Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Інформація про роботу спеціальних та інклюзивних груп НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році

У навчально-виховному комплексі “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” №10 Вараської міської ради Рівненської області у 2019-2020 навчальному році функціонує 11 дошкільних груп. З них – три групи спеціальні для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (№1,2,7) , дві групи  – інклюзивні (№9,11).

У спеціальних групах  для дітей з тяжкими порушеннями мовлення здобувають освіту 33 дитини: спеціальна старшого дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення №1  – 10 дітей; спеціальна середнього дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення №2  – 12 дітей; спеціальна старшого дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення №7  – 11 дітей. В інклюзивних групах виховується 5 дітей з особливими освітніми потребами : три дитини у групі старшого віку №11, дві дитини – у різновіковій групі № 9 за методом М.МОНТЕССОРІ.

Фахівці НВК №10, які надавали  психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові  послуги дітям з особливими  освітніми потребами у 2019-2020 навчальному році:

№ з/п Прізвище, імя, по батькові Посада Спеціальність Кваліфікація Найменування закладу вищої освіти
1   ВІТКОВСЬКА Інга Броніславівна вихователь Дошкільна освіта Організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, логопед дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів Рівненський державний гуманітарний університет
2   БОГАЙЧУК Валентина Василівна   Музика і співи Учитель музики і співів Ровенський державний педагогічний інститутімені Д.З. Мануїльського
  ГУЛЬЧУК Людмила Анатоліївна   Дошкіль не виховання Організатор дошкільної освіти. Сімейний вихова тель Інститут перепід готовки та підвищення кваліфі кації Національного педагогічного унівкер ситету імені М. П. Драгоманова
3   ЄВСОВИЧ Олена Миколаївна вчитель-логопед Дефекто логія Логопед шкільних та дошкільних закладів Слов’янський державний педагогічний інститут
4   КАЧНОВА Раїса Іванівна вихователь Виховання в дошкільних закладах Вихователь дитячого садка Кременецьке педагогічне училище
5   КОВАЛЬ Любов Петрівна асистент вихователя Початкове навчання Вчитель початкових класів Волинський державний університет імені Лесі Українки
  КОЗАК Валентина Олександрівна вихователь Українська мова і література та російстка мова  і література Вчитель української мови і літератури та російської мови і літератури Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки
6   МАКУХА Людмила Леонідівна вихователь Дошкільне виховання Вихователь дітей дошкільного віку Рівненський державний гуманітарний університет
  МАСЛЯНКО Наталія Юріївна вихователь Дошкільне виховання Вихователь дітей дошкільного віку Рівненський державний гуманітарний університет
  МУШИК Наталія Анатоліївна практичний психолог Початкове навчання Вчитель початкових класів та практичний психолог Рівненський економіко-гуманітарний інститут імені Степана Дем’янчука
НАЙДИЧ Валентина Миколаївна керівник музичний Музика і методика виховної роботи Учитель музики, методист з виховної роботи Рівненський державний педагогічний інститут
 8 ПЕЛЕХ Світлана Кузьмівна вчитель-логопед Педагогічна освіта Логопед Камянець-Подільський національний університет
9   ПЕРЕЦЬ Інна Петрівна вихователь Педагогіка і психологія (дошкільн) Викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь Рівненський державний педагогічний інститут
10   ПОЛУЙКО Наталія Костянтинівна вихователь Дошкільне виховання Вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою, викладач дошкільної педагогіки Волинський державний університет імені Лесі Українки
11   СІЛЬМАН Ніла Євстахіївна вихователь Дошкільне виховання Вихователь дітей дошкільного віку Рівненський державний гуманітарний університет
  ТРОЦЬКА Оксана Богданівна вихователь Виховання в дошкільних закладах Вихователь в дошкільних закладах Кременецьке педагогічне училище
12   ОРДИНАТ Тетяна Анатоліївна вихователь Педагогіка і методика середньої освіти. Історія Вчитель історії і права Рівненський державний педагогічний інститут
13   ШИНКАРУК Надія Степанівна вихователь Дошкільне виховання Вихователь дітей дошкільного віку Рівненський державний гуманітарний університет
14   ЯКУБИШИНА Марина Вікторівна асистент вихователя Дошкільна освіта Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель-логопед закладів освіти та реабілітаційних центрів Рівненський державний гуманітарний університет
 15 ЯХНІВСЬКА Олена Дмитрівна учитель-логопед Дефектологія Логопед шкільних та дошкільних закладів Слов’янський державний педагогічний інститут

Для недопущення перевантаження дітей дошкільного віку спеціальних та інклюзивних груп враховано Гранично допустиме навчальне   навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року  № 446, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 13.05.2015 року № 520/26965

Так, у дошкільних групах НВК №10 у 2019-2020 навчальному році ухвалою педагогічної ради було встановлено таке гранично допустиме навчальне   навантаження на дитину дошкільного віку:

Заняття Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) спеціальна Група старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) спеціальна Група старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) інклюзивна
Всього 13 14 12

Тривалість одного заняття у спеціальних групах:

-у середній – не більше 20-25 хвилин;

-у старшій – не більше 25-30 хвилин.

Тривалість перерв  між  заняттями  у спеціальних групах становить не  менше  15  хвилин.

            У інклюзивній різновіковій групі  Монтессорі №9, організовані фронтально-індивідуальні уроки тривалістю 1-1,5 год., які варіюються в залежності від запитів та побажань дітей.

В основі освітнього процесу лежать комплексні та парціальні програми дошкільної освіти. Освітня та корекційна робота у 2019-2020 навчальному році здійснюється за програмами:

– освітня робота дошкільних груп – згідно Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція);

– корекційна  робота з дітьми з особливими освітніми потребами інклюзивних  груп № 9, 11  – згідно посібника Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ. Методичний посібник. КОВАЛЬ Л. В., ЛУЦЕНКО І. В., КОМПАНЕЦЬ Н. М.  Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. Лист ІМЗО  18.05.2018 № 22.1 /12-Г-266;

– корекційна робота спеціальних груп №1,2,7 для дітей з тяжкими порушеннями мовлення  – згідно таких навчально-методичних посібників:

Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Навчально-методичний посібник. ТРОФИМЕНКО Л. І.  Наказ МОН України  від 29.04.2016 № 476;

Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників. Навчально-методичний посібник. РІБЦУН Ю.В. Видавництво Мандрівець. Лист ІМЗО від 21.12.2017 №21.1/12 -Г-837.

Обсяг інваріантної складової відображений  у вигляді таблиці розподілу навчального часу на тиждень фронтальних занять/уроків Монтессорі :

Заняття / Освітні лінії Базового компоненту дошкільної освіти Група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) спеціальна Група старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) інклюзивна Група старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) спеціальна Різновікова  група Монтессорі (від 3 до 6 (7) років) інклюзивна
Фізкультура/«Особис тість дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини» 2 2 2 2
Музика/«Дитина у світі культури», «Гра дитини» 2 2 2 2
Малювання/ «Дитина у світі культури», «Гра дитини» 1 1 1 1
Ліплення/«Дитина у світі культури», «Гра дитини» 0,5 0,5 0,5 0,5
Аплікація/«Дитина у світі культури», «Гра дитини» 0,5 0,5 0,5 0,5
Художня літера тура/«Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини» 1 1 1
Художньо-мовленнєве/ «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини»  
Сенсори А/«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини»
Математика/«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» «Гра дитини» 1 1 1
Рідна природа/«Дитина у природно му довкіллі», «Гра дитини» 1 1 1
Дитина у світі/«Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури», «Гра дитини»   1 1 1
Мовлення дитини/«Мовлення дитини», «Гра дитини», «Дитина в соціумі» 3 1 3
Грамота/«Мовлення дитини» , «Гра дитини» 1 1
Урок Монтессорі/ усі освітні лінії Базового компонента 5
Всього: 13 12 14 11

У спеціальних групах №1,2,7 освітньо-корекційна діяльність була спланована за  лексичними темами та враховуючи рівень мовлення дітей. На початку кожного навчального року в НВК № 10 проводиться обстеження вчителями-логопедами  та вносяться корективи у подальшу фронтально-підгрупову  роботу.

Зміст освітнього процесу в спеціальних та інклюзивних групах базується на індивідуальних особливостях мовленнєвого розвитку кожної дитини з особливими освітніми потребами.

Діти з мовленнєвими порушеннями потребують особливої організації корекційно – логопедичної допомоги, зміст, форми і методи якої повинні бути адекватні їх можливостям.

Тому наповнюваність груп не перевищує норм.

Мережа груп дошкільного підрозділу НВК №10 у 2019-2020 навчальному році була така:

Вік дітей 4-5 спеціальна (норма 10) 5-6 Інклю зивна  (нор ма 15) 5-6 спеціальна (норма 10) 3-6 інклюзивна різновікова МОНТЕССОРІ (норма 15)
Груп 1 1 2 1
Кількість дітей 12 19 21 15

У НВК №10 у 2019-2020 навчальному році інклюзивне навчання організоване згідно наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від  30.08.2019 № 110 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти територіальної громади Вараської міської ради».

В інклюзивній групі № 11, в інклюзивній різновіковій групі МОНТЕССОРІ № 9  діяльність з дітьми з особливими освітніми потребами у 2019-2020 навчальному році організовується згідно вимог Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (ООП) в НВК №10 та їх індивідуальних програм розвитку (ІПР). Крім того, діти з особливими освітніми потребами інклюзивних груп НВК № 10 отримують корекційні послуги у Вараському ІРЦ (оскільки заклад у 2019-2020 навчальному році  не може отримати державну  інклюзивну субвенцію для дітей з ООП через  статус та фінансування як закладу загальної середньої освіти до прийняття рішення засновника щодо реорганізації НВК № 10 в заклад дошкільної освіти).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові (заняття) послуги:

Корекційні послуги Фахівець Дитина групи№11 Дитина групи№11 Дитина групи№11 Дитина групи№9 Дитина групи№9
Корекція мовлення Вчитель-логопед ІРЦ 1 год 1 год 1 год    
Розвиток мовлення Вчитель-логопед ІРЦ       1 год 1 год
ЛФК Вчитель-реабілітолог ІРЦ 1 год 1 год 1 год    
Корекція розвитку Практичний психолог НВК 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год
Логоритміка Вчитель-дефектолог ІРЦ 1 год 1 год      
Логоритміка Вчитель-логопед ІРЦ       1 год 1 год
Логоритміка Спеціалісти ІРЦ     1 год    
Розвиток зв’язного мовлення Вчитель-дефектолог ІРЦ       1 год  
Всьго норма на тиждень:   4 год в тиждень 4 год в тиждень 4 год в тиждень 4 год в тиждень 3 год в тиждень

Моніторинг результатів корекційної роботи ,  моніторинг за освітньо-корекційною  роботою   педагогів  цих  груп  дають підстави вважати,  що  набір  дітей  у спеціальні та інклюзивні  групи  НВК№ 10   проходить  організовано та згідно вимог відповідних нормативних документів. 

Результативність  навчально-корекційної роботи  

  спеціальних груп з тяжкими порушеннями мовлення НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році

У групі №1 з вересня 2018 по травень 2020 були охоплені корекційною роботою 14 дітей з мовно-псмхологічним висновком: ЗНМ (1-2рівня). Діти з важкими порушеннями мовлення. У 2019 році двоє дітей з групи вибули: зі звуковимовою в нормі (у ЗДО№12), зі значним покращенням звуковимови (у ЗДО №2 для подальшої корекції  вад зору). У 2019 році у групу зараховані двоє діток з ВПМ. На травень 2020 року  діти з мовою в нормі або значно покращеною звуковимовою -12, з них 10 дітей виписані з групи (ідуть до школи). Двоє діток лишаються на третій рік корекційного навчання у групі 1 .

У групі №2 на вересень 2019 року -13. У грудні 2019 року вибуло 3 дитини, а з січня 2020 року зараховано 2 дитини та ще 1 у лютому 2020 року . Кількі лькість дітей, які охоплені корекційною роботою на травень 2020 року -13. У девятьох дітей звуки на етапі постановки та автоматизації, у 4 дітей  відбувається поступова активізація активного словника. Постановка звуків без змін.

У групі №7 на вересень 2019 року зараховано 11 дітей,  виписано 7, залишаються 4. В старшій групі 2 дитини, в середній групі 2 дитини.

К-сть груп Всього дітей Виправлено / покращено Залишено на наступний рік
Група №1 12 дітей 10 дітей 2 дитини
Група №2 13 (3) дітей 13дітей 13 дітей
Група №7 11 дітей 7 дітей 4 дітей
Всього  3 групи 36(3) дитини 30 дитини 19 дітей

             Педагогічна, медична документація у спеціальних   групах № 1, 2, 7 та інклюзивних №9,11 ведеться відповідно до вимог Міністерства освіти і науки  України, Міністерства охорони здоров’я України,  Інструкції про ведення діловодства у НВК№ 10, номенклатури справ закладу.

                               Питання про роботу логопедичних груп закладу  аналізуються та узагальнюються у наказах по НВК № 10, слухаються на педрадах.

 Стан роботи логопедичних груп дошкільного НВК № 10 систематично аналізується і вивчається адміністрацією і  методичною службою закладу. 

 З метою забезпечення якісного обстеження, раннього виявлення та надання допомоги дітям з вадами мови та організації пропаганди логопедичних знань серед педагогів і батьків з мікрорайонів Вараш, Перемоги та Ювілейний і  направлення таких дітей для комплексного обстеження в Вараському ІРЦ вчителів-логопедів дошкільного НВК №10 закріплено за закладами дошкільної освіти №  6, 8, 11, 12  та  НВК №10. Ці питання щорічно врегульовуються відповідними наказами по НВК № 10.  Так щорічно протягом березня-квітня учителі-логопеди проводять обстеження дітей нашого закладу та ЗДО № 6, 8, 11,12 міста.

            Інформацію  про організацію роботи спеціальних груп НВК№ 10, стан корекційної роботи у них, про результати обстеження дітей НВК № 10, ДНЗ № 6, 8, 11, 12 по набору в спеціальні групи систематично заслуховуються на педагогічних радах, виробничих нарадах та систематично вивчається. Так на  виконання плану роботи НВК № 10  на 2019-2020 навчальний рік, схваленого на засіданні педагогічної ради НВК № 10 від 30.08.2019 (протокол № 07), затвердженого на загальних   зборах  НВК №10 від 30.08.2019 (протокол № 02) , наказу по НВК №10 «Про  організацію  вивчення стану освітньої роботи у групах старшого дошкільного віку №1,11 у  2019-2020 навчальному році» з метою об’єктивного  і  досконалого  вивчення   стану  організації життя  та виховання   дітей   груп старшого дошкільного  віку №7,11  відповідно  до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», ознайомлення  з системою  роботи  педагогів з 25.11.2019 року по   06.12.2019 року було проведене фронтальне вивчення стану освітньої роботи у групах старшого дошкільного віку №7,11 (довідка до наказу).

Методична робота

            Щороку для педагогів корекційних груп організовуються  різні методичні заходи: проблемний семінар «Корекція мовленнєвих недоліків дошкільників», «Педагогічний міст»,  відкриті перегляди, майстер-класи тощо.

Атестація педагогічних працівників, які працюють у спеціальних /інклюзивних групах  у НВК №10 здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550. У НВК №10 згідно наказу від 19.09.2019 року №86 «Про створення атестаційної комісії в НВК №10 у  2019-2020 навчальному році»  була створена атестаційна комісія закладу. Підлягали атестації 4 педагогічних працівників спеціальних /інклюзивних груп  дошкільного підрозділу :

– вихователя  ПЕРЕЦЬ Інни Петрівни,

– керівника музичного БОГАЙЧУК Валентини Василівни,

– вихователя  КАЧНОВОЇ Раїси Іванівни,

– асистента вихователя КОВАЛЬ Любові Петрівни.

У 2019-2020 році згідно наказу від 16.10.2019 № 89 «Про  атестацію  педагогічних працівників НВК № 10  у  2019-2020 навчальному  році» та проходять атестацію 4 педагогічних працівники спеціальних /інклюзивних груп  дошкільного підрозділу :

Інна ПЕРЕЦЬ, вихователь;

Валентина БОГАЙЧУК, керівник музичний;

Раїса КАЧНОВА, вихователь;

Любов КОВАЛЬ, асистент вихователя.

За результатами атестації у квітні 2020 року (Наказ управління освіти Вараської міської ради від 08.04.2020 № 48 -к/тр «Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників закладів та установ освіти Вараської міської територіальної громади»):

ВІДПОВІДАЄ раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

-БОГАЙЧУК Валентина Василівна, керівник музичний.

ВІДПОВІДАЄ раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»:

– КАЧНОВА Раїса Іванівна, вихователь .

Важливим етапом в організації корекційної освіти стало розширення функціонування  інклюзивних груп – відкриття групи №9 (Інклюзивної різновікової за методом М. МОНТЕССОРІ). Для цього педагогами було вивчено ряд важливих нормативних документів спільно з з Вараським ІРЦ.

 Фахівцями Вараського ІРЦ  у приміщенні Вараського інклюзивно-ресурсного центру проведені ряд тренінгових занять для асистентів вихователів закладів дошкільної освіти , керівників , вихователів-методистів. Наші працівники в ході занять почули  про новинки нормативно-правової бази інклюзивного навчання, щодо архітектурної доступності закладів освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування та інші цінні методичні поради.

Учитель-логопед С. ПЕЛЕХ організувує засідання семінару-практикуму для педагогів логопедичних  та інклюзивної груп «Навчаємо говорити правильно». Мета такої методичної форми роботи: підвищити рівень теоретичних знань педагогів спеціальних  та інклюзивних груп щодо використання ігор мовленнєвого характеру та щодо проблемних випадків у корекційній роботі; підвищити рівень практичних навиків використання цікавих методів та прийомів у роботі з дітьми для  мовленнєвого розвитку. Категорія учасників ˗ педагоги  корекційних груп № 1, 2, 7 та інклюзивних  №9,11.

Педаггічні працівники постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом перегляду відкритих переглядів. Вихователь логопедичної групи Раїса КАЧНОВА поділилася своїми практичними напрацюваннями перед колегами закладу, показавши колегам різноманітні прийоми під час фронтального заняття.

Протягом 2019-2020 навчального року в спеціальних/інклюзивних групах  використовуються  такі інноваційні методики:

Інновація Група   Педагоги
Метод наукової педагогіки Марії   МОНТЕССОРІ Групи № 9   В. КОЗАК, Н. ПОЛУЙКО, М. ЯКУБИШИНА
Розвивальна гра «Квадрат ВОСКОБОВИЧА» Групи № 7   Л. МАКУХА
Розвивальна гра «Геоконт ВОСКОБОВИЧА» Група №2 О. ТРОЦЬКА  
Коректурні таблиці (Н.ГАВРИШ, О. БЕЗСОНОВА) Група № 1,2,7,11   І. ПЕРЕЦЬ, І. ВІТКОВСЬКА, О. ТРОЦЬКА, Н. ШИНКАРУК, Л. МАКУХА, Р. КАЧНОВА, Н. СІЛЬМАН, Н. МАСЛЯНКО, Л. КОВАЛЬ

Важливим чинником у методичній роботі є вивчення досвіду роботи . Тож у закладі вивчені та узагальнені досвіди роботи педагогічних працівників спеціальних/інклюзивних груп :

ПІП посада Тема досвіду роботи
Олена ЄВСОВИЧ Учитель-логопед Розвиток лексико-граматичних категорій у дітей з важкими порушеннями мовлення через ігри та вправи з використанням елементів ейдетики
Раїса КАЧНОВА Вихователь Формування пізнавально-творчої активності дітей в процесі мовно-корекційної роботи
Людмила МАКУХА Вихователь Використання дидактичних ігор з метою формування логіко-математичної компетентності у дітей з мовленнєвими порушеннями
Валентина НАЙДИЧ Керівник музичний Розвиток креативності дітей у процесі формування їх мовленнєвої компетентності засобами музичного виховання
Ніла СІЛЬМАН Вихователь Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей у природному довкіллі
Оксана ТРОЦЬКА Вихователь Формування фонетико-фонематичної, лексико- граматичної структури мови та зв’язного мовлення дітей , які потребують мовної корекції, в повсякденному житті
Наталія ЯКОВЛЕВА Вихователь Дослідницька робота як засіб збагачення словника, розвитку та корекції мови дошкільників
Валентина КОЗАК Вихователь Космічне виховання дитини в системі Марії Монтессорі

Разом з тим у 2019-2020 навчальному році  педагогічний колектив продовжив вивчення  досвіду роботи  вчителя-логопеда С.ПЕЛЕХ по темі: «Пошук ефективних методів та прийомів корекційно-розвивальної та пропедевтичної роботи з дітьми-логопатами через співпрацю закладу освіти та родини».

Постійно робота інклюзивних та спеціальних груп висвітлюється на сайті закладу у розділі «Кабінет логопеда»

Наразі у НВК №10 іде підготовча робота до створення ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами: облаштований пандус та закладені кошти для подальших робіт та закупівель.