Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

ДПА у початковій школі є виключно моніторингом!

Як проходитиме ДПА в 4-их класах у 2019 році?

В 2018-2019 навчальному році учні 4-го класів складатимуть Державну підсумкову атестацію з 14 по 17 травня  2019 року з двох предметів: української мови та літературного читання і математики.
Атестація у початковій школі

ДПА (також відома, як державна підсумкова атестація) є підсумковим іспитом для учнів, які закінчили навчання в молодшій школі.  ДПА виявить рівень отриманих ними знань і стане гарантією переходу в середню школу.

Особливості ДПА для 4 класу

На підсумкову атестацію для учнів молодшої школи винесені такі предмети:
– українська мова та літературне читання;
– математика.

Основні положення ДПА:
– ДПА проходить у письмовій формі, а завдання для неї розробляють учителі-предметники, які орієнтуються на вимоги освітніх програм Міносвіти;
– учні пишуть роботу протягом одного уроку (45 хвилин);
– атестаційні роботи повинні містити навчальний матеріал, який був вивчений учнями в рамках шкільної програми, а завдання повинні мати різні рівні складності і носити комплексний характер.

ДПА з української мови  та літературного читання

Завдання до ДПА можуть бути розроблені за однією із двох можливих схем. Перша схема передбачає диктант або текст для переписування, в якому пропущені деякі орфограми. Робота будується так, щоб учень міг показати свої навички в правописі, мовленнєві навички, творчі здібності та вміння зв’язно висловлювати думки, тому в неї будуть включені додаткові завдання, спрямовані на виявлення та оцінку всього вище переліченого.  Міністерство освіти рекомендує таку структуру роботи:

Диктант або текст для переписування об’ємом від 50 до 55 слів. У тексті повинно бути пропущено близько 25% слів, у тому числі орфограм, що є виключенням з правил. Диктант або текст можуть бути оцінені в 6 балів.

Завдання до тексту, які перевіряють мовні знання і вміння учнів. Всього таких завдань може бути 4, кожне з яких оцінюється в 1 бал.

Завдання творчого характеру, що передбачає формулювання 3-4 пропозицій. Дана частина роботи може принести ще 2 бали.

Друга форма роботи передбачає комбінацію диктанту (або тексту з пропущеними словами) і тестів, які перевірять правопис та мовленнєві навички учнів. Міносвіти рекомендує таке зміст роботи:

Диктант або текст для переписування об’ємом від 25 до 30 слів. У тексті повинно бути пропущено близько 25% слів, у тому числі орфограм, що є виключенням з правил. Диктант або текст оцінюються в 3 бали.

Завдання творчого характеру, що передбачає формулювання 3-4 речень. Дана частина роботи може принести ще 2 бали.

Тестові завдання закритого типу, у яких школяр повинен буде вибрати одну вірну відповідь з трьох запропонованих. Кожен тест оцінюється в 1 бал.

Тести відкритого типу, на які потрібно дати коротку відповідь або встановити відповідність між шістьма компонентами. Ця частина  може принести учневі 2 бали.

Тести відкритого типу з короткою відповіддю. Такий тест також може бути тільки один і оцінюється в 2 бали.
Виконання всіх видів робіт оцінюється в 12 балів максимум.

Завдання ДПА з літературного читання

Учитель має право сформувати два види завдань. Перший вид – це робота, в основі якої знаходиться текст для читання про себе, а також завдання з даного тексту, які перевіряють розуміння прочитаного, творчі здібності та вміння висловлювати власну думку. Міносвіти рекомендує такі зміст і структуру роботи:

Незнайомий учням художній текст, в якому міститься від 330 до 390 слів. Кількість незнайомих слів не повинно перевищувати 2 одиниці. Максимальна довжина речень – 12 слів. Завдання оцінюється в 4 бали.

Завдання, складене на основі тексту, який перевіряє розуміння сенсу прочитаного і вміння працювати з текстом. Таких завдань може бути 6.  кожне оцінюється в 1 бал.

Одне завдання творчого характеру, в якому потрібно письмово висловити власну думку. Обсяг написаного повинен становити 2-3 пропозиції. За таку роботу можна заробити 2 бали.
Щоб успішно здати літературне читання, потренуйтеся з дитиною заздалегідь. Друга форма завдань заснована на тексті для читання і складених до нього тестових і творчих завдань. Пропонується дотримуватися такої структури:

Незнайомий учням художній текст, в якому міститься від 330 до 390 слів. Кількість незнайомих слів не повинна перевищувати 1 одиницю, а пропозиції повинні складатися не більше ніж з 12 слів. Завдання оцінюється в 4 бали.

Тести закритого типу, в яких потрібно вибрати одну відповідь з трьох запропонованих у квитку. Тестів може бути 2 кожен приносить 1 бал.

Тести, які передбачають, що учень дасть коротку відповідь. Завдання оцінюється в 2 бали.

Тести відкритого типу, в яких потрібно встановити відповідність між 6 компонентами (1 тест, за який нараховується 2 бали).

Творче завдання, в якому потрібно висловити свою думку щодо прочитаного художнього тексту. Учень повинен написати 4-5 речень (1 завдання, яка оцінюється в 2 бали).

Перевірка читання про себе здійснюється наступним чином – учням пропонується взяти ручки чи олівці і починати читання по команді вчителя. По закінченню трьох хвилин вчитель зупиняє читання, а школярі ставлять крапку біля слова, на якому були змушені зупинитися. Учитель відзначає прогрес кожного учня, а потім дає їм час дочитати до кінця, щоб мати можливість працювати з завданнями, складеними на основі фрагмента. Максимум балів, який можна отримати за всі завдання, дорівнює 12.

ДПА з математики

В даному випадку вчителю також дається вибір з двох можливих форм атестаційної роботи. Перша форма виглядає наступним чином:

  • Завдання, в якому потрібно виконати три дії. Оцінюється в 3 бали.
  • Вираз з дужками, в якому потрібно працювати з багатоцифровими числами і здійснювати дії в певному порядку (1 завдання 2 бали).
  • Завдання на порівняння чисел і перетворення величин (2 завдання по 1 балу за кожне).

Завдання на знаходження частини від числа (1 завдання, яка оцінюється в 1 бал).

Робота з геометричним матеріалом, що складається з 2 завдань по 1 балу за кожне.

Творча задача, в якій потрібно застосувати логіку (1 завдання, яка оцінюється в 2 бали).

Друга форма математичного іспиту відрізняється включенням тестової частини. Обчислення до тестів учень повинен записувати і здавати разом з листочками тестування, щоб учитель бачив хід виконання робіт. Рекомендації до таких завдань:
Тести відкритого типу, в яких потрібно вибрати вірний варіант 1 з трьох запропонованих (3 тіста по 1 балу).

  • Тести відкритого типу, в яких потрібно встановити послідовність чи знайти відповідності між компонентами (2 тесту по 2 бали за кожне).

Тести відкритого типу, що передбачають коротку відповідь (1 завдання, яка оцінюється в 2 бали).

Завдання, що передбачає розгорнуту відповідь (1 завдання, за яку нараховується 3 бали).

Максимум балів, який можна отримати за всі завдання, дорівнює 12.

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці, а також днів перед і після святкових. На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці, або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці).

Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».

Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок  Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються вчителем початкових класів, погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником  закладу.