Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Освітня програма Вараського ЗДО№10 у 2022-2023 навчальному році

СХВАЛЕНО 
на засіданні педагогічної
ради Вараського ЗДО №10
(протокол № 05 від 01.09.2022)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 02.09.2022 №37
Директор Тетяна МОРОЧЕНЕЦЬ
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
 
ВАРАСЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЕЛ-САДКА) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 10
ВАРАСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
  
на 2022 – 2023 навчальний  рік

ВСТУП

Освітня діяльність Вараського ЗДО№10 у 2022-2023 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (2021 рік), Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (затверджено наказом Наказ Міністерства освіти і науки України 06 червня 2022 року № 527), Положення про заклад дошкільної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 86 від 27 січня 2021 року), Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у закладах дошкільної освіти різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), Переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти, листа Міністерства освіти і науки «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» (від 27.07.2022 р. № 1/8504-22), інших чинних листів МОН, власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Головними завданнями  Вараського ЗДО № 10  є:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традиції і звичаїв, державної мови, релігійних мов або мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

Зміст освітньої програми Вараського ЗДО№10 визначаються відповідно до чинних програмам, інноваційних методик та  технологій.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» БІЛАН О. І. (протокол  № 6                                                    від 03. 12. 2021 зареєстр. у Каталозі за № 1.0025-2021 )Педагогічний колектив
Програма розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами в інклюзивному Середовищі ДНЗ. (Особлива дитина в інклюзивному навчальному закладі. Навчально-методичний комплект) КОВАЛЬ Л. В., ЛУЦЕНКО І. В., КОМПАНЕЦЬ Н. М.  (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. Лист ІМЗО  18.05.2018 № 22.1 /12-Г-267)         Педагоги інклюзивної групи № 11
Програма. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення І. В. КРАВЦОВА, Л.Л. СТАХОВА (ЛИСТ ІМЗО ви 15.07.2019 № 22.1/12-Г-577)  Педагоги спеціальних груп № 1, №2, №7
Навчальних планів МонтессоріПедагоги груп №3, №9, №12

Заклад задовольняє потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічним вимог та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма враховує потреби дитячого контингенту.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня 2022 року і закінчується 31 травня 2023 року, літній період – з 1 червня 2023 року по 31 серпня 2023 року. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 120 днів.

Впродовж навчального року педагогічною радою встановлено канікули у такі орієнтовні терміни:

осінні: з 31 жовтня  2022 року по 06 листопада  2022 року;

зимові: з 26 грудня 2022 року по 08 січня 2023 року;

весняні: з 27 березня  2023 року по 02 квітня  2023 року;

літні: з 1 червня 2023 року по 31 серпня 2023 року.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00.

Прийом дітей до закладу здійснюється згідно електронної черги https://reg.isuo.org/preschools/list/koatuu/5610700000?year=2016

           Списковий склад дітей по групах на 1 вересня 2022 року:

№ з/пГрупаКількість дітей
 Група №1 спеціальна старшого дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (від 5 до 6 років)12 дітей  
 Група №2 спеціальна середнього дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (від 4 до 5 років)13 дітей
 Група № 3 різновікова за методом МОНТЕССОРІ (від 3 до 6 років)16 дітей
 Група № 4 молодшого16 дітей
 Група № 5  раннього віку (від   2 до 3 років)11 дітей
 Група № 6 раннього віку (від   2 до 3 років)12 дітей
 Група №7 спеціальна старшого дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (від 5 до 6 років)11 дітей
 Група № 9 різновікова за методом МОНТЕССОРІ (від 3 до 6 років)15 дітей
 Група № 11 інклюзивна старшого дошкільного віку (від 5 до 6 років)24 дитини
 Група № 12 різновікова за методом МОНТЕССОРІ (від 3 до 6 років)15 дітей
 Група № 13 середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років)22 дитини
Всього167 дітей

Станом на  01.09.2022 рік у Вараському   ЗДО №10 працює 37 педагогів, з них:

 • Директор-1  штатна одиниця;
 • вихователь-методист -1 штатна одиниця;
 • вихователі – 23, 6 штатних одиниці;
 • музичні керівники – 2,75 штатні одиниці;
 • інструктор з фізичної культури – 1,25 штатних одиниць;
 • учитель-логопед – 3 штатні одиниці;
 • практичний психолог – 1 штатна одиниця;
 • асистент вихователя – 1 штатна одиниця.

Одним із основних напрямків діяльності Вараського ЗДО№10  – є організація роботи з батьками вихованців. Для налагодження тісної співпраці з дорослими в закладі плануються заходи:

 •  батьківські посиденьки з використанням інтерактивних форм роботи (круглий стіл, ділова гра тощо);
 • бесіди, консультації;
 • майстер-класи;
 • «батьківська скринька», пам’ятки-поради в групових роздягальних кімнатах (у разі відміни карантину);
 • – тестування, анкетування тощо;
 • – онлайн консультування;
 • – інформування в Viber  групах, web-сайті Вараського ЗДО №10.

Створення відповідних умов для повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей у закладі забезпечує адміністрація. За можливістю та за наявністю відповідного фінансування ведуться ремонтні роботи та оновлюється розвивальне середовище, що є важливим засобом його призначення закладу.

Термін реалізації освітньої програми Вараського ЗДО№10 передбачено на період 2022/2023 навчального року.

Розділ 1. Пріоритетні освітні завдання  на 2022-2023 навчальний рік

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2021-2022 навчальному році, досягнення і перспективи розвитку Вараського ЗДО №10, педагогічний колектив в 2022-2023 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1. Популяризація українських народних традицій серед усіх учасників освітнього процесу шляхом впровадження в освітній процес через різні форми роботи.

2.Удосконалення умов безпечного перебування учасників  освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій, формування безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку за допомогою найрізноманітніших форм роботи.

Шляхи реалізації завдань:

– особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

– діяльнісний компонент в організації освітнього процесу;

– забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти;

– блочно-тематичне перспективне планування на засадах інтеграції;

– організація розвивального середовища;

– використання освітніх технологій;

– співпраця з родинами вихованців.

Завдання педагогічного колективу на літній період 2023 року:

1. Створити умови для повноцінного розвитку дітей улітку шляхом упровадження фізкультурно-оздоровчих і художньо-продуктивних діяльностей.

2. Реалізувати систему заходів, направлених на збереження здоров’я, фізичний,  естетичний, пізнавальний розвиток, формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.

3. Продовжити  поглиблену роботу з розвитку у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з  літніми народними та календарними святами.

4. Здійснювати педагогічну і санітарну освіту батьків по питаннях виховання і оздоровлення дітей в літній період.

Розділ 2. Складові освітньої програми та загальний обсяг навчального навантаження

Основними  формами  організованої  освітньої  діяльності  дітей дошкільного віку  є  щоденні фронтальні заняття для груп загального розвитку, фронтальні та підгрупові  заняття для спеціальних груп, індивідуальні корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами інклюзивних груп,  індивідуально-групові  уроки Монтессорі   різної пізнавальної  та  продуктивної  спрямованості  залежно  від  віку  дітей;  гурткова  робота.

Протягом тижня у кожній віковій групі організовані  ігри  різних  видів,  спостереження,  прогулянки,  дослідно-експериментальна, художньо-продуктивна,  театралізована  діяльність. 

Для  планування та організації роботи   груп дошкільного підрозділу закладу у 2022-2023 навчальному році визначити таку назву (номенклатуру) занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти:

Назва (номен- клатура) заняттяОсвітні напрями Базового компонента дошкільної освітиСкладова  Базового компоненту дошкільної освіти
Фізкультура«Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини»Інваріантна складова
Музика«Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складова
Малювання«Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складова
Ліплення«Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складова
Аплікація«Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складова
Художня література«Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини»Інваріантна складова
Сенсорика«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини»Інваріантна складова
Математика«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини»Інваріантна складова
Рідна природа«Дитина у природному довкіллі», «Гра дитини»Інваріантна складова
Дитина у світі  «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури», «Гра дитини»Інваріантна складова
Мовлення дитини«Мовлення дитини», «Гра дитини», «Дитина в соціумі»Інваріантна складова
Художньо-мовленнєве«Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини»Інваріантна складова
Корекційне«Мовлення дитини»Інваріантна складова
Урок МонтессоріУсі напрямиІнваріантна складова

В освітньому процесі  також реалізується зміст варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти за парціальною програмамою Єфименка М. М «Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку».

Для недопущення перевантаження дітей дошкільного віку враховано Гранично допустиме навчальне   навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року  № 446, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 13.05.2015 року № 520/26965

Так у Вараському ЗДО №10 у 20212-2023 навчальному  році гранично допустиме навчальне   навантаження на дитину у дошкільного віку. Обсяг інваріантної складової відображений  у вигляді таблиці розподілу навчального часу на тиждень фронтальних занять/уроків Монтессорі :

ЗаняттяГрупа раннього віку (від 2 до 3 років)Група молодшого віку (від 3 до 4 років)Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) інклюзивна  Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) спеціальнаГрупа старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) інклюзивнаГрупа старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) спеціальнаРізновікова група Монтессорі (від 3 до 6 (7) років)
Фізкультура2222222
Музика2222222
Малювання1111111
Ліплення0,50,50,50,50,50,50,5
Аплікація0,50,50,50,50,50,50,5
Художня література11111
Художньо-мовленнєве1
Сенсорика1
Математика11111
Рідна природа111111
Дитина у світі111111
Мовлення дитини1112
Корекційне   3 4 
Урок Монтессорі5
Всього:10111113121411

Тривалість одного заняття у групі:

 • для дітей віком від 1 до 3 років – 10-15 хвилин.
 • у молодшій групі – не більше 15-20 хвилин;
 • у середній – не більше 20-25 хвилин;
 • у старшій – не більше 25-30 хвилин.

Тривалість перерв  між  заняттями  у групі становить не  менше  10  хвилин.

Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп — 15 хвилин, середніх — 20 хвилин, старших — 25 хвилин. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань.

            У різновікових групах Монтессорі №3, №9, № 12 організовані фронтально-індивідуальні уроки тривалістю 1-1,5 год., які варіюються в залежності від запитів, побажань та природних потреб дітей.

Освітня програма передбачає досягнення вихованцями  на  кінець  дошкільного  віку  дошкільної  зрілості  та  сукупності компетентностей , визначених комплексною програмою «Українське дошкілля», що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах шкільного навчання.

Розділ 3. Права та обов’язки здобувачів освіти

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Права та обов’язки батьків (або осіб, що їх замінюють) здобувачів освіти

Статтею 55-ю Закону України «Про освіту» визначено права та обов’язки батьків (або осіб, що їх замінюють) здобувачів освіти. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки (або особи, що їх замінюють) мають право:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

– звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

– обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

– брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти.

Окремо варто звернути увагу на такі права батьків:

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

При цьому батьки (або особи, що їх замінюють) здобувачів освіти зобов’язані:

– виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до здоров’я свого й оточуючих, довкілля;

– сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя.

Особливо варті уваги й такі обов’язки батьків, які знадобляться в сучасному житті. Наприклад, формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану.

Батьки (або особи, які їх замінюють) зобов’язані:

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

У ч.4 ст.55 Закону вказано, що держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї. При цьому органи державної влади та місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

Закон України «Про дошкільну освіту» Стаття 36. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

– вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

Розділ 4. «Модель» випускника ЗДО

Психофізіологічний розвиток:

– має зрілі мозкові структури та функції;

– характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

– проявляє достатню рухову активність;

– проявляє умілість рук, практичну вправність;

– володіє основними гігієнічними навичками;

– знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

– володіє основами безпеки життєдіяльності;

– працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

– користується як провідною правою/лівою рукою;

– не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

– володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

– уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

– диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

– здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

– усвідомлює основні зв’язки між явищами;

– має розвинене логічне запам’ятовування – добре запам’ятовує і відтворює;

– встановлює логічну послідовність подій;

– відтворює зразок на вимогу;

– робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

– розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

– диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

– розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє.

Мотиваційний розвиток:

– хоче йти до школи;

– вирізняється високою допитливістю – розвинена пізнавальна мотивація;

– може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

– має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

– свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

– зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

– у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

– має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

– переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

– сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

– знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

– адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

– утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

– чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

– оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;

– володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

– свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

– концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

– мобілізує себе на виконання завдання;

– розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

– звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

– конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

– доводить розпочате до кінця;

– може відстояти власну точку зору;

– визнає свої помилки;

– дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

– приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

– відкрита контактам, комунікабельна;

– прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

– уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

– узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

– реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

– намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

– орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

– усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

– поважає себе та інших;

– має елементарну систему ставлень.

Розділ 5. Опис та інструменти системи внутрішнього

забезпечення якості освіти

Мета моніторингу :

 • для дослідження стану і результатів освіти та освітньої діяльності;
 • для дослідження результатів функціонування і розвитку Вараського ЗДО№10.

Завдання моніторингу:

– безперервно спостерігати за динамікою розвитку дітей дошкільного віку, за безперервним функціонуванням закладу, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

– здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у закладі дошкільної освіти;

– підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

– залучати батьківську громадськість в процес розбудови внутрішньої системи якості освіти.

Зміст моніторингових досліджень визначений у плані роботи Вараського ЗДО №10 на 2022-2023 навчальний рік у розділі «Внутрішня система якості ості освіти».

Суб’єктами моніторингу можуть бути:

1) моніторингова група;

2) адміністрація Вараського ЗДО№10;

3) педагогічні працівники (вихователі, практичний психолог, вчителі-логопеди та інші);

4) медичні працівники.

Об’єкт моніторингу – освітні та управлінські процеси.

Особи, що здійснюють моніторинг, несуть персональну відповідальність за достовірність і об’єктивність наданої інформації.

Особи, які організовують моніторинг, несуть персональну відповідальність за обробку даних моніторингу, їх аналіз та використання, поширення результатів. 

Основні форми моніторингу :

– самооцінювання власної діяльності педагогами, медичними працівниками

– оцінка діяльності закладу адміністрацією/ моніторинговаою групою.

Критерії моніторингу:

– об’єктивність (створення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу);

– систематичність (згідно алгоритму дій, етапів та в певній послідовності);

– валідність (відповідність завдань змісту матеріалу, який моніториться, чіткість оцінювання, бґрунтованість і адекватність);

– гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

Інструменти

За результатами моніторингу готуються аналітичні матеріали. Зазначені матеріали включають аналітичну інформацію та пропозиції з їх вирішення (управлінські рішення). Розбудлова внутрішньої системи якості освіти передбачає широке використання сучасних інформаційних технологій (електронні застосунки для побудови систем управління, опитування,  ведення нотатків, підрахунок даних, табличні процесори, електронні таблиці).

Методи проведення дослідження під час моніторингу:

 • опитування (анкетування, інтерв’ювання);
 • тестування;
 • спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю у закладах освіти;
 • аналіз документації;
 • аналіз статистичних даних про стан системи освіти за встановленими формами звітності.

В основу інструменту покладено гнучкий набір критеріїв та індикаторів, напрацьованих Державною службою якості освіти України (наказ від 30.11. 2020 року № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти»

            Здійснюючи моніторинг сформованості компетентностей дітей дошкільного віку (напрям: «Здобувачі дошкільної освіти. забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду») за програмою “Українське дошкілля” до уваги беруться освітні напрямки Базового компонента дошкільної освіти та. Оскільки кожен освітній напрям Базового компонента умовно оцінюється в одиницю, то  в сумі усі сім напрямів  мають умовну вагу – 7 одиниць (100%). Звідси можна визначити рівні сформованості компетентностей:

– 7 – 5,26 – високий рівень;

– 5,25 – 3,51 – достатній рівень;

– 3,5 – 1,76 – середній рівень; -;

– 1,75 – 0 – низький рівень.

Під час здійснення моніторингу інших напрямків: «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти», «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти», «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти» суб’єкт моніторингу, використовуючи метод спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю чи аналіз документації  визначає відповідний рівень освітніх та управлінських процесів:

 • високий (100% – без зауважень);
 • достатній (75% – незначні зауваження);
 • середній (50% – значні зауваження
 • початковий (25% – вагомі зауваження);
 • низький (0 – критичні зауваження).

Кінцевий результат вираховується простим обрахуванням середнього арифметичного .

Під час анкетування, опитування відповіді респондентів оцінюються:

 • ТАК -100%:
 • ПЕРЕВАЖНО ТАК- 66%;
 • ПЕРЕВАЖНО НІ – 33%;
 • НІ -0%.

Кінцевий результат вираховується простим обрахуванням середнього арифметичного. Для оцінювання виконання (вимірювання) вимог / правил слугують критерії та індикатори, які визначені у додатку до    Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (Наказ Державної служби якості освіти України від 30 листопада 2020 р. № 01-11/71)

За результатами усіх моніторингових досліджень готується самоаналіз за усіма напрямками внутрішньої системи якості освіти  та визначаються рівні оцінювання освітніх і управлінських процесів:

 • перший (високий),
 • другий (достатній),
 • третій (вимагає покращення),
 • четвертий (низький) .