Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Нормативна база: навчання дітей з особливими освітніми потребами

Закони України:

“Про загальну середню освіту”

“Про реабілітацію інвалідів в Україні”

“Конвенція  про права  інвалідів (укр/рос)”

“Про основи соціальної захищеності інвалідів в  Україні”

Закон України «Про освіту» №1144-12 від 04.06.91 (із змінами)

Закон України «Про дошкільну освіту» від 20.12.2001 (зі змінами)

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (№2442-17 від 06.07.2010)

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» (№ 4213-VI від 22.12.2011)

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (№ 1324 – VІІ від 5 червня 2014 року)

Укази Президента України:

Указ Президента України №926/2010 від 30 вересня 2010 р. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

Указ Президента України № 588/2011 від 19 травня 2011 р.  «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 479 «Про внесення змін в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (Із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 780 від 27.08.2010)

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України №346  від 14.04.1997 р. та № 963 від 14.06.2000 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», визначає оптимальний зміст та обсяг навчального навантаження для дітей з особливими освітніми потребами у поєднанні з корекційно-розвитковою роботою

Постанова Кабінету Міністрів України № 734 від 08.08.2012 «Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації» (Положення про школу соціальної реабілітації, Положення про професійне училище соціальної реабілітації)

“від 16 червня 1995 р. N 433” Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

“від  20 липня 1996 р. N 767” Про реалізацію Конвенції  ООН  про  права  дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку  дітей,  Національної  програми “Діти України” та  підготовку  щорічної  державної доповіді про становище дітей в Україні “

“від 17 жовтня 2007 р. N 1242 “Про затвердження Державної цільової соціальної  програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування “

 від 5 квітня 1994 р. N 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”

“від 26 серпня 2002 р. N 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”

“від 22 листопада 2004 р. N 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”

“від 27 серпня 2010 р. N 780 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 585”

“від 29 липня 2009 р. N 784 “Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки “Безбар’єрна Україна”

“від 25 серпня 2004 р. N 619-р  ” Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю “

“від 15 серпня 2011 р. N 872 “Про затвердження Порядку  організації інклюзивного навчання  у загальноосвітніх навчальних закладах “

“від 13 жовтня 1993 р. N 859 “Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації “

“від 5 липня 2004 р. N 848 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку “

“від 16 червня 1998 р. N 909 “Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування “

Накази Міністерства:

Наказ МОН від 26.09.2016 № 1148 “Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими потребами”

Наказ МОН від 31.12.2015 № 1436 “Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі”

Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.2010 «Концепція розвитку інклюзивної освіти»

Наказ МОНмолодьспорту України №1205 від 06.12.2010 р., зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 р. за №1308/18603 «Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти України №135 від 13.05.1993р. «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України №278 від 20.08.1996р. «Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)», із змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 № 133від 16.04.2014 № 460

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 504 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», із змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 № 701

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2015 № 44 «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Наказ Міністерства № 134 від 12.02.2015 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

Наказ Міністерства № 828 від 15.07.2014 “Про внесення змін у додатки 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80”

Наказ Міністерства №701 від 11.06.2014 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 22.04.2014 № 504”

Спільний наказ  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерство соціальної політики України № 995/557 від 10.09.2012 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.09.2012 №1629/21941 “Про  затвердження  Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування “

Спільний наказ  Міністерство освіти і науки України та Національна академія педагогічних наук України № 346/50 від 09.04.2014 р. “Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико- педагогічних консультацій”

від 11.02.2014 № 133 «Про внесення змін до додатку 5 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80»

від 13.12.2013 № 1772 «Про ліквідацію шкіл соціальної реабілітації»

від 28.05.2013 № 621 «Про створення експертно-консультативної ради з питань аутизму»

від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»

від 04.06.2013 № 680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»

від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»

від 17.09.2013 № 1312 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607»

від 09.12.2013 № 1723 «Про діяльність санаторних та спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів»

від 29.10.2013 № 1517 «Про розроблення навчального забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»

від 11.02.2014 р №133 “Про внесення змін до додатку 5 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 №80”

від 28.01.2014 р. № 80 “Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)”

“від 01.10.2012 р. №1063 “Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року”

“від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814″ Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр”

“від 23.06.2011 р. № 623/61 “Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації”

“від 28.10.2010 р. № 1018 “Про затвердження Плану заходів щодо оптимізації мережі, фінансування загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації”

“від 15.09.2008 р. № 852″Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

“від 01.06.2005 р. № 242/329″Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”

“від 21.12.2009 р. № 1153″Про заходи МОН  на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від  3 грудня 2009 року № 1482-р  “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року”

“від 05.05.1997 р. № 137/131″Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання”

“від 11.09.2009 р. № 855″Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009- 2012 роки”

“від 21.12.2009 р. № 1152″Про проведення дослідно-експериментальної роботи “Соціалізація особистості дитини в умовах реформованої спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату”

“від 05.12.2008 р. № 1105″Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

“від 27.06.2008 р. № 587″Про проведення експерименту щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах ПІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування”

“від 27.12.1994 р. № 362″Про затвердження Інструкції  про  порядок  оформлення  особових справ неповнолітніх, які    направляються    до    спеціальних загальноосвітніх   шкіл   та  спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків,які потребують особливих  умов  виховання”

“від 10.06.2011 р. № 568″Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями”

“від 11.09.2009 р. № 852″Про введення навчального предмету „Українська жестова мова” та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

від 05.10.2009 р. № 915″Про затвердження заходів на виконання II етапу Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

“від 09.12.2010 р. № 1224″Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами  у загальноосвітніх навчальних закладах”

Листи Міністерства:

Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів»

Лист МОН України від 21.04.2016 № 1/9-202 «Про порядок нарахування та виплати грошової допомоги випускникам шкіл-інтернатів»

Лист МОН України від 30.11.2015 № 1/9-575 «Про виїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон»

Лист Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти від 07.09.2015 № 2.1/10-39

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-456 від 18.06.2012 «Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-384 від 18.05.2012 «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання»

Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

Лист Міністерства № 1/9-430 від 28.08.2014 р. «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413»

від 04.09.2014 № 1/9-445 «Про забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення антитерористичної операції»

від 13.08.2014 № 1/9-414 “Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів”

від 13.08.2014 № 1/9-413 “Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку”

від 20.05.2014 № 1/9-256 “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

від 19.05.2014 № 1/9-255 “Про організацію оздоровлення вихованців інтернатних закладів влітку 2014 року”

від 18.03.2014 № 1/9-150 “Про завершення навчального року у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах”

від 26.07.2012 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

від 25.09.2012 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

від 28.09.2013 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»

від 02.01.2013 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

від 31.01.2013 1/9-66 «Щодо організації роботи інтернат них закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

від 11.04.2013 1/9-273 «Про посилення профілактичної роботи в інтернатних закладах»

від 08.08.2013 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

від 27.07.2012 р. № 1/9-532 “Про посилення профілактичної роботи в інтернатних закладах”

“від 02.04.2012 р. № 1/9-245 “Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах”

“від 07.10.2010 р. № 1/9-888 “Про запобігання ГРВІ у інтернатних закладах”

“від 16.07.2009 р. № 1/9-482 “Про недопущення безпідставного скорочення мережі логопедичних пунктів”

“від 15.09.2010 р. № 1/9-628 “Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України”

“від 15.04.2011 р. № 1/9-284 “Про створення, реорганізацію та ліквідацію загальноосвітніх навчальних закладів”