Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Територія обслуговування, закріплена за НВК № 10 засновником у 2019-2020 навчальному році

УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

НАКАЗ

05.03.2019                                                                      Вараш                                                                  № 29

Про організацію обліку дітей
дошкільного, шкільного віку
та учнів у територіальній громаді
Вараської міської ради
Відповідно до Положення про управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 09.06.2017 № 821, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018) «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.02.2019 №16 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у територіальній громаді Вараської міської ради» з метою ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають у межах територіальної громади Вараської міської ради

Н А К А З У Ю :

1. Директорам закладів дошкільної та загальної середньої освіти :
1) забезпечити набір дітей та учнів до закладу згідно закріплених територій обслуговування згідно додатку;
2) щорічно, до 15 вересня, надавати управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради дані про всіх дітей та учнів, які зараховані до закладу (на кожний рік окремо);
3) не пізніше 15 числа наступного місяця інформувати про зміни в складі дитячого та учнівського контингенту (переведення, відрахування), у тому числі місце продовження здобуття учнями загальної середньої освіти (заклад освіти);
4) у разі відсутності учнів протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин надавати територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради дані про таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язані із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.
2. Головному спеціалісту управління М.Куськовцю, спеціалісту І категорії І.Шамі :
1) забезпечити ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них;
Щорічно до 01.09
2) складати та подавати статистичний звіт про кількість дітей дошкільного, шкільного віку та учнів за формою та у порядку, затвердженому МОН.
3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління А.Горайчука.

Начальник управління О.Корень

Додаток
до наказу управління освіти
виконавчого комітету
Вараської міської ради
05.03.2019 №29

Територія обслуговування,
закріплена за закладами дошкільної та загальної середньої освіти територіальної громади Вараської міської ради

Назва закладу

 

Закріплена територія

 

Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 1

мікрорайон Будівельників, будинки №№ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 21, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2; мікрорайон Будівельників, № 1, 2, 3;

вулиця Енергетиків, будинки №№  11, 15, 17.

Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 2

мікрорайон Будівельників, будинки №№

18/1,18/2,18/3,18/4,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,20/1,20/2,20/3,22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 30/1,

30/2,31/1,31/2,31/3,32/1,32/2,33а,33б,33/1,33/2,

33,  34, 35, 36, 37, 38; вулиця Курчатова;

вулиця Бондаренка; вулиця Нова; вулиця Кібенка; вулиця Паркова; вулиця Правика;

вулиця Садова.

Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 3

мікрорайон  Перемоги, будинки №№ 2, 4, 5, 6, 7, 9а, 9б, 10, 11, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 15, 16,  18, 21, 22, 24, 25, 32а, 32б, 33а, 33б, 37, 37б, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 51, 51а, 17, 56, 58.
Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 4

мікрорайон Вараш, будинки №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 24а, 24б, 25, 27, 28, 28а, 29, 30,40, 42, 43, 44, 45а, 45б;

мікрорайон  Ювілейний, будинки  №№ 1,2, 3, 4/1,4/2, 7, 9, 10, 11

Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 5

мікрорайон  Вараш, будинки №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 26а, 26б, 26в, 32а, 32б, 32в, 34а,  34б; вулиця Лугова; вулиця Колгоспна; вулиця Меслибницька; вулиця Поліська; вулиця Інженерна; вулиця Соборна; вулиця Старо-Рафалівська; вулиця Т.Боровця,  будинки №№ 4А, 4Б
Навчально-виховний  комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» №1 (дошкільний підрозділ) мікрорайон  Будівельників, будинки №№ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1,9/2, 9/3, 9/4,11, 25/1, 25/2;

мікрорайон Будівельників, будинки №№ 1,2,3 мікрорайон Перемоги, будинок 56, 58

 

Навчально-виховний  комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня»№10 (дошкільний підрозділ) мікрорайон Вараш, будинки №№ 3,4,5,6,7,8,10/а,10/б,11,12,45/а,45/б, 40,42,43,44, 2 4/а, 24/б.
Заболоттівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Заболоття
Дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок)  комбінованого  типу №2 мікрорайон Будівельників, будинки: №№ 5/1,

5/2, 5/3,10/1,10/2,12/1,12/2,12/3,12/4,17,

26/1,26/2

Дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок) №3 мікрорайон Будівельників, будинки: №№ 13,

14/1, 14/2, 15/1,15/2,16/1,16/2,21,27/1,27/2, 28/1,

28/2, 29/1, 29/2;  вулиця  Енергетиків:

будинки №№11,15,17; вулиця  Кібенка,

вулиця  Правика

Дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок)  комбінованого  типу №4 мікрорайон Будівельників,  будинки: №№ 24/1,

24/2, 24/3,24/4,30/1,30/2,32/2, 34, 35

Дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок)                  комбінованого  типу  №5 мікрорайон Будівельників,  будинки:

№№18/1,18/2,18/3,18,/4,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5

20/1,20/1,20/2,20/3,38

Дошкільний  навчальний  заклад ( ясла-садок) №6 мікрорайон Перемоги: будинки: №№ 2, 16, 17,

18, 21, 22, 24,25,32/а,32/б,33/а,33/б,37, 37б, 40,

41,42, 43, 44, 46, 48/а, 48,4 9/а, 49, 50, 50/а, 51,

51/а

Дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок) комбінованого  типу №7 мікрорайон Будівельників,  будинки: №№ 22/1,

22/2,31/1,31/2,31/3,33/а,33/б,33/1,33/2,33/3, 36,

37;  вулиці Курчатова,  Бондаренка,

Нова,  Паркова,  Садова

Дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок) №8 мікрорайон Перемоги, будинки №№ 2, 4, 6, 7,

10, 14, 15, 9а, 9б, 11. 12а, 12б, 12г, 13;

мікрорайон Вараш, будинки №№ 13, 14, 16, 17

Дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок) №11 мікрорайон Вараш,  будинки: №№ 25, 27, 28,

28/а,29,30,32/а,32/б,32/в,34/а,34/б,34/в;

мікрорайон Ювілейний,  будинки: №№ 3, 4/1,

4/2,7;

Дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок) №12 мікрорайон Вараш, будинки:  №№ 18, 19, 20,

22,23,26/а,26/б,21;  мікрорайон  Ювілейний,

будинки №№ 9,10,11,2;  вулиці: Лугова,

Поліська,  Колгоспна, Меслибницька,

Інженерна,  Соборна, Старо-Рафалівська

Дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» село Заболоття

Заступник начальника управління освіти
виконавчого комітету Вараської міської ради А.Горайчук