Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Тижневе навантаження і відпустки: очікувані зміни у дошкіллі

У Законі “Про дошкільну освіту” планують змінити обсяг педагогічного навантаження та тривалість відпусток. Що зменшать, а що збільшать?

Що таке педагогічне навантаження?

У чинному Законі “Про дошкільну освіту”  педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти — це час, призначений для здійснення освітнього процесу (ч. 2 ст. 30 «Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти»).

Натомість у ст. 45 «Трудові відносини та оплата праці у закладі дошкільної освіти» законопроекту означено одразу два поняття: робочий час педагогічного працівника — це час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та (або) посадовими обов’язками (ч. 3) педагогічне навантаження педагогічного працівника включає (ч. 4): педагогічне навантаження на тиждень, спрямоване на безпосереднє провадження освітнього процесу та відповідає тарифній ставці інші види педагогічної — навчальної, виховної, методичної, організаційної — діяльності, передбачені законом, трудовим договором та (або) посадовими обов’язками, за які законодавством та (або) засновником можуть встановлюватися доплати. Як бачимо, МОН на законодавчому рівні прагне скасувати плутанину між робочим часом та педнавантаженням.

Педагогічне навантаження — основа робочого часу

Зіставимо обсяги педагогічного навантаження  за нормами чинної статті 30 та проектованої статті 45:

очікують зменшити педагогічне навантаження за трьома посадами:

вихователь-методист – з 36 на 30 годин,

соціальний педагог, практичний психолог – з 40 на 36 годин.

 

Тривалість відпустки працівників дошкілля

 

Аби визначити тривалість відпустки вихователів та інших педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, наразі керуємося Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затв. постановою КМУ від 14.04.1997 № 346.

Натомість законопроект «вирівнює» тривалість щорічної основної відпустки педагогічних працівників ЗДО.

За проектом змін Тривалість щорічної основної відпустки педагогічних працівників ЗДО = 56 календарних днів незалежно від посади.

Зміни очікувані й у тривалості відпусток помічників вихователів — 30 к. д. (замість звичних 28-ми).

Крім того, передбачають додаткову відпустку до 37 к. д. помічникам вихователів ЗДО (груп) компенсуючого типу, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, — за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2603-tijneve-navantajennya-vdpustki-ochkuvan-zmni-u-doshkll