Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб в дошкільному закладі-школі №10

 

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» №10

(ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ШКОЛА № 10)

 

НАКАЗ

25.06.2014                                                                                                                        № 121

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

в дошкільному закладі-школі №10

 

Відповідно до ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного та Цивільного кодексів України, Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 року №1/9-608 «Щодо благодійних внесків», від 28.11.2013 року №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних  фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», на виконання наказу управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 23.06.2014 року           № 154 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання в дошкільному закладі-школі №10 вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, забезпечення доступності, безоплатності освіти  

 

НАКАЗУЮ:

 

             1.1. Забезпечити в дошкільному закладі-школі №10 неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

             1.2. Заборонити збір коштів та матеріальних цінностей працівниками закладу.

             1.3. Розглянути питання щодо створення закладом або батьківським комітетом (радою) навчального закладу благодійного фонду відповідно до чинного законодавства, у статуті цього фонду обумовити чіткий порядок надходження та використання  коштів.

                                                                                                      2014-2015 навчальний рік.

             1.4. Забезпечити інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті  закладу.

             1.5. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогів щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

                                                                                                                До 15.09.2014 року

             1.6. До 1 січня 2015 року організувати  та   провести  у дошкільному закладі-школі №10 спільну нараду за участю представників батьківської громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

             1.7. Покласти на педагогічних працівників дошкільного закладу-школи №10 персональну відповідальність  за дотримання ними норм чинного законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання.

                                                                                                   З 25.06.2014 року і постійно.

              2.1.Завідувачу господарством Ю.РЕЧУН, каштеляну А.КОНДРАТЮК:

              2.1.1.Встановити дієвий контроль за отриманням, використанням та обліком благодійних внесків у дошкільному закладі-школі №10.

                                                                                                                                  Постійно.

              2.1.2 Покращити роботу інвентаризаційної комісії дошкільного закладу-школи №10 щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих  закладу  як благодійна допомога.

              2.1.3. Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно до 10 червня проводити звітування про використання коштів, отриманих як благодійні внески, перед педагогічним колективом, радою дошкільного закладу-школи №10, батьківською громадськістю. 

              2.1.4. Про вжиті заходи інформувати управління освіти щорічно до 15  січня.

              3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор дошкільного закладу-школи №10                                    А.САКОВЕЦЬ

  

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь