Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Як використовувати відео під час освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

Застосування ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій) у освітньому процесі відкриває широкі перспективи в роботі з дошкільниками. Актуальність цього напряму роботи з дітьми зумовлена вимогою часу . Як відомо, кожен педагогічний колектив шукає нових шляхів поліпшення освітнього процесу та забезпечення його ефективності.

Застосування ІКТ в дошкільному закладі створює умови для:

 формування у дітей здатності орієнтуватися в інформаційних потоках

навколишнього світу;

 опанування практичних засобів роботи з інформацією на рівні вікових

можливостей;

 формування вміння обмінюватися інформацією за допомогою сучасних

технічних засобів, що сприятиме досягненню успіху в будь-якій діяльності

в сучасному інформаційному суспільстві.

Що ж з цього приводу вказує нам САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ для дошкільних навчальних закладів?

У розділі VII. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання чітко вказано.

  1. Висота розміщення телеекрана від підлоги має бути від 1,0 до 1,3 м. Відстань від першого ряду дітей до екрана має становити від 2,0 до 5,5 м (ширина екрана – 0,6-1,2 м). Дітей однієї групи необхідно розсаджувати з урахуванням зросту у 3-4 ряди (відстань між рядами – 0,5-0,6 м).

 

Під час денного перегляду телевізійних передач вікна необхідно закривати для попередження відбиття сонячних променів від екрана телевізора. Перегляд телевізійних передач у вечірній час повинен проводитися при штучному освітленні групової кімнати верхнім світлом або місцевим джерелом світла (бра, настільні світильники), які знаходяться поза межами поля зору дітей.

          А , отже, використання перегляду мультфільмів з мобільного телефону вихователя не припустима.

    Розглянемо також Розділ XIІ. Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей

  1. Заняття з використанням електронних технічних засобів навчання (далі – ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться у разі згоди батьків не більше 10 хвилин. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять з використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроектори тощо) не повинна перевищувати 15 хвилин.

 

  1. Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей 3-4 років і 30 хвилин для дітей 5-6 років.

Враховуючи те, що Санітарним регламентом  дозволяється використовувати  ширину екрана – 0,6-1,2 м, то допустимим тут є великий екран, мультимедійна дошка, екран комп’ютера, екран телевізора,  а також ноутбук.

                Показувати мультфільми/відеоролики  можна як в години розваг, ігор, відпочинку, так і на заняттях (розділи «Я у світі», «Художня література», «Рідна природа» тощо), як його частина. Відео можна показувати для закріплення того чи іншого навчального матеріалу або для того, щоб дати дітям можливість уявити предмет або явище, дати нові відомості про нього.

Демонстрування відео на заняттях повинно бути плановим, систематичним, відповідати програмним вимогам тієї чи іншої вікової групи. Така форма роботи може стати повноцінним засобом виховання дітей лише за умови правильного його використання і дотримання певних педагогічних і гігієнічних вимог , про які вказано вище).

Зміст відеороликів повинен мати виховну цінність і відповідати віку дітей. Сюжет має бути захоплюючим, динамічним, без зайвих нагромаджень сюжету дрібницями, які ускладнюють сприймання.

Джерела :

А. Богуш. «Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі»

РОІППО «Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми, педагогами, батьками та громадськістю» Тематичний збірник праць.

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів.Затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України 24.03.2016  № 234. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

Вихователь-методист    М. Золотарьова