Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Що таке інклюзивно-ресурсний центр?

КМУ постановою від 12.07.2017 № 545 затвердив Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

На що спрямована діяльність нової установи в інклюзії?

У преамбулі постанови органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади Кабмін рекомендує протягом двох місяців:

 • утворити інклюзивно-ресурсні центри
 • реорганізувати психолого-медико-педагогічні консультації в ресурсні центри з підтримки інклюзивної освіти.                                                                                                                                                                                   Постанова набрала чинності 26.07.2017.

Інклюзивно-ресурсні центри утворюють, щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

Задля цього ІРЦ має:

 • проводити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини
 • надавати психолого-педагогічну допомогу
 • забезпечувати системне кваліфіковане супроводження.                                                                                                      Така діяльність центру не розповсюджується на:
 •  вихованців ДНЗ компенсуючого типу
 • учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).                                                                              Принципи діяльності інклюзивно-ресурсних центрів:
 • повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей
 • дотримання найкращих інтересів дитини
 • недопущення дискримінації та порушення прав дитини
 • конфіденційність доступність освітніх послуг з раннього віку
 • міжвідомча співпраця.

Основні завдання ІРЦ:

 • проведення комплексної оцінки задля визначення особливих освітніх потреб дитини, зокрема й коефіцієнта її інтелекту IQ
 • розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги
 • надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які:                              – навчаються у ДНЗ та ЗНЗ                                                                                                                                                      – не відвідують навчальні заклади                                                                                                                                        – здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах
 • ведення реєстрів:                                                                                                                                                                          – дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі                                                              – навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань                                                                                                                                                              – фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами
 • надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям
 • взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами надання консультацій батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям
 • надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей
 • провадження інформаційно-просвітницької діяльності (конференції, семінари, засідання за круглим столом, тренінги, майстер-класи з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами)
 • взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку
 • підготовка звітної інформації про результати діяльності центру.

 

Утворення інклюзивно-ресурсного центру

ІРЦ:

 •  є юридичною особою
 • має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, бланк зі своїм найменуванням.                                     ІРЦ утворюють з розрахунку один центр не більш як:
 • на 7 тис. дітей, які проживають на території ОТГ (району)
 • на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста).                                                                                 Засновниками можуть бути:
 • представницькі органи місцевого самоврядування ОТГ
 • районні, міські, районні у містах ради.                                                                                                                    Засновник розробляє та затверджує установчі документи центру відповідно до
 • вимог законодавства
 • цього Положення.                                                                                                                                                                        У діяльності ІЦР підпорядкований:
 • органам управління освітою і МОН
 • засновникові — у частині провадження фінансово-господарської діяльності.                                                                   Центри повинні мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами.                   У приміщеннях облаштовують: приймальні кімнати для: – вчителя-логопеда та інших фахівців – надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги – проведення групових психолого-педагогічних занять – занять з лікувальної фізкультури – проведення спільних засідань фахівців центру кабінет директора центру технічні приміщення тощо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ділова документація центру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для організації та обліку роботи фахівці центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:
 • річний план роботи центру
 • річний план роботи фахівців центру
 • щотижневі графіки роботи центру та його фахівців
 • звіти фахівців центру про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
 • журнал обліку заяв
 • журнал обліку висновків про комплексну оцінку
 • журнал обліку консультацій
 • особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

 

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1393-pro-nklyuzivno-resursniy-tsentr