Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Статут НВК № 10 Вараської міської ради Рівненської області у редакції від 09.06.2017

     УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       Сьоме скликання

        (Вісімнадцята сесія)

           Р І Ш Е Н Н Я

 

09 червня 2017 року                                                                 № 830

 

Про внесення змін до

установчих документів

навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад –

загальноосвітня школа I ступеня»

№10 Кузнецовської міської ради

 

З метою приведення статуту навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Кузнецовської міської ради до вимог чинного законодавства України, відповідно до частини шостої статті 18 Закону України „Про освіту”, ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 13 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305,  Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2010 року  № 778,   Примірного статуту дошкільного навчального закладу, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2003 року № 257, Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 року  № 284, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 24 березня 2016 року № 234, Державних санітарних правил і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах,  затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 № 63,  враховуючи Постанову Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 4085 «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», рішення Кузнецовської міської ради від 06 квітня 2017 року № 611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Внести зміни до установчих документів навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Кузнецовської міської ради, а саме змінити назву з навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Кузнецовської міської ради на навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» №10 Вараської міської ради.
 2. Затвердити статут навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради виклавши його в новій редакції (додається).
 3. Уповноважити директора навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради подати всі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.
 4. Визнати такими, що втратили чинність:

– рішення Кузнецовської міської ради від 21 вересня 2006 року № 66 «Про затвердження статутів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа I ступеня»

– рішення міської ради від 10 грудня 2009 року № 639 «Про внесення змін до статутів навчальних закладів».

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу функціональних обов’язків та постійну комісію з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики..

 

 

Міський голова                                                          С.Анощенко

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вараської міської ради

09 червня 2017 року  № 830

 

Міський голова                 С.Анощенко

 

 

 

 

 

 

   С Т А Т У Т

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД –

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» № 10

ВАРАСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

                                             РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                  /НОВА РЕДАКЦІЯ/

 

І. Загальні положення

 • Дошкільний навчальний заклад № 10 введено в експлуатацію рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської ради народних депутатів Рівненської області від 28.12.1990 № 321 «Про введення в експлуатацію дитячого садка на 330 місць в мікрорайоні Вараш, 36 (будівельний номер 50 )».

Дошкільний навчальний заклад № 10 передано у комунальну власність на підставі рішення Кузнецовської міської ради Рівненської області від 14.09.2000 № 109 “ Про формування комунальної власності”.

Дошкільний навчальний заклад № 10 реорганізовано в навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” № 10  Кузнецовської міської ради Рівненської області на підставі рішення виконавчого комітету  Кузнецовської міської ради від 06.09.2002                 № 391  „Про реорганізацію дошкільних навчальних закладів № 1 і № 10 в навчально-виховний  комплекс „дошкільний   заклад-середня загальноосвітня школа  I ступеня”.

1.2. Навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня”  № 10 Вараської міської ради Рівненської області є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні та  спеціальні рахунки в органах Державного казначейства, печатку і штампи  встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

Скорочена назва закладу –  НВК № 10.

1.3. Юридична адреса навчально-виховного комплексу „дошкільний  навчальний заклад-загальноосвітня школа I ступеня” № 10 Вараської міської ради Рівненської області: мікрорайон Вараш, будинок 38, місто Вараш, Рівненська область, 34400, телефон 2-25-52,  2-20-28, 2-37-70.

1.4. Засновником навчально-виховного комплексу „дошкільний  навчальний заклад-загальноосвітня школа I ступеня” № 10 Вараської міської ради  Рівненської області (далі – НВК № 10) є  Вараська міська рада, яка

 

здійснює її фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей, учнів.

1.5. НВК № 10 у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Законами України “Про  освіту”, ”Про загальну середню  освіту”, “Про дошкільну освіту”,  Положенням  про навчально–виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад” (далі – Положенням),  рішеннями Вараської міської ради, її виконавчого комітету,  іншими нормативно-правовими актами,  цим  Статутом.

1.6. НВК № 10 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах   своєї компетенції, передбаченої законодавством України.

1.7. Головною метою  НВК № 10 є забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної і початкової освіти,  задоволення потреб у нагляді, догляді,  оздоровленні, а  в  разі  потреби  – корекції фізичного та (або) розумового розвитку, інклюзії і реабілітації, вихованні  та  навчанні  дітей   дошкільного віку, учнів, створення умов для їх фізичного, розумового та  духовного розвитку.

1.8.  Головними завданнями  НВК № 10   є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення реалізації права на дошкільну і початкову освіту;
 • виховання з дитини, учня громадянина України;
 • виховання у дитини, учня любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу  та  інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з почуттям національної самосвідомості;
 • виховання в дитини, учня шанобливого ставлення до родини, поваги

до   державних  символів  України, прав і свобод людини і громадянина,

формування відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків  людини і громадянина, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

 • розвиток у дитини, учня  наукового світогляду;
 • виховання у них свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян  як   найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя,
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, учня;
 • розвиток творчих здібностей та інтересів дитини, учня;
 • формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;
 • розвиток у дитини природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватись;
 • формування у них громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • створення умов для здобуття дошкільної та загальної початкової освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;
  • забезпечення наступності і перспективності в змісті і організації навчально-виховної роботи дошкільного закладу і початкової школи;
  • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.9. НВК № 10 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань освіти, визначених Законами України „Про   освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту” та Положенням;

– забезпечення  дошкільної  та початкової освіти у межах державних вимог щодо їх змісту, рівня і обсягу;

–  безпечні умови навчально-виховного процесу;

–  дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У НВК № 10 визначена українська мова навчання і  виховання.

1.11.  НВК № 10 має право:

– визначати форми, методи і засоби  організації навчально-виховного процесу;

–  розробляти і впроваджувати власні програми з навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

–  визначати варіативну складову робочого навчального плану;

 • у встановленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

–  визначати контингент учнів  закладу;

 • спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними центрами проводити експериментальну, науково-дослідну та пошукову роботу;

–  організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

–  об’єднувати на основі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій, навчальних закладів.

1.12. У НВК № 10 функціонують  психологічна, методична служби.

1.13. Медичне обслуговування дітей, учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюється згідно чинного законодавства України.

1.14. Взаємовідносини НВК № 10 з юридичними та фізичними особами   визначаються угодами, які укладені між ними.

 

ІІ. Комплектування  груп та класів НВК № 10

2.1. НВК № 10 розраховано на 190 місць для дітей дошкільного віку.

При наявності відповідної навчально-матеріальної бази, приміщень, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу, дотриманні санітарних умов в НВК № 10  комплектуються  початкові  класи  для учнів з розрахунку до  210 місць.

2.2. Групи для дітей віком від одного до шести (семи) років комплектуються за одновіковими, різновіковими ознаками, початкові  класи – за віковими ознаками згідно поданих заяв батьків.

2.3.  У НВК № 10 можуть функціонувати

у дошкільному підрозділі:

–  групи для дітей віком від одного до трьох років,

–  групи для дітей віком від трьох до шести (семи) років,

–  різновікові групи Монтессорі,

– спеціальні групи,

–  інклюзивні групи,

у  шкільному підрозділі:

– початкові класи,

–  групи продовженого дня.

2.4. З метою задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у НВК № 10 можуть створюватись спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

В НВК №10 можуть функціонувати групи для дітей віком від одного до шести (семи) років з   цілодобовим перебуванням дітей.

2.5. Наповнюваність груп і класів у  НВК № 10 становить:

– групи для дітей віком від одного до трьох років –  до 15 дітей;

–  різновікові групи   –  до 15 дітей;

–  групи для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 дітей;

– інклюзивні та спеціальні  групи для дітей віком від трьох до шести (семи) років – комплектуються згідно чинних нормативно-правових документів;

–  різновікові групи Монтессорі – до 15  дітей;

–  початкові класи – до 30 учнів;

–  групи продовженого дня – до 28 учнів.

2.6. Прийом   дітей   до   дошкільного   підрозділу    закладу здійснюється  керівником  протягом  календарного  року.

Для зарахування дитини в дошкільний підрозділ  НВК №10 необхідні:

–  особиста заява батьків або осіб, які їх замінюють,

–  картка фізичного розвитку дитини – Ф-026-у,

–  копія свідоцтва про народження дитини,

–  документи для встановлення  батьківської плати за харчування дитини,

–  карта профілактичних щеплень дитини,

– довідка про відсутність контакту дитини з інфекційними хворими.

Додатково для зарахування  дитини  до спеціальної або інклюзивної  групи необхідний висновок міської психолого-медико-педагогічної консультації.

Для зарахування учнів у шкільний підрозділ НВК № 10  необхідні:

–  особиста заява батьків або осіб, які їх замінюють;

–  медична картка дитини;

– медична довідка про стан здоров’я;

– карта профілактичних щеплень дитини,

– копія свідоцтва  про народження дитини;

– особова  справа учня (при переході в заклад з іншого навчального закладу).

2.7. У дошкільному підрозділі  НВК № 10 за дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час хвороби, відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, у літній  оздоровчий період ( 75 днів), а також на час призупинення навчально-виховного процесу в закладі з поважних причин або на час проведення ремонтних (аварійних)  робіт.

2.8. Відрахування дітей з дошкільного підрозділу НВК № 10 може здійснюватись:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість перебування дитини  в  закладі даного типу  або організованому дитячому колективі (висновок повинен містити  рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому  доцільне подальше перебування дитини);

– коли дитина не відвідує НВК № 10 без поважних причин більше місяця;

– у разі несплати батьками  або особами, які їх замінюють, без поважних причин плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Адміністрація НВК № 10 зобов’язана письмово, із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють,  про  відрахування дитини не менш як за  10 календарних днів.

 

ІІІ. Режим роботи НВК №10

3.1. НВК № 10 працює за п’ятиденним робочим тижнем,  вихідні  дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи НВК № 10 визначається засновником в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.3. В НВК №10 засновником може встановлюватись пропускний режим.

 

ІV. Організація навчально-виховного процесу в НВК №10

4.1. Навчальний рік  в  дошкільному підрозділі НВК №10  починається 1 вересня і  закінчується 31 травня    наступного року. З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий період) проводиться оздоровлення для дітей дошкільного підрозділу НВК № 10.

Навчальний рік  в  шкільному підрозділі НВК №10  починається 1 вересня і  закінчується не пізніше 1 липня    наступного року.

4.2. НВК № 10 планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи.

У  перспективному   плані НВК № 10   відображаються найголовніші питання роботи, визначаються перспективи   розвитку закладу.

Протягом року  НВК № 10  здійснює свою  діяльність відповідно до    плану роботи, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення (для дошкільного підрозділу). План роботи НВК № 10 на поточний навчальний рік  схвалюється педагогічною радою закладу, погоджується з   управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради та затверджується   радою закладу. План роботи дошкільного підрозділу НВК № 10 на оздоровчий  період, крім цього, погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.3. Дошкільний підрозділ НВК № 10 працює за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки  України та за альтернативною педагогікою Марії  Монтессорі.

Зміст дошкільної освіти у закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти України та реалізується згідно з програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку.

Шкільний підрозділ НВК № 10 працює за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки  України.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів шкільного

підрозділу НВК №10 реалізуються шляхом впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

4.4. Дошкільний підрозділ НВК № 10 організовує освітній процес за мовно-гуманітарним напрямком.

Шкільний підрозділ закладу впроваджує у практику роботи систему розвивального навчання Давидова-Ельконіна.

4.5. Основними документами, що регламентують навчально-виховний процес в  НВК № 10, є  план   роботи закладу на навчальний рік та робочий

навчальний план початкових класів, який складається на основі    Типових навчальних планів 1-4 класів, затверджених  Міністерством освіти і науки  України. Робочий навчальний план початкових класів НВК № 10  погоджується  радою закладу  та затверджується  управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

4.6. Відповідно до робочого навчального плану початкових класів та плану   роботи  НВК №10  на навчальний рік педагогічні працівники закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки  України, а також науково-методичну літературу, дидактичний матеріал, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

В НВК № 10 варіативність початкової та дошкільної освіти забезпечується наявністю в її змісті    таких компонентів:

–   інваріантний – визначається Міністерством освіти і науки  України;

–  варіативний – визначається закладом з урахуванням інтересів та запитів дітей, учнів та їх батьків.

4.7. Зарахування дітей до першого класу НВК №10 здійснюється на безконкурсній основі.

4.8. Прийом учнів до першого класу  закладу проводиться до 31 серпня згідно з наказом директора, що видається на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

4.9. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому по особистій заяві батьків учня або осіб, які їх замінюють,   видаються відповідні документи про освіту (табель успішності, особова справа, медична картка, характеристика тощо).

У разі вибуття учня з міста батьки або особи, які їх замінюють,  подають до закладу  заяву  із  зазначенням причини вибуття.

У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  міста батьки  або особи,  які їх замінюють,

подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу міста.

4.10. У НВК № 10  за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, при наявності вільних приміщень, належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу, дотриманні санітарних умов створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування учнів з них здійснюється наказом директора  НВК № 10  на підставі заяв батьків або осіб, що їх замінюють.

Організація  та режим роботи  груп продовженого дня визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки   України.

4.11. Структура навчального року, тривалість семестрів та графік канікул в НВК № 10 визначаються закладом за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

4.12. Тривалість уроків у  НВК №10 становить: у 1-их класах – 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин.  

4.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.14. За погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради,  з урахуванням специфіки  роботи НВК № 10, місцевих та кліматичних умов можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул у закладі.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

4.15. Щоденна кількість і послідовність  уроків  в НВК № 10  визначається розкладом  уроків, який складається на кожен семестр (відповідно

до санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог), погоджується радою  НВК № 10 і затверджується  директором.

4.16.  Крім різних обов’язкових навчальних форм роботи з дітьми, учнями, в НВК № 10 проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові заняття, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів  дітей, учнів, на виховання та розвиток їх здібностей і обдарувань.

4.17. Зміст, характер і обсяг домашніх завдань з кожного предмету визначаються чинними нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України.

4.18. Оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться  відповідно до нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України.

Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів   вчителем.

4.19. Порядок переведення і випуску учнів  в НВК № 10  визначається відповідно до нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України.

4.20. Порядок проведення державної підсумкової атестації учнів  початкових класів НВК №10 визначається нормативно-правовими документами  Міністерства освіти і науки України.

4.21. Учням, які закінчили шкільний підрозділ   НВК №10, видається відповідний документ про освіту – табель успішності.

 

 1. V. Учасники навчально-виховного процесу в НВК № 10

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в  НВК №10 є: діти дошкільного віку, учні, керівники, педагогічні, медичні працівники, бібліотекар, помічники вихователя, представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі,   батьки або особи, які їх замінюють.

5.2.  Права та обов’язки   учасників навчально-виховного процесу в НВК № 10   визначаються   чинним законодавством та  цим  Статутом.

5.3.  Діти дошкільного віку   НВК № 10  мають право на:

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

Учні НВК № 10  мають право:

– на вибір форми навчання, позашкільних та позакласних занять;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– на  користування  навчально-виробничою,   матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою  базою  навчального  закладу;

– на  захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного, фізичного  насилля,  що  порушують  права  або  принижують  їх  честь  і  гідність;

– на  безпечні і  нешкідливі  умови  навчання,  виховання  та  праці;

– на інші  права,  що  не  суперечать  законодавству  України.

5.4. Діти дошкільного віку, учні  НВК № 10  зобов’язані:

–  виконувати вимоги цього Статуту, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;

– систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

–    бережно ставитись до майна закладу;

–   дотримуватись чинного законодавства, моральних та  етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не  заборонені чинним законодавством;

–   дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

5.5.   Батьки  або особи, що їх замінюють, мають право:

–   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

– брати участь в поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу НВК № 10;

– захищати в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних і судових органах законні інтереси дітей;

–  здійснювати  вибір   запропонованих додаткових освітніх послуг;

– звертатись до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей.

Батьки або особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної і початкової освіти.

5.6.   Батьки або особи, що їх замінюють, зобов’язані:

–  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення та любов  до  України, державної і рідної мов, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

– виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

– вчасно вносити плату за  харчування дитини дошкільного віку, учня групи продовженого дня в НВК № 10   у встановленому порядку;

– своєчасно  сповіщати персонал НВК № 10 про можливість відсутності дитини або її хворобу.

5.7. Педагогічними працівниками НВК № 10  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, забезпечують результативність та якість роботи, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

5.8. Призначення на посаду і  звільнення з посади працівників  НВК №10   регулюються законодавством України про працю, Законами України “ Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту” та іншими  законодавчими актами.

5.9. Педагогічні працівники НВК №10 мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з  радою закладу;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я дітей, учнів;

 • проведення у встановленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

–  виявлення педагогічної ініціативи;

–   підвищення кваліфікації;

– позачергову атестацію з метою присвоєння відповідної категорії, педагогічного звання;

– одержання компенсації при втраті роботи в зв’язку зі змінами в організації праці в закладі;

– матеріальне  та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

5.10. Відволікання педагогічних працівників НВК №10 від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.11. Педагогічні працівники НВК №10 зобов’язані:

–  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін   відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних  стандартів;

–  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, учнів, а також збереженню їх здоров’я;

– здійснювати пропаганду здорового способу життя;

–  сприяти  підвищенню  іміджу закладу;

– настановами і особистим прикладом  утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

–  виховувати в дітей, учнів закладу повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

–  готувати дітей, учнів  до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватись цього Статуту, посадової інструкції, Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов   трудової угоди;

– забезпечувати умови для засвоєння  дітьми, учнями   закладу   освітніх програм  на рівні обов’язкових державних стандартів, сприяти розвитку творчих здібностей дітей, учнів;

– співпрацювати з сім’ями  дітей, учнів    закладу  з питань розвитку, навчання і виховання дітей;

– захищати  дітей, учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

–  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і  педагогічну культуру;

– брати участь у роботі педагогічної ради НВК №10;

– вести відповідну документацію, передбачену чинним законодавством;

– виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування

НВК №10, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою;

– сприяти  задоволенню попиту батьків на додаткові   послуги;

– додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати  колег, вихованців, учнів, батьків,

–  бережно ставитись до майна НВК №10,

– дотримуватись у роботі  вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, цивільного захисту і безпеки життєдіяльності.

5.12. Працівники НВК №10 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.

5.13. Всі працівники НВК №10 у відповідності до чинного законодавства проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

5.14. Трудові відносини в  НВК №10  регулюються   чинним    законодавством України про працю, Правилами внутрішнього трудового розпорядку   закладу та іншими законодавчими актами.

5.15. У НВК №10 обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників.

Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до діючих нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України

5.16. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту на них можуть накладатись дисциплінарні стягнення, встановлені чинним законодавством  та Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

За успіхи в роботі (навчанні)  до учасників навчально-виховного процесу в НВК № 10  застосовуються заходи морального і матеріального заохочення.

5.17. Педагогічні  та інші працівники  закладу, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору або за

результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.18. Представники громадськості мають право:

–   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування НВК №10;

–  керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;

–    проводити консультації для педагогічних працівників;

–    брати участь в організації навчально-виховного процесу у закладі.

5.19. Представники громадськості зобов’язані:

–  дотримуватись цього Статуту, виконувати накази та розпорядження  директора, рішення органів громадського самоврядування, захищати дітей, учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

VІ. Управління НВК №10

6.1. Управління НВК №10 здійснюється  управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.  Безпосереднє керівництво НВК  №10 здійснює   директор, який призначається і звільняється з посади згідно вимог чинного законодавства  України.

6.2. Директором НВК №10 може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

6.3. Призначення та звільнення заступників директора НВК № 10 здійснюється  згідно вимог чинного законодавства  України.

6.4. Директор  НВК № 10:

– несе відповідальність за організацію діяльності закладу;

– забезпечує реалізацію у закладі державної політики в галузі освіти;

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує         раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за  рівнем  навчальних  досягнень учнів;

– створює необхідні умови для участі учнів  у позакласній та позашкільній роботі,  для проведення виховної роботи з дітьми;

–  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами НВК              № 10, має право підпису;

–    видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові  для всіх учасників навчально-виховного процесу в закладі;

–  організовує навчально-виховний процес і відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

–  діє від імені закладу, представляє його інтереси  в усіх державних органах, на  підприємствах, в установах і громадських організаціях;

–  приймає на роботу та звільняє з неї працівників НВК № 10 (крім педагогічних працівників шкільного підрозділу);

–  за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, посадові обов’язки працівників;

–  складає  штатний розпис НВК № 10  на основі типових штатних нормативів дошкільних та загальноосвітніх закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, погоджує  його з первинним профспілковим органом  закладу і подає його на затвердження   відповідним органом управління освіти;

–  укладає  договори та  угоди з фізичними та юридичними  особами, відкриває рахунки в установах банків;

–  встановлює надбавки, доплати, премії працівникам НВК № 10  за рахунок і в межах  фонду заробітної плати за погодженням з профспілковим комітетом закладу відповідно до порядку, визначеного колективним договором   НВК № 10;

–  створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, для пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання дітей, учнів;

–  забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших умов щодо охорони життя і здоров’я дітей;

–   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей, учнів  НВК № 10;

– здійснює контроль за проходженням працівниками  НВК № 10  у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– організовує додаткові освітні платні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, реабілітацію,  розвиток, виховання та навчання дітей, учнів;

–  несе відповідальність за свою діяльність перед  вихованцями, батьками, педагогічними працівниками, управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради , місцевими органами державної виконавчої влади.

Обсяг педагогічного навантаження  педагогів   НВК № 10 визначається директором на підставі чинного  законодавства. Обсяг педагогічного навантаження може бути  менше тарифної ставки   (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження  протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом НВК № 10, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.5. В НВК № 10 створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні та медичні працівники  закладу. Головою педагогічної ради є директор НВК № 10.

Педагогічна рада НВК № 10  розглядає питання:

– вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування режиму роботи  НВК № 10;

–  переведення учнів НВК № 10  до наступних класів і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження учнів за досягнення у навчанні;

–  організації роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників НВК № 10, розвитку їхньої ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і передового досвіду, інші питання діяльності педагогічних працівників.

Члени педагогічної ради  НВК № 10 мають право виносити на її розгляд  актуальні питання навчально-виховного процесу.

6.6. Органом громадського самоврядування НВК № 10   є загальні збори (конференція) членів  трудового колективу та батьків (або осіб,  які їх замінюють), що скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори (конференція):

– обирають раду НВК № 10,  її  членів  і голову, встановлюють строк їх повноважень;

– заслуховують звіт  керівника  з  питань  статутної діяльності закладу,  голови ради  закладу,  дають  їх оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

–   розглядають питання    навчально-виховної,    методичної та фінансово-господарської    діяльності закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і  розвитку  закладу тощо.

6.7. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом  НВК № 10 є рада. Кількість засідань ради   визначається за потребою.

Метою діяльності  ради НВК № 10   є:

–  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу у НВК № 10;

 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків,

громадськості щодо розвитку НВК № 10 та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу закладу та становлення демократичного стилю управління у НВК № 10;

 •  розширення у НВК № 10  колегіальних форм управління;

–  підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу у НВК № 10.

Рада  НВК № 10:

–   організовує виконання рішень загальних зборів;

–   затверджує   план роботи НВК № 10  на навчальний рік;

–  розглядає і погоджує разом  із засновником режим роботи НВК № 10;

– підтримує громадські ініціативи щодо удосконалення розвитку, навчання і виховання дітей, заохочення творчих пошуків;

– вносить пропозиції директору  про стимулювання педагогічних та інших працівників   закладу;

– разом із засновником, громадськими організаціями, директором створює умови для педагогічної освіти батьків;

– розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи НВК № 10 і приймає відповідні рішення;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням  дітей, учнів;

–   контролює разом із засновником використання бюджетних асигнувань, визначення напрямків використання бюджетних і позабюджетних коштів   для розв’язання перспективних проблем удосконалення діяльності закладу;

– погоджує із засновником умови оренди приміщень, споруд і обладнання;

– приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів  за успіхи в навчанні (праці);

–   разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочого навчального плану, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

–   погоджує робочий навчальний план початкових  класів НВК № 10   на   навчальний рік;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань   педагогам;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

–  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

–  вносить на розгляд педагогічної ради НВК № 10 та   управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

–  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

– залучає громадськість, батьків ( осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми, учнями;

– розглядає питання родинного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов дітей, учнів НВК № 10, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє педагогічній освіті батьків  закладу;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду НВК № 10 та передплаті періодичних видань;

–  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи   НВК № 10;

– разом з батьками (особами, що їх замінюють) бере участь у розгляді в державних та громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів.

Основними завданнями ради НВК № 10 є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю,  громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК № 10 та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування у дітей, учнів навичок здорового способу життя;

– створення належного психологічного клімату в  НВК № 10;

– сприяння духовному, фізичному розвитку дітей, учнів та набуття ними  соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей, учнів;

–  стимулювання  морального та матеріального заохочення дітей, учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей, учнів  та   закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада НВК № 10 діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;

–  добровільності і рівноправності членства;

–   гласності.

Очолює раду  НВК № 10 голова, який обирається зі складу ради.       Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути  директор   та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і  зміст їх роботи визначається радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК № 10, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.8. Батьківські збори  НВК № 10  – колективний орган батьківського самоврядування. Рішення батьківських зборів   закладу  приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Батьківські збори  НВК № 10:

 • обирають органи батьківського самоврядування;
 • обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування НВК № 10;

–     залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи в закладі;

–   вносять на розгляд ради НВК № 10, педагогічної ради, директора пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, покращення матеріально-технічної бази закладу.

 

VІІ. Організація харчування   в НВК № 10

7.1. Харчування дітей, учнів  НВК № 10 здійснюється згідно вимог чинних нормативно-правових документів.

Забезпечення продуктами харчування здійснюється централізовано  відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

7.2. Вартість  харчування дітей дошкільного і шкільного підрозділів  та розмір  плати  батьків  за нього встановлюється засновником.

Контроль  за  організацією  та  якістю  харчування, закладкою   продуктів  харчування, кулінарною  обробкою, виходом  страв, смаковими  якостями  їжі, санітарним  станом  харчоблоку, правильністю  зберігання, дотриманням  термінів  реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників  та  директора НВК №10.

 

VІІІ. Медичне обслуговування дітей, учнів в НВК № 10

8.1. Медичне  обслуговування  дітей, учнів НВК № 10 та  відповідні  умови  для  його  організації забезпечуються  засновником  згідно  чинного  законодавства України.

8.2. Медичний персонал  здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, учнів, організацією фізичного виховання, загартування, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування, за проходженням періодичних та річних медичних оглядів працівниками  закладу.

8.3. НВК № 10 має відповідні приміщення, обладнання  для роботи медичних працівників, забезпечує належні умови їх функціонування та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

ІX. Матеріально-технічна база НВК №10

9.1. Матеріально-технічна база НВК № 10  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в самостійному балансі закладу.

9.2. Майно НВК № 10  належить йому на правах оперативного  управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і цього Статуту та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

9.3.   НВК № 10 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.4.   Збитки, завдані НВК № 10 внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.5.   Для забезпечення навчально-виховного процесу і дотримання діючих нормативів НВК № 10, крім групових і класних приміщень,  має спортивну,

музичну (актову) зали, медичні кабінети, кабінети логопедів для індивідуальної корекційної  роботи з дітьми,  методичний (педагогічний) кабінет, кабінет психолога  тощо.

9.6.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 9252076 від 17.05.2002 № 19 НВК № 10  має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

X.Фінансово-господарська діяльність

10.1. Фінансово-господарська діяльність НВК № 10 здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

Джерелами фінансування НВК № 10 є:

 • кошти загального та спеціального фонду місцевого та державного бюджету;

–  кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

–  кошти, отримані від надання НВК № 10  додаткових освітніх платних послуг;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб;

 • благодійна допомога у вигляді товарів, робіт, послуг,

–  інші надходження,  не заборонені чинним законодавством України.

10.2.  Бухгалтерський облік в НВК № 10 здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

За рішенням засновника НВК № 10 бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.

10.3.  НВК № 10 має право:

– придбавати і орендувати в порядку, встановленому чинним законодавством, необхідні йому обладнання та інші матеріальні ресурси;

– здавати в оренду  приміщення закладу в порядку, встановленому чинним законодавством;

–  надавати платні освітні послуги в порядку, встановленому чинним законодавством.

10.4. НВК № 10 веде у встановленому  порядку діловодство, фінансову, статистичну звітність і  документацію згідно чинного законодавства.

 

XІ.Контроль за діяльністю НВК №10

11.1.  Основною формою контролю за діяльністю  НВК № 10 є державна атестація закладу, що проводиться у порядку,  встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Державний  контроль  здійснюють Державна інспекція навчальних закладів та управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Рівненської області.

11.3. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відповідно до чинного законодавства.

11.4. Позачергова атестація НВК № 10 проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти та науки України за поданням ради закладу або

управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Рівненської області.

 

XІІ. Реорганізація або ліквідація НВК №10

12.1. Рішення про реорганізацію  або ліквідацію  НВК № 10  приймає засновник.

12.2.  Реорганізація  або ліквідація НВК № 10  здійснюється  відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Секретар  ради                                                                                    І.Шумра