Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу шкільного підрозділу в НВК №10 на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19

СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради
НВК №10 (протокол  № 06 від 31.08.2020)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НВК №10
Тетяна МОРОЧЕНЕЦЬ

І. Загальні положення

1.Даний  Тимчасовий  порядок  щодо  організації  освітнього  процесу  в  період карантину  у  зв’язку  з  поширенням  коронавірусної  хвороби  (COVID -19)  у НВК №10 (далі Порядок) розроблено відповідно  до ст. 23 Закону України “Про освіту”, Протиепідемічних заходів в закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19),  затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 року No 50, листа Міністерства освіти і наукиУкраїни від 05.08.2020 року No 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів освіти у 2020/2021 навчальному році»  з  метою  забезпечення  інфекційної  безпеки  в  закладі  та  організації повноцінного освітнього процесу.

2.Даний Порядок діє у разі встановлення «зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.

3.У  разі  встановлення  «червоного»  рівня  епідемічної  небезпеки  та  (або) відповідного  рішення  обласної  (міської)  комісії  ТБ  НС  відвідування  закладу забороняється,  а освітній  процес  забезпечується з  використанням  технологій дистанційного навчання.

4.У разі знаходження на самоізоляції педагогічні працівники переходять у режим

роботи з використання дистанційних технологій або обирають інший варіант, який  передбачений законодавством України.

5.У разі знаходження на самоізоляції технічні працівники, переходять у режим

роботи який передбачений законодавством України.

6.Всі учасники освітнього процесу зобов’язані неухильно дотримуватись даного

Порядку.

ІІ. Умови безпеки в закладі на період карантину

1.Допуск  до  роботи  персоналу  закладу  здійснюється  за  умови  використання

засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі  виготовленої  самостійно)  після  проведення  термометрії  безконтактним термометром.Вхідний  скринінг  проводять  шкільні  медичні  сестри  або відповідальні за проведення термометрії.

2.У разі виявлення працівника закладу з підвищеною температурою тіла понад

37.2 ᵒС або з симптомами інфекційної хвороби (кашель, нежить,

охриплість голосу, почервоніння очей), такий працівник до роботи не допускається з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. Медсестра повідомляє адміністрацію закладу та робить відмітку в журналі контролю термометрії про недопущення до роботи.

3.При виявленні підвищеної температури тіла (вище 37,2ᵒС) або респіраторних

симптомів  вдома  працівник  закладу  повідомляє  адміністрацію  закладу  та  не

виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

4.Усі  працівники закладу  забезпечуються  засобами  індивідуального  захисту  із

розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.

5.Якщо  учасники  освітнього  процесу користуються  масками  багаторазового використання, то обов’язково повинні мати герметичні пакетики (zip-пакет, або

папка  на  кнопці,  тощо)  з  позначками  «Для  використаних  масок»,  «Для  нових

(запасних) масок». Для нової (запасної) одноразової маски також повинен бути пакетик.

6.Захисні  маски  можуть  не  використовуватися  під  час  проведення  занять  у

навчальних  приміщеннях.  Під  час  пересування  приміщеннями  закладу використання  захисних  масок  є обов’язковим.

Для  учнів 3- 4  класів  вхід  та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання захисної маски або респіратора. В школу допускаються тільки учні та працівники закладу.

7.Забороняється вхід в освітній заклад батьків або супроводжуючих осіб,

крім осіб, які супроводжують учнів з інвалідністю.

 8.Провести з учасниками освітнього процесу позаплановий інструктаж під час

роботи в закладі в умовах карантину, дотримання правил респіраторної гігієни та

протиепідемілогічних  заходів  та роз’яснювальну  роботу  щодо  індивідуальних

заходів  профілактики  та  реагування  на  виявлення  симптомів  коронавірусної

хвороби (COVID-19) серед учасників освітнього процесу.

9.Забезпечити  медичний  пункт  необхідними  засобами  та  обладнанням

(безконтактними термометрами, дезінфекційними, антисептичними засобами для

обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту).

ІІІ. Організація освітнього процесу

1.Відповідальність  за  прихід  у  заклад  здорової  дитини  (з  нормальною

температурою  тіла  (до 37,0  С),  відсутністю  наявних  симптомів  гострого

респіраторного захворювання (кашель, нежить, охриплість голосу, почервоніння очей) несуть батьки.

2.З  метою  впровадження  заходів  щодо  застосування  практики  соціального

дистанціювання  та  уникнення  скупчення,  спрямованих  на  мінімізацію

контактування  з  іншими  особами,  у  закладі  запроваджено  відкриття  входу між  групами №1 та 2 для учнів 3-4 класів.

3.Мінімізувати  пересування  здобувачів  освіти  між  навчальними  кабінетами

шляхом проведення занять впродовж дня в одній аудиторії, крім випадків поділу на групи.

4.Забезпечується використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію

двостороннього  руху  коридорами.

5..Тривалість уроків на період адаптивного карантину зменшено на 5 хвилин, а

саме: для учнів 3- 4 класів – 35 хвилин.

6. На період карантину встановити розклад дзвінків:

6.1. Розклад  дзвінків у 3–х класах:

УрокЧас проведення
18.00 – 8.35
28.45- 9.20
39.30-10.05
410.35-11.10
511.20-11.55
612.05-12.40

6.2. Розклад  дзвінків у 4–х класах:

УрокЧас проведення
112.00 – 12.35
212.45- 13.20
313.50-14.25
414.35-15.10
515.20-15.55
616.05-16.40

7.В закладі встановити таку структуру навчального року з можливістю внесення

змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації:

І семестр:01.09.2020 -25.12.2020

ІІ семестр: 11.01.2021-28.05.2021

Канікули:

  • осінні:24.10.2020 -01.11.2020
  • зимові: 26.12.2020 -10.01.2021

–     весняні:20.03.2020 – 28.03.2021.

8.Педагогічним  працівникам передбачити  уникнення  організації  видів

діяльності,  які  вимагають  безпосереднього  фізичного  контакту  між  учнями:

зменшення  кількості  комунікаційних  вправ,  групових  ігор,  що  передбачають

тактильний контакт, проведення ранкових зустрічей із дотриманням соціальної

дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо.

9.За  можливості,  передбачається  організація  проведення  навчальних  занять  з окремих предметів (фізична культура, трудове навчання, мистецтво, образотворче мистецтво, природознавство, я пізнаю світ, основи здоров’я тощо) на відкритому повітрі.

10.Вчитель на  початку  уроку  проводить  опитування  учасників

освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявність симптомів респіраторної

хвороби.

11.У разі виявлення ознак інфекційної хвороби в одного із учнів , всі учні класу

одягають маски, а учень ізолюється в спеціально відведене приміщення закладу,

інформуються  батьки  (інші  законні  представники)  та  приймається  узгоджене рішення щодо направлення дитини до закладу охорони здоров’я.

12.У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СOVID-19 в одного з

учнів,  всі  інші  учні  відповідного  класу  визначаються  такими,  що  потребують

самоізоляції, та повинні вжити заходів, передбачених галузевими стандартами у

сфері охорони здоров’я.

13.Учням  класу,  який  знаходиться  на самоізоляції,  відвідування  закладу

забороняється,  а  освітній  процес  забезпечується  з  використанням  технологій

дистанційного навчання протягом 14 днів.

14.Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не

менше  10  хвилин.  При провітрюванні  слід  забезпечити  безпеку  дітей  шляхом

встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна.

15.У  закладі  обмежено  проведення  масових  заходів  (нарад,  зборів  тощо)  в

закритих  приміщеннях  (окрім  заходів  необхідних  для  забезпечення функціонування закладів  освіти – проведення  педагогічних  рад,  засідань

конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо).

16. У разі погіршення епідеміологічної ситуації передбачити  змішане навчання.

17. Медичний пункт закладу забезпечений необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, у тому числі антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту).

ІV. Організація питного режиму та харчування в закладі

1.Питний режим учнів організовується з допомогою використання індивідуальних

ємностей для рідини або фасованої питної продукції.

2.Вчителям – класоводам провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо

забезпечення дітей індивідуальними ємкостями з питною водою та щодо

гігієни споживання питної продукції.

3.В закладі розроблено графік харчування учнів в ЗОШ №4.

 Графік харчування здобувачів освіти 3-4-х класів

ЧасКлас
10.053-А, 3-Б
13.20-13.454-А, 4-Б

V. Організація прибирання та дезінфекції приміщень

1.Після  проведення  занять  у  кінці  робочого  дня  проводиться  очищення  і

дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння,

перил,тощо).

2.Після вилучення особи із симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де

перебувала така особа проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція

приміщення та поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння,

перил,тощо).

3.Кожна  санітарна  кімната  забезпечена  рідким  милом  та  паперовими

рушниками  (електросушаркою  для  рук). Використання  багаторазових  рушників

заборонено.

4.У  закладі  організовано  централізований  збір  використаних  засобів

індивідуального  захисту,  паперових  серветок  в  окремі  контейнери  (урни)  з

кришками та поліетиленовими пакетами з яскравою відміткою «Використані маски

та  рукавички»  з  подальшою  утилізацією. Щоденно  здійснювати  дезінфекцію контейнерів. На  входах  до  закладу  організовуються  місця  для  обробки  рук антисептичними засобами.

5.Контейнери  встановлено  біля  входу  в  заклад та  у санвузлах. Щоденно

здійснювати дезінфекцію контейнерів

6.На  вході  в  заклад  та  у  його  приміщеннях  передбачається  розміщення

інформаційних матеріалів щодо профілактики корона вірусної хвороби СОVID-19.