Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Матеріально-технічне оснащення та забезпечення НВК № 10 на 01.01.2020

Фінансово-господарська діяльність НВК № 10 здійснюється у відповідності до її кошторису. Заклад є неприбутковою організацією, з 01.01.2020 веде самостійний бухгалтерський облік.

Джерелами фінансування НВК №10  є:

–   кошти  засновника;

– кошти  відповідних бюджетів, що надходять у розмірі,   передбаченому нормативами фінансування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;

–   кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

–   благодійна допомога у вигляді товарів, робіт, послуг,

–  інші надходження,  не заборонені чинним законодавством України.

Матеріально-технічна база закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.

Майно НВК  № 10 складають основні фонди  (приміщення, обладнання тощо) та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу. Майно  належить  закладу  на правах оперативного управління  відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу.

Згідно рішення сесії  Кузнецовської міської ради від 17.05.2002 року  № 19 «Про вилучення і надання земельних ділянок в постійне користування МВ УМВС України в Рівненській області,   управлінню освіти та міському комунальному підприємству» закладу передано в оперативне  управління присадибну ділянку площею 1,03 га, де розміщуються спортивний та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.                                                                       Фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надання необхідних будівель з обладнанням і матеріалами, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування забезпечує засновник закладу – Вараська міська рада.                                                           На 01.01.2020 в НВК № 10 налічується  6  комп’ютерів (2002, 2006, 2009, 2015, 2016 року випуску), 7 ноутбуків(1 шт.- 2013, 2 шт.- 2016 року випуску, 2 шт.- 2018 року випуску, 2 шт.- 2019 року випуску).  Вся комп’ютерна техніка підключена до мережі Інтернет через проводовий і безпроводовий зв`язок.

Із них використовуються:

  • 4 шт.- для управлінської діяльності: директором, заступником директора  з навчальної  роботи, завідувачем господарства,  вихователем-методистом,
  • 1 шт. – для діловодства і кадрової роботи, входу в системи «Курс.Дошкілля», «Курс.Школа» , «Електронна реєстрація в ДНЗ»: діловодом,
  • 1 шт.- медичним персоналом,
  • 1 шт.  – у музичному залі,
  • 2 шт. (ноутбуки) – для ефективної організації освітнього процесу у дошкільному підрозділі,
  • 2 шт. (ноутбуки) – для ефективної організації освітнього процесу у шкільному підрозділі,
  • 2 шт. (ноутбуки) – для ефективної організації бухгалтерського обліку і роботи тендерного комітету закладу.

У наявності  в закладі є 8 МФУ ( 1-2007 р.в., 1- 2015 р.в., 2-2017 р.в., 2-2019 , 2-2020 р.в.), 3  проєктори ( 1  шт в музичному залі- 2013 р.в., 2 шт в 2-х класах НУШ-2018 рв.), 5 принтерів (2007, 2008,2013 р.в.,2018, 2020 б\в р.в.), 1 ксерокс на А-3 (2011 р.в.), 3 музичні центри (2009, 2013(б\в), 2015 (б\в) р.в.), , 3 портативні колонки (2- 2018 р.в., 1-2020  р.в.), 1 цифровий фотоапарат (2010 р.в.), 5 ламінаторів – ( 1- 2008 р.в., 1-2018,2 – 2019 р.в., 1-2020 р.в.), 3 телевізори ( 2008, 2013, 2016 р.в.), двоє із яких підключені до мережі Інтернет через безпроводовий зв`язок і використовуються   в кабінеті психолога і методичному кабінеті, 2 інтерактивні дошки ( 2018 р.в.), 1 документ-камера ( 2018 р.в.), які використовуються в 2 класах НУШ, 1 сервер (2020 р.в.)для банківських програм.

Благодійна та спонсорська допомога НВК №10 надається  у вигляді товарів, робіт і послуг. Подаровані закладу товарно-матеріальні цінності своєчасно оприбутковуються комісією закладу по оприбуткуванню дарунків та ставляться на бухгалтерський облік.

Фонд підручників закладу складає 2199 примірників, художньої літератури – 140 примірників, періодичних видань – 6. Забезпеченість підручниками за предметами: 80%.