Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Проект робочого навчального плану 1-4 класів НВК № 10 на 2017-2018 навчальний рік

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Робочий навчальний план 1-4 класів

навчально-виховного комплексу

„дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа I ступеня “ № 10

                                                                Вараської міської ради

                                                             на 2017 –2018 навчальний рік

                        

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до робочого навчального плану 1-4 класів

навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10

                                                                            Вараської міської ради

                                                                      на 2017-2018 навчальний рік

 І. Загальні засади

Навчально-виховний комплекс № 10 Вараської міської  ради здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 10.06.2011 № 572 «Про типові навчальні плани початкової школи» та забезпечує одержання учнями початкової школи освіти на рівні Державного стандарту початкової загальної освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

За Статутом навчальний заклад є навчально-виховним комплексом.

Мова навчання – українська.

Шкільний підрозділ навчально-виховного комплексу № 10 у 2017-2018 навчальному  році  включає 7 початкових класів, у яких навчається 183 учнів.

 

                                                                                     ІІ. Порядок вивчення предметів

Проект робочого навчального плану 1-4 класів навчально-виховного комплексу №10  на 2017-2018 навчальний рік складено на основі Типових навчальний планів, рекомендованих листом Міністерства освіти і науки України   від __________ №  «Про структуру 2017/2018 року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» для школи І ступеня:

 • 1-4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014  № 460 (Додаток № 1);

Робочий навчальний план 1-4 класів навчально-виховного комплексу № 10 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів.

Відповідно до навчальних програм у навчально-виховному комплексі № 10 у 2017-2018 навчальному році будуть викладатись:

 • предмети «Українська мова» та «Літературне читання» 7 годин в 1-4 класах,
 • «Математика» – 4 години в 1-4 класах;
 • «Природознавство» – 2 години в 1- 4 их класах;
 • «Основи здоров’я» – 1 година в 1-4 класах;
 • Іноземна (англійська) мова – 1 година в 1-их класах, 2 години в 2-4 класах;
 • «Фізична культура» – 3 години в 1-4 класах;
 • «Образотворче мистецтво» – 1 година в 1-4 класах;
 • «Музичне мистецтво» – 1 година в 1- 4 класах,
 • «Трудове навчання» –1 година в 1-4 класах,
 • «Інформатика»- 1 година в 2-4 класах.

При вивченні предметів «Українська мова», «Математика» (1–4 класи ) використовується Програма для початкових класів загальноосвітніх шкіл з розвивального навчання (система Д. В.ЕЛЬКОНІНА-В.В. ДАВИДОВА). Програмі з математики надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (№ 1- 11 – 13885 від 31.08.2012). Програмі з української мови надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» ( № 1- 11-13884 від 31.08.2012).

Освітня галузь “Мови і літератури” реалізується через навчальні предмети “Українська мова (мова і читання)”, “Іноземна мова”. Для забезпечення синхронності у навчанні читання і письма в букварний період на навчання української мови (читання і письмо) в 1 класі відведено 1 годину з варіативної складової навчального плану.

Освітня галузь “Математика” реалізується через однойменний навчальний предмет «Математика» – по 4 години на тиждень.

Згідно Державного стандарту початкової освіти освітня галузь «Природознавство» в 1-4 их класах навчально-виховного комплексу № 10 реалізується через навчальний предмет «Природознавство» – по 2 години на тиждень.

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет «Я у світі» в 3- 4 класах – по 1 годині на тиждень.

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 1-4 класах реалізуються згідно інваріантної складової робочого навчального плану через навчальні предмети «Фізична культура» – 3 години на тиждень та «Основи здоров’я» – 1 година на тиждень.

Реалізація в закладі завдань освітньої галузі «Мистецтво» згідно інваріантної складової робочого навчального плану проходить  шляхом вивчення навчальних предметів  «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» по 1 годині на тиждень (для учнів 1-4 класів).

Освітня галузь “Технологія» в закладі реалізується шляхом вивчення  навчального предмету «Трудове навчання» – 1 год. на тиждень для учнів 1-4 класів та предмету «Інформатика» для учнів 2-4-их класів згідно Державного стандарту початкової освіти.

Поділ класів на групи при вивченні предметів «Українська мова», «Англійська мова» та «Інформатика» здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами)».

Варіативна частина робочого  навчального плану 1-4 класів навчально-виховного комплексу № 10 у 2017-2018 навчальному році на підставі заяв батьків включає :

– українська мова (читання і мова) (для учнів 1-их класів) – 1 година на тиждень,

– курс «Іноземна мова» (англійська) (для учнів 1-их класів) – 1 година на тиждень,

– курс  «Абетка харчування» (для учнів 2-4 класів)  – 0,5 години на тиждень;

– курс  «Освіта для сталого розвитку» (для учнів 2-4 класів)  – 0,5 години на тиждень;

– індивідуальні заняття (для учнів 2-4 класів)  – 1 година на тиждень.

Метою програми «Абетка харчування», яка вивчається в 2-4 класах дошкільного закладу-школи № 10,  є сприяння  розвитку культури правильного харчування та здорового способу життя серед дітей шкільного віку.

Метою курсу «Освіта для сталого розвитку», який  вивчається в 2-4 класах дошкільного закладу-школи № 10,   є  формування в учнів сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя.

Основна мета організації індивідуальних занять в 2-4 класах закладу полягає у посиленні засвоєння предметів інваріантної складової, проведенні індивідуальної та підгрупової роботи з обдарованими дітьми та учнями, які з тих чи інших причин відчувають труднощі в навчанні.

 ІІІ. Структура навчального року

 Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою. 2017-2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття згідно рішення педагогічної ради (протокол  № 07 від 01.09.2017) будуть організовані за семестровою системою: І семестр – з 01 вересня до 29 грудня, ІІ семестр – з 15 січня до 25 травня. Канікули будуть проведені в такі терміни: осінні: ­­­­­­­­­­­­­­­­______, зимові:  ________, весняні:  ________.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень.

Тривалість уроків становить: у  1-му класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи.

Державна підсумкова атестація учнів 4-их класів проводиться  відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547.

Навчальні екскурсії учнів 1-4 класів згідно рішення педагогічної ради ( протокол № 07 від 01.09.2017) будуть проведені протягом року.

 

Таблиця розподілу навчального часу  1-4 класів

навчально-виховного комплексу „дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа I ступеня “ № 10

на 2017 -2018 навчальний рік

Освітні

галузі      

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах  

Разом

    1 1-Б 2А   2-Б 3А 4 4
Інваріантна складова
Мови і література Українська мова 7 7 7 7 7 7 7 49
Іноземна (англійська)  мова 1 1 2 2 2 2 2 12
Математика Математика 4 4 4 4 4 4 4 28
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2 2 2 14
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 3
Мистецтво Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 7
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 7
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 7
Інформатика 1 1 1 1 1 5
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 7
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 21
Разом 18+3 18+3 20+3 20+3 21+3 21+3 21+3 139+21
Варіативна складова
Курси за вибором

 

 

 

 

 

 Іноземна (англійська) мова 1 1 2
Абетка харчування 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
Сталий розвиток 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
Українська мова 1 1 2
Індивідуальне заняття 1 1 1 1 1 5
Гранично допустиме навчальне

навантаження на учня

20 20 22 22 23 23 23 153
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 23 23 25 25 26

 

26 26 174
Всього ( з урахуванням поділу) 1 1 10 10 10 32
Загальна кількість годин 23 23 26 26 36 36 36 206
Кількість учнів у класі 25 22 25 23 29 29 30 183

 

Директор дошкільного закладу-школи № 10  ____________ А.САКОВЕЦЬ

Заступник начальника  управління освіти      ___________  А.ГОРАЙЧУК

Головний спеціаліст управління освіти ________________ М.КУСЬКОВЕЦЬ

Економіст управління освіти                           ___________  Л. ПАЛАМАРЧУК