Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Про організацію харчування у 2021 році (наказ управління освіти)

НАКАЗ

28.12.2020 №135

Про організацію харчування учнів та вихованців

закладів загальної середньої та дошкільної освіти

Вараської міської територіальної громади

Вараської міської ради на 2021 рік

На виконання рішення Вараської міської ради від 30.10.2019 № 1547 «Про затвердження міської програми «Харчування учнів закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки» ( з наступними змінами та доповненнями),рішеннявиконавчого комітету Вараської міської ради від  21.12. 2020 №300 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти Вараської міської територіальної громади Вараської міської ради на 2021 рік» з метою організації харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти громади,

НАКАЗУЮ:

1. Встановити вартість харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади Вараської міської ради на одну дитину в день на 2021 рік в розмірі:

для дітей 1- 4 класів – до 22,16 грн.;

для дітей пільгових категорій   5-11 класів – до 25,08 грн.;

для дітей, які відвідують групу подовженого дня – до 22,16 грн.;

для дітей, які відвідують групу подовженого дня, класи інтенсивної педагогічної корекції – до 22,16 грн.

2. Встановити вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти Вараської міської територіальної громади Вараської міської ради на одну дитину в день на 2021 рік в розмірі:

для дітей до трьох років – до 38,18грн.;

для дітей з трьох до шести (семи) років – до 59,38 грн.;    

для дітей до трьох років з непереносимістю глютену та лактози – до 38,18 грн.;

для дітей з трьох до шести (семи) років з непереносимістю глютену та лактози – до 59,38 грн.

3. Організувати на базі дошкільного навчального закладу ( ясел-садка) №3, дошкільного навчального закладу ( ясел-садка) комбінованого типу №5, навчально-виховного комплексу № 10 Вараської міської територіальної громади Вараської міської ради харчування дітей дошкільного віку з непереносимістю глютену та лактози.

4. Встановити батьківську плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти та дітей дошкільного віку в навчально-виховних комплексах Вараської міської територіальної громади Вараської міської ради в розмірі 50% від вартості харчування на день.

5. Зменшити розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти територіальної громади Вараської міської ради на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

6. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1) забезпечити безкоштовним харчуванням в закладах загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади Вараської міської ради згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»:

– учнів 1-4 класів.

– учнів 5-11 класів із числа: дітей-сиріт; дітей-напівсиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей з інвалідністю;дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти; учнів з числа дітей, батьки яких є учасниками бойовихдій;дітей учасників бойових дій АТО та ООС (операції об’єднаних сил); дітей із сімей військовослужбовців, померлих під час проходження військової служби; дітей із сімей переселенців,дітей віднесених до III категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують довезення до закладів освіти міста Вараш.

2) встановити, що за рішенням педагогічних рад закладів загальної середньої освіти можуть бути звільнені від плати за харчування вихованці групп подовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): 15% складу групи – в повному обсязі та 25% – на половину вартості.

3) постійно здійснювати контроль за внесенням батьківської плати за харчування дітей, які відвідують групи подовженого дня, щомісяця, не пізніше 10 числа  поточного місяця, за який вноситься плата.

7. Керівникам закладів дошкільної освіти:

1) Забезпечити безкоштовним харчуванням в закладах дошкільної освіти Вараської міської територіальної громади Вараської міської ради згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»:

– дітей-сиріт; дітей-напівсиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей з інвалідністю; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних групах; дітей, батьки яких є учасниками бойових дій; дітей учасників бойових дій АТО та ООС (операції об’єднаних сил); дітей із сімей військовослужбовців, померлих під час проходження військової служби; дітей із сімей переселенців. 

2) постійно здійснювати контроль за внесенням батьківської плати за харчування дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти щомісяця, не пізніше 10 числа  поточного місяця, за який вноситься плата.

8. Вважати таким, що втратив чинність з 01.01.2021 року наказ управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від 26.12.2019 № 191 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти територіальної громади Вараської міської ради на 2020 рік»

9.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління згідно розподілу функціональних обов’язків.

Начальник управління                                                        Олена КОРЕНЬ