Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Розвивальні ігри та вправи із сенсорного виховання для дітей третього року життя від вихователя І.ГАВРИЛОВОЇ (наші карантинні будні)

Ось які цікаві ігри та вправи підібрала вихователь Інна ГАВРИЛОВА під час карантину на дистанційній роботі, щоб потішитися ними разом із своїми маленькими вихованцями після закінчення карантину.

Шановні батьки! У такі ігри Ви також можете пограти із своїми малятами вдома.

Ігри та вправи на сприймання форми:

 1. «Вишеньки»

Дидактичне завдання: вчити вкладати вкладки-вишеньки у відповідні вирізи. Закріпити знання про червоний колір.

Словник: вишеньки,червоні. Спонукати до повторення слів,

Дидактичний матеріал: на картці з картону намальована гілочка; вишеньки вирізані.

 • «Машина»

Дидактичне завдання: вчити вкладати вкладки-колеса у відповідні вирізи. Закріпити знання про синій колір.

Словник: машина, колеса, синій.

Дидактичний матеріал: на картці намальована машина;  колеса вирі­зані.

 • «Качечка»

Дидактичне зав­дання: вчити добирати вкладки різ­ної форми і вкладати їх у відповідні вирізи. Закріпити знання про чер­воний та жовтий кольори.

Слов­ник: качечка, голова, тулуб, носик.

 • «Візок»

Дидактичне завдання: вчити добира­ти вкладки різної форми до від­повідних вирізів. Закріпити знання про червоний, синій, зе­лений кольори.

Словник: візок, колеса, ручка.

Дидактичний матеріал: на картці намальований та вирізаний візок; ручка наклеєна.

 • «Автобус»

Дидактичне завдання: продовжувати вчити добирати вкладки різної форми до відпові

дних вирізів.

Словник: автобус, червоний, колеса, вікна, жовті.

Дидактичний матеріал: на картці намальований ав­тобус, вікна та колеса вирізані.

 • «Сонечко»

Дидактичне завдання: продовжувати вчити добирати вкладки різної форми до відповідних вирізів.

Словник: промінь, сонечко світить, сонечко жовте.

Дидактичний матеріал: на картці ви­різані сонечко (коло) та промені

(прямокутники).

 • «Квітка»

Дидактичне завдання: продовжувати вчити добирати вкладки різної форми до відповідних вирізів.

Словник: квітка, червона, пелюстки, зелений листок.

Дидактичний матеріал: на картці на­мальовані стебло й листочки; середин­ка квітки (коло) та пелюстки (овали) вирізані.

 • «Знайди таке саме за формою»

Дидактичне завдання: вчити виби­рати об’єкт з двох або кількох (як ускладнення) за зразком.

Дидактичний матеріал: геометричні фігури (квадрат, ко­ло, овал тощо).

 • «Зроби доріжку»

Дидактич­не завдання: вчити групувати геометричні фігури на дві групи, відмінні за формою.

Дидактичний матеріал: геометричні фігури (трикутник та квадрат, коло та трикутник, овал та прямокутник тощо).

 1. «Човник»

Дидактичне завдання: продовжувати вчити добирати вкладки різної форми до відповідних вирізів.

Словник: човник, плаває, прапорець червоний.

Дидактичний матеріал: на карт­ці намальовані човник та щогла; вітрила (трикутники) та прапорець (прямокутник) вирізані.

 1. «Знайди іграшкам будинок»

Дидактичне завдання: вчити накладати геометрич­ні фігури на відповідні місця.

Дидактичний матеріал: на картці наклеєні різні геометричні фігури різ­ного кольору; окремо — відповідні фі­гури з картону.

 1. «Добери віконця до будинка, колеса до машини»

Дидактичне завдання: вчити добирати віконця до будин­ка, колеса — до машини.

Дидактичний матеріал: на кар­тці зображені будинок та маши­на (одного кольору). Вікна та колеса виготовлені з картону.

 1. «Збудуємо потяг»

Дидактичне завдання: вчити прикладати вікна та колеса
до потяга. Закріпити знання про синій (потяг) та жовтий (вікна, колеса) кольори. Словник: потяг, вагони, вікна, колеса.

Дидактичний матеріал: на картці намальований по­тяг; вікна та колеса виготовлені з картону.

 1. «Поклади на місця»

Дидактичне завдання: вчити вкладати у відповідні отвори однієї форми та одного кольору, орієнтуючись на спосіб розміщення трикутника на малюнку.

Дидактичний матеріал: на картці намальовані від­ро, кулька, ялинка та башточка. В них вирізані три­кутники, розміщені по-різному.

 1. «Фрукти на тарілці»

Дидактичне завдання: вчити вкладати зображення фруктів у відповідні вирізи; закріпити знання про кольори.

Словник: вишні, яблуко, груша, слива, фрукти.

Дидактичний матеріал: на картці круглої форми вирізані силуети фруктів.

 1. «Овочі на тарілці»

Дидактичне завдання: вчити вкладати зображення овочів у відповідні вирізи;
закріпити знання про кольори.

Словник: морква, огірок, помідор, редька, овочі.

Дидактичний матеріал: на кар­тці круглої форми вирізані силу­ети овочів.

 1. «Квіти на галявині»

Ди­дактичне завдання: вчити вкла­дати зображення квітів (суцвіттів) у відповідні вирізи; закріпити знання про кольо­ри.

Словник: ромашка, тюль­пан, мак, квіти. Речення: Квіти ростуть на галявині. На галявині виросли красиві кві­ти.

 1. «Транспорт»

Дидактичне завдання: вчити вкладати зображення транспортних засобів у відповідні вирізи.
Словник: автобус, машина вантажна, літак, транспорт. Речення: Літак летить. Машини їдуть по дорозі.

 1. «Хто втік із картинки?»

Дидактичне завдання: вчити визначати за контуром, чого і кого немає на картинці. Закріпити назви тварин, поняття «великий-малий».

Словник: лисиця, заєць, ведмідь,їжак. Вчити складати ре­чення за кар­тинкою

Дидактичний матеріал: на картці розміром як аль­бомний аркуш намальовано ліс. Вирізані заєць, ли­сиця, ведмідь, їжак, ялинка, гриб, квітка.

 • «Склади візерунок»

Дидактичне завдання: вчити вкладати вкладки у відповідні вирізи. Розвивати естетичний смак.

Словник: гарний візерунок.

Дидактичний матеріал: на картці намальований і вирізаний візерунок, складений з геометричних форм (візерунки можуть бути різної складності).

 • «Схованки»

Дидактичне завдання: вчити добирати і розміщувати вкладки відповідно до форми
вирізу.

Словник: ведмедик, зайчик, лисичка, вовк,їжак, метелик.

Дидактичний матеріал: на картці — пейзажний ма­люнок. У різних місцях зроблені вирізи різної форми (коло, прямокутник, квадрат, трикутник, овал), а зі звороту підклеєні зображення звірів. їх треба «схо­вати», наклавши відповідні геометричні фігури, які ле­жать окремо (колір вкладок не відповідає кольору обрисів).

 • «Хто де живе?»

Дидактичне завдання: вчити добирати вкладки відповідно до форми вирізу (фор­ма чітко не означена). Закріпити уявлення про те, де живуть тварини (білочка — в дуплі, зайчик — під ку­щем, ведмедик — у барлозі тощо).

Дидактичний матеріал: на картці намальований ліс. На дереві вирізане дупло круглої форми, зі зворо­ту підклеєне зображення білочки; під кущем прямо­кутний виріз — підклеєно зайчика; на іншому дереві квадратний виріз — підклеєно пташку; у траві трикут­ний виріз — підклеєно їжачка; у ведмежому барлозі —овальний виріз — підклеєно ведмедя. Відповідні вкладки є вирізаними фрагментами і вписуються у зміст малюнка.

 • «Хто сховався?»

Дидактичне завдання: вчити добирати відповідні вкладки Закріпити назви звірів та місць їхніх схованок. Вчити впізнавати за частиною зображення, хто тут сховався. Дидактичний матеріал: на картці намальований ліс. На одному дереві вертикально вирізаний прямокутник, а зі звороту підклеєно білочку (вушка на картці). Суціль вирізаний горизонтально прямокутник-пень, зі зворо­ту підклеєно зайчика (вушка так само на картці). На тлі іншого дерева горизонтально вирізаний прямокутник

—      підклеєно вовка (вуха і хвіст на картці); на тлі куща так само горизонтально вирізаний прямокутник — під­клеєно лисицю (хвіст на картці). У траві горизонтально вирізаний маленький прямокутник — підклеєно їжачка (частина спинки з голочками на картці). Окремо ле­жать відповідні прямокутники з картону.

 • «Лото»

Дидактичне завдання: вчити накладати кольорові малюнки на відповідний контурний обрис.

Дидактичний матеріал: на картці розміщені кон­турні обриси предметів, зображення яких подано ок­ремо.

 • «Чого не вистачає?»

Дидактичне завдання: вчити розглядати картинку, називати зображені предмети, визначати відсутні деталі і прикладати їх на відповідне місце. Закріпити знання про основні кольори. Продовжувати вчити промовляти речення: На картинці багато будинків. Машини їдуть по вулиці (тощо).

Дидактичний матеріал: на картці розміром як аль­бомний аркуш зображено три будинки, дві машини і квітка, в яких не вистачає деяких деталей. Ці деталі подані окремо.

 • «Прикрасимо ялинку»

Дидактичне завдання: закріпи­ти знання про предметні іграш­ки, які висять на ялинці. Вчити за частковим контуром відна­ходити потрібний предмет.

Дидактичний матеріал: на картці розміром як аль­бомний аркуш намальована (наклеєна) ялинка, а на ній — контури частини іграшок. їхні зображення до­даються.

Ігри та вправи на сприймання величини:

 1. «Мотрійка»

Дидактичне завдання: вчити доби­рати й розміщувати вкладки відповідно до розміру вирізу. Закріпити знання про чер­воний колір.

Словник: мотрійка.

Дидактичний матеріал: на кар­тці вирізано два кола різного діа­метра.

 • «Сніговик»

Дидактичне завдання: продовжу­вати вчити добирати вкладки відповідно до розміру вирізу.

Словник: сніговик білий, відро.

Дидактичний матеріал: на кар­тці вирізано два кола різного діа­метра; відро наклеєне.

 • «Трактор»

Дидактичне завдання: продовжувати вчити добирати вкладки відповідно до розміру вирізу.
Словник: трактор, колесо велике,мале.

Дидактичний матеріал: на картці намальований трактор, колеса різ­ної величини, але одного кольору, вирізані.

 • «Башточка»

Дидактичне завдання: продовжувати вчити добирати вкладки відповідно до розміру вирізу. Закріпити знання про основні кольори.

Словник: башта, башточка.

Дидактичний матеріал: на картці вирізані три прямокут­ники різної величини й різного кольору.

 • «Ялинка»

Дидактичне завдання: продовжувати вчити добирати вкладки відповідно до розміру вирізу.

Словник: ялинка зелена, ялинка виросла.

Дидактичний матеріал: на кар­тці вирізані три трикутники різ­ної величини.

 • «Знайди мотрійці місце»

Дидактичне завдання: вчити вкладати мотрійку у відповідний виріз. Закріпити поняття «великий», «малий».

Словник: велика, мала, мотрійка.

Дидактичний матеріал: на картці вирізані силуети двох (далі — трьох) мотрійок різної величини.

 • «Знайди мотрійці будиночок»

Дидактичне завдання: продовжувати закріплювати поняття «ве­ликий», «малий». Вчити «заводити» мотрійку до бу­диночка відповідної величини.

Словник: будинок великий, малий, мотрійка велика, мала.

Вчити пов­торювати за вихователем речення: Мотрійки гуляють. Велика мотрійка живе у великому будинку. Мала мот­рійка живе у малому будиночку.

 • «Повісимо прапорці»

Дидактичне завдання: вчити добирати вкладки відповідно до розміру вирі­зу. Словник: прапорець, червоний, синій, багато пра­порців, нитка.

Дидактичний матері­ал: на картці намальо­вана нитка й вирізані прямокутники двох ко­льорів різної величини.

 • «Добери колеса до машин»

Дидактичне завдання: вчити добирати колеса великі та малі до машин відповідної величини.

Словник: машина велика, мала, колеса великі, малі, машина червона, машина
поїхала.

Дидактичний матеріал: на картці намальовані дві машини різної величини, колеса вирізані.

 1. «Збудуємо будинки»

Дидактичне завдання: вчити добирати дахи та вікна до будинків відповідної величини. Закріпити знання про зелений колір.

Вчити повторювати словосполучення та речення: В будинку багато вікон.
Будинок великий і малий. Вікна великі і малі. Збудуємо будинок.

Дидактичний матеріал: на картці намальовані два будинки різної величини. Вікна (квадрати) та дахи (трикутники) вирізані.

 1. «Склади башточку»


Дидактичне завдання: вчити накладати деталі на відповідне місце. Закріпити знання про кольори. Вчити відповідати на запитання: «Що ти робиш?» Ускладнення: скласти таку саму башточку поряд з контуром.

Дидактичний матеріал: на картці намальовані й ви­різані башточки з прямокутників різної величини.

 1. «Склади башточку»

Дидактичне завдання: вчити складати башточку з кілець різної величини.

 1. «Добери за величиною»

Дидактичне завдан­ня: вчити накладати грибочки (чашки і т.д.) на конту­ри відповідної величини.

Дидактичний матеріал: на картці намальовані кон­тури предметів, а їхні зображення подані окремо.

 1. «Вклади форми одна в одну»

Дидактичне завдання: вчити добирати предмети і вкладати їх один в один, починаючи з найбільшого.