Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Фахівці Вараського ІРЦ успішно працюють з міжнародними методиками

Це  методики   –  WISCIV,LEITER – 3,  CONNERS – 3, PEP -3, САSD.

Всі ці методики адаптовані  для України.

Зазначені методики   дозволяють  знаходити об’єктивні  фактори розвитку  дитини, що впливають на її  успішність у навчанні, зокрема: визначити  сильні  та слабкі сторони  дитини, спрямувати  освітній процес таким чином, щоб кожна дитина  змогла максимально реалізувати свої здібності.

 За методикою  WISCIVобстежуються дітивіком від 6 до 16 років.

Дана методика  діагностує,  як порушення  інтелектуального розвитку (труднощі у навчанні, порушення когнітивного розвитку,  СДУГ, легкі та помірні   розумові порушення), так і обдарованість.

Вимірює:

–           вербальний інтелект, сприйняття, мислення;

–           швидкість обробки інформації;

–           пам’ять.

__________________________________________________________________

За методикою LEITER – 3   обстежуються діти від 3 років, підлітки і дорослі з особливими освітніми потребами, зокрема:

–           з розладам аутичного  спектру,

–           з порушеннями  слуху,

–            з порушеннями мовлення;

–           з порушеннями інтелектуального  розвитку.

Методика LEITER – 3  застосовується для оцінки невербального  інтелекту.

Дана методика  має широкий діапазон  складності запитань, завдяки чому  можна діагностувати  як  порушення  інтелектуального розвитку, так  і обдарованість.

Методика CONNERS – 3 застосовується   для оцінки синдрому дефіциту  уваги   і гіперактивності  (СДУГ)  та найбільш поширених супутніх проблем і розладів   у дітей   і підлітків.

За даною  методикою  обстежуються діти від  6   до 18 років.   Дану методику  заповнюють батьки, вчителі,  а також діти  і підлітки.

Дані з різних джерел дають експертові  найповнішу інформацію для  визначення сильних  і слабких сторін  розвитку дитини, як основи для складанні індивідуальної  програми  розвитку. 

—————————————————————————————————–

PEP -3– розроблено для оцінки розвитку   моторних і комунікативних навичок,  а також наявності  дезадаптованих форм поведінки у дітей із аутизмом або з іншими  первазивними  порушеннями розвитку, а також при підозрі  на наявність цих станів.

Використовуючи дану методику, ми отримуємо інформацію про дитину з двох основних джерел (по –перше, це результати  виконаних завдань,які базуються на типових для дітей  формах  активності,  по-друге, інформацію, отримують  з опитувальника для батьків).

Проводячи діагностику, ми можемо визначити:

–           сильні і слабкі  сторони розвитку дитини;

–           визначення розвитку  дитини.

Тест САSD  пропонує швидкий метод діагностики без урахування  вікової категорії, рівня розвитку або ступенів  розладу  аутичного спектру.

САSD охоплює  30 основних і   супутних  симптомів   аутичного спектру , які розділені на 6 груп:

–           проблеми соціальної взаємодією;

–           повторювана поведінка;

–           сомато-сенсорні порушення;

–           атипове спілкування та розвиток;

–           настрій та його порушення;

–           проблеми з увагою  і безпекою.

Тест САSD заповняють батьки, лікарі або педагоги, які знають дитину, і проводять з нею багато часу.

Практичний психолог  та вчитель – олігофренопедагог Вараського ІРЦ  в травні  2019 пройшли навчання, успішно здали онлайн-тестування МОН України і отримали сертифікати  міжнародного зразка.

Дані методики є дієвим діагностичним інструментом, які допомагають фахівцям ІРЦ  у  проведенні  комплексної оцінки розвитку дитини.

Діагностичні  матеріали   яскраві, нові,  нестандартні.

Діти із задоволенням   виконують  завдання,  отримуючи позитивні емоції  та бажання  працювати.

Посилання

Це  методики   –  WISCIV,LEITER – 3,  CONNERS – 3, PEP -3, САSD.

Всі ці методики адаптовані  для України.

Зазначені методики   дозволяють  знаходити об’єктивні  фактори розвитку  дитини, що впливають на її  успішність у навчанні, зокрема: визначити  сильні  та слабкі сторони  дитини, спрямувати  освітній процес таким чином, щоб кожна дитина  змогла максимально реалізувати свої здібності.

 За методикою  WISCIVобстежуються дітивіком від 6 до 16 років.

Дана методика  діагностує,  як порушення  інтелектуального розвитку (труднощі у навчанні, порушення когнітивного розвитку,  СДУГ, легкі та помірні   розумові порушення), так і обдарованість.

Вимірює:

–           вербальний інтелект, сприйняття, мислення;

–           швидкість обробки інформації;

–           пам’ять.

__________________________________________________________________

За методикою LEITER – 3   обстежуються діти від 3 років, підлітки і дорослі з особливими освітніми потребами, зокрема:

–           з розладам аутичного  спектру,

–           з порушеннями  слуху,

–            з порушеннями мовлення;

–           з порушеннями інтелектуального  розвитку.

Методика LEITER – 3  застосовується для оцінки невербального  інтелекту.

Дана методика  має широкий діапазон  складності запитань, завдяки чому  можна діагностувати  як  порушення  інтелектуального розвитку, так  і обдарованість.

МетодикаCONNERS – 3застосовується   для оцінкисиндрому дефіциту  уваги   і гіперактивності  (СДУГ)  та найбільш поширених супутніх проблем і розладів   у дітей   і підлітків.

За даною  методикою  обстежуються діти від  6   до 18 років.   Дану методику  заповнюють батьки, вчителі,  а також діти  і підлітки.

Дані з різних джерел дають експертові  найповнішу інформацію для  визначення сильних  і слабких сторін  розвитку дитини, як основи для складанні індивідуальної  програми  розвитку. 

—————————————————————————————————–

PEP -3–розроблено для оцінки розвитку   моторних і комунікативних навичок,  а також наявності  дезадаптованих форм поведінки у дітей із аутизмом або з іншими  первазивними  порушеннями розвитку, а також при підозрі  на наявність цих станів.

Використовуючи дану методику, ми отримуємо інформацію про дитину з двох основних джерел (по –перше це результати  виконаних завдань,які базуються на типових для дітей  формах  активності,  по-друге, інформацію, отримують  з опитувальника для батьків).

Проводячи діагностику ми можемо визначити:

–           сильні і слабкі  сторони розвитку дитини;

–           визначення розвитку  дитини.

Тест САSD  пропонує швидкий метод діагностики без урахування  вікової категорії, рівня розвитку або ступенів  розладу  аутичного спектру.

САSD охоплює  30 основних і   супутних  симптомів   аутичного спектру , які розділені на 6 груп:

–           проблеми соціальної взаємодією;

–           повторювана поведінка;

–           сомато-сенсорні порушення;

–           атипове спілкування та розвиток;

–           настрій та його порушення;

–           проблеми з увагою  і безпекою.

—————————————————————————————————–

Тест САSDзаповняють батьки, лікарі або педагоги, які знають дитину, і проводять з нею багато часу.

Практичний психолог  та вчитель – олігофренопедагога Вараського ІРЦ  в травні  пройшли навчання, успішно здали онлайн-тестування МОН України і отримали сертифікати  міжнародного зразка.

Дані методики є дієвим діагностичним інструментом, які допомагають фахівцям ІРЦ  у  проведенні  комплексної оцінки розвитку дитини.

Діагностичні  матеріали   яскраві, нові,  нестандартні.

Діти із задоволенням   виконують  завдання,  отримуючи позитивні емоції  та бажання  працювати.