Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Основні завдання ЗДО № 10

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань
дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я
  дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
  поваги до народних традиції і звичаїв, державної мови, релігійних мов або мов
  національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського
  народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе,
  оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
  нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

Залишити відповідь