік цих звернень.

В закладі:

 • Створені умови для реалізації конституційних прав громадян на письмові та усні звернення.
 • Своєчасно вживаються заходи щодо практичного розв’язання питань, порушених громадянами.
 • Ведеться роз’яснювальна робота по ознайомленню з графіком прийому громадян директором.

Проблемні питання, які здебільшого порушують батьки на прийомі, вирішується  директором оперативно.

 Загальний аналіз звернень громадян в 2017 році

Наказ про  особу, відповіда-льну за діловодство Графік особистого

прйому

Наявність нормативних документів Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг Журнал обліку особистого прийому громадян Кількість письмових звернень Кількість звернень особистого прийому Всього звернень, з них:

 

Трудове законодавство Працевлаштування Організація навчально-виховного процесу Особисті питання Різне Додержання термінів при розгляді звернень Належний зміст відповіді Додержання графіка прийому громадян
+ + + + + 3 37 40 1 35 4 + + +

 Порівняльна таблиця кількості звернень громадян  в НВК № 10 в 2013-2017 роках

Письмові Усні Всього
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
0 8 12 0 3 24 29 17 29 37 24 37 29 29 40

 

             Напрямки розвитку та вдосконалення закладу освіти

За визначенням комісії  управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради,  наш заклад визнано готовим до нового

2018-2019 навчального року.

Таким чином, аналіз роботи за навчальний рік показав, що обрані форми і  методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення мети. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну. Колектив   закладу налаштований на забезпечення якісного надання освітньо-виховних послуг та здобуття вихованцями закладу дошкільної освіти в повному обсязі.

На підставі аналізу результатів за 2017-2018 навчальний рік можна виділити такі загальні недоліки в роботі   закладу:

– є потреба в модернізації та оновленні форм взаємодії   закладу освіти і батьків;

– необхідно продовжувати вдосконалювати систему роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі;

– недостатньо використовується ігрова діяльність для розвитку пізнавальної активності дошкільників.

 

 

Основні проблемні питання  розвитку шкільного підрозділу НВК № 10 у 2018-2019 навчальному році:

– впровадження нових стандартів початкової освіти згідно концепції «Нова українська школа»;

–  запровадження системного моніторингу за якістю надання освітніх послуг;

– оновлення освітнього процесу через впровадження педагогіки партнерства;

– забезпечення проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, круглих столів, конференцій) з метою впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес;

– забезпечення дидактичними програмними засобами, електронними підручниками для викладання навчальних предметів з використанням новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, придбання ліцензійного програмного забезпечення;

– забезпечення учнів , педагогів навчально-методичними посібниками, художньою літературою.

Зважаючи на аналіз роботи колективу НВК № 10 у  2017-2018 навчальному році та враховуючи виявлені проблеми, педагогічний колективом разом з батьківською громадськістю задля якісного вирішення науково-методичної проблеми  НВК № 10 у 2018-2019 навчальному році визначено такі пріоритетні завдання:

 

1.Мовлення як  основний засіб комунікації та розвитку мислительних  операцій дітей дошкільного віку і учнів початкової школи.

 

2.Інноваційні технології в роботі педагогічного колективу як двигун його прогресу.

 

3.Використання творчих ігор у роботі з дітьми як основа  формування життєвих компетенцій учня Нової Української школи.