Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Матеріально-технічне оснащення та забезпечення закладу

Фінансово-господарська діяльність НВК № 10 здійснюється у відповідності до її кошторису. Заклад є неприбутковою організацією.

Джерелами фінансування НВК №10  є:

–   кошти  засновника;

– кошти  відповідних бюджетів, що надходять у розмірі,   передбаченому нормативами фінансування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;

–   кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

–   благодійна допомога у вигляді товарів, робіт, послуг,

–  інші надходження,  не заборонені чинним законодавством України.

Матеріально-технічна база закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.

Майно НВК  № 10 складають основні фонди  (приміщення, обладнання тощо) та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу. Майно  належить  закладу  на правах оперативного управління  відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу.

Згідно рішення сесії  Кузнецовської міської ради від 17.05.2002 року  № 19 «Про вилучення і надання земельних ділянок в постійне користування МВ УМВС України в Рівненській області,   управлінню освіти та міському комунальному підприємству» закладу передано в оперативне  управління присадибну ділянку площею 1,03 га, де розміщуються спортивний та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надання необхідних будівель з обладнанням і матеріалами, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування забезпечує засновник закладу – Вараська міська рада.

        На 01.09.2018 в НВК № 10 налічується  6  комп’ютерів (2002, 2006, 2009, 2015, 2016 року випуску), 3 ноутбуки (1 шт.- 2013, 2 шт.- 2016 року випуску), вся компютерна техніка підключена до мережі Інтернет через проводовий і безпроводовий зв`язок.

Із них використовуються:

  • 4 шт.- для управлінської діяльності: директором, заступником директора  з навчально-виховної роботи, завідувачем господарства,  вихователем-методистом,
  • 1 шт. – для діловодства і кадрової роботи, входу в системи «Курс.Дошкілля», «Курс.Школа» , «Електронна реєстрація в ДНЗ»: діловодом,
  • 1 шт.- медичним персоналом,
  • 1 шт. (ноутбук) – практичним психологом,
  • 1 шт. (ноутбук) – для ефективної організації освітнього процесу у дошкільному підрозділі,
  • 1 шт. (ноутбук)  – для ефективної організації освітнього процесу у шкільному підрозділі.

У наявності  в закладі є 4 МФУ ( 1-2007 р.в., 1- 2015 р.в., 2-2017 р.в.), 1 мультимедіапроектор (2013 р.в.), 3 лазерних  принтерів (2007, 2008,2013 р.в.), 1 ксерокс на А-3 (2011 р.в.), 3 музичні центри (2009, 2013(б\в), 2015 (б\в) р.в.),  1 цифровий фотоапарат (2010 р.в.), 1 ламінатор (2008р.в.), 3 телевізорів ( 2008, 2013, 2016 р.в.), двоє із яких підключені до мережі Інтернет через безпроводовий зв`язок і використовуються   для ефективного проведення уроків у 1-4 класах закладу.

Благодійна та спонсорська допомога НВК №10 надається  у вигляді товарів, робіт і послуг. Подаровані закладу товарно-матеріальні цінності своєчасно оприбутковуються комісією закладу по оприбуткуванню дарунків та ставляться на бухгалтерський облік.

Фонд підручників – 2199 примірників, художньої літератури – 140 примірників, періодичних видань – 6. Забезпеченість підручниками за предметами: 80%.