Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Інформація про психологічну готовність дітей 6-го віку НВК № 10 до навчання в школі у 2020 році

З метою вивчення ступеня готовності дітей до шкільного навчання і своєчасного виявлення дітей з низьким рівнем готовності   в НВК №10 протягом лютого-березня 2020 року комісією закладу по оцінці шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку було проведено дослідження дітей, яким на 1 вересня 2020 року виповниться 6-7 років, на відповідність шкільної зрілості.

                 Було обстежено та продіагностовано 54 дитини старшого дошкільного віку, які відвідують групи №1,2,3,7,9,12, з них

готові до шкільного навчання –  52  дитини

Умовно готові – 6 дітей

Неготові – 2 дитини

У старших дошкільних групах закладу залишається:

2 дитини –  в гр.№1 (рекомендація ІРЦ та логопеда)

2 дитини – в гр.№2 (рекомендація логопеда)

1дитина –  з гр.№11 переходить  в гр.№13 (бажання батьків)

В школу йде 49 дітей.

            

             

   Узагальнені результати діагностики психологічної готовності дітей старших груп НВК №10 до шкільного навчання 

Тест Керна Йїрасика  (шк .зрілість) Тест Ярослава Йїрасика(верба льне мислення) Д.Б.Ельконін «Графічний диктант» М.Р.Гінзбург (провідні мотиви) «Сходинки Немова»  (самооцінка)
висо- кий рівень серед- ній рівень умов- но готові не гото ві висо- кий рівень середній рівень умов- но го тові не гото- ві висо- кий рівень серед- ній рівень нижче серед- нього низь- кий нав- чаль ний соці- альний ний пози- ційний зов- ніш- ній ігро- вий оці- ноч- ний зави- щена зани- жена адекват- на    
26     20   6    2     26 20 6 2  21 25 6   2 11 23 3 2 6 9 42 2 10

Загальна оцінка психологічної готовності до систематичного навчання в школі

Кількість обстежу- ваних дітей Готові до шкільного навчання Умовно готові Не готові
54 52 6 2

Практичний психолог Наталія МУШИК