Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Положення про порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у ЗДО та дошкільні підрозділи НВК м. Вараш

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказ управління освіти

                                                                           виконавчого комітету

                                                                           Вараської міської ради

                                                                           13.04.2018 № 75

 

Положення

про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи НВК міста Вараша

 

 І.Загальні положення 

 1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи НВК міста Вараша (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи НВК міста Вараша.
 2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти (далі – ЗДО) та дошкільні підрозділи НВК, що є у комунальній власності міста Вараша, здійснюється з метою:

– забезпечення права дітей на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО та дошкільних підрозділах НВК м. Вараша;

– забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

– забезпечення публічного доступу до інформації про заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи НВК м. Вараша;

– запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО та дошкільні підрозділи НВК;

– здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО та дошкільні підрозділи НВК м. Вараша.

 1. У цьому Положенні основні поняття мають таке значення:

– загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ЗДО та дошкільні підрозділи НВК (далі Реєстр)  – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи НВК м. Вараша та дітей, які мають відвідувати ці заклади, забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

– власник Реєстру – управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, який спільно з розробником програми «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації;

– адміністратор Реєстру – відповідальна особа управління освіти, яка відповідає за збереження та захист бази даних, надає розпорядникам Реєстру доступ до нього;

– реєстратор – особа уповноважена власником Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації;

– розпорядники Реєстру – управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, заклади дошкільної освіти;

– заявник – особа (з батьків або осіб, що їх замінюють), що вносить дані її дитини до електронної бази та несе персональну відповідальність за надану інформацію.

 ІІ. Порядок реєстрації дітей в Реєстрі

 1. Адміністрація закладів дошкільної освіти та НВК м. Вараша зобов’язана внести (та корегувати у разі змін) до Реєстру наступну публічну інформацію про заклад:

– повна назва закладу;

– тип закладу;

– вид закладу;

– площа закладу;

– форма власності;

– поштова адреса;

– відомості про директора закладу ( П.І.Б.);

– відомості про відповідальну особу закладу (куратора), яка вносить дані до Реєстру, їх обробку, та захист даних від несанкціонованого доступу;

– кількість персоналу;

– кількість дітей;

– кількість груп;

– мова спілкування в групах;

– контакти закладу ( телефон, адреса електронної пошти, сайту);

– нормативна наповнюваність;

– прогнозована кількість місць станом на 01 вересня поточного року;

– кількість прийнятих заявок;

– кількість виданих  направлень;

– кількість місць, що залишилися до зарахування станом на 01 вересня поточного року;

– кількість заявок від пільговиків (громадян, які мають пільги згідно законодавства України).

 1. Відомості про дитину в Реєстрі є обов’язковою умовою для зарахування цієї дитини до закладу дошкільної освіти та дошкільні підрозділи НВК.
 2. Для реєстрації дитини в Реєстрі заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):

1) про дитину:

–  прізвище, ім’я, по батькові;

–  дата народження;

– заклад, який обрали батьки або особи, що їх замінюють, для здобуття дошкільної освіти;

– бажаний рік для зарахування дитини до закладу дошкільної освіти  чи дошкільні підрозділи НВК;

– адреса проживання;

– серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва;

– інформація про наявність встановлених пільг;

2) про батьків:

– прізвище, ім’я, по-батькові батьків або осіб, що їх замінюють;

– адреса зареєстрованого постійного місця проживання;

– контактні дані (телефон, електронна адреса).

 1. Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на сайті ІСУО «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» батьками або особами, що їх замінюють, чи реєстратором  (за зверненням батьків або осіб, що їх замінюють), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою.
 2. Внесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо).

Заявки, в яких відомості вказані не державною мовою або відмінні від даних у документах, відхиляються районним реєстратором.

 1. Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до реєстратора відповідного закладу дошкільної освіти з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви скановані копії зазначених документів.

Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам   документів, відхиляється реєстратором.

Якщо відомості, зазначені у заявці, відповідають оригіналам документів, то заявка отримує постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки.

 1. Заявник має можливість обрати лише один заклад дошкільної освіти чи НВК для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.
 2. Реєстратор зобов’язаний надати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заявки, а також надати доступ до інформації, яка міститься в Реєстрі.
 3. 3аявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.
 4. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.
 5. Вилучення відомостей про дитину здійснюється:

– особисто заявником, за його власним бажанням, при цьому причиною відхилення заявки буде визначено «Відхилено автором заявки»;

– у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до закладу дошкільної освіти та переліку документів, визначених в даному Положенні;

–  у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;

– у разі фальсифікації персональних даних в заявці ( П.І.Б., дата народження, серія та номер свідоцтва про народження ).

 1. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного закладу дошкільної освіти при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації зміні не підлягають.
 2. При вивільненні місця у закладі дошкільної освіти чи дошкільному підрозділі НВК реєстратор друкує направлення першій дитині відповідного віку в Реєстрі даного закладу та змінює статус заявки у картці дитини на «Видано направлення», при цьому батьки дитини, або особи, які їх замінюють, отримують відповідне повідомлення на заявлену ними електронну адресу.
 3. По отриманні повідомлення про зміну статусу заявки у картці дитини на «Видано направлення» заявник (з числа батьків або осіб, які їх замінюють) повинен упродовж 05 робочих днів звернутись до реєстратора для отримання Направлення до дошкільного навчального закладу. Після видачі направлення батькам або особам, які їх замінюють, реєстратор змінює статус заявки на «Отримано направлення».

 

ІІІ. Порядок прийому дітей до закладів дошкільної освіти

 

 1. Прийом дитини до комунального закладу дошкільної освіти чи дошкільного підрозділу НВК здійснюється директором відповідно до списків, сформованих базою даних та отриманого батьками або особою, яка їх замінює у реєстратора направлення, упродовж періоду комплектації новостворених груп наприкінці оздоровчого періоду (серпень) поточного року та упродовж календарного року у разі вивільнення місць у відповідному закладі дошкільної освіти.

У випадку недоукомплектування груп директор закладу  здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до отриманих у реєстратора направлень.

 1. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника відправляється електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.
 2. У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати директору закладу (окрім направлення у даний заклад дошкільної освіти чи дошкільний підрозділ НВК, виданого реєстратором) усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):

– заява батьків або особи, яка їх замінює;

– медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина    може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

– свідоцтво про народження дитини;

 1. Прийом дітей до закладів дошкільної освіти (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) та НВК здійснюється відповідно до п. 6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад» за наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації або медичного висновку лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, довідки про щеплення та всіх документів, передбачених п.20 цього Положення, за умови попереднього внесення даних дитини до Реєстру.
 2. За наявності вільних місць у закладах дошкільної освіти і дошкільному підрозділі НВК та відсутності заявок у відповідній віковій категорії в ці заклади, реєстратори можуть запропонувати заявникам інших закладів дошкільної освіти із найбільшою кількістю записів у Реєстрі можливість бути зарахованими на вільні місця.
 3. Директори закладів дошкільної освіти та НВК приймають документи для зарахування дитини у відповідний заклад лише за наявності направлення, виданого реєстратором, змінюючи при цьому статус заявки на «Зараховано».
 4. Переведення дитини з одного закладу в інший здійснюється за наявності вільних місць до відповідної вікової групи в обраному закладі на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.
 5. При влаштуванні в заклади дошкільної освіти та дошкільний підрозділ НВК гарантується надання пільг згідно із законодавством України.
 6. Батьки дітей раннього віку, або особи, які їх замінюють, у разі отримання упродовж поточного року статусу заявки «Видано направлення» мають право відмовитися від отримання направлення до 01 вересня поточного року, за ними залишається їх поточний номер в Реєстрі із зазначенням терміну, до якого заявку відкладено.
 7. Зміна статусу «Відкладено» в заявці, яка зареєстрована в групу для дітей раннього віку, здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, на ім’я керівника закладу.
 8. Щомісячно (01 числа місяця) директори закладів дошкільної освіти та НВК міста подають звіт про наповнюваність груп за звітний період до управління освіти. Отримані дані обробляються реєстратором та вносяться відповідні зміни в Реєстрі.

 

ІV. Забезпечення доступу до Реєстру

 

 1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мають лише адміністратор Реєстру (від власника Реєстру) та реєстратор (від розпорядників Реєстру), які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявників.

 1. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному сайті управління інформаційною системою освіти (ІСУО), містить виключно наступну публічну інформацію: реєстраційний номер заявки, дату та час реєстрації, вибір закладу дошкільної освіти (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

 

 1. V. Контроль за дотриманням цього Положення

 

 1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на адміністратора реєстру, директорів закладів дошкільної освіти та НВК.
 2. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

 1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації Реєстру з офіційного сайту управління інформаційною системою освіти (ІСУО) та веб- сайтів закладів освіти відбувається на безоплатній основі.
 2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів НВК м. Вараша, несуть відповідальність згідно із законодавством України.