Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Наказ управління освіти “Про результати державної атестації навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» № 10 Кузнецовської міської ради Рівненської області”

                                                                 

 УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

      УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ   ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

                                             

Н А К А З

 

 27.02.2017                                  Вараш                                       № 52

 

 

Про результати державної атестації

навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня

школа І ступеня» № 10

Кузнецовської міської ради Рівненської області

 

 

Відповідно до  частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, плану-графіка атестації навчальних закладів міста Кузнецовська на 2015-2025 роки, затвердженого  наказом управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 22.01.2015 №14, керуючись Положенням про управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, затвердженим рішенням Кузнецовської міської ради  від 04.04.2014 № 1221, зі змінами, відповідно до рішення Кузнецовської міської ради від 15.12.2015 № 38 «Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 04.04.2014 №1221», наказу управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 22.12.2016  № 288 «Про проведення державної атестації навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня № 10» Кузнецовської міської ради Рівненської області  в термін з 30.01.2017 по 17.02.2017 здійснено атестаційну експертизу навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» № 10 Кузнецовської міської ради Рівненської області.

Атестаційну експертизу діяльності навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10   атестаційна комісія здійснила за такими напрямками (питаннями):

– відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства;

– створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів;

– забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів (вихованців);

– дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень (розвитку) учнів;

– організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників;

– наявність бібліотеки та/або використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі;

– загальний стан  території, будівель та приміщень навчального закладу;

–  створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу;

– організація харчування дітей, учнів;

– забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів (вихованців);

– створення умов для задоволення потреб учнів (вихованців) у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи;

– забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу);

– роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Під час вивчення вказаних питань опрацьовано документи закладу, проводились контрольні випробування (тестування, контрольні роботи); анкетування, спостереження, бесіди з учасниками навчально-виховного процесу закладу. За результатами атестаційної експертизи атестаційною комісією підготовлено Висновок щодо результатів атестаційної експертизи навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» № 10 Кузнецовської міської ради Рівненської області та рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг  (далі Висновок та рекомендації).

Виходячи  з вищевикладеного , враховуючи  Висновок та рекомендації атестаційної комісії ,

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити Висновок щодо результатів атестаційної експертизи навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10 Кузнецовської міської ради Рівненської області.
  2. Визнати навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» № 10 Кузнецовської міської ради Рівненської області атестованим.
  3. Розглянути питання про результати атестаційної експертизи навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» № 10 Кузнецовської міської ради Рівненської області на нараді керівників закладів освіти.
  4. Директору навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» № 10 (А.Саковець ):

4.1. До 30.03.2017 довести до відома трудового колективу і батьківської громадськості закладу рішення про державну атестацію закладу та  оприлюднити його в засобах масової інформації і на офіційному веб-сайті закладу.

4.2. До 25.03.2017  провести аналіз рекомендацій, розробити план заходів щодо виконання рекомендацій за наслідками атестаційної  експертизи  в  закладі та  взяти до неухильного  виконання.

Згідно вказаних термінів

4.3. Інформувати про  хід  виконання рекомендацій за  наслідками атестаційної  експертизи  в  закладі на нараді керівників закладів освіти.

  1. Комунальній установі «Кузнецовський міський методичний кабінет закладів освіти» (Н.Кремінській) до 01.05.2017 надати методичну допомогу адміністрації та педагогічним працівникам навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» № 10 з питань виконання  рекомендацій  за  наслідками атестаційної  експертизи закладу .
  2.  Заступнику начальника управління (А.Горайчуку):

6.1. До 10.03.2017 організувати оприлюднення результатів атестації  навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» № 10 на веб-сайті управління.

6.2. До  лютого 2018 року організувати перевірку виконання рекомендацій за результатами атестаційної експертизи навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» № 10.

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління А.Горайчука.

 

 

Начальник управління                                                           О.Корень