Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Освітня програма дошкільного підрозділу НВК № 10 у 2020-2021 навчальному році

СХВАЛЕНО                                                                        

на засіданні педагогічної  ради НВК №10

(протокол № 06 від 31.08.2020)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 01.09.2020 №67

Директор Тетяна МОРОЧЕНЕЦЬ

Освітня програма

дошкільного підрозділу

навчально-виховного комплексу

«Дошкільний навчальний заклад –

загальноосвітня школа І ступеня « № 10

Вараської міської ради

у 2020-2021 навчальному році

ВСТУП

Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» №10 Вараської міської ради Рівненської області є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні та  спеціальні рахунки в органах Державного казначейства, печатку і штампи  встановленого зразка, бланки з власними реквізитами. Основною метою дошкільного підрозділу  НВК № 10 є забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти,  задоволення потреб у нагляді, догляді,  оздоровленні, корекції мовленнєвого розвитку, інклюзії, розвитку, вихованні  та  навчанні  дітей   дошкільного віку,  створення умов для їх фізичного, розумового та  духовного розвитку.

Освітня програма розроблена відповідно до вимог розділу  IV статті 33  Закону України «Про освіту», Розділу  IV статті 23  Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 6 статті 12 ФЗ № 273 «Про освіту» від 29.12.2012 року, беручи  за основу Базовий компонент дошкільної освіти та з урахуванням комплексних, корекційних та парціальних  програм дошкільної освіти.

Освітня діяльність в закладі дошкільної освіти  у 2020-2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року № 960-р «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446, власного статуту та інших чинних нормативно-правових документів в сфері дошкільної освіти.

Також важливими для організації освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році будуть листи  МОН України від 30.07.2020 року № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» та  від 22.07.2020 № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» .

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19),  освітній процес буде організовуватись з урахуванням Постанови МОЗ від 21.05.2020 року № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», та  Постанови МОЗ від 30.07.2020 року № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листах Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОУГО-19».

Пріоритетними завданнями  НВК № 10  у 2020-2021 навчальному році є:

1. SТЕМ- освіта  дітей дошкільного віку та учнів початкової школи  як  новий  інтегрований  підхід  до  розвитку особистості.

2. Відповідальне ставлення до праці кожного члена суспільства як запорука успішного розвитку держави.

3. Економічна соціалізація дошкільників, учнів  як важливий елемент    їх життєвого успіху.

Заклад реалізовує IV етап науково-методичної проблеми: «Формування ключових компетентностей учнів, вихованців, педагогів на засадах кращих традицій європейського громадянського суспільства».

Шляхи реалізації:

– організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, виставках, науково-практичних конференціях для учасників освітнього процесу;

– організація дієвої самостійної роботи педагогів із визначеної проблеми;

проведення відкритих занять, уроків,  майстер-класів, педагогічного вернісажу «Перлини педагогічної майстерності»;

– підготовка й публікація методичних розробок щодо роз’яснення основних завдань, ідей роботи над проблемою;

–  діагностика стану й ефективності освітнього процесу в НВК №10;

– обговорення досвіду роботи вчителів, спрямування їх роботи на вирішення ключових завдань проблеми;

– удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація діяльності шкільних методичних формувань;

– забезпечення ефективної роботи творчих груп.

Предметом діяльності дошкільного підрозділу є надання загальнодоступної безкоштовної дошкільної освіти.

На 01.09.2020 рік в дошкільному підрозділі НВК№10 працює 33 педагоги, з них:

– вихователь-методист -1 штатна одиниця;

– вихователі – 24 штатних одиниці;

– музичні керівники – 2,5 штатні одиниці;

– інструктор з фізичної культури – 1,25 штатних одиниць;

– учитель-логопед – 3 штатні одиниці;

– практичний психолог – 1 штатна одиниця;

– асистент вихователя – 2 штатні одиниці.

Вакантні місця: вихователь – 1 штатна одиниця.

СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Основними  формами  організованої  освітньої  діяльності  дітей дошкільного віку  є  щоденні фронтальні заняття для груп загального розвитку, фронтальні та підгрупові  заняття для спеціальних груп, індивідуальні корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами інклюзивних груп,  індивідуально-групові  уроки Монтессорі   різної пізнавальної  та  продуктивної  спрямованості  залежно  від  віку  дітей;  гурткова  робота.

Протягом тижня у кожній віковій групі організовані  ігри  різних  видів,  спостереження,  прогулянки,  дослідно-експериментальна, художньо-продуктивна,  театралізована  діяльність. 

Для  планування та організації роботи   груп дошкільного підрозділу закладу у 2020-2021 навчальному році визначити таку назву (номенклатуру) занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти:

Назва (номен- клатура) заняттяОсвітні лінії Базового компоненту дошкільної освітиСкладова  Базового компоненту дошкільної освітиВзаємозв’язок з початковою школою (освітня галузь у навчальному плані 1-4 класів)
Фізкультура«Особис тість дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини»Інваріантна складоваЗдоров’я і фізична культура /Фізкультурна
Музика«Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складоваМистецтво\ мистецька
Малювання«Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складоваМистецтво\ мистецька
Ліплення«Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складоваМистецтво\ Мистецька Технології\ Технологічна
Аплікація«Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складоваМистецтво\ Мистецька Технології\ Технологічна
Художня літера тура«Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини»Інваріантна складоваМови і література/ Мовно- літературна  
Сенсори ка«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини»Інваріантна складоваМатематика/ Математична
Математика«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» «Гра дитини»Інваріантна складоваМатематика/ Математична
Рідна природа«Дитина у природно му довкіллі», «Гра дитини»Інваріантна складоваПриродознав ство\ Я досліджую світ
Дитина у світі  «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складоваСуспільство знавство\ Я досліджую світ
Мовлення дитини«Мовлення дитини», «Гра дитини», «Дитина в соціумі»Інваріантна складоваМови і література/ Мовно- літературна  
Грамота«Мовлення дитини» , «Гра дитини»Інваріантна складоваМови і література/ Мовно- літературна  
Художньо-мовленнєве«Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини»Інваріантна складоваМови і література/ Мовно- літературна  

Варіативна складова Базового компонента:

Варіативна складова Базового компонента:

Назва (номен клатура) заняття, гурткаОсвітні лінії Базового компоненту дошкільної освітиСкладова  Базового компоненту дошкільної освітиВзаємозв’язок з початковою школою (освітня галузь у навчальному плані 1-4 класів)
 «Funny Tongue»«Іноземна мова», «Гра дитини»Варіативна складоваМови і література/ Мовно- літературна
Читайлик«Мовлення дитини» , «Гра дитини»Варіативна складова 

Зайнятість  дітей  за  цими  формами рівномірно  розподіляється  протягом  їх  перебування  в  закладі  з  урахуванням  віку, працездатності  в  різний  час,  можливості  поєднання  з  іншими  видами  діяльності відповідно  до  завдань  освітнього  процесу.  Цілісне  бачення  та  структура  тематичних тижнів/лексичних тем (у спеціальних групах), за якими будується освітній процес, відображаються у перспективному плануванні на навчальний рік за блочно-тематичним принципом. Щоденну організацію освітнього процесу забезпечує календарне планування на засадах інтеграції.

Складовою  освітньої  програми  є  система  занять  з  англійської  мови,  яка реалізується  як  гурткова  робота у різновіковій групі Монтессорі №12,  починаючи  з  молодшого  віку. 

            Для недопущення перевантаження дітей дошкільного віку враховано Гранично допустиме навчальне   навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року  № 446, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 13.05.2015 року № 520/26965

Граничне  навантаження у дошкільних групах НВК №10

у 2020-2021 навчальному році:

ЗаняттяГрупа раннього віку (від 2 до 3 років)Група молодшого віку (від 3 до 4 років)Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) інклюзивна  Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) спеціальнаГрупа старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років)Група старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) спеціальна
Всього101111131314

Тривалість одного заняття у групі:

-для дітей віком від 1 до 3 років – 10-15 хвилин.

-у молодшій групі – не більше 15-20 хвилин;

-у середній – не більше 20-25 хвилин;

-у старшій – не більше 25-30 хвилин.

Тривалість перерв  між  заняттями  становить не  менше  10  хвилин.

            У різновікових групах Монтессорі № 3, 9,1 2 організовані фронтально-індивідуальні уроки тривалістю 1-1,5 год., які варіюються в залежності від запитів та побажань дітей.

Освітня програма дошкільного підрозділу  НВК №10 передбачає досягнення вихованцями  на  кінець  дошкільного  віку  дошкільної  зрілості  та  сукупності компетентностей, що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах шкільного навчання.  

ОБСЯГ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З УРАХУВАННЯМ ВИБОРУ ПРОГРАМ І ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В основі освітнього процесу лежать комплексні та парціальні програми дошкільної освіти. Освітня та корекційна робота у 2020-2021 навчальному році здійснюється за програмами:

  • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» ( 20217  рік )   
  • «Граючись, учимось. Англійська мова. Старший дошкільний вік». Авторська програма та методичні рекомендації     Гунько С. В., Гусак Л. С. Коновалюк 3. В., Крутова О.І., Лещенко З.Б., Стадник Н. Р., Чухнова О. П.    Лист ІМЗО від 01.11.2017. № 21.1/12-Г-727;
  • Навчально- методичний комплект «Граючись, учимось. Англійська в руках дітей старшого дошкільного віку», – корекційна  робота з дітьми з особливими освітніми потребами інклюзивних  груп № 9, 4 гурткова робота у різновіковій групі МОНТЕССОРІ № 12   
  • Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ. Методичний посібник. КОВАЛЬ Л. В., ЛУЦЕНКО І. В., КОМПАНЕЦЬ Н. М.  Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. Лист ІМЗО  18.05.2018 № 22.1 /12-Г-266;

– корекційна робота спеціальних груп №1,2,7 для дітей з тяжкими порушеннями мовлення  – згідно таких навчально-методичних посібників:

Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Навчально-методичний посібник. ТРОФИМЕНКО Л. І.  Наказ МОН України  від 29.04.2016 № 476;

Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників. Навчально-методичний посібник. РІБЦУН Ю.В. Видавництво Мандрівець. Лист ІМЗО від 21.12.2017 №21.1/12 -Г-837.

Освітня програма визначає комплекс основних характеристик дошкільної освіти (обсяг, зміст, передбачувані результати).

Обсяг інваріантної складової відображений  у вигляді таблиці розподілу навчального часу на тиждень фронтальних занять/уроків Монтессорі :

Заняття / Освітні лінії Базового компоненту дошкільної освітиГрупа раннього віку (від 2 до 3 років)Група молодшого віку (від 3 до 4 років)Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) інклюзивна  Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) спеціальнаГрупа старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років)Група старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) спеціальнаРізновікова група Монтессорі (від 3 до 6 (7) років)
Фізкультура/«Особис тість дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини»2222222
Музика/«Дитина у світі культури», «Гра дитини»2222222
Малювання/ «Дитина у світі культури», «Гра дитини»1111111
Ліплення/«Дитина у світі культури», «Гра дитини»0,50,50,50,50,50,50,5
Аплікація/«Дитина у світі культури», «Гра дитини»0,50,50,50,50,50,50,5
Художня літера тура/«Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини»11111
Художньо-мовленнєве/ «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини»  1
Сенсори А/«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини»1
Математика/«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» «Гра дитини»11111
Рідна природа/«Дитина у природно му довкіллі», «Гра дитини»111111
Дитина у світі/«Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури», «Гра дитини»  111111
Мовлення дитини/«Мовлення дитини», «Гра дитини», «Дитина в соціумі»111313
Грамота/«Мовлення дитини» , «Гра дитини»11
Урок Монтессорі/ усі освітні лінії Базового компонента5
Всього:10111113121411

Обсяг варіативної складової відображений  у вигляді таблиці розподілу навчального часу на тиждень підгрупових занятьгуртка :

Гурток / Освітні лінії Базового компоненту дошкільної освітиГрупа раннього віку (від 2 до 3 років)Група молодшого віку (від 3 до 4 років)Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) інклюзивна  Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) спеціальнаГрупа старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років)Група старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) спеціальнаГрупа раннього віку (від 2 до 3 років)
 «Funny Tongue»/ «Іноземна мова», «Гра дитини»1
Читайлик (навчання читання за Людмилою Шелестовю)     1 

В умовах адаптивного карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), освітній процес та  рухову активність проводять  з максимальним дотриманням дистанції між дітьми.   Пріоритет активності  – на   вулиці.

В режимі дня визначений баланс між різними видами діяльності: навчальною, фізичною, художньо-естетичною, трудовою, ігровою та передбачено їх чергування. Так у розкладі занять та діяльності- фізкультурні та музичні заняття проводяться в різні дні. Фронтальні заняття у першу половину дня чергуються між собою з урахуванням різних активностей. У другу половину дня сплановані розваги, ігри, трудові діяльності тощо.

У період адаптації дитини до умов дитячого садка застосовується гнучкий підхід до організації режиму та перебування дитини в  групі залежить від її індивідуальних особливостей.

У спеціальних групах №1, №2,№7 освітньо-корекційна діяльність спланована за  лексичними темами та враховуючи рівень мовлення дітей. На початку навчального року  проводиться обстеження вчителями-логопедами  та вносяться корективи у подальшу фронтально-підгрупову  роботу.

Зміст освітнього процесу в спеціальних та інклюзивних групах базується на індивідуальних особливостях мовленнєвого розвитку кожної дитини з особливими освітніми потребами.

Діти з мовними порушеннями потребують особливої організації корекційно – логопедичної допомоги, зміст, форми і методи якої повинні бути адекватні їх можливостям.

Тому наповнюваність груп не перевищує норм.

Мережа груп дошкільного підрозділу НВК №10 у 2020-2021 навчальному році:

Мережа груп дошкільного підрозділу НВК №10 у 2020-2021 навчальному році:

Вік дітей2-3 (норма 15)3-4 (норма 20)4-5 Інклю зивна  (нор ма 15)  4-5 спеціальна (норма 10)5-6 (норма 20)5-6 спеціальна (норма 10)3-6 інклюзивна різновікова МОНТЕССОРІ (норма 15)3-6 різновікова МОНТЕССОРІ (норма 15)Всього груп/дітей  
Груп21111212  11
Кількість дітей3722191321251532184

У НВК №10 у 2020-2021 навчальному році організоване інклюзивне навчання. Інклюзивне навчання здійснюється відповідно Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в НВК №10. Учасниками освітнього процесу здійснюється діяльність з  дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах №4,9 на основі цього Положення. Крім того діти з особливими освітніми потребами отримують корекційні послуги у Вараському ІРЦ.

ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Групові приміщення розміщені на першому та другому поверхах закладу. На другому поверсі розміщені кабінет практичного психолога та спортивний і музичний зали. У кожній спеціальній групі ( №№ 1, 2, 7) та інклюзивній ( №№ 4, 9) облаштовані міні-кабінети для підгрупової та індивідуальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

В умовах адаптивного карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19) в груповому приміщенні здійснене переформатування розміщення меблів таким чином, щоб забезпечити максимальне фізичне дистанціювання. Здійснюється систематична обробка іграшок дезінфекційними засобами, дозволеними до застосування в навчальних закладах в установленому законодавством порядку.

Всі групові приміщення  обладнано  меблями відповідно зросту дітей, сантехнікою, а також наочно-дидактичними посібниками, художньою літературою, спортивним обладнанням, іграшками тощо.

Прогулянкові майданчики обладнані МАФами. Все обладнання майданчиків закріплено надійно і придатне для використання в освітньому процесі за умови  дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення прогулянок та занять з фізкультури у теплу пору року.

               Для дітей створено необхідні умови для проведення прогулянок, занять з фізичної культури, прогулянкові майданчики відповідають нормам і правилам з охорони праці, безпеки проведення занять, а також віковим особливостям дітей.

               Педагогічний персонал ознайомлений з правилами безпеки та інструкціями з безпеки під час проведення прогулянок з  та занять з фізичної культури, проведені інструктажі по організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19).

При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях педагогами враховується його значимість для становлення особистості дитини, формування її смакових уподобань. Для забезпечення потреби дітей варіативно використовувати простір, виявляти свої інтереси  вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрового, самостійної художньої діяльності, літературно-театрального, пошуково-дослідницького тощо.

При оформленні приміщень педагогами враховано вимоги відповідності предметно-розвивального середовища віковим особливостям вихованців. Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат,  приймаль них кімнат є однією із складових  розвитку естетичних почуттів, естетичних оцінок та естетичного ставлення дитини до оточуючого.

В кольоровій гаммі приміщень для дітей використані теплі та спокійні тони. Цікаві конструкції дитячих меблів в ігрових, навчальних та природничих осередках створюють єдиний ансамбль, який органічно вписується в загальний стиль оформлення закладу в цілому. Так протягом літнього періоду 2020 року був проведений косметичний ремонт та естетичне оздоблення  коридорів, ремонт кабінету психолога, методичний кабінет. Наразі облаштовується ресурсна кімната для індивідуально-підгрупових занять з дітьми з особливими освітніми потребми.

У дошкільному підрозділі  проводиться цілеспрямована робота по підвищенню рівня професійної компетентності педагогів: підвищення кваліфікації у РОІППО організовується відповідно до плану-графіка. Для молодих педагогів організовано наставництво. У методичному кабінеті наявна фахова преса та електронна картотека до неї. А також наявні матеріали досвідів роботи педагогів. 

У 2020-2021 навчальному  році в дошкільному підрозділі використовуємо такі інноваційні методики:

ІнноваціяГрупа  
Метод наукової педагогіки Марії   МОНТЕССОРІГрупи № 3, №9, №12  
Розвивальна гра «Квадрат ВОСКОБОВИЧА»Групи № 2, № 7  
Розвивальна гра «Геоконт ВОСКОБОВИЧА»Група №2
Коректурні таблиці (Н.ГАВРИШ, О. БЕЗСОНОВА)Група № 2, №7, №1  
Раннє  читання  за  методикою  Л. ШелестовоїГрупа № 11, № 13  
Мнемотехніка  Група  №2

Функціонування дошкільного підрозділу у 2020-2021 навчальному році здійснюється в 12 годинному режимі з 7 до 19 годин. Режим дня встановлено для кожної вікової групи відповідно до Санітарного регламенту.  Режим дня наявний у роздягальнях у вільному доступі для батьків.  Режим дня складається окремо на навчальний період та літній оздоровчий період.

  • В умовах адаптивного карантину у разі «червоного» рівня епідемічної небезпеки освітній процес у дошкільному підрозділі може здійснюватись з використанням дистанційних технологій. Освітній процес з використанням дистанційних технологій з дітьми дошкільного віку здійснюється виключно за посередництвом батьків (законних представників). Форми онлайн-взаємодії можуть організовуватись педагогами дошкільного підрозділу у вигляді онлайн-занять, фотоконкурсів, фотовиставок, індивідуальних бесід тощо. Тривалість онлайн-заняття залежить від віку дитини та гігієнічних вимог (3—5 років у межах 15 хв. на добу 6—7 років 20—25 хв. на добу).

Режим дня дошкільних груп  НВК № 10 у 2020-2021 навчальному

у 2020-2021 навчальному році в умовах карантину

Режимні моментиГрупа раннього віку Група молодшого вікурізновікова МОНТЕС СОРІ  Група середнього дошкільного віку Група старшого дошкільного віку
Ранковий прийом (в теплу пору на ігровому майданчику ізольовано від інших груп), огляд, температурний скринінг7.00 – 8.007.00 – 8.007.00 – 8.007.00 – 8.007.00 – 7.50
Ранкова гімнастика (ізольовано від інших груп)8.00 – 8.058.00 – 8.088.00 – 8.108.08 – 8.187.50 – 8.00
Підготовка до сніданку, сніданок8.05 – 8.358.08-08.408.10 – 8.408.18 – 8.408.00 – 8.40
Підготовка до заняття, ігри8.35 – 8.508.40 – 8.508.40 – 9.008.40 – 8.458.40 – 8.45
Заняття /індив.робота/ігри8.50 – 9.408.50 – 10.059.00 -10.458.45–10.108.45 –10.40
Підготовка до прогулянки (вихід на прогулянку зі збереженням дистанції)9.40 – 9.4510.05-10.2010.45 – 11.0510.10 –10.2510.40 –10.50
Прогулянка (ізольовано від інших груп)9.45 –11.1010.20-12.0011.05 – 12.3010.25 –12.1010.50 –12.30
Повернення з прогулянки, гігієнічні процедури11.10–11.3012.00-12.2012.30 – 12.3512.10 –12.2012.30 –12.40
Температурний скринінг11.30 –11.3512.20 –12.2512.35 –12.4012.20 –12.2512.40–12.45
Підготовка до обіду, обід11.35-12.0012.25-12.5012.40 – 12.5012.25 –12.5012.45 –13.00
Сон12.00-15.0012.50-15.1012.50 – 15.1012.50 –15.0013.00 –15.10
Поступовий підйом, гігієнічні та оздоровчі процедури15.00-15.2015.10-15.3015.10 – 15.3015.00 –15.3015.10 –15.35
Температурний скринінг15.20–15.2515.30-15.3515.30–15.3515.30–15.3515.35–15.40
Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні заняття15.25–15.3015.35-16.0515.35 – 16.0515.35 –16.1515.40 –16.25
Підготовка до вечері, вечеря15.30–16.2016.05-16.3516.05 – 16.3516.15 –16.4516.25 –16.50
Підготовка до прогулянки(вихід на прогулянку зі збереженням дистанції)16.20-16.5016.35-17.0016.35 – 16.5516.45 –17.0516.50 –16.55
Температурний скринінг17.00-17:0517.10-17.1517.10-17:1517.00-17:0517.15-17.20
Прогулянка (ізольовано від інших груп)16.50-19.0017.00-19.0016.55 – 19.0017.05–19.0016.55 –19.00
 Повернення додому  19.0019.0019.0019.0019.00

Режим дня дошкільних груп НВК № 10 на літній оздоровчий період  2021 року

Режимні моментиГрупа раннього віку Група молодшого вікурізновікова МОНТЕС СОРІ Група середнього дошкільного вікуГрупа старшого дошкільного віку
Ранковий прийом на свіжому повітрі7.00 – 8.007.00 – 8.007.00 – 8.007.00 – 8.007.00 – 7.50
Ранкова гімнастика на свіжому повітрі8.00 – 8.058.00 – 8.088.00 – 8.108.08 – 8.187.50 – 8.00
Підготовка до сніданку, сніданок8.05 – 8.358.08-08.408.10 – 8.408.18 – 8.408.00 – 8.50
Підготовка до прогулянки8.35 – 8.5008.40 – 9.008.40 – 9.008.40 – 9.008.50 – 9.05
Прогулянка (заняття /індив.робота/ігри)8.50 – 11.009.00 – 12.009.00 – 12.109.00 – 12.109.05 – 12.20
Повернення з прогулянки, гігієнічні та оздоровчі процедури11.00 – 11.3012.00-12.2012.10 – 12.2512.10 – 12.2012.20 – 12.35
Підготовка до обіду, обід11.30 – 12.0012.20-12.5012.25 – 12.5012.20 – 12.5012.35 – 13.00
Сон12.00 – 15.0012.50-15.1012.50 – 15.1012.50 – 15.0013.00 – 15.10
Поступовий підйом, гігієнічні процедури15.00 – 15.2015.10-15.3015.10 – 15.3015.00 – 15.3015.10 – 15.35
Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні заняття15.20– 15.3015.30-16.0515.30 – 16.0515.30 – 16.1515.35 – 16.30
Підготовка до вечері, вечеря15.30– 16.2016.05-16.3516.05 – 16.3516.15 – 16.4516.30 – 17.00
Підготовка до прогулянки16.20 – 16.5016.35-17.0016.35 – 17.0016.45 – 17.1517.00 – 17.15
Прогулянка (ігри, індивідуальні заняття)16.50 – 19.0017.00-19.0017.00 – 19.0017.15 – 19.0017.15 – 19.00
Повернення додому19.0019.0019.0019.0019.00

При проходженні процесу адаптації режим дня для дитини гнучкий, будується з урахуванням особливостей звикання дитини. Протягом дня з метою здійснення особистісно-орієнтованого підходу, індивідуальних особливостей вихованців, педагогами планується і організовується індивідуально-підгрупова робота для ознайомлення дітей з умовами дитячого садка. У спеціальних/інклюзивних групах учителі-логопеди та асистенти вихователя супроводжують усі режимні процеси (прийом їжі, підготовку до прогулянки, фронтальні заняття тощо) з метою постійного охоплення корекційною роботою/ допомоги включенню дітей з особливими освітніми потребами у освітній процес та соціум. Вихователі груп загального розвитку і фахівці спеціальних/інклюзивних груп проводять індивідуальну роботу з дітьми, які цього потребують за рекомендацією фахівців (учителів-логопедів, фахівців ІРЦ).

Для організованої роботи щодо видачі їжі розроблено відповідний графік.

 Графік видачі їжі для груп № 1-13 НВК №10 у 2020-2021 навчальному році

у 2020-2021 навчальному році

СніданокОбідВечеря
8.00№ 511.38№ 515.26№ 5
8.02№ 611.40№ 615.28№ 6
8.04№ 1112.10№ 1115.50№ 11
8.06№ 712.15№ 716.08№ 7
8.08№ 412.20№ 416.10№ 4
8.10№912.22№916.12№9
8.12№ 312.24№ 316.16№ 3
8.14№ 1212.26№ 1216.18№ 12
8.16№ 1312.28№ 1316.22№ 13
8.18№ 112.30№ 116.24№ 1
8.20№ 212.32№ 216.26№ 2

Для організації збалансованого харчування  постійно розробляється двотижневе меню, яке розробляє дієт-сестра з урахуванням, наявні картки-розкладки. У 2020-2021 році організоване безглютенове/безлактозне  харчування з використанням відповідних продуктів харчування, посуду, відповідного меню. 

ПОКАЗНИКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітня програма дошкільного підрозділу  НВК № 10 передбачає досягнення вихованцями на кінець дошкільного віку дошкільної зрілості та сукупності компетентностей, що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах шкільного навчання.

Моніторинг розвитку старших дошкільників здійснюється на виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту» про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.15 року № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку  № 1, №13, №7 та різновікових групах № 3,9,12 (діти старшого віку)  НВК №10 у жовтні та травні педагогами буде проведене оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку. 

          Факторами оцінювання  є зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти та їх основний зміст. Кожна освітня лінія  Базового компонента  умовно оцінюється в одиницю. В цілому усі сім ліній  мають умовну вагу – 7. Підрахунок здійснюється за   аналогом кваліметричного  підходу до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г. В.

Зважаючи на актуальність завдань, які стоять перед дошкільною освітою, НВК №10 передбачає у 2020-2021 навчальному році підвищити якість дошкільної освіти, розбудувавши внутрішню систему забезпечення якості освіти у дошкільному підрозділі.