Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Про застосування в НВК № 10 норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (наказ)

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» №10

( НВК № 10)

 

НАКАЗ

01.03.2019                                                         Вараш                                                              № 12

Про застосування в НВК № 10

норм Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо протидії булінгу (цькуванню)»

На виконання Закону України від 18.12.2019 № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»,  листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та з метою створення в НВК № 10 безпечного освітнього середовища, вільного від насильства, булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства та ефективного реагування на факти насильства

НАКАЗУЮ:

1.Працівникам НВК №10 у роботі щодо виявлення, реагування на випадки насильства, булінгу і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами керуватись «Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті».

Постійно

  1. Затвердити Правила поведінки здобувача освіти в НВК № 10, що додаються.
  2. Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії насильству, булінгу (цькуванню) в НВК №10 у 2019 році, що додається.
  3. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв про випадки насильства, булінгу (цькування) в НВК №10, що додається.
  4. Затвердити Порядок реагування на доведені випадки насильства, булінгу (цькування) в НВК №10 та відповідальність осіб, причетних до насильства, булінгу (цькування), що додається.
  5. Призначити практичного психолога Н.МУШИК уповноваженою особою в НВК № 10 щодо здійснення реагування у випадках виявлення фактів насильства, булінгу (цькування) та отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, проведення розслідування.
  6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи О.КУШНЕРУК, вихователю-методисту М.ЗОЛОТАРЬОВІЙ, педагогам забезпечити реалізацію інформаційно-просвітницьких заходів із учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству, булінгу, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей.

2

 

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи О.КУШНЕРУК, вихователю-методисту М.ЗОЛОТАРЬОВІЙ розмістити на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті закладу освіти контактну інформацію уповноваженої особи НВК №10, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку насильства, булінгу.
  2. Педагогічним працівникам, медичному та господарсько-обслуговуючому персоналу НВК №10 у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу передавати уповноваженій особі НВК №10 Н.МУШИК, а у разі її відсутності – безпосередньо директорові А.САКОВЕЦЬ чи заступнику директора з навчально- виховної роботи О.КУШНЕРУК інформацію про дитину/працівника закладу з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.
  3. Уповноваженій особі закладу з питань булінгу Н.МУШИК:

11.1. У разі виникнення підозри щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником НВК № 10 або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) провести зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагатися встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

11.2. У разі підтвердження виявленого факту насильства, булінгу (цькування) скласти план корекційної роботи та здійснювати соціально-педагогічний, психологічний супровід роботи з жертвою та її кривдником, особливо, якщо останнім є інший учень (учні) закладу, та за потреби перенаправляти їх до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо).

11.3. Інформацію про виявлені в НВК № 10 факти (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування) вносити до Журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування).

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                                                                            А.САКОВЕЦЬ