Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Про проведення в НВК № 10 Дня Цівільного захисту у 2018-2019 навчальному році

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» №10

(НВК № 10)

НАКАЗ

12.04.2019                                                       Вараш                                                            № 23

 

Про підготовку і проведення

Дня цивільного захисту

та об’єктового тренування

в шкільному підрозділі

НВК №10  у 2019 році

 

На підставі ст.130 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 №1400, виконання плану роботи НВК № 10 на 2018-2019 навчальний рік, схваленого на засіданні педагогічної ради НВК № 10 від 31.08.2018 (протокол № 06), затвердженого на загальних зборах НВК №10 від 31.08.2018 (протокол № 01), з метою поліпшення якості організаційної, практичної і освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях

НАКАЗУЮ:

1.Провести 25 квітня 2019 року в шкільному підрозділі НВК №10 День цивільного захисту ( далі – День ЦЗ ) та спеціальне об’єктове тренування.

  1. Основними цілями «Дня цивільного захисту» і об’єктового тренування визначити:

2.1. Для керівного складу: удосконалення форм і методів роботи при організації та виконанні заходів щодо захисту особового складу при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

2.2. Для постійного складу (педагогів та обслуговуючого персоналу): набуття практичних навичок в діях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

2.3.Для учнів:

– практична перевірка здатності учнів грамотно і чітко діяти для захисту свого здоров’я та життя у надзвичайних ситуаціях;

– виховання впевненості учнів у ефективності заходів, які проводяться в День ЦЗ;

– формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, самовідданості при виконанні завдань ЦЗ.

3.Головним завданням Дня ЦЗ і   об’єктового тренування визначити:

3.1.Навчання керівного та командно-начальницького складу організації та проведенню заходів ЦЗ  в закладі.

3.2.Удосконалення учнями та персоналом теоретичних знань та практичних навичок при діях в екстремальних умовах.

3.3.Практичну перевірку здатності учнів та персоналу діяти при виникненні НС.

4.До участі у «Дні цивільного захисту» залучити керівний та командно-начальницький склад ЦЗ НВК №10, особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ, весь постійний склад працівників закладу, учнів 1-4-х класів.

5.Призначити комісію по оцінюванню проведення змагань, естафет, конкурсів під час «Дня цивільного захисту» у такому складі:

5.1. Голова комісії – директор А. САКОВЕЦЬ;

5.2. Заступник голови комісії – заступник директора з навчально-виховної роботи О.КУШНЕРУК,

5.3.Члени комісії:

вихователь-методист М.ЗОЛОТАРЬОВА;

вчитель початкових класів Л.ЯСИНСЬКА.

  1. Затвердити План підготовки та проведення «Дня цивільного захисту» у 2018-2019 навчальному році, що додається.

09 квітня 2019 року

  1. Провести в День ЦЗ заходи згідно Плану підготовки і проведення Дня ЦЗ в НВК №10 у 2018- 2019 навчальному році.

25.04.2019

  1. Вчителям предмету «Основи здоров’я» перевірити навчально-матеріальну базу ЦЗ НВК № 10 до проведення Дня ЦЗ.

До 23 квітня 2019 року.

9.Вчителям початкових класів:

9.1. Довести до відома учнів цілі та завдання “Дня цивільного захисту” та об’єктового тренування, провести бесіди за правилами безпеки під час проведення “Дня цивільного захисту” та об’єктового тренування та про порядок евакуації зі школи при надзвичайній ситуації.

3 19 березня до 24 квітня 2019 року

9.2. Розглянути питання вміння користуватися засобами індивідуального захисту в разі надзвичайних ситуацій.

З 12 квітня 2019 року,

за графіком виховних годин

10.Забезпечити 25 квітня 2019 року загальну готовність особового складу шкільного підрозділу НВК № 10 до Дня ЦЗ.

11.Наказ оголосити всьому постійному особовому складу закладу.

12.Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦЗ НВК № 10 О.КУШНЕРУК.

 

Начальник цивільного захисту,

директор                                                                                                 А. САКОВЕЦЬ

 

 

 

План підготовки і проведення Дня ЦЗ

 в НВК №10 у 2018-2019 навчальному році

 

№ з/п Заходи Час та

місце проведення

Відповідальний
1 2 3 4
ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД
1 Вивчення нормативних документів Міністерства освіти України, області, району, міста з питань підготовки учнів згідно з програмою  „Основ здоров’я” та ЦЗ. Кабінет директора Начальник ЦЗ

А.САКОВЕЦЬ

2 Відпрацювання порядку і послідовності проведення Дня ЦЗ з його організаторами, членами комісії. До 23.04.2019, територія закладу  А.САКОВЕЦЬ та відповідальні за проведення Дня ЦЗ
3 Інструкторсько-методичне заняття членів комісії, корегування плану проведення Дня ЦЗ. 18.04.2019 А.САКОВЕЦЬ О.КУШНЕРУК

 

4 Перевірка та підготовка майна ЦЗ для проведення Дня ЦЗ. Квітень

2019 року

А.САКОВЕЦЬ

Ю.РЕЧУН

5 Організація та перевірка засобів протипожежного захисту та способів оповіщення про пожежу, надзвичайну ситуацію. Квітень

2019 року

Ю.РЕЧУН
6 Проведення заходів з пропаганди ЦЗ та питань забезпечення життєдіяльності людини:

Виступ   педагогів, фахівців ЦЗ за тематикою:

„Навколишнє середовище та людина”; „Надзвичайні ситуації”;

„Пожежна безпека”.

Квітень

2019 року

А.САКОВЕЦЬ

О.КУШНЕРУК

учителі- класоводи

7 Налагодження технічних засобів навчання   заходів ЦЗ та захисту  населення. Квітень

2019 року

О.КУШНЕРУК

учителі- класоводи

8 Організація у шкільній бібліотеці виставок книжок, брошур, альбомів з тематики “Надзвичайні ситуації та дії населення під час них”, “Людина в екстремальних ситуаціях”, “Пожежна безпека у вашому житті”. Квітень

2019 року

 

 

О.ШОКУН

Проведення Дня цивільного захисту
1 Збір керівного та начальницького складу ЦЗ закладу. 25.04.2019 А.САКОВЕЦЬ

 

3 Відкриття Дня Цивільного захисту, проведення загальношкільної лінійки. 25.04.2019 А.САКОВЕЦЬ

О.КУШНЕРУК

4 Відкриті уроки за тематикою „Основи здоров’я” у відповідності з програмою. 25.04.2019 О.КУШНЕРУК

учителі

5 Випуск буклету до Дня цивільного захисту. До 25.04.2019 О.НЕСТЕРЧУК

М.АСІЧ

6 Відпрацювання дій дітей та учнів НВК №10  в різноманітних надзвичайних ситуаціях . 25.04.2019 Штаб ЦЗ,

педагоги

7 Робота керівного складу та командно-начальницького складу ЦЗ закладу згідно ввідної «Увага всім!» 25.04.2019 Учасники тренування
Підсумки проведення Дня цивільного захисту
1 Збір педагогічного складу для підведення підсумків Дня ЦЗ та оголошення наказу за його підсумками. 25.04.2019 року А.САКОВЕЦЬ

О.КУШНЕРУК

2 Підсумки проведення Дня ЦЗ з керівним складом ЦЗ, педагогічним колективом  та доведення завдань щодо питань з охорони життя та здоров’я учнів у новому навчальному році. 25.04.2019 року А.САКОВЕЦЬ

 

Начальник штабу ЦЗ                                                                  О.КУШНЕРУК