Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Порядок прийому учнів на навчання в НВК № 10

Зарахування учнів до закладу та їх відрахування здійснюється відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України, п.3 ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту закладу. Зарахування та відрахування учнів здійснюється згідно заяв батьків та довідок із загальноосвітніх навчальних закладів міста.

У закладі дотримуються правил прийому учнів до першого класу та інших класів. Дітей зараховують на підставі заяв батьків, копії свідоцтва про народження та довідок встановленого зразка. Зарахування учнів до 1 класу здійснюється, як правило, з 6 років.

Зарахування здійснюється шляхом видачі відповідного наказу директора. На кожного учня оформлена особова справа, якій присвоюється номер, що визначається на основі записів у алфавітній книзі запису учнів. Відрахування учнів із закладу теж проводиться в установленому порядку на підставі заяви батьків, про що робляться відповідні записи в книзі обліку руху учнів, в алфавітній книзі запису учнів.

Директор перевіряє правильність заповнення особових справ, відповідність їх номерів номерам записів учнів за алфавітною книгою руху учнів. Учителі 1-4 класів заносять в алфавітному порядку списки учнів до класних журналів.

При переведенні учнів 1-3-х класів до наступних класів  адміністрація та учителі- класоводи керуються  наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369. «Про затвердження інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти». Переведення учнів 4-их класів НВК №10 до наступного класу здійснюється наказом директора на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань та державної підсумкової атестації (для випускників шкільного підрозділу) згідно з рішенням педагогічної ради   закладу.