Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Теми, над якими поглиблено працюють педагоги дошкільного підрозділу НВК № 10 у 2020-2021 навчальному році

ПІПМетодична тема педагога у 2020-2021 навчальному році
Троцька О. БЗастосування інноваційних дидактичних посібників в мовленнєво-корекційній роботі як інструмент формування комунікативної активності
Вітковська І. Б.Формування соціально-фінансової та економічної грамотності дітей дошкільного віку засобами дидактичних розвиваючих ігор в умовах логопедичної групи
Шинкарук Н. С.  Формування пізнавальної активності у дітей з мовленнєвими вадами за допомогою дидактичних ігор та вправ
Шокун  О. С.  Філософські аспекти системи Монтессорі через призму вправ у практичному житті
Кас’янчук І. П.Сенсорне виховання за науковим методом Монтессорі як засіб розвитку особистісних відчуттів кожної дитини
Милтанова Н. М.Формування природничих та технологічних компетентностей дітейдошкільного віку за допомогою використання сучасного інтеграційного напряму STEAM -освіта
Логацька З. І.  Використання спадщини Василя Сухомлинського у формуванні екологічної свідомості  дітей дошкільного віку  
Смолянська А. П.Формування логічного мислення дітей дошкільного віку за технологією використання блоків Дьєнеша.
Годунок І.І.  Образотворча діяльність як засіб художньо-естетичного розвитку у дітей дошкільного віку
Котік Н. В.Оволодіння дітьми раннього віку стійкими сенсорними еталонами як засіб становлення  та розвитку гармонійної особистості
Макуха Л. Л.  Дидактична гра як засіб формування  логіко-математичної компетентності у дітей з мовленнєвими порушеннями
Качнова Р. І.Театралізована  діяльність дитини дошкільного віку  як вагомий чинник формування мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку з вадами мовлення
Козак В. О.  Самопобудова особистості дитини в спеціально-підготовленому  середовищі через розкриття перед нею закономірностей і зв’язків, які існують в Космосі
Полуйко Н. К.Формування статевої самоідентифікації засобами художньої діяльності  
Маслянко Н. Ю.  Формування екологічної культури дітей дошкільного віку через організацію їх пізнавальної творчо-пошукової діяльності
Сільман Н.Є.Розширення та збагачення словникового запасу та поглиблення розуміння смислових відтінків слів  засобами мовних дидактичних ігор
Марцинюк І. Я.  Виховання культури спілкування як селадової сталого розвитку у процесі групової діяльності в системі Монтессорі
Рибчинчук Л. П.Розвиток особистості дитини в гармонії зі світом через Космічне виховання за науковим методом Монтессорі
Коваль Н. О.Розвиток пізнавальної активності дошкільника шляхом формування елементарних математичних уявлень  
Міцюк О. П.Розвиток загальної компетентності дошкільника за допомогою дидактичних ігор логіко-математичної спрямованості  
Коваль Л. П.Розвиток психічних процесів у дітей з особливими освітніми потребами через їх сенсорно-пізнавальну діяльність
Якубишина М. В.  Індивідуальні дидактичні ігри та вправи як засіб індивідуальної корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Гульчук Л. А.  Збереження та формування фізичного здоров`я дошкільників через впровадження фізкультурних занять за методикою М. Єфименка
Найдич В. М.  Партнерська діяльність в музичному вихованні як запорука емоційного інтелекту дошкільників
Богайчук В. В.  Вокально-хорове виховання як основа формування музичної культури дошкільників
Мушик Н. А.  Формування когнітивної та емоційно-вольової сфери дітей дошкільного віку через індивідуальний підхід до кожної дитини
Євсович О. М.  Використання логопедичного масажу як ефективний метод корекції мовлення у дітей
Яхнівська О. Д.  Розвиток звукової культури мовлення засобами дидактичної гри
Пелех С. К.  Пошук ефективних методів та прийомів корекційно-розвивальної та пропедевтичної  роботи з дітьми-логопатами через співпрацю закладу освіти та родини
Ординат Т. А.  Формування у дітей валеологічного світогляду та мотивації до здорового способу життя засобами бесід, полілогів та художніх творів
Гаврилова І. В.Розвиток пізнавальної активності та аналітичного мислення у дітей з вадами мовлення за посередництвом дидактичних ігор та вправ
Чугай Н. А.Розвиток пізнавальної активності дітей з особливими освітніми потребами засобами дидактичної гри
Яковлева Н. Я.Формування емоційно- ціннісного ставлення до навколишнього світу та до себе шляхом використання ігор та вправ пізнавального характеру
Золотарьова М. В. Оптимізація методичної роботи  в процесі використання освітніх веб-ресурсів