Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

                                                                                       Додаток  до наказу

                                                                                             по дошкільному закладу-школі № 10

                                                                                       від 03.01.2017 року № 11

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ                                                                          

03.01.2017    1                                          

на   2017   рік

 

Індекс справи Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ (томів, частин) Строк  зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітка
01. Управлінська діяльність  

 

01-01 Статут дошкільного закладу-школи №10 До ліквідації закладу, ст. 28
01-02 Документи про створення   закладу, його реорганізацію, перейменування До ліквідації закладу
01-03 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Постійно,

ст. 31-а

01-04 Документи (акти, доповідні записки, довідки) про державну атестацію дошкільного закладу-школи №10 До ліквідації закладу
01-05 Документи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном закладу До ліквідації закладу
01-06 Технічний паспорт закладу До ліквідації закладу
01-07 Контрольно-візитаційна

книга

5 р.
01-08 Книга прийому та передачі справ при зміні керівника закладу До ліквідації закладу
01-09 Приймально-здавальні акти з усіма додатками (за виключенням інвентаризаційних документів), складені в разі зміни:

– директора,

– відповідальних працівників

 

 

 

 

 

 

Постійно

ст. 55-а;

З роки

ст. 55- б

Після зміни відповідаль­них праців­ників
01-10 Колективний договір До ліквідації закладу,

ст. 395

01-11 Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу 1 рік після заміни новими ст..397
01-12 Номенклатура справ дошкільного закладу-школи №10

 

5 р., ст. 112, після заміни новою та за умови складення зведених описів справ
01-13 Накази з основної діяльності 75 р., ст. 16
01-14 Накази з адміністративно- господарських питань 5 р., ст. 16
01-15 Накази з кадрових питань (особового складу) тривалого строку зберігання 75 р., ст. 16
01-16 Накази з кадрових питань (особового складу) тимчасового строку зберігання 10 р., ст. 16
01-17 Книга реєстрації наказів з основної діяльності 75 р. , ст. 16
01-18 Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань 5 р., ст. 16
01-19 Книга реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) тривалого строку зберігання 75 р., ст. 16
01-20 Книга реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) тимчасового строку зберігання 10 р., ст. 16
01-21 Протоколи виробничих нарад  дошкільного закладу-школи №10 5 р.,ст. 14
01-22 Книга реєстрації протоколів виробничих нарад 5 р.,ст. 14
01-23 Протоколи   загальних зборів працівників дошкільного закладу-школи №10 5 р.,ст. 14
01-24 Книга реєстрації протоколів загальних зборів працівників дошкільного закладу-школи №10 5 р.,ст. 14
01-25 Протоколи батьківських зборів дошкільного закладу-школи №10 5 р.
01-26 Книга реєстрації протоколів батьківських зборів дошкільного закладу-школи №10 5 р.
01-27 Протоколи   засідань батьківського комітету дошкільного закладу-школи №10 5 р.
01-28 Книга реєстрації протоколів засідань батьківського комітету дошкільного закладу-школи №10 5 р.
01-29 Документи щорічного звітування директора дошкільного закладу-школи №10 До ліквідації закладу
01-30 Статистичні звіти   з усіх основних видів діяльності закладу До ліквідації закладу
01-31 Документи    перевірок діяльності   закладу 10 р., ст. 77
01-32 Протоколи засідань педагогічної ради закладу 10 р.,

ст. 14 а

01-33 Книга реєстрації протоколів   засідань педагогічної ради дошкільного закладу-школи №10

 

10 р. ,

ст. 14 а

01-34 Журнал реєстрації вхідних документів 3 р. ст.122
01-35 Журнал реєстрації документів, створених закладом  

3 р., ст.122

01-36 Протоколи засідань атестаційної комісії дошкільного закладу-школи №10 10 р.,ст.640
01-37 Книга реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії дошкільного закладу-школи №10 10 р.,ст.640
01-38 Штатний  розпис закладу 75 років,

ст. 525

01-39 Книга (журнал) внутрішнього контролю (ведеться у довільній формі) 5 років
01-40  Посадові (робочі) інструкції працівників закладу 5 р.,

ст.43

01-41  Журнал прибуття (вибуття) дітей  у заклад До ліквідації закладу
01-42 План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період 5 р. ст. 157
01-43 Робочий навчальний план дошкільного закладу-школи №10 Постійно

ст. 552

01-44 Перспективний план роботи  закладу 5 р. ст. 157
01-45 Правила, положення До заміни новими
01-46 Кошториси, плани та аналізи використання коштів 5 р.
01-47  Накази управління освіти з кадрових питань 5 р.
01-48 Книга реєстрації наказів управління освіти з кадрових питань 5 р.
01-49  Протоколи засідань ради закладу 5 р.
01-50 Книга реєстрації протоколів засідань ради закладу 5 р.
02.  Робота з кадрами та громадянами

 

02-01 Книга обліку особового складу працівників 75 р.,

ст.503

 
 02-02 Графіки роботи працівників дошкільного закладу-школи №10 3 р.,ст.391

 

 
02-03 Трудові книжки працівників До запитання, незатребувані – не менше 50 років,

ст. 539

 
02-04 Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них Постійно,

ст. 509

02-05 Особові справи   працівників Після звільнення 75 років
02-06 Особові картки працівників

(форма П-2)

75 років,

ст. 521

02-07 Графік відпусток працівників З роки,

ст. 508

02-08 Списки   працівників Постійно, ст.49-а
02-09 Табель виходу працівників на роботу   1 рік,

ст. 515

02-10 Журнал обліку особистого прийому громадян 3 р., ст.125
02-11 Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян 5 р., ст.124
02-12 Звернення, пропозиції, заяви, скарги громадян  5 років,

ст. 28-б

02-13 Листування з Центром зайнятості З р.
02-14 Журнал обліку видачі довідок працівникам 5 р. , ст.132
02-15 Журнал обліку видачі довідок батькам 5 р. ст. 132
02-16 Журнал обліку видачі батькам направлень 5 р. ст. 132
02-17 Журнал обліку робочого часу працівників 3 р ст.408
02-18 Протоколи засідань комісії Фонду соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності працівників 75 років, ст. 513-в
02-19 Журнал реєстрації телефонограм, факсограм 1 рік

ст. 102

02-20 Вхідні документи

 

3 р. ст.122
02-21 Документи, створені закладом

 

3 р., ст.122
03. Медичне обслуговування та харчування  дітей                                

      

03-01 Медична карта дитини  (ф. 026/о) 1р., ст. 722 Після вибуття дитини  з закладу
03-02 Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о) Зр.
03-03 Індивідуальні карти  імунізації  дітей (ф. 063-1/о) До вибуття

дитини з закладу

03-04 Журнал обліку профілактичних щеплень Зр.
03-05 Журнал обліку інфекційних захворювань Зр.
03-06 Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання 1р.
03-07 Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення Зр.
03-08 Матеріали медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей 1р.
03-09 Санітарні книжки працівників До запитання, не затребувані- не менше 50 років
03-10 Журнал  відвідування дітьми закладу 3 роки, ст. 733
03-11 Книги  бракеражу готової продукції 1 р.
03-12 Книга бракеражу сирої продукції 1 р.
03-13 Книга складського обліку продуктів харчування 2 р.
03-14 Журнал заявок на продукти  харчування 1 р.
03-15 Журнал обліку виконання норм харчування 1 р.
03-16 Журнал обліку відходів продуктів харчування 2 р.
03-17 Перспективне меню 1 рік, ст. 738
03-18 Картотека страв 1 рік, ст. 809
03-19 Звіти про медичну роботу 1 рік, ст.297
04. Організація пожежної безпеки, цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

04-01 Протоколи перевірок знань працівників з цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 5 р., ст. 436
04-02 Нормативно-правові документи   з   охорони праці До заміни новими
04-03 Нормативно-правові документи   з  пожежної безпеки До заміни новими
04-04 Інструкції з   пожежної безпеки 3 роки після заміни новими
04-05 Інструкції з  безпеки життєдіяльності 3 роки після заміни новими
04-06 Інструкції з   охорони праці 3 роки після заміни новими
04-07 Матеріали підготовки  персоналу, дітей з   цивільного захисту 3 роки після заміни новими
04-08 Акти готовності  закладу до роботи в новому навчальному році 3 роки, ст.. 159
04-09 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці  і безпеки життєдіяльності 10 років, ст.. 481  
04-10 Журнал реєстрації вступного інструктажу 10 р.
04-11 Журнал реєстрації інструктажів   з пожежної безпеки 10 р.
04-12 Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці 10 років, ст.. 481  
04-13 Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці 10 років, ст.. 481  
04-14 Матеріали розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу 75 років, ст.. 479
04-15 Матеріали розслідування нещасних випадків невиробничого характеру 45 років, ст.. 479
04-16 Матеріали  розслідування нещасних випадків, що сталися на виробництві 45 років 1,
ст..453
1По­в’я­за­ні із  люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми – постійно
04-17 Журнал реєстрації нещасних випадків,  що сталися  з  вихованцями, учнями 75 років, ст.. 479
04-18 Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

на виробництві

45 років 1
ст..453
1По­в’я­за­ні із  люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми – постійно
04-19 Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

 

45 років, ст.. 479
04-20 Нормативно-правові документи з цивільного захисту 3 роки
05. Електробезпека,   енерго- та теплозбереження

 

  1 рік, ст.835 Ст. м/с
05-01 Документи   з питань електробезпеки До заміни новими
05-02 Документи з питань     енергозбереження До заміни новими
05-03 Документи з питань      теплозбереження До заміни новими
05-04 Документи про стан та випробування системи опалення при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 5 р.
05-05 Протоколи перевірок захисного заземлення, ізоляції електромережі, випробування засобів індивідуального захисту   закладу 5 р.
06. Навчально-виховна та науково-методична робота

  

06-01 Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників 5 р.
06-02 План роботи вихователя- методиста З р.
06-03 Матеріали різних форм методичної роботи з педагогічними кадрами 5 р.
06-04 Матеріали засідань педагогічної ради закладу 5 р.
06-05  Книги обліку (посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо) З р.
06-06 Картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних фахових видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду методичного кабінету закладу З р.
06-07 Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної роботи та заходи щодо її вдосконалення 10 р.
06-08 Особові справи учнів 3 роки1,

ст. 494б

Після закінчення або вибуття
06-09 Алфавітна книга запису учнів   75 років,

ст. 525

 

 
06-10 Книга обліку  та видачі Похвальних листів 10 років після закінчення книги
06-11 Класні журнали 5 років,ст. 590  
06-12 Журнал обліку пропущених і замінених уроків 5 років,
ст. 630
06-13 Протоколи засідань методичної ради  закладу 5 років,
ст. 636
06-14 Документи щодо проведення державної підсумкової атестації учнів 5 років, ст. 575
06-15 Письмові роботи учнів з ДПА

 

     1 рік, ст. 603  
06-16 Річні контрольні роботи учнів     1 рік, ст. 605
06-17 Журнал групи продовженого дня     5 років, ст. 333
06-18 Журнал планування та обліку роботи гуртків 5 років,ст. 332
06-19 Матеріали щодо проведення атестації педагогічних та інших працівників закладу.     10 р.,ст.636
06-20 Навчальні   програми

 

До заміни новими, ст.20
06-21 Протоколи засідань методичних об’єднань та документи до них 5 р.
06-22 Документи (інформації, доповідні записки, аналізи) про стан викладання базових предметів        5 років,

ст. 316

06-23 Документи   про роботу  бібліотеки  закладу 3 роки,

ст. 863,867

06-24 Інвентарна книга бібліотечного фонду школи До ліквідації бібліотеки ,

ст. 869

06-25 Документи   про роботу гуртків

 

3 роки,ст.352
06-26 Документи   про організацію харчування учнів  3 роки, ст.797
06-27 Документи про ГПД

 

3 роки
07.  Фінансово-господарська діяльність

 

07-01 Паспорт санітарно-технічного стану   закладу Постійно,ст. 572
07-02 Протоколи комісії   по інвентаризації   матеріальних цінностей закладу З р., ст. 345
07-03 Протоколи комісії   по оприбуткуванню і списанню   матеріальних цінностей закладу З р., ст. 345
07-04 Журнал огляду стану будівлі До ліквідації закладу
07-05 Журнал періодичних комплексних оглядів технічного стану будівлі, споруд 3 роки, ст. 1154
07-06 Акти приймання й передачі будівель, приміщень, земельних ділянок у постійне користування Постійно,

ст. 1150-а

07-07 Інвентарні картки обліку основних засобів З роки,ст. 318 1Після ліквідації основних засобів
07-08 Нормативні документи з питань фінансово-господарської діяльності закладу До заміни новими
8. Архів

 

8-01 Справи архівного фонду закладу      (описи справ постійного і тимчасового строків зберігання, акти прийому-передачі справ на державне збереження, акти про знищення документів) Постійно,

ст. 109-а,б,

37-д

8-02 Протоколи експертної комісії 3 роки, ст. 15-а
8-03 Книга реєстрації протоколів експертної комісії Постійно,

ст. 100-а

8-04 Описи справ постійного зберігання Постійно
ст. 137а
8-05 Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу 3 роки1

ст. 137

1  Після знищення справ

 

Діловод                                                                                         _________ О.ЧУМАК

 03   січня  2017 р.

Відповідальний за архів

____________О.ЧУМАК

 

СХВАЛЕНО                                                                                    ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання                                                                      Голова експертної комісії

експертної комісії                                                                         управління освіти

дошкільного закладу-                                                                  виконавчого комітету

школи № 10                                                                                    Кузнецовської міської ради

________________________

03.01.2017  № 01                                                                                                            2017 р.

Залишити відповідь