Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Про отримання педагогами творчої відпустки згідно нового Закону “Про освіту”

Яка підстава для отримання педагогами творчої відпустки і чи можна її отримати уже з листопада цього року?

У новому законі “Про освіту” вчителям надається право взяти творчу відпустку “строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи” (Стаття 54).

Тобто закон дав таке право, але все, що стосується регулювання цієї відпустки, здійснюється Кодексом закону про працю та законом про відпустки.

Далі беремо Кодекс законів про працю — основний документ, який регулює це питання.

У Кодексі законів про працю про творчу відпустку йдеться у Статті 77.

“Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України”.

Закон “Про відпустки” дає таке саме визначення того, що таке “творча відпустка” (Стаття 16). І так само дається посилання на Постанову Кабміну, яка має це питання регулювати.

Та сама постанова – це Постанова Кабміну 1998 року №45 “Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток”.

У постанові сказано таке: “Творчі   відпустки   надаються   працівникам  підприємств, установ та організацій незалежно від форм  власності  за  основним місцем  їх  роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук,  для написання  підручника,  а також монографії, довідника тощо (далі наукова праця)”.

З тексту цієї ж постанови:

“Творча відпустка  для  написання  підручника  чи  наукової праці  тривалістю  до  трьох  місяців  надається працівнику,  який успішно поєднує основну діяльність із творчою роботою.  Ця  творча відпустка  надається  на  підставі  заяви  працівника  та  довідки видавництва про включення підручника чи наукової  праці  до  плану випуску видань на поточний рік.

Якщо підручник  чи  наукова  праця   створюється   авторським колективом,  творча відпустка надається  одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу”.

“На  час  творчих  відпусток  за  працівниками зберігається місце роботи  (посада)  та заробітна  плата.  Порядок  обчислення середньої заробітної плати визначається згідно із законодавством”.

Тобто наразі закон надав право такої творчої відпустки терміном до 1 року, але механізму реалізації наразі немає. Постанова №45 встановлює умови та порядок такої відпустки, якщо вона має тривалість до 3 місяців. Але нічого не говорить про однорічну відпустку. Тож перш ніж її просити чи надавати, потрібно дочекатися виписаних механізмів реалізації цього права.

Джерело http://nus.org.ua/questions/vidpovidayemo-na-vashi-zapytannya-tvorcha-vidpustka-zarplaty-u-dytsadkah-i-zno-pislya-9-klasu/