Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

ПЛАН заходів на 2023-2024 роки з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності до 2030 року у Вараському ЗДО №10

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вараського ЗДО №10
08.03.2023 №24
Найменування завданняНайменування заходу Термін  виконанняОчікуваний результатВідповідальні виконавці
Стратегічна ціль 1. Посилення ролі Вараського ЗДО №10 у координації дій суб’єктів реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, запобігання та протидії насильству і дискримінації та вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі
1. Запровадження гендерно чутливої політики  для формування недискримінаційного освітнього середовища у Вараському ЗДО №10 з   урахуванням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22), створення безбар’єрного, інклюзивного середовища, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населенняпроведення в  закладі інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо прийняття та впровадження гендерно чутливих політик, а також   конференцій та інших заходів з обміну та поширення досвіду2023-2024 рокисформовано освітнє середовище у Вараському ЗДО №10  з урахуванням вимог до нової української школи, безбар’єрного, інклюзивного середовища, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населенняТетяна  МОРОЧЕНЕЦЬ,директор,Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА,вихователь-методист,педагогічний  колектив  
 2023-2024 роки
2.Використання інноваційних педагогічних технологій, форм та методів навчання/виховання, що сприяють створенню та підтримці у навчанні/ вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення один до одного всіх суб’єктів освітнього процесупроведення заходів з обміну та поширення досвіду щодо гендерно чутливих політик та програм для формування недискримінаційного освітнього середовища, інноваційних педагогічних технологій, форм та методів, що сприяють створенню та підтримці у навчанні/вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення один до одного всіх суб’єктів освітнього процесу2023-2024 рокиПідвищення  кваліфікації/ поінформованість педагогічних працівниць/працівників Наталія МУШИК, практичний психолог,  педагогічні працівники
3. Сприяння у  заохоченні хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування ігровим/навчальним інвентаремпроведення аналізу освітніх програм, обміну та поширення досвіду щодо заохочення хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування ігровим/навчальним інвентарем2023-2024 рокипідвищення кваліфікації/ поінформованість педагогічних працівниць/ працівників  Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА,вихователь-методист,педагогічний колектив   
4. Недискримінаційна комунікація у взаємодії учасниць і учасників освітнього процесупроведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо недискримінаційної комунікації у взаємодії учасниць і учасників освітнього процесу2023-2024 рокипідвищення кваліфікації/ поінформованість педагогічних
працівниць/ працівників
 Наталія МУШИК, практичний  психолог, педагогічний колектив   
5. Збалансування з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: у закладах дошкільної освіти – предметно-розвивального середовища, процесу добору іграшок, облаштування осередків діяльності (ігрових зон), доступу дітей до обладнання з урахуванням їх інтересів, без закріплення за статевою ознакою та із забезпеченням однакових можливостей у доступі до різних іграшок, спортивного інвентарю тощо; у закладах загальної середньої – візуальної та навчальної складових з урахуванням інтересів, можливостей та здобутків всього учнівства/ студентства із забезпеченням однакового доступу до навчального приладдя, спортивного інвентарю тощопроведення  батьківських зборів з обміну та поширення досвіду щодо збалансування з урахуванням забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків   Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА,вихователь-методист,педагогічний колектив   
6. Сприяння участі членів родини здобувачок і здобувачів освіти у просвітницьких заходах щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (привернення уваги до нав’язування стереотипів за ознакою статі через інформаційне оточення, дитячу літературу, марковані за ознакою статі іграшки та одяг; ознайомлення із різноманітними проявами сексизму тощо)розроблення інформаційних матеріалів, методичних посібників, проведення тренінгів, занять для батьків з подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури2023-2024 рокипідвищення кваліфікації/ поінформованість педагогічних працівниць/ працівників Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА,Наталія МУШИК
7. Організація   освітнього процесу, спрямованого на оволодіння дівчатами і хлопцями рядом варіативних моделей поведінки для їх успішної подальшої самореалізації; надання суб’єктам навчально-виховного процесу інформації щодо можливості професійного самовизначення без обмеження їх рамками «жіночих/чоловічих» професійпроведення інформаційно-консультаційних зустрічей, вебінарів щодо аналізу і формування гендерно чутливого освітнього середовища у закладі, відмови від принципу «прихованої статевої профорієнтації», організації навчально-виховної (ігрової) діяльності, спрямованої на оволодіння дівчатами і хлопцями рядом варіативних моделей поведінки для їх успішної подальшої самореалізації, виключення із комунікативних стратегій педагогів закладу   вербальних вказівок на невідповідність дітей нормам статевої поведінки та вживання на заняттях гендерно чутливих мови/мовлення, виявлення і нейтралізації гендерних стереотипів2023-2024 рокипідвищення кваліфікації/ поінформованість педагогічних працівників/ працівниць Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА,вихователь-методист
8 Забезпечення міжособистісної взаємодії на основі здатності приймати унікальність і потреби кожної людини для співпраці у процесі забезпечення загального блага і суспільного добробутупроведення занять/ заходів, конференцій, тренінгів, які сприяють кращому розумінню унікальності і значимості кожної людини2023-2024 рокипідвищено рівень міжособистісної взаємодії учасниць/ учасників освітнього процесу, прийняття унікальності і потреб кожної людини Педагогічний  колектив
9. Проведення занять, які сприяють кращому розумінню унікальності і значимості кожної людини, що допомагає пізнавати світ, збагачувати свідомість у співпраці та довірірозроблення методичних рекомендацій  з проведення  занять2023-2024 рокипідвищено рівень розуміння учасницями/  учасниками освітнього процесу унікальності і значимості кожної людиниМирослава ЗОЛОТАРЬОВА,вихователь-методист, педагогічний  колектив
Стратегічна ціль 2. Посилення компетенції і можливості професійної спільноти фахівчинь і фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розширення міжнародного співробітництва у напрямі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
10. Розміщення на веб-сайті закладу   інформації щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року1)  участь в інформаційно-консультаційних зустрічах, вебінарах щодо планування діяльності закладів освіти з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності
у сфері освіти до 2030 року
2023-2024 рокизабезпечення широкого доступу до інформації на веб-сайті   закладу щодо  реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до
2030 року
 Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА,вихователь-методист 
2) розроблення рекомендацій щодо висвітлення інформації про діяльність закладу  з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності
у сфері освіти до 2030 року
2023-2024 рокипідвищення кваліфікації/ поінформованість адміністрації   Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА,вихователь-методист,  
Стратегічна ціль 3. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації, впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи для подолання наслідків військових дій і післявоєнної відбудови України
11. Посилення освітніх спроможностей щодо протидії насильству, в тому числі за ознакою статі, подолання його наслідків та забезпечення гарантій його неповторення шляхом впровадження спеціальних напрямів роботи психологічної, медичної та інших служб, розширення співпраці з правоохоронними органами та органами правосуддяпроведення заходів щодо протидії насильству, в тому числі за ознакою статі, подолання його наслідків та забезпечення гарантій неповторення шляхом впровадження спеціальних напрямів роботи психологічної, медичної та інших служб, розширення співпраці з правоохоронними органами та правозахисним сектором громадянського суспільства та системою відновлювального правосуддя2023-2024 рокипідвищення кваліфікації/ поінформованість адміністрації закладу, педагогічних працівницьНаталія МУШИК, практичний  психолог, педагогічний колектив