Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Схема посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року (проєкт)

СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати)
педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки;

асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання;

консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання;

музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (без категорії, друга категорія, перша категорія);

культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий;

перекладач-дактилолог;

методист університету, академії, інституту, методист із складення кінопрограм

2,5 3 3,5 4
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (вища категорія);

керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи;

завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; відділення закладу вищої освіти I-II рівня акредитації (в тому числі у структурі університету, академії та інституту); виробничої (навчальної) практики;

керівник фізичного виховання;

завідувач лабораторії (кабінету) закладів вищої освіти I-IV рівня акредитації (у тому числі закладу вищої освіти I-II рівня акредитації у структурі університету, академії та інституту), закладу післядипломної освіти;

завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

2,75 3,3 3,9 4,4
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (без категорії, друга категорія, перша категорія) 3,03 3,63 4,24 4,84
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (вища категорія);

вихователь-методист, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання;

керівник: навчального, навчально-методичного відділу закладу вищої освіти; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу

3,33 3,99 4,66 5,32
Директор (начальник, завідувач): закладу загальної середньої освіти, філій опорних закладів загальної середньої освіти; закладу професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I-II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) — з кількістю учнів/студентів до 300 осіб;

міжшкільних закладів усіх типів і найменувань

4,5 5,4 6,3 7,2
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів до 1000 осіб;

професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I-II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів до 800 осіб;

директор (завідувач) закладу післядипломної освіти;

директор (завідувач) навчально-методичного закладу;

завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;

керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру;

завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;

завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти

5 6 7 8
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 1000 і більше осіб;

професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I-II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів 800 і більше осіб

7,5 9 10,5 12

________

Найменший розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) Постановою № 822 установлено найменший розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника. Відтак, він залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (пмпо) на 1 січня календарного року

з 1 січня 2020 р. → 2,5 розміру пмпо на 1 січня 2020 р.

з 1 січня 2021 р. → 3 розміри пмпо на 1 січня 2021 р.

з 1 січня 2022 р. → 3,5 розміру пмпо на 1 січня 2022 р.

з 1 січня 2023 р. → 4 розміри пмпо на 1 січня 2023 року

Обчислення посадового окладу (ставки заробітної плати)

У способі обчисленні посадових окладів, ставок заробітної плати змін не відбулося. Як вказано у примітках до Схеми, розміри окладів, ставок визначатимуть: множенням пмпо на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт якщо оклад, ставку визначено в гривнях з копійками — цифри до 0,5 відкидають, від 0,5 і вище — заокруглюють до однієї гривні. Зауважте! Протягом трьох місяців чотири відомства — МОН, Мінфін, Мінсоцполітики та Мінекономрозвитку — мають розробити і внести на розгляд КМУ проєкт акта щодо затвердження комплексного плану заходів щодо реформування, підвищення ефективності, наближення до сучасних стандартів мережі закладів загальної середньої освіти на середньостроковий період та щодо перегляду чинної системи надбавок, доплат та грошових винагород з метою збалансування можливостей державного та місцевих бюджетів.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2689-nova-shema-posadovih-okladv-stavok-zarobtno-plati-pedagogchnih-pratsvnikv?fbclid=IwAR0UC65G3cLgzsoyznoI-sAw-Tt72vRIHA3wBbjs0laaO9-sS6cZ-QK0mgI