Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Результативність освітньої роботи дошкільного підрозділу у 2018-2019 навчальному році

        На виконання статті 22 Закону України “Про дошкільну освіту” про обов’язкове виконання закладами дошкільної освіти державних вимог щодо рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015  № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку  № 2, 4, 7 та різновікових групах № 3,12 (діти старшого віку)  НВК №10 в жовтні 2018 року  та травні 2019 року  педагогами було проведене оцінювання рівня розвитку дитини дошкільного віку.

          Факторами оцінювання  був зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. Всього в оцінюванні взяли участь: у І півріччі – 54 дитини , у ІІ півріччі – 52 дитини (дві дитини  вибули).

  У ході обстеження виявлено :

Група №2 ( логопедична з важкими мовленнєвими порушеннями)

І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 4 дитини
Достатній рівень 8 дітей 7 дітей
Середній рівень 3 дитини
Низький рівень

Всього проходило обстеження: 11 дітей 11 дітей

 

Група №7 ( логопедична з важкими мовленнєвими порушеннями)

І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 3 дитини 11 дітей
Достатній рівень 8 дітей 1 дитина
Середній рівень 1 дитина
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 12 дітей 12 дітей

 

Група №3 ( різновікова Монтессорі)

І пвіріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 3 дитини 4 дитини
Достатній рівень 2 дитини
Середній рівень
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 5 дітей 4 дитини

 

 

 

Група №12 ( різновікова Монтессорі)

І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 3 дитини 5 дітей
Достатній рівень 3 дитини
Середній рівень
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 6 дітей 5 дітей

 

Група №4 ( загального розвитку)

І півріччя: ІІ півріччя:
Високий рівень 6 дітей 16 дітей
Достатній рівень 14 дітей 4 дитини
Середній рівень
Низький рівень
Всього проходило обстеження: 20 дітей 20 дітей

 

В загальному по дошкільному підрозділі:

І півріччя:

– дітей з високим рівнем -15 дітей;

– дітей з достатнім рівнем  – 35 дітей;

– дітей з середнім рівнем  – 4 дитини;

– дітей з низьким рівнем  – відсутні.

ІІ півріччя:

– дітей з високим рівнем -40 дітей;

– дітей з достатнім рівнем  – 12 дітей;

– дітей з середнім рівнем  – відсутні;

– дітей з низьким рівнем  – відсутні.