Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Про стан травматизму у 2020 році в НВК № 10

      Травматизм є однією з актуальних проблем сьогодення, але часто його можна уникнути завдяки профілактичній роботі.

       Робота з профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педагогічного колективу закладу освіти як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення  про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти.

        Організація роботи з охорони праці та відповідальність за її загальний стан покладено  персонально на директора закладу.  З лютого 2020  року в штат закладу введена посада інженера з охорони праці.

         Робота з безпеки життєдіяльності планується у річному плані на навчальний рік і складається із заходів, де передбачається навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення перевірок знань, інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових і робочих інструкцій, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні.

        Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці. Розроблені і затверджені посадові, робочі  інструкції, інструкції  з охорони праці для всіх категорій працівників.

       Наказом по закладу створена комісія по розслідуванню нещасних випадків. У разі виявлення факту НВ проводиться відповідне розслідування. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу. Наявні  та правильно ведуться протоколи перевірки знань персоналу з охорони праці.  Виконання приписів СЕС, пожежної охорони, охорони праці здійснюється  за наявності коштів. Так, у 2020 році у закладі встановлено пожежну сигналізацію.

         На початку 2020-2021 навчального року оформились всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС, паспорт санітарно-технічного стану. Перед початком навчального року серед учасників освітнього процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, проводиться огляд технічного стану будівель і споруд. Згідно до вимог нормативних документів реєструються вступний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі з охорони праці, ЦЗ, ППБ, ПТЕ, безпеки життєдіяльності для працівників і учнів. Журнали реєстрації інструктажів для працівників закладу знаходяться у кабінеті директора і завідувача господарства.

       Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності планується у річному плані на навчальний рік і складається із заходів, де передбачається навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально технічних засобах безпеки та санітарно побутовому обслуговуванні.

       Щороку у закладі проводяться заходи з учнями, вихованцями.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці. Розроблені і затверджені посадові, робочі  інструкції, інструкції  з охорони праці для всіх категорій працівників і по видах роботи.

       Журнали реєстрації інструктажів для учнів знаходяться у класних керівників, так як посада заступника директора з навчально-виховної роботи у штатному розписі відсутня.

Вчителі-класоводи, вчителі фізичного виховання провели  з учнями первинні інструктажі на початку навчального року та семестру, перед початком практичних робіт, виконанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

     Записи про проведення інструктажів фіксуються в класних журналах та журналах реєстрації інструктажів з окремих предметів, що зберігаються в кабінетах. Основні навички збереження здоров’я, правил поведінки формуються в учнів у процесі вивчення  предмету «Основи здоров’я».

Велика робота з учнями і дітьми ведеться педагогами щодо профілактики дитячого травматизму. Тематика та дата проведення бесід фіксуються в класних журналах. Напередодні канікул з учнями проводяться  бесіди з попередження травматизму в дні шкільних канікул. Дане питання часто розглядається  на виробничих нарадах, загальних та класних батьківських зборах, засіданнях загального батьківського комітету.

       Вихователями дошкільних груп проводяться тематичні тижні. Так, у листопаді був проведений тематичний Тиждень безпеки дорожнього руху. Вихователі у календарних планах фіксують  заходи, які будуть проведені протягом тижня. Постійно педагогічний персонал наголошує дітям про правила поведінки  на вулиці, на фізкультурних заняттях. Особливу увагу приділяють формуванню дітьми навичок користування краном з гарячою водою, постійно відпрацьовують навичку спочатку відкручувати кран з холодною водою , а потім – з гарячою.

Разом з тим, у квітні 2020 року з причин карантину світового рівня не був проведений Тиждень безпеки дитини.

     Дитячий травматизм у 2020 році:

Кількість випадків всьогоДіти     до      14       років
ПобутовіДорожньо-транспортніВ навчальному закладіВуличніСпортивніІнші
  5  4    –                                    –  1  –  –  

     У порівнянні з 2019 роком у 2020 році на 2 випадки зменшився дитячий травматизм.

     Профілактика травматизму – це соціальна проблема, яка потребує щоденної роз’яснювальної роботи з боку дорослих: батьків та педагогів.