Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Аналіз  роботи НВК №10 з основних питань діяльності у 2016-2017 навчальному році  

Розділ 1. Заходи щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти

 

Навчально-виховного комплекс “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” №10 протягом 2016-2017 навчального року працював  над реалізацією Державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти за допомогою Програми «Українське дошкілля» (дошкільний підрозділ) та програми розвивального навчання Ельконіна – Давидова.(шкільний підрозділ), керуючись у своїй діяльності законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,  нормативними документами Міністерства освіти і науки України та Статутом закладу.

Адміністрація  НВК №10 у 2016 -2017 навчальному році спрямовувала свою роботу на здійснення системного контролю за навчально-виховним процесом, на впровадження в роботу школи інноваційних технологій, надавала допомогу педагогічним працівникам у підвищенні педагогічної майстерності, здійснювала контроль за виконанням державних програм, об’єктивністю оцінювання учнів за 12-ти бальною системою.о

На початок навчального року в закладі навчалося та виховувалось 356 дітей, з них  вихованців дошкільного підрозділу -176 дитина та      учнів шкільного підрозділу -180 дітей.

Укомплектовано 10 дошкільних  груп (з яких 2 ясельних групи для дітей з 2 до 3  років,  2 різновікових групи Монтессорі , 3 корекційних групи для дітей з важкими мовленнєвими порушеннями та 3 групи загального розвитку) та 7 початкових класів із середньою наповнюваністю 24 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів.

Прибуло за звітний період  в шкільний підрозділ- 1 учень.

Результатом роботи закладу з наступності між дошкільним та шкільним підрозділом  став той факт, що 19 дітей після дитячого садка стали учнями першого класу.

НВК №10 протягом 2016 – 2017 навчального року відвідувало

 • напівсиріт – 1;
 • постраждалих від Чорнобильської трагедії -305;
 • дітей – інвалідів – 2;
 • дітей з багатодітних сімей – 96;
 • виховуються в неповних сім’ях – 23.

Розділ 2.  Організація навчально–виховного процесу

В НВК №10 пріоритетними  формами навчально–виховного процесу є демократизація, гуманізація, гуманітаризація, інтеграція навчання.

Структура навчального року – семестрова.

Режим дня – з 7.00- 19.00 (для дошкільного підрозділу) та 8.00 -18.00- для шкільного підрозділу.

Робочий навчальний план 1-4 класів НВК №10  на 2017-2018 навчальний рік складено на основі Типових навчальний планів, рекомендованих листом Міністерства освіти і науки України  від 07 червня 2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» для школи І ступеня:

–         1-4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014  № 460 (Додаток № 1);

Робочий навчальний план 1-4 класів НВК № 10 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів.

Календарно-тематичне планування здійснюється згідно діючих Програм з навчальних предметів.

Оцінювання навчальних досягнень школярів відбувається згідно критеріїв навчальних досягнень учнів, затверджених  наказами МОН України “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року №1222” №1009 від 19.08.2016року.

Ведення шкільної документації здійснюється  відповідно нормативно-правових документів.

Методичний супровід навчально-виховного процесу відбувається за наявністю Програм, підручників, методичних рекомендацій, затверджених МОН МС України для використання в поточному навчальному році, методичних посібників, рекомендацій  та розробок, які відповідають Переліку програм, підручників та навчально – методичних посібників, рекомендованих МОН МС України для використання у початкових класах у 2016 – 2017 навчальному році,  періодичних педагогічних видань, спрямованих на впровадження проектування та практичного забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школи.

Науково – методичне забезпечення діяльності закладу передбачає:

 • створення умов для інноваційного розвитку загальноосвітньої школи;
 • створення умов для професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів;
 • розробку науково – методичного та програмно – методичного забезпечення навчально–виховного процесу;
 • застосування сучасних психолого – педагогічних технологій; впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом;
 • співпрацю з науковими установами.

 

 

Розділ 3.  Кадрове забезпечення

Реалізація поставлених завдань потребує педагога нового типу, який поєднує високий професіоналізм, інтелігентність, толерантність, творчу активність, здатність до самовдосконалення, особистісного і професійного розвитку.

Кадровий склад педагогічного колективу на кінець 2016-2017 навчального року представлений таким чином:

 1. Загальна кількість педагогів, які працюють в навчально – виховному комплексі “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” – 50 осіб, з них:

Директор -1 штатна одиниця;

Заступник директора з навчально-виховної роботи – 0,5  штатних одиниць;

Вихователь-методист -1 штатна одиниця

Вихователі – 21,2 штатних одиниці;

Вчителі-логопеди – 3 штатних одиниці;

Керівник музичний – 2,5 штатних одиниць;

Інструктор з фізкультури – 1, 25  штатних одиниць;

Вчителі початкових класів – 9 штатних одиниць;

Учитель іноземної мови – 1 штатна одиниця;

Вчитель музичного мистецтва – 1 штатна одиниця;

Бібліотекар – 0,5  штатних одиниць;

Керівники гуртків – 3 штатні одиниці;

Педагог-організатор – 0.5 штатних одиниць;

Практичний психолог – 1 штатна одиниця;

2.1  За рівнем освіти у дошкільному підрозділі :

Неповна вища освіта  – 3 осіб

Базова вища освіта  – 1 особа

Повна вища освіта – 27 осіб.

 

 

З них – двоє педагогів у 2017 році успішно закінчили вищий навчальний заклад та отримали вищу фахову вищу освіту та долучились до кагорти фахівців – педагогів-дошкільників. Один педагог отримав диплом бакалавра та продовжує навчатись у вищому учбовому закладі  .

Відповідно до вимог  Закону України «Про дошкільну освіту»,  у дошкільному підрозділі НВК №10 працюють педагоги, які мають  повну вищу, базову вищу та неповну вищу освіту. Дошкільний підрозділ укомплектований педагогічними кадрами згідно штатного розпису. Закріплення педагогів за віковими групами проведено наказом директора від 24.05.2016   №80 «Про розстановку кадрів у дошкільному підрозділі дошкільного закладу-школи № 10 у 2016-2017 навчальному році» з урахуванням досвіду роботи, освітнього рівня, рівня професійної компетентності та психологічної сумісності.

2.2  За рівнем освіти у шкільному підрозділі :

Неповна вища освіта  – 1 особа (7%)

Повна вища освіта – 14 особи.( 93%)

3.1 За наслідками  атестації у дошкільному підрозділі:

– спеціаліст вищої категорії: 17;                         

– спеціаліст першої категорії: 2;

– спеціаліст другої категорії: 4 педагоги;  

– спеціаліст :  8 педагогів

 

3.2 За наслідками  атестації у шкільному підрозділі:

Вища кваліфікаційна категорія – 10 (63%)

Перша кваліфікаційна категорія – 4 (25%)

Друга кваліфікаційна категорія – 1 (6%)

9        тарифний розряд – 1 (6%)

 

У 2016-2017 році успішно пройшли атестацію (шкільний і дошкільний підрозділ)     5 педагогічних працівників:

–          присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію-1 педагог;

–          присвоєно І кваліфікаційну категорію-1 педагог;

–          підтверджено вищу кваліфікаційну категорію – 3 пепедагоги;

–          присвоєно педагогічне звання «старший учитель»-2 педагоги.

▪   Наявність педагогічних працівників з педагогічними званнями

У шкільному підрозділі працюють учителі, які мають звання: «старший учитель» –  О.ДЯДЕНЧУК,  Л.БУЦМАЙ, Т.ГАНГАЛОВА, В.БОГАЙЧУК, «учитель-методист» – Г.ЗАХАРЧУК, «вихователь- методист» – Л.МАСЕЧКО.

У дошкільному підрозділі  мають педагогічні звання :

КАЧНОВА Раїса Іванівна, вихователь – педагогічне звання «вихователь-методист»;

ТРОЦЬКА Оксана Богданівна, вихователь – педагогічне звання «вихователь-методист»;

РИБЧИНЧУК Людмила Петрівна, вихователь – педагогічне звання «вихователь-методист»;

ЯКОВЛЕВА Наталія Якимівна, вихователь – педагогічне звання «вихователь-методист»;

КОЗАК Валентина Олександрівна, вихователь – педагогічне звання «вихователь-методист»;

СІЛЬМАН Ніла Євстахіївна, вихователь – педагогічне звання «вихователь-методист»;

ВЕРЕМЧУК Валентина Іларіонівна, вихователь – педагогічне звання «вихователь-методист»;

НАЙДИЧ Валентина Миколаївна, керівник музичний – педагогічне звання «вихователь-методист»;

ЄВСОВИЧ Олена Миколаївна, учитель-логопед – педагогічне звання «учитель-методист»;

ПЕЛЕХ Світлана Кузьмівна , учитель-логопед – педагогічне звання « старший учитель»;

 Розділ 4.  Методична робота

Методична робота в 2016-2017 навчальному році з педагогічними  працівниками НВК  була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших чинних нормативно-правових актів, які забезпечують  реалізацію Державних   програм розвитку дитини дошкільного віку. Методична діяльність у  закладі будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів закладів, через спостереження за освітнім процесом, анкетування, експрес-опитування, надання рекомендацій тощо.

Робота з педагогічними кадрами була спрямована на вирішення таких пріоритетних освітніх завдань:

 1. Розвиток художньо-естетичної культури дитячої особистості засобами мистецтва як один із шляхів формування креативності та творчого успіху дошкільника, учня початкової школи.
 2. Ігрова діяльності як основна гармонійного психічного розвитку дошкільника, учня та важлива передумова розвитку їх особистості в кожному віковому проміжку дитинства.
 3.  Впровадження української етнопедагогіки в навчально-виховний процес закладу освіти.

             Протягом 2016-2017 навчального року діяльність методичної роботи була спрямована на вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, продовження роботи над V етапом науково-методичної проблеми НВК № 10: «Впровадження у навчально-виховний процес нових Державних стандартів освіти та реалізація творчого потенціалу педагогів як запорука розвитку креативності дитячої особистості» .

У закладі було організовано роботу методичного об’єднання учителів початкових класів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали педагоги.

Робота методичного об’єднання була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності учителів, удосконалення методики проведення уроків. Діяльність ШМО була спланована на підставі річного плану роботи закладу та перспективного плану розвитку над єдиною науково-методичною проблемою. Протягом року було проведено по 4 засідання, на яких обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів, зміни у навчальних програмах, впровадження Державних стандартів, підготовка і проведення олімпіад, педагогічних тижнів, майстер-класів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

 Протягом року були проведені педагогічні ради, на яких розглядались питання:

 • Готовність школи до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 • Підсумки атестації.

Разом з тим у закладі систематично та на високому професійному рівні проводяться тематичні педагогічні ради, які включають теоретичний матеріал (доповіді, виступи, повідомлення), аналітичний матеріал (аналіз стану роботи за напрямками, підсумки діагностики та моніторингу).  У 2016 -2017 навчальному році були підготовлені і проведені тематичні педагогічні ради:

 1. Розвиток художньо-естетичної культури дитячої особистості засобами мистецтва як один із шляхів формування креативності та творчого успіху дошкільника, учня початкової школи.
 2. Ігрова діяльності як основна гармонійного психічного розвитку дошкільника, учня та важлива передумова розвитку їх особистості в кожному віковому проміжку дитинства.

За традицією були підготовлені та проведені настановча та підсумкова педагогічні ради у серпні та травні. На них обговорювались стратегічні напрямки діяльності протягом 2017-2018 навчального року, були затверджені річний план роботи, план роботи на літній оздоровчий період, вибір Програм , хід вивчення та узагальнення передових педагогічних досвідів, хід атестації педагогічних працівників.

На підсумковій педагогічній раді було проаналізовано рівень знань дітей , на кінець навчального року, результати психологічної готовності дошкільників до школи, обговорені результати діагностики по засвоєнню дітьми програмного матеріалу дітьми старшого дошкільного віку груп.

Згідно з перспективним планом вивчення стану викладання навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році було вивчено стан організації у закладі художньо-естетичної роботи з дошкільниками ; стан викладання предметів художньо-естетичного напрямку та рівень навчальних досягнень учнів ; стан організації та проведення сюжетно-рольових ігор  і ефективне використання атрибутів ; стан організації з учнями  ігрової діяльності на уроках фізкультури та з основ здоров`я, довідки яких озвучувались на педагогічній раді.  А також фронтальне  вивчення  стану навчально-  виховної та індивідуальної роботи з дітьми різновікової групи МОНТЕССОРІ №12, яке узагальнене у наказі по дошкільному закладі -школи №10.

Також було вивчено  стан організації медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів 1-4 класів та усіх садових дошкільних груп .

Здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт в 2-4  класах (результати  проаналізовані та оформлені у вигляді інформації та довідок).

Після кожного вивчення стану директором А. САКОВЕЦЬ, заступником директора з навчально-виховної роботи О. КУШНЕРУК, вихователем-методистом М. ЗОЛОТАРЬОВОЮ надані усні рекомендації  або ж зафіксовані у наказах, довідках, інформаціях,  доповідних записках, визначалися шляхи виправлення недоліків.

Педагоги НВК №10 активно залучалися до роботи у міських семінарах, науково-практичних конференціях тощо.

З метою підвищення освітнього рівня та психолого-педагогічної компетентності педагогів у 2016-2017 навчальному році згідно з перспективним планом було проведено курсову перепідготовку педагогічних працівників.
Відвідуючи курси, педагоги виконали завдання, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. На курсах при РОІППО  З вересня 2016 року перебували   Р. КАЧНОВА, І. ПЕРЕЦЬ, І. КАС’ЯНЧУК, О. ПАВЛЮК, В. БОГАЙЧУК, Н. ХАРЕЧКО , О. КУШНЕРУК.

Директор А. САКОВЕЦЬ восени  пройшла курс лекцій при навчально-консультативному пункті цивільного захисту. А згодом перебувала на зустрічі з Міністром МОН України Л. ГРИНЕВИЧ на Всеукраїнській педагогічній нараді педагогічної спільноти Рівненщини.

У 2016-2017 навчальному році педагоги, які атестуються, мали змогу поділитися своїми досягненнями та представити свої напрацювання членам педагогічної ради.  Так, у 2017 році успішно завершилась атестація для таких педагогів:

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категоорії»:

–         БОГАЙЧУК Валентина Василівна, вчитель музичного мистецтва ;

–         МУШИК Наталія Антонівна, практичний психолог ;

–         ПЕЛЕХ Світлана Кузьмівна, вчитель-логопед ;

Присвоєно педагогічне звання « старший  учитель»:

–         БОГАЙЧУК Валентині Василівні, вчителю музичного мистецтва ;

–         ПЕЛЕХ Світлані Кузьмівні, вчителю-логопеду ;

Присвоєно кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категоорії»:

МАРЦИНЮК Ірині Яківні, вихователю.

Рішенням атестаційної комісії було перенесено чергову атестацію вихователя МІЦЮК Оксани Петрівни.

Діяльність педагогічного колективу закладу була  спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2016–2017 навчальному році, у порівнянні з минулим навчальним роком, значно збільшилася кількість переможців олімпіад.

Протягом навчального року у НВК №10 було проведено І етап олімпіади «Юне обдарування» з математики, української мови та природознавства.

Результатом роботи учителів стала перемога у  ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування»  з української мови  учениці А. ГОДУНОК та   призером ІІ етапу  з української мови  –  О.МОСЕЙКО  (ІІ місце),(учитель Л.БУЦМАЙ);

 • з математики – О.МОСЕЙКО  (ІІ місце),  (учитель Л. БУЦМАЙ);
 • з природознавства – А.СМИКОВСЬКИЙ (ІІ місце), (учитель Л. БУЦМАЙ).

З метою розвитку інтересу до предметів була продовжена робота учителів зі здібними та обдарованими дітьми, а також залучення учнів до різних видів діяльності. Так, протягом 2016-2017 навчального року  учні 2-4 класів  взяли активну участь в Міжнародних конкурсах знавців української мови ім. П. ЯЦИКА , Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру”, конкурсі «Юний дослідник».

Учень 3-А класу А.ГЛУЩЕНКО став переможцем ІІ етапу конкурсу знавців української мови ім. П. ЯЦИКА.

Учень 4-А класу О.ПАВЛЮК став переможцем ІІ етапу конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства “Юний дослідник-2017” (І місце) та призером ІІІ етапу конкурсу (ІІІ місце) (уитель О.ПАВЛЮК).

Протягом навчального року учні початкових класів неодноразово приймали участь у конкурсах малюнків. Переможцем ІІІ етапу конкурсу малюнків “Україна без корупції” став А.МОСКВИЧ (учитель О.ДЯДЕНЧУК).

За підсумками проведення міського огляду-конкурсу читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» призером ІІ етапу конкурсу став учень 4-А класу М.ОРЄХОВ (ІІІ місце).

Дошкільники нашого закладу   брали участь у міському фестивалі    «Велика пісочниця»,    прийняли участь вихованці груп №7 та №11. Під керівництвом керівника музичного В. БОГАЙЧУК вихованці представили  хореографічний номер “Черевички” та здобули ІІ місце у відповідній номінації.

 

Протягом 2016-2017 року пройшли методичні заходи :

 • Коучинг-сесія «Поради фахівця» – керівник Р. КАЧНОВА;
 • Семінар «Інтегровані підходи до використання художніх засобів для формування світогляду дошкільника” – керівник  М. ЗОЛОТАРЬОВА;
 • Засідання творчої лабораторії з питань МОНТЕССОРІ-педагогіки – керівники В. КОЗАК та Л. РИБЧИНЧУК;
 • Семінар для педагогів корекційних груп “Навчаємо говорити правильно” – керівник С. ПЕЛЕХ;
 • Відкритий перегляд для педагогів заняття з малювання – провела Н. СІЛЬМАН;
 • Конкурс “Театр як засіб розвитку і виховання дітей дошкільного віку” – організувала М. ЗОЛОТАРЬОВА.
 • Ділова гра “Дитяча гра – шлях до пізнавальної активності дошкільника” ( організаційно-методичні аспекти організації сюжетно-рольових ігор)Ділова гра “Дитяча гра – шлях до пізнавальної активності дошкільника” ( організаційно-методичні аспекти організації сюжетно-рольових ігор);
 • Анкетування педагогів “Про підсумки навчального року та організація роботи закладу у 2017-2018 навчальному році” – провела М. ЗОЛОТАРЬОВА.

У січні місяці цікаво та нестандартно пройшов міський методичний захід – міське методичного об’єднання вихователів  дошкільних  навчальних закладів “Нетрадиційні техніки малювання як засіб розвитку дитячої образотворчої діяльності та народного мистецтва”, де вихователі нашого закладу представили цікаві форми роботи з дітьми по нетрадиційних техніках малювання  (відео-фільм) . Поділилась досвідом роботи з колегами  вихователь В. ВЕРЕМЧУК у виступі “У світі див та фантазій”. Вихователь Л. МАКУХА  запропонувала майстер-клас із плетіння з паперової лози. А вихователь-методист М. ЗОЛОТАРЬОВА  разом з методистом Кузнецовського міського методичного кабінету Т. МОРОЧЕНЕЦЬ створили картину з воскових олівців. Також була представлена вихователями виставка спільних виробів, малюнків вихователів і дітей українознавчого спрямування.

Весною 2017 року вчителем-логопедом О. ЄВСОВИЧ був організований пропедевтично- пізнавальний захід “Педагогічний міст” для педагогів та батьків ясельних груп № 5,6. До заходу долучилась лікар психіатр Т. ЧИСТЯКОВА, яка відповіла  на  запитання батьків та вихователів.

Однак не відбулась тематична виставка цікавих атрибутів до СРГ (до педради). Адміністрацією проаналізовані причини невиконання заходу та він включений план роботи на 2017-2018 навчальний рік.

4 листопада 2016 року відбулося урочисте підведення  підсумків міського   конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року – 2016», переможницею якого стала вихователь нашого НВК № 10 МАКУХА Людмила Леонідівна. На розсуд журі педагог представила заняття  використанням квадрата Воскобовича.

Людмила Леонідівна –  не просто талановитий педагог,  а й прекрасна людина, вірний товариш і щирий колега. Поважають  її і вихованці,  і батьки, і колеги.   Вона постійно поглиблює свої знання, стежить за новинками літератури, використовує передову методику виховання дітей дошкільного віку.

З  метою  розширення  інформаційного  простору батьків,  педагогів   в  нашому  закладі  продовжує роботу свій сайт, який істотно змінився та змістовно наповнюється.

На реалізацію єдиної проблемної теми направлена вся методична робота закладу:

– Методичне об’єднання вчителів початкових класів «Система розвивального навчання Давидова, Ельконіна в світлі Державного стандарту початкової освіти» – Л.БУЦМАЙ.

Відкриті перегляди занять дозволяють іншим педагогам побачити, як працюють колеги, використовувати їх позитивний досвід, усвідомити свої недоліки. Крім того, педагоги вчаться аналізувати особливості навчально-виховного процесу в цілому, що дозволяє самим включатися в процес удосконалення  якості освіти. Відкриті  перегляди у 2016-2017 навчальному році показали якісну, методичну підготовку педагогів, грамотну організацію пізнавальних та продуктивних видів діяльності.  Заслуговують на увагу відкриті заходи:

 • Відкритий перегляд заняття, побудованого на дидактичних іграх – провела О. ТРОЦЬКА;
 • Показ відкритого перегляду у групі МОНТЕССОРІ №12 – провела І. МАРЦИНЮК;
 • Відкритий перегляд уроку МОНТЕССОРІ у групі № 3 – провела І. КАС’ЯНЧУК;
 • Відкритий перегляд сюжетно-рольової гри у ІІ молодшій групі – провела В. ВЕРЕМЧУК.

Надані консультації для педагогів :

 • “Формування духовності дошкільників засобами мистецтва”- провела Н. ШИНКАРУК;
 • Провідна роль творчих ігор у особистісному розвитку дошкільників” – провела І. ПЕРЕЦЬ;
 • “Коли і як правильно організовувати дидактичні ігри з дітьми” – провела Л. МАКУХА;
 • “Як навчити дітей …гратись?” – провела Н. ДЕЙНЕКА.

На жаль, не відбулась важливі для педагогів консультація «Зміст та особливості проведення СХД» (вихователь З. ЛОГАЦЬКА ) . Таким чином, методичну роботу з педагогічними кадрами щодо підвищення їх професійної компетенції та загальнокультурного рівня можна оцінити на належному рівні. Творча активність педагогів підтримувалися завдяки відповідальності, ентузіазму. Досягнуті результати сприятимуть підвищенню якості освітнього  процесу з дітьми Діяльність колективу протягом 2016 – 2017 навчального року була різноманітною і багатоплановою. Досягнуті результати методичної роботи відповідають поставленим на початку навчального року завданням.

Розділ 5. Дотримання вимог охорони дитинства,   безпеки життєдіяльності , санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; стан дитячого травматизму.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН України  від 01.08.2001р. № 563 (із змінами), згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 року.

Організація роботи з охорони праці в НВК №10 – це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо втілення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці, навчання, збереження здоров’я та працездатності працівників, учнів, вихованців у трудовій та освітній діяльності.

Організація роботи з охорони праці та відповідальність за її загальний стан покладається персонально на директора закладу А.САКОВЕЦЬ.  Функцію служби охорони праці в 2017 році  наказом по закладу покладено на  вихователя-методиста М.ЗОЛОТАРЬОВУ.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності планується у річному плані на навчальний рік і складається із заходів, де передбачається навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення перевірок знань, інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових і робочих інструкцій, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні. Разом з тим, у колективній угоді передбачені комплексні заходи щодо забезпечення в закладі вимог охорони праці.

Щомісяця в останній понеділок місяця у закладі проходить День охорони праці, який також передбачений у річному плані.

На виконання   листа управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації № 1558-02/01-09/16 від 21.04.2016 року у НВК № 10  28.04.2016 року був проведений День охорони праці під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик». Були проведені заходи згідно плану

Щороку у закладі проводяться такі заходи з учнями, вихованцями. Так, у 2016-2017 навчальному році пройшли:

– Тижня безпеки дорожнього руху-   з  14.11.2016 року по 18.11.2016 року;

– Тиждень знань з основ безпеки  життєдіяльності – з 24.10.2016 року по 31.10.2016 року;

– Тиждень безпеки дорожнього руху – з 10.05.2017 року  по 13.05.2017 року;

– Тиждень безпеки дитини – з 24.04.2017 року по 28.04.2017 року.

Щорічно проводяться збори трудового колективу за підсумками роботи за рік, де директор   аналізує та підсумовує заходи з охорони праці.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена   документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці. Розроблені і затверджені посадові, робочі  інструкції, інструкції  з охорони праці для всіх категорій працівників.

Наказом по закладу створена комісія по розслідуванню нещасних випадків. У разі виявлення факту НВ проводиться відповідне розслідування. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу. Наявні  та правильно ведуться протоколи перевірки знань персоналу з охорони праці (остання така перевірка здійснювалась у червні  2017 року). Виконання приписів СЕС, пожежної охорони, охорони праці здійснюється  за наявності коштів.

На початку кожного навчального року оформляються всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС, паспорт санітарно-технічного стану.

Перед початком кожного навчального року серед учасників навчально-виховного процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, проводиться огляд технічного стану будівель і споруд.

Згідно до вимог нормативних документів реєструються вступний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі з охорони праці, ЦЗ, ППБ, ПТЕ, безпеки життєдіяльності для працівників і учнів.

Журнали реєстрації інструктажів для працівників закладу знаходяться у кабінеті директора, журнали реєстрації інструктажів для учнів знаходяться у заступника директора з навчально-виховної роботи.

Учителі-класоводи, учителі фізичного виховання проводять з учнями первинні інструктажі на початку навчального року та семестру, перед початком практичних робіт, виконанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

Записи про проведення інструктажів фіксуються в класних журналах та журналах реєстрації інструктажів з окремих предметів, що зберігаються в кабінетах. Основні навички збереження здоров’я, правил поведінки формуються в учнів у процесі вивчення  предмету «Основи здоров’я».

Велика робота з учнями і дітьми ведеться педагогами щодо профілактики дитячого травматизму.

Учителями-класоводами на початку навчального року з учнями проводиться вступний інструктаж, про що свідчить запис у класних журналах на окремій сторінці згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (Наказ МОН України  від 01.08.2001 року № 563), бесіди з правил безпечного користування електроприладами, при поводженні з джерелами струму, з правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, з правил безпеки на воді, попередженню отруєння дітей, з протипожежної безпеки, з правил дорожнього руху, поточні бесіди з профілактики всіх видів дитячого травматизму. Тематика та дата проведення бесід фіксуються в класних журналах. Напередодні канікул з учнями проводяться  бесіди з попередження травматизму в дні шкільних канікул.

Дане питання постійно розглядається  на виробничих нарадах, загальних та класних батьківських зборах, засіданнях загального батьківського комітету.

Згідно з річним планом роботи у закладі проводиться місячник  «Увага! Діти на дорозі!» (вересень), Тиждень знань пожежної безпеки (жовтень), Тиждень безпеки дитини             ( квітень). Стали традиційними заходи із залученням спеціалістів-інспекторів ДАІ,  лікарів СМСЧ-3.

Кількість нещасних випадків серед дітей

Рік У побуті, чол. Під час навчально-виховного процесу, чол.
2016 5
2017 (станом на 01.06.2017) 7

Аналіз нещасних випадків свідчить про те, що найбільше діти травмуються у побуті через пустощі та безконтрольність з боку батьків.

Всі діти, учні та працівники закладу забезпечені ватно-марлевими пов’язками з ЦЗ.

Дошкільний заклад-школа № 10 має 15 вогнегасників, які знаходяться у відповідних приміщеннях.  На видному місці розміщені поповерхові  плани евакуації дітей і персоналу при пожежі, інструкції про правила користування вогнегасниками, про  дій персоналу на випадок пожежі або аварії на АЕС. Оформлений куточок пожежної безпеки в коридорі.

 

Розділ 6.  Результативність навчально-виховного процесу

Педагогічний колектив дошкільного підрозділу НВК  № 10 спрямовує зусилля на досягнення кожною дитиною перед вступом до школи компетенцій, що закладені у Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція якого схвалена рішенням колегії МОНМС України від 04.05.2012 року №5/2-2). Реалізуючи Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), НВК №10 враховує особливості навчального закладу, освітні запити дітей, побажання батьків або осіб, що їх замінюють.

Інваріантна складова змісту освітньої діяльності дошкільного підрозділу закладу забезпечується реалізацією освітніх ліній, визначених Базовим компонентом:

 • “Особистість дитини”
 • “Дитина в соціумі”
 • “Дитина в природному довкіллі”
 • Дитина в світі культури”
 • “Гра дитини”
 • “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”
 • “Мовлення дитини”

Педагогічною радою від 31.08.2016 року (протокол №06) визначено назву (номенклатуру) занять на тиждень, відведених на виконання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та реалізацію його інваріантної складової. Реалізація варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти реалізується у дошкільному закладі-школі №10 під час гурткової роботи:

Назва (номенклатура) заняття, гуртка Освітні лінії

Базового компоненту дошкільної освіти

Складова

Базового компоненту дошкільної освіти

Взаємозв’язок з початковою школою

(освітня галузь у робочому навчальному плані 1-4 класів)

«Funny Tongue» «Іноземна мова», «Гра дитини» Варіативна складова Мови і література
«Крок до здоров`я» «Особистість дитини», «Дитина в соціумі»,

«Гра дитини»

Варіативна складова Здоров’я і фізична культура
Читайлик «Мовлення дитини»,

«Гра дитини», «Дитина в соціумі»

Варіативна складова Мови і література

Державний стандарт дошкільної освіти України – Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) у дошкільному закладі-школі № 10 реалізується через використання чинних навчальних Програм та навчально-методичного забезпечення, рекомендованого Міністерством освіти і науки України.

Дошкільний підрозділ для  реалізації інваріантної складової використовує  Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Крім цього, робота корекційних груп організована згідно програмно-методичних  та навчально-методичних комплексів                                    Л.ТРОФИМЕНКО «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» та «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення».

Для  реалізації варіативної складової педагоги дошкільного підрозділу послуговуються:

– Програмою та методичними рекомендаціями Т. ШКВАРІНОЇ та Т. БАЧАЦЬКОЇ «Англійська мова для дітей дошкільного віку» – гурток «Funny Tongue» , керівник І. МАРЦИНЮК;

– Програмою Л.ЛОХВИЦЬКОЇ «Про себе треба знати, про себе треба дбати» – гурток «Крок до здоров`я», керівник Л.ГУЛЬЧУК;

– Навчально-методичним посібником Л.ШЕЛЕСТОВОЇ «Вчимося читати»- Читайлик, вихователі О. ШОКУН, Н. ДЕЙНЕКА.

        У ясельних, дошкільних і логопедичних групах загальне  планування   освітньо-виховного  процесу   проводиться згідно  вимог Програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», педагоги  груп МОНТЕССОРІ № 3, 12 всю  освітньо-виховну  роботу у групах   здійснюють  індивідуально, виходячи  із  вікових  особливостей, рівнів  розвитку  дітей, їх  сензитивних  періодів  та  згідно  робочих  навчальних                планів  для  груп  МОНТЕССОРІ з обов’язковим  врахуванням  вимог  Програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

 

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес:

Протягом 2016-2017 навчального року продовжена робота після впровадження дослідно-експериментальної  роботи за темою: «Впровадження педагогіки Монтессорі у навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». У дошкільному підрозділі узагальнено та поширюються досвіди роботи таких педагогів, які працюють за системою М. МОНТЕССОРІ

КОЗАК Валентина Олександрівна вихователь Космічне виховання дитини в системі Марії МОНТЕССОРІ
РИБЧИНЧУК Людмила Петрівна вихователь Особливості роботи педагога по керівництву класом в різновіковій групі МОНТЕССОРІ

На даному етапі вивчаються досвіди роботи педагогів:

– вихователя КАС’ЯНЧУК Іванни Петрівни за темою: «Сенсорне виховання   дітей у різновіковій групі МОНТЕССОРІ»;

– вихователя МАКУХИ Людмили Леонідівни за темою: «Використання дидактичних ігор з метою формування логіко-математичної компетентності у дітей з мовленнєвими порушеннями»;

– вчителя-логопеда С. ПЕЛЕХ “ Пошук ефективних методів та прийомів корекційно-розвивальної та пропедевтичної роботи з дітьми-логопатами через співпрацю закладу освіти та родини  “

Крім методу Марії МОНТЕССОРІ, дошкільний підрозділ НВК № 10 у 2016-2017 навчальному році  використовував такі іноваційні методики:

Іновація Група
Розвивальна гра «Квадрат ВОСКОБОВИЧА» Групи №2,7
Розвивальна гра «Геоконт ВОСКОБОВИЧА» Група №2
Навчання дітей читанню за ШЕЛЕСТОВОЮ Група №11
Навчання дітей читанню за БЛІНОВОЮ Група №2
Навчання дітей читанню за КАПЛУНОВСЬКОЮ Група №1

За підсумками 2016 – 2017 навчального року  із 180  учнів 1-4 класів:

 • 48 учнів 1- х класів вербально оцінені;
 • 132 учнів 2-4 класів атестовані;
 • всі учні переведені до наступного класу;
 • 44 учнів випущено з 4-их класів;
 • 15 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні».

Результати державної підсумкової атестації

Адміністрація НВК №10  якісно підготувалася до проведення державної підсумкової атестації в 4 –их класах. Своєчасно були підготовлені та здані на узгодження атестаційні матеріали. Державна підсумкова атестація починалися і закінчувалися своєчасно.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4-х класів

Навчальний предмет Загальна кількість
учнів 4-х класів
Кількість учнів, які
складали атестацію
 

Рівень навчальних
досягнень:

Якість знань
високий достатній середній початковий
1. Українська мова 44 41 21 51% 17 42% 3 7% 0% 93%
2. Літературне читання 44 41 38 93% 3 7%             0% 0% 100%
3. Математика 44 41 25 61% 13 32% 3 7% 0% 93%

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7.  Виховна робота

        Важливе місце у виховній роботі у дошкільному підрозділі  займає  питання охоплення дітей дошкільною освітою.

У закладі ведеться систематична робота щодо вивчення контингенту дітей дошкільного віку, які не відвідують навчальний заклад. На виконання  п.2 статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від  06.06.2016 року №135 «Про  затвердження  заходів щодо проведення  обліку  дітей  дошкільного  віку»,  наказу управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від  09.06.2016 року № 144 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення міста та  створення умов  для здобуття громадянами дошкільної освіти  в дошкільному закладі-школі  видано наказ від 09.06.2016 року № № 108  «Про організацію в дошкільному закладі-школі № 10 обліку дітей дошкільного віку та призначення відповідальних за  облік дітей  по будинках мікрорайону Вараш  у 2016 році». У ньому призначено відповідальних за  облік дітей дошкільного віку по будинках   мікрорайону  Вараш, на яких покладено обов`язок проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед жителів на закріпленій за дошкільним закладом-школою № 10  території ( м-н Вараш: бб.  №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10/А, 10/Б, 11, 12, 45/А, 45/Б, 40, 42, 43, 44, 24/А,24/Б ).  Щороку уточнені списки обліку дітей дошкільного віку, які проживають  на закріпленій за    закладом території, подаються в управління освіти. Поновлені дані систематизуються, формуються у списки згідно віку, в яких зазначається інформація згідно вимог.

У закладі щорічно проводиться моніторинг кількості організованих та                                                                                                                                                                                                                       неорганізованих дітей дошкільного віку, в тому числі і 5-річного віку на закріпленій території.

 Станом на 01.09.2016 року

Всього дітей на закріпленій території-469, з них:

відвідують ДНЗ – 273 дитини (59 %);

не відвідують 147 дітей (31%),

зареєстровані, але не проживають за адресою – 49 дітей (10%).

– відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку;

Діти на закріпленій території

Станом на 01.09.2016 року

Всього дітей 2010-2011 року народження 86 дітей, з них:

відвідують ДНЗ – 76 дітей (88%);

не відвідують -0 дітей;

зареєстровані, але не проживають за адресою – 10 дітей (12%).

Діти нашого закладу

–                     Кількість дітей навчально-виховного комплексу №10, яким на 01.09.2017 виповниться 5 років – 44 дитини;

–                     Кількість дітей, яким на 01.09.2017 виповниться 6 років і вони не підуть до 1 класу (залишаються в закладі) -11 дітей;

–          Кількість дітей, яким на 01.09.2017 виповниться 6 років і вони не підуть до 1 класу

(перехід у інший ДНЗ) -2 дитини.

 

Згідно з річним плануванням на 2016-2017 н.р. виховна робота у НВК № 10 здійснювалася за наступними напрямками :

1.Робота з соціального захисту учнів.

2.Морально – правове виховання. (Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави)

3.Робота з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

4.Робота з охорони життя і здоров’я учнів. (Формування ціннісного ставлення до себе.)

5.Родинно – сімейне виховання. ( Формування ціннісного ставлення особистості до  сім’ї,родини,людей.)

6.Трудове виховання. (Формування ціннісного ставлення особистості до праці.)

 1. Художньо – естетичне виховання . (Формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва.)

8.Екологічне виховання. (Формування ціннісного ставлення особистості до природи.)

9.Учнівське самоврядування.

10.Громадянське виховання.

Робота з соціального захисту дітей у 2016-2017 н.р. знайшла відображення у наступних заходах : систематично здійснювалося оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносилися кожного разу після зміни соціального статусу учнів. Станом на 01.06.2017 року на обліку дошкільного садка-школи № 10 1 напівсирота, 37 учнів  багатодітних сімей, 4 учня, батьки яких є учасниками АТО, 1 переселенець.

 Морально-правове виховання

 

У 2016-2017 н.р. здійснювалось через проведення Тижня права, під час якого відбувся єдиний урок на тему: «Права дитини»; години спілкування «Права дитини», «Що ти знаєш про закон?», «Як захистити права дитини в Україні», «Якими можуть бути наслідки злочину», «Права дитини в міжнародних документах»; виставка малюнків «Мої права» та інформація на шкільному стенді « Права дитини»; інтерактивна гра-подорож «В країні дитячих прав». У рамках методичної роботи розглядались питання:

–          Про правове виховання дітей, учнів закладу у 2014 році. (Протокол № 8 від 30.10.14 р.)

Питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків розглядались та батьківських зборах, засіданнях Ради з профілактики правопорушень.

Щомісячно проходили класні години на правову тематику: «Відповідальність людини за свої вчинки», «Декларація прав дитини. Основні положення Декларації», «Невід’ємне право кожного-право на життя», «Що означає жити красиво». 

Робота з профілактики правопорушень серед неповнолітніх

 

З початку 2016-2017 навчального року педагогом-організатором та комісією з дисципліни та порядку щомісяця проводились рейди-перевірки правил поводження учнів у дошкільному закладі-школі № 10. На внутрішкільному  обліку закладу  ніхто з учнів не перебуває .Індивідуальні бесіди, виховні години, інші форми виховної роботи учителів з учнями мають позитивний результат. На всі прохання і зауваження дорослих і однолітків діти реагують адекватно. Бесіди з учнями-першокласниками  проводились згідно тематики і рекомендацій Програми національного виховання , але не всі діти проявляли свідоме розуміння даних бесід.

У 2016 році у шкільному підрозділі днз-школи № 10  зменшилась кількість  випадків побутового дитячого травматизму,  травм  під час навчально-виховного процесу не зафіксовано.

Працівник психологічної служби школи проводила години спілкування, тренінгові заняття, бесіди, виступала на загальношкільних батьківських зборах,  з метою інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи серед учнів, батьків та учителів. Було проведено тестування учнів 3-х і 4-х класів із вивчення рівня тривожності , рівня агресивності, вивчення та аналіз ризиків виникнення різних форм насильства серед дітей та над дітьми.

 Робота з охорони життя і здоров’я учнів

 У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму протягом 2016-2017 н.р. у школі проводилися відповідні заходи. Викладалися предмети  «Основи здоров’я» (1-4 кл.), проводились медичні огляди учнів, профілактичні бесіди, лекції та інші заходи, спрямовані на недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу життя. Проводились єдині уроки безпеки дорожнього руху, місячник «Увага! Діти на дорозі!»,виставки малюнка «Мій друг – світлофор», «Безпека та мир в Україні», «Безпека праці». Систематично проводились бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму.

Аналіз нещасних випадків з учнями школи під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час протягом навчального року показав, що у 2013-2014 н.р. у школі трапилося 12 нещасних випадків під час навчально-виховного процесу, протягом  2014-2015 н.р. – 4 випадки, протягом 2015-2016 н.р. – 5 нещасних випадків.

 Громадянське виховання

             Громадянське виховання у 2016-2017 н.р. реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні, години спілкування «Україна – держава європейська», «Люблю тебе, мій краю рідний», «Україна – моя Батьківщина», «Конституція і конституційні реформи в Україні», позакласні заходи «Славні хлопці- козачата»,  конкурс дитячого малюнка на асфальті «Ми за мир на планеті Земля»; заходи  до Дня Соборності України, до відзначення річниці Чорнобильської трагедії, День миру.

Одним із аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Головні завдання, що проводились в рамках місячника громадянського та соціального становлення особистості “Я – патріот і господар Землі” (лютий 2016 року), спрямовані на виховання в учнів громадянської і соціальної відповідальності, забезпечення розуміння ними загальнолюдської і народної моралі, виховання в них патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості.

Упродовж лютого  проведені  такі заходи: випуск стінгазети, приуроченої Дню рідної мови, операція “Зовнішній вигляд”, рейд-перевірка учнівських зошитів. У рамках співпраці початкової школи та дитячого садочка було показано учнями перших та других класів свято «Стрітення» для малюків середніх та старших груп.

Родинно-сімейне виховання

             Родинно-сімейне виховання здійснювалось через проведення таких заходів, як свята «Весну зустрічаймо разом» «Тепло батьківської хати» Бесіда про рушник та виставка «Рушник – оберіг дому»,Вишиванки моєї матусі – година спілкування.

Проводилася виставка малюнків «Тато, мама і я – щаслива сім’я», виставка робіт учнів і батьків. Батьки допомагали учням у створенні проектів з виховної роботи. У школі систематично працює педагогічний батьківський всеобуч.

Екологічне виховання

             У рамках екологічного виховання у 2016-2017 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою шкільної території, декада екології, учні школи брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Колосок», «Юний дослідник». Створені проекти «Ліс – легені планети» ,«Квітковий вернісаж». Проведено конкурс-огляд «Галерея кімнатних рослин».

Учні школи прийняли участь в конкурсі малюнків «У кого бджоли, у того й мед», малюнків і творів «Людина і ліс» в рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках».

 Учнівське врядування

Педагог-організатор О.ВОЛЧАНІЦА, класоводи 2-4 класів забезпечили упродовж вересня 2016 року проведення класних зборів, вибори та довибори нового складу комісій учнівського самоврядування. Засідання цих  комісій та рейди-перевірки проходили згідно плану-графіка.

За планом співпраці з Вараською гімназією представники департаментів по роботі з молодшими школярами та культури до Дня вчителя провели день учнівського самоврядування. Учні гімназії брали активну участь у підготовці та проведенні новорічних ранків для учнів 1-4 класів  нашого закладу.

 Трудове навчання

Належна увага у 2016-2017 н.р. зверталась на  трудове виховання дітей, учнів.

Протягом навчального року учні школи приймали участь у трудових десантах з покращення прилеглої до школи території.

У 2017-2018 н.р. основними завданнями виховної роботи школи були:

–          формування свідомого громадянина, патріота, людини з властивими їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованою на розвиток демократичного суспільства в Україні. Утвердження принципів загальнолюдської моралі;

–          формування моральних цінностей з позицій добра, справедливості, правди, людяності;

–          гармонійний розвиток дитини, підготовка до життя в існуючих соціальних умовах;

–          забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона і дисципліна їхнього здоров’я;

–          формування політичної і правової культури;

–          формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування.

Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування творчої особистості, громадянина України і світу.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства  є  проведення належного сімейного виховання,  відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім’ї та підняття її авторитету.Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота проводилась щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи.

У початкових класах соціальна і громадянська компетентності як ключові є міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, дотримання соціальних норм і правил.

Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови здійснюється через реалізацію соціокультурної змістової лінії. Зокрема, під час вивчення розділу «Мова і мовлення» необхідно звертати увагу учнів на багатство і милозвучність української мови, захоплювати дітей її красою, пробуджувати любов до рідного слова, прагнення вивчати українську мову. У 3-4 класах слід пояснювати значення української мови для становлення незалежної самостійної держави України, роль української мови як державної.

Формуючи культуру спілкування,   збагачувалось мовлення молодших школярів українськими формами звертання та формулами мовленнєвого етикету, пробуджувати інтерес до походження цих формул, показувати їх зв’язок із національними традиціями і звичаями українців.

Чільне місце на уроках української мови  займають використання малих фольклорних форм – загадок, лічилок, мирилок, приказок і прислів’їв, народних прикмет, уривків з казок, дитячих пісень, колискових, щедрівок, колядок, веснянок, закличок тощо. Реалізуючи їх виховний потенціал, варто пояснювати дітям, що багатство і розмаїття народної творчості свідчить про мудрість і талановитість українського народу, а знання і трепетне ставлення до них стане запорукою збереження цього багатства для майбутніх поколінь.

Текстоцентричний принцип навчання української мови створює можливості для використання різноманітних текстів виховного і повчального змісту. Через тексти (аналіз їх змісту) доцільно виховувати в молодших школярів любов до рідного краю і своєї Батьківщини, повагу до національних традицій і символів українського народу, повагу до людей інших національностей, їхніх звичаїв і традицій, почуття гордості за відомих людей України, турботливе ставлення до цінностей і надбань нашої країни.

З огляду на зазначене, невід’ємними складниками уроків української мови та літературного читання були виховні бесіди, пізнавальна інформація про Україну, її людей і події, пов’язані з ними, складання усних і письмових текстів на патріотичні теми, підготовка і презентація посильних проектів патріотичного змісту (наприклад, написання творів про земляків, які прославили рідний край, листів підтримки своїм ровесникам, що перебувають в зоні АТО, вітальних листівок захисникам Вітчизни) тощо.

Тому, головною метою національно-патріотичного виховання у початкових класах є вироблення у молодших школярів умінь і навичок вільного користування з комунікативною метою усно й письмово українською мовою.

Велику виховну роль відіграє український фольклор, зокрема дитячий, а також твори художньої літератури для дітей молодшого шкільного віку.

Доцільним є  проведення тематичних уроків з української мови: «Свято рідної мови», «Шевченківське слово» та ін.

На уроках математики національно-патріотичне виховання відбувалось опосередковано, через умову математичної задачі.

Навчальний предмет «Я у світі» спрямовано на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.

Найважливішим виховним  спрямуванням змісту названого предмета  є формування в учнів  найбільш значущих  для українського народу цінностей: патріотизм, соціальна справедливість, первинність духовного щодо матеріального, гуманізм, працелюбство, взаємоповага; виховання в дитини свого власного «Я», віри у свої сили, талант, здібності; виховання  творчої, соціально активної особистості, здатної бережливо ставитися до природи, світу, речей, самої себе, інших людей, розуміти  значення життя як найвищої цінності.

Україна, її державотворчі цінності, вироблення громадянських почуттів, поведінкових еталонів – ці елементи змісту є першорядними, що задають мету реалізації програми.

На уроках «Природознавства» виховні цілі пов’язані з ознайомленням з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи, любов до рідного краю, Батьківщини.

На уроках «Трудового навчання» діти знайомляться з традиційними народними ремеслами в України, вчаться виготовляти сюжетні витинанки різних регіонів України, оздоблювати вироби технікою вишивки.

На уроках  «Музичного мистецтва» учні мають можливість відчути красу українського народного музичного мистецтва, осягнути інтонаційні особливості музики українського народу, відчути національну своєрідність, спільне і відмінне в музиці різних народів.

Головним завданням курсу «Образотворче  мистецтво»   було формування у молодших школярів культури почуттів, основ національної та громадянської свідомості.

Практикується проведення виховних годин у формі: зустрічей з волонтерами, учасниками бойових дій, майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії.

Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш характерними були такі форми діяльності:

ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами.