Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

План заходів із запобігання та протидії корупції в НВК №10 на 2019-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ НВК № 10

23.03.2019  № 39-аг

 

План заходів із запобігання та протидії корупції в НВК №10 на 2019-2020 роки

№ з/п Назва заходу Виконавці Термін виконання
1. Надавати допомогу працівникам   НВК №10 щодо застосування антикорупційного законодавства. А. САКОВЕЦЬ Постійно
2. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників НВК №10 про спеціальні обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». А. САКОВЕЦЬ Постійно
3. Забезпечувати своєчасне надання суб’єктам звернення до НВК №10 достовірної інформації, яка підлягає наданню, відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання корупції». А. САКОВЕЦЬ Постійно
4. Забезпечувати в межах компетенції розгляд звернень громадян  та оперативне вирішення порушених у них проблем. А. САКОВЕЦЬ Постійно
5. Систематично оприлюднювати на сайті закладу   дані про надходження та витрати бюджетних коштів. А. САКОВЕЦЬ Постійно
6. Забезпечення якісного добору кадрів на вакантні посади НВК №10 на засадах прозорого та неупередженого відбору. А. САКОВЕЦЬ Постійно
7. Забезпечувати якісну розстановку кадрів груп, класів на засадах неупередженості. А. САКОВЕЦЬ Постійно
8. Забезпечувати об’єктивну атестацію педагогічних працівників. Атестаційна комісія Постійно
9. Забезпечувати  об’єктивну щорічну оцінку виконання працівниками покладених на них посадових обов’язків і завдань під час розподілу економії заробітної плати, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. А. САКОВЕЦЬ, голова ПК Постійно
10. Участь директора НВК №10 у конференціях, семінарах та нарадах з питань запобігання та протидії корупції. А. САКОВЕЦЬ Постійно
11.  Підготовка інформації правоохоронним органам про виявлені правопорушення та ознаки корупційних діянь (у разі виявлення таких) за результатами ревізій, перевірок, аудитів, службових розслідувань. А. САКОВЕЦЬ Постійно
12. Недопущення примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків. Працівники НВК №10 Постійно
13. Не допускати порушення щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей одержання неправомірної вигоди чи прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. Працівники НВК №10 Постійно
14. Розгляд на  нарадах питання щодо виконання Плану заходів. А. САКОВЕЦЬ Постійно
15. У межах повноважень вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків, сприяти їх усуненню в НВК №10. А. САКОВЕЦЬ Постійно

 

Директор                                                      А . САКОВЕЦЬ